• In English
  • Зарубіжна архівна Україніка: Австрія

    Буковина в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. : документи / упоряд., передм., коментарі, пер. з нім. та рос. мов В. М. Ботушанського. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 356 с. – У збірнику опубліковано 118 документів з Австрійського державного архіву у м. Відні.