• In English
  • Зарубіжна архівна Україніка: Великобританія

    Головко О. В. Інформативний аспект діяльності Української наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка у Лондоні / О. В. Головко // Проблеми формування інформаційної культури особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 05 листоп. 2014 р. / Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 190–192.

    Архівна Україніка у Великобританії / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Лондонська школа економіки та політичної науки. Від-ня міжнародної історії; Уклад. Дж. М. Хартлі; Пер. з англ., ред.: О. Тодійчук, Т. Ананьєва. – К.; Лондон, 1993. – 94 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 25).