• In English
  • Зарубіжна архівна Україніка: Німеччина

    Бурім Д. Україніка в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії професора доктора Івана Мірчука / Дмитро Бурім // Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – 2011. – Вип. 22. – С. 312-327.

    Валявко І. В. Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження / Ірина Вікторівна Валявко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – 2011. – № 8. – С. 264–279. – Подано інформацію про архіви та бібліотеки Д. Чижевського, які зберігаються в Галльському та Гайдельберзькому університетах (Німеччина).