• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Туреччина

   

  Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний світ. – 2016. – № 1. – С. 36–46.

  Туранли Ф. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження / Ферхад Туранли // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : зб. наук. пр. – Львів, 2011. – С. 55–65. – (Серія філологічна ; вип. 53). – Опубліковано документи з архіву музею Топкапи у Стамбулі.

  Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. / Ф. Ґ. Туранли // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю. М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2012. – С. 370–380. – Огляд документів Османського державного архіву.

  Mehmet Fahri Furat. Turkish Archival Sources: General framework and a case study for «Kharkiv» / Mehmet Fahri Furat // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – Вип. 14. – С. 317–327. – Огляд фондів турецьких архівів, що містять документи з історії Харкова.

  Абрагамович З. Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев: [Знайдена у Архіві-Музеї палацу Топкапи у Стамбулі] // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / АН СССР. Ин-т Востоковедения. – М., 1969. – Т. ІІ. – С. 76-97.

  Колодзєйчик Д. Кам’янецький еялет: Турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 113-118.

  Остапчук В. Проблеми і перспективи розвитку османістики в Україні [в т. ч. дослідження архівної україніки в Туреччині] // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 94-112.

  Рейхман Я. Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України // Архіви України. – 1966. – № 4. – С. 11-16.

  Семена Н. Архив Джафера Сейдамета: [Про архів кримсько-татарського діяча Джафера Сейдамета (1889-1960), який зберігається у Стамбулі] // Зеркало недели. – 2003. – 7 июня.

  Туранли Ф. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: зб. наук. праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – С. 226-234.

  Abragamowicz Z. Trzy tureckie strategiczne mapy Ukrainy z XVI – XVII w. // Sprawozdania z posiedzen komisji Oddzialu PAN w Krakowie. – 1964. – Lipiec-grudzien. – S. 103-105.