• In English
 • Архівна україніка у Великобританії

   

  Попередній анотований
  перелік матеріалів


  Архівна україніка у Великобританії / Уклала Джанет М.Хартлі. – Київ; Лондон, 1993. – 94 с.
  ISBN 5-7702-0439-7


  Третій випуск серії містить короткий перелік документальних матеріалів, що безпосередньо стосуються України й українців і зберігаються у 62 сховищах, – національних архівах, бібліотеках і музеях, архівах графств, банків, фірм, наукових, мистецьких та учбових асоціацій, місіонерських та релігійних організацій тощо.

  Огляд документів та рукописів у Великобританії, що стосуються Росії та колишнього Радянського Союзу

  Розрахована на три роки дослідницька програма Школи слов’янських та східноєвропейських студій Лондонського університету завершилась виданням у 1987 p. путівника Джанет М. Хартлі Guide to Documents and Manuscripts in the United Kingdom. Relating to Russia and the Soviet Union (Mansell Publishing Ltd, London). Матеріал, що увійшов до нього, було зібрано між 1982 та 1985 роками.

  До путівника включені описи із найбільших національних архівів, бібліотек і музеїв, архівів графств та муніципальних архівів, університетських та публічних бібліотек, музеїв збройних сил, банків, фірм, що мали торговельні зв’язки з Росією та Радянським Союзом, архівів політичних партій, профспілок, наукових, мистецьких та учбових асоціацій, місіонерських та релігійних організацій, культурних і благодійних товариств. На понад вісімсот запитів, надісланих до сховищ в Англії, Уелсі, Шотландії, до Північної Ірландії та Нормандських островів, надійшла 331 позитивна відповідь.

  У більш ніж ста сховищах, у тому числі всіх найбільших національних колекціях, матеріал зібрали безпосередньо укладачі, в інших випадках архівісти та бібліотекарі надіслали його поштою. Документи, що перебувають у приватному володінні, не були оброблені систематично, але колекції 18 приватних осіб перелічені в додатку на зразок того, як описані приватні фонди в друкованих звітах Королівської комісії з історичних рукописів або занесені до списку Державного реєстру архівів у Лондоні та Державного реєстру архівів (Шотландія) в Едінбурзі.

  Найбільшим сховищем архівних матеріалів у Великобританії є Державний архів. Спроб укласти перелік документів, що стосуються Росії та Радянського Союзу, у цьому архівосховищі не робилося, хоча й були описані основні групи документів, що містять матеріал з даної теми. Державний архів має достатньо путівників і покажчиків, і всі вони перелічені в Guide.

  Огляд охоплював Московію, Російську імперію та Радянський Союз без встановлення хронологічних рамок. Зв’язки між “Англією та Росією було започатковано 1553 року, коли корабель Edward Bonaventure досяг Білого моря під час спроби відкрити північний прохід в Індію та Китай. Капітана Річарда Чанселора запросили до Москви, де він подав цареві Іванові IV листа від короля Едуарда VI і у відповідь одержав від Івана IV дозвіл англійським кораблям увійти в територіальні води Росії.

  Хоча до британських архівів потрапила незначна кількість ранніх документів, в цілому документальний матеріал, що стосується Московії, датується із середини шістнадцятого століття. Архівосховища Великобританії особливо багаті на документи дев’ятнадцятого і першої половини двадцятого століття. В Guide зазначений також і більш сучасний матеріал, але пізніший масив документів є більш фрагментарним внаслідок обмеженого доступу до нього (британські державні документи, як правило, не видаються протягом тридцяти років) і обширу приватних зібрань, які ще не передані на зберігання.

  Найбільшими колекціями, що відносяться до Російської імперії і Радянського Союзу, виявились, і це не дивно, дипломатичні, воєнні та морські документи (особливо ті, що стосуються Кримської війни), однак зібрані були також значні колекції документів про торговельні, ділові, релігійні, місіонерські, наукові та культурні зв’язки між Великобританією і Росією. Взагалі, огляд відобразив великий обсяг і широкий розмах контактів між Великобританією та Російською імперією і Радянським Союзом протягом п’яти століть, і, можна сподіватись, публікація Guide сприятиме дослідженням в багатьох галузях.


  Матеріали, що стосуються України, в архівосховищах Великобританії

  Матеріали про Україну і українців в цілому включалися лише тоді, коли вони стосувалися території і населення в межах Російської імперії і Радянського Союзу. В заголовках колекцій, що зберігаються у Британських архівах, а також у підготовлених архівістами і бібліотекарями покажчиках, які були значною мірою використані при підготовці цього огляду, часто не робиться різниці між різними частинами Російської імперії і окремими радянськими республіками. Через те такі заголовки, як “мандрівки по Росії”, “торгівля з Росією”, “папери, що стосуються СРСР”, “листування з радянськими вченими”, приміром, можуть містити інформацію, що стосується неросійських земель та осіб.

  Для того, щоб впевнитися в точному змісті кожної зазначеної в Guide колекції, потрібно було б переглянути кожний документ окремо. За браком часу при підготовці даного огляду цього не було зроблено. Однак слід зазначити, що наведений нижче перелік документальних матеріалів включає лише той матеріал, який безпосередньо стосується України чи українців, а у наступному випуску буде представлена україніка в загальноросійських і радянських колекціях. Зокрема, Державний архів, як зазначалось вище, не описаний систематично в цьому огляді, але, без сумніву, містить багато даних про Україну в збірках документів, що стосуються Росії і Радянського Союзу. Крім того, до огляду не потрапили аналогічні матеріали Державного та інших архівів із збірок, що стосуються Польщі, Австрії і Австро-Угорської імперії. Нарешті, не було систематичних спроб залучити приватні зібрання, і до даного огляду не увійшли специфічно українські матеріали, зазначені в невеличкому списку приватних зібрань, включеному в додаток до путівника 1987 року.

  Ми звертались до деяких неросійських асоціацій та наукових інститутів у Великобританії. Відповіді про відсутність у них матеріалів, що нас цікавлять, надійшли від Союзу українців у Великій Британії (натомість порівн. подану нижче інформацію про архів СУБ у Вестмінстерському Єпархіальному Архіві) і Бібліотеки та Музею Шевченка в Лондоні.

  Незважаючи на викладені застереження, можна зробити деякі узагальнення щодо значення колекція з Україніки у Великобританії. Переважна більшість документів пов’язана з участю Великобританії у союзницькій інтервенції на Півдні Росії* в кінці І світової війни (ці документи, вірогідно, також торкаються Криму і, можливо, Кавказу; в Guide зазначено кількасот документів періоду Кримської війни, які не перелічені в цьому огляді, за винятком тих, що стосуються Одеси). Ці документи зберігаються, головним чином, в спеціальних музеях і архівах Британського морського флоту, повітряних сил та армії, так само, як і в музеях окремих полків, що брали участь у цій війні. Це магнітофонні записи спогадів, а також мемуари, листи і фотографії. Значне зібрання матеріалу стосується британських фірм, які торгували в Україні чи використовували Одесу як порт для проникнення на російський ринок. Більшість цих документів сьогодні зберігається в архівних установах графств, оскільки дуже мало британських фірм мають свої власні архіви. У Великобританії надзвичайно багато релігійних та місіонерських документів. Значна їх кількість пов’язана з місіонерською діяльністю в найбільш недоступних частинах Російської імперії, зокрема в Сибіру, однак є менша частина документів, що стосується агентів, капеланів і добродійних акцій квакерів у 20-х і 30-х pp. в Україні. У Великобританії є також важливі єврейські документи, кожен з яких містить значний матеріал з Україніки. Багато британських організацій систематично збирають інформацію про Радянський Союз (наприклад. Лейбористська партія, Конгрес тред-юніонів. Британська радіомовна компанія), що містить дані про Україну. До того ж, ми маємо різноманітні листи, щоденники і фотографії, що стосуються України і українців, залишені консулами, мандрівниками і різними особами, що відвідували Україну. Ці матеріали знаходяться у багатьох великих і малих архівосховищах по всій території Великобританії. Сподіваємося, що поданий нижче перелік дасть деяке уявлення про багатства британських сховищ стосовно багатьох аспектів контактів між Великобританією та Україною зокрема, Великобританією та Російською імперією і Радянським Союзом взагалі.

  Документи, що стосуються України, вміщені в Guide to Documents and Manuscripts in the United Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union**

  Доступ до архівосховищ і до їх зібрань, перелічених нижче, дозволяється, як правило, за письмовою заявою на ім’я архівіста чи бібліотекаря. Зазначені надруковані покажчики; більшість архівосховищ мають картотеку чи описи рукописів або колекцій, які є доступними для читачів у читальних залах. Реєстраційні шифри колекцій та одиниць зберігання вказані там, де вони в. Державні документи, як правило, не видаються 30 років.


  * Тут і далі редактори залишили традиційно вживану раніше назву великого промислового регіону України, який охоплював як правобережні, так і лівобережні губернії. (Прим. ред.).

  ** 3 метою підготовки матеріалів для введення до комп’ютерного банку даних у текстах українських анотацій до збірок проведене певне структурне та стилістичне редагування авторського варіанту. (Прим. ред.)

  НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УЕЛЬСУ

  National Library of Wales
  Department of Manuscripts and Records
  Aberystwyth
  Dyfed SY23 3BU

  Папери Герберта Ллойд-Джонса
  Реєстраційний шифр: NLW MS 10779 D
  Машинопис статті Герберта Ллойд-Джонса “Українська меншина в Польщі”. прибл. 1935 р.

  Рукописи Лейфера Томаса
  Реєстраційний шифр: NLW MSS 3601-3640
  Два списки уельських родин в Юзівці (Донецьк) і листування, 1896 p. (NLW MS 3617 Е).

  Довідкова література: Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, 4 vols (1943-); Annual Reports (1909- ).

  БІБЛІОТЕКА БІРМІНГЕМСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Birmingham University Library
  Special Collections Department
  Main Library
  University of Birmingham
  PO Box 363
  Birmingham B15 2TT

  Папери Шишкіна
  До складу паперів Миколи Павловича Шишкіна входять листи і твори
  М.В.Гоголя (SP 53-6).

  МУЗЕЙ КОРОЛІВСЬКОГО ПОЛКУ ЗВ’ЯЗКУ

  Royal Signals Museum
  Blandford Camp
  Blandford,
  Dorset DT11 8 RH

  Повідомлення про контакти, які здійснювались через Британську воєнну місію з Півднем Росії, прибл. 1919 p
  Реєстраційний шифр: 331. 21/23

  Меморандум служби зв’язку, щоденник і рахунок провізії для Південної Росії і Константинополя. 1919 p
  Реєстраційний шифр: 331. 21/25

  * Різноманітні папери, що стосуються засобів зв’язку на Півдні Росії, 1919-20 рр.
  Реєстраційний шифр: 331. 21/27

  *Офіційні звіти служби зв’язку на Півдні Росії, травень 1919 – березень 1920 p.
  Реєстраційний шифр: 331. 21/28

  *Правила і зауваження для керівництва Британської воєнної місії. Південь Росії
  Реєстраційний шифр: 331. 21/29

  БІБЛІОТЕКА БРІСТОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Bristol University Library
  University of Bristol
  Tyndall Avenue
  Bristol BS8 1TJ

  Папери родини Тейхманів

  Машинописний нарис життя Івана Мазепи (1928) і опис козаків України (1931) (DM 518).

  БІБЛІОТЕКА КЕМБРІДЖСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Cambridge University Library
  West Road
  Cambridge CB3 9DR

  Папери Резерфорда
  Реєстраційний шифр: Add. MS 7653

  Листування Ернеста Резерфорда, барона Резерфорда з Нельсона з Київською електротехнічною школою ім.Леніна (К 27).

  Воєнний журнал і розрахункова книга гарнізону в Кінбурні, 1853 p., російською мовою
  Реєстраційний шифр: Add. MS 7952

  Архів Британського і Закордонного Біблійного Товариства

  Кореспонденція від агентів БЗБТ, в тому числі від Джона Мелвілла (Одеса, 1839-67), Джеймса Ватта (Одеса, 1867-82), Міхаеля Моррісона (Одеса, 1882-95). Протоколи Комітету і Підкомітету та Редакційної предметної картотеки містять записи перекладів Біблії українською мовою. Папери, що стосуються перекладацької роботи політичних емігрантів, закриті на п’ятдесят років.

  Довідкова література: A Catalogue of the Manuscripts Preserved in the Library of the University of Cambridge, 5 vols (1856-67; репринт, 1980); A.E.B.Owen. Summary Guide to Western Manuscripts (other than Medieval) since 1867 (1966).

  АРХІВНИЙ ЦЕНТР ЧЕРЧІЛЛЬ КОЛЕДЖУ

  Churchill College Archives Centre
  Churchill College
  Cambridge CB3 ODS

  Папери Обрі Лео Кеннеді
  Реєстраційний шифр: LKEN
  Журнали дипломатичного кореспондента газети “The Times” містять короткий огляд плану Гітлера перейти кордони Туреччини і захопити Баку і Україну, 1941р. (24).

  *Папери Пилипа і Джона Ноель-Бейкера
  Реєстраційний шифр: NBKR
  Листування з питань національних меншин в Польщі і Україні, 1931-33 pp. (4/560-1).

  БІБЛІОТЕКА ТРІНІТІ КОЛЕДЖУ

  Trinity College Library
  Cambridge CB2 1TQ

  Вісім листів Г. Метью, консульського службовця в Одесі, 1858 p. та без дати

  Довідкова література: M.R. James. Catalogue of the Western Manuscripts in the Library of Trinity College Cambridge, 3 vols (1900-04).

  АРХІВНА СЛУЖБА ҐЛЕМОРГАНА

  Glamorgan Archive Service
  Glamorgan Record Office
  County Hall
  Cathays Park
  Cardiff CF1 3NE

  Папери Діллвіна і Джонса
  Реєстраційний шифр: D/D DJ

  Гірничі інженери. У зошиті згадується про кам’яновугільне та коксове виробництво на їх власних шахтах у Ніколаєвці на Півдні Росії.

  *Копії восьми фотознімків сім’ї та друзів родини Хьюз, яка заснувала залізорудне місто Юзівку (Донецьк)
  Реєстраційний шифр: D/DX 409/1-8

  БІБЛІОТЕКА ДАНДІ УНІВЕРСИТЕТУ

  Dundee University Library
  Archives Department
  University of Dundee
  Dundee DD1 4HN

  Папери фірми Лoy і Бонар
  Реєстраційний шифр: MS 24

  Джутові та льняні мануфактури Данді. Підшивка, що містить листуванння з Джулсом Геєм, фірмою Сегессер і Ерікс в Одесі та Миколою Новиковим в Києві, 1910-15 рр.(/4).

  *Папери фірми. Джеймса Ф. Лоу (інженери)
  Реєстраційний шифр: MS

  Текстильні інженери Моніфіту, біля Данді. Опис верстату та книги замовлень містять посилання на фірми в Харкові, головним чином, початку XX століття.

  *Джуліус Соломон і компанія
  Реєстраційний шифр: MS 12

  Льняні фабриканти Данді. Повідомлення Б.Стейніца та А.Шапіро з Одеси, 1876- 84 рр. (/6).

  ДАРЕМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ВІДІІЛ ПАЛЕОГРАФІЇ ТА ДИПЛОМАТИКИ

  University of Durham, Department of Paleography and Diplomatic
  University of Durham
  5 The College
  Durham DH1 3EQ

  Папери Понсонбі
  Три листи до Джона Вільяма Понсонбі від Джеймса Джімса, генерального консула в Одесі, 1834-41 pp. Доступ до колекції обмежений, оскільки вона перебуває в процесі обробки.

  НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ШОТЛАНДІЇ

  National Library of Scotland
  Department of Manuscripts
  George IV Bridge
  Edinburgh E HI 1EW

  Папери Блеквуда
  Реєстраційний шифр: MSS 4001-940

  Папери видавництва Вільям Блеквуд і Сини містять в собі “Детальне повідомлення про втечу Джеймса Генрі Етвуда і його сім’ї з Одеси на Півдні Росії” (MS 4762) та виправлену коректуру “Атаман: казка про козаків” Дж. Е. де Ласковської, 1885 p. (MS 4816 f.25).

  * Рукописний том під назвою “Опис мандрів її імператорської величності з Харкова через Курську губернію до Москви… Урядового геометра і землеміра Башилова 1787 р.
  Реєстраційний шифр: MS 19419

  Опис поїздки Катерини I Iна Південь Росії. Можливі матеріали про Україну.

  Довідкова література: Catalogue of Manuscripts acquired since 1925, vols 1-4, б (1938-84); Accessions of Manuscripts 1959-64 (1965); Accessions of Manuscripts 1965-70 (1971); Annual Reports.

  БІБЛІОТЕКА МІТЧЕЛЛА

  The Mitchell Library
  Rare Books and Manuscripts Department
  201 North Street
  Glasgow G3 7DN

  Папери Арчибальда Сміта з Джорданхілла
  Реєстраційний шифр: TD 1

  Листи й поштівки від Маргарет Сміт до матері, в яких змальоване відвідання нею Одеси, жовтень-грудень 1903 p. ( /970).

  КЕСТОН КОЛЕДЖ

  Keston College
  Heathfleld Road
  Keston
  Kent BR2 6BA

  *Колекція релігійного Самвидаву та Архів преси
  Містить дані про Україну.

  БІБЛІОТЕКА БРАЗЕРТОН

  The Brotherton Library
  University of Leeds
  Leeds LS2 9JT

  Російський архів у Лідсі

  *Копії родинної історії, офіційні документи і фотознімки сімей Нокс і Спірінг із Санкт-Петербурга та Одеси, 1890-1910-ті pp.
  Реєстраційний шифр: Асc. № 2.4.64

  *Машинопис монографії Янко Лавріна про Гоголя
  Реєстраційний шифр: Асc. № 2.4.22

  Довідкова література: R.Davies . The Leeds Russian Archive 1982-1984: A Progress Report (1984); R.Davies . The Leeds Russin Archive 1984-1985: Second Progress Report (1985).

  Особистий архів Пітера Ліддла 1914-18 pp.

  Мемуари, щоденники, фотознімки і магнітофонні записи спогадів учасників інтервенції союзників на Півдні Росії: генерала сера Івліна Баркера (фотознімки та магнітофонні записи), полковника сера Хього Боустеда (листи, спогади, магнітофонні за писи); рядового Г. В. Брауна (магнітофонні записи); капітана Р. Брюса (листи); бригадира Г. В. Коллінгріджа (магнітофонні записи); доктора Л. Дункана Портеса (листування); Вільяма Гібсона, 2-го барона Ашборна (магнітофонні записи); доктора Дж. Г. Гілрута (магнітофонні записи); підполковника Дж. Хейга (польові донесення, карти, щоденники, папери, магнітофонні записи); генерал-майора сера Едмунда Хейквілла Сміта (листи, магнітофонні записи); В. Т. Хенсона, військово-морські сили (спогади і фотознімки); 2-го лейтенанта А. Хупера (листи); підполковника авіації М. Дженкса (папери і спогади); Л. Г. Кемпа (магнітофонні, записи); Дж. Лоусона (фотознімки, магнітофонні записи); капітана 2-го рангу військово-морських сил К. Г. Лонгдена Гріффітса (спогади); майора М. К. Мекея (спогади); молодшого лейтенанта Л. Р. Міссена (папери, магнітофонні записи); генерал-майора Р. К. Мані (фотознімки, магнітофонні записи); сера Альфреда Норріса (папери); капітана Г.де Л. Пенфолда (спогади); генерал-майора Ф. К. Пула (донесення); капітана 2-го рангу військово-морських сил Р. Г. С. Роджера (спогади); капітана К. Свінлі (магнітофонні записи); підполковника Дж. Сімонса (офіційні папери); Ф. Теодора (папери і щоденник); контр-адмірала А. Д. Торлеса (листи, вахтовий журнал, фотознімки, магнітофонні записи); генерал-майора Д. А. Л. Вейда (спогади, фотознімки, магнітофонні записи); професора Г. Р. Вільсона-Найта (магнітофонні записи); генерал-майора Г. Н. Вуда (магнітофонні записи)

  Лист від сестри милосердя Е. Г. Еванс з Товариства Британського Червоного Хреста в Одесі, 23 липня 1917 p.

  * Машинописні витяги з листів П.Хеляра – консула в Петрограді і Одесі, 1916-17 pp.

  Спогади доктора К.Нікорі про його службу в Британському Медичному товаристві в Румунії і на Півдні Росії у 1916 p.

  У Guide зазначено, що ці матеріали знаходяться в Політехнічному інституті Сундерланда; тепер ці документи передані до Бібліотеки Бразертон.

  ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АРХІВ ПІВДЕННОГО САССЕКСУ

  East Sussex Record Office
  The Maltings
  Castle Precincts
  Lewes BN7 1YT

  *Документи родини Шіффнер з Кумб Плейс, Хемсі
  Реєстраційний шифр: SHR

  Наземні, а також морські карти побережжя між Очаковим, Миколаєвом, Херсоном і Півднем Росії, складені Джеймсом Вилдом, 1855 p. (3681).

  АРХІВНА СЛУЖБА ЛІНКОЛЬНШИРУ

  Lincolnshire Archives Office
  The Castle
  Lincoln LN1 ЗАВ

  *Матеріали, що надійшли, від компанії Джон Г. Рандл
  Реєстраційний шифр: Rundle

  Документи Вільяма Фостера і компанії Лінкольна, інженерів-аграрників. Містять інвентарну книгу з помітками про іноземні замовлення і потреби Одеси, приблизно 1900 p., з уривками листів агентів компанії ( 1/18).

  Папери інженерів компанії Растон і Хорнзбі з Лінкольна
  Реєстраційний шифр: Ruston


  Дарчий альбом містеру Джену з Одеси, 1914 p.

  Документи повірених Тейлора, Гловера та Хіла з Епворту
  Реєстраційний шифр: TGH

  Листування між фірмою Моріс, Літл і Син з Донкастеру, виробниками розчину для купання овець, та Г. Лассеном, їх агентом в Одесі, 1896-7 pp. (2/L Box 2.)

  ЛІВЕРПУЛЬСЬКІ МІСЬКІ БІБЛІОТЕКИ

  Liverpool City Libraries
  William Brown Street
  Liverpool L3 SEW

  *Папери родини Дербі
  Реєстраційний шифр: 920 DER

  Листи від Юстаса Клер Гренвілла Мюрея, генерального консула в Одесі, до Лорда Стенлі, 1866-8 pp.

  *Вітальний лист від мера Одеси лорду меру Ліверпуля. 26 січня 1972, машинопис, російською мовою (Ліверпуль – місто-побратим Одеси).
  Реєстраційний шифр: 352 MD 32

  *Матеріали, подаровані Делегації громадськості міста Ліверпуля, яка відвідала Одесу в червні 1975 p., в тому числі проспекти російською мовою та копії фотознімків часів війни
  Реєстраційний шифр: Асе. 2876

  РАДА ПРЕДСТАВНИКІВ БРИТАНСЬКИХ ЄВРЕЇВ

  Board of Deputies of British Jews
  Woburn House
  Upper Woburn Place
  London EC1H OEP

  Папери Емануеля
  Реєстраційний шифр: В2

  Папери К. Х. Емануеля містять документи, що стосуються справи Бейліса в Києві, 1912-3 pp. (/9/16-16 а).

  Закодовані серії
  Реєстраційний шифр: В4

  Листування, що стосується українських євреїв, 1935-8 pp. (/U9).

  Сірі Серії
  Реєстраційний шифр: В6

  Папери про євреїв в Україні, 1959-60 pp. (/3/23).
  Комітети Закордонних Справ та Об’єднаний Закордонний Комітет
  Реєстраційний шифр: С11

  Листування, що стосується євреїв в Росії, Україні та Польщі, 1917-19 pp. (/3/13/3), Федерації українських євреїв. 1920-24 pp. (/6/3), України, Бесарабії та Росії, 1920-23 pp. (/12/122), козацьких погромів, приблизно 1916 р. (/12/119).

  БРИТАНСЬКА АРХІТЕКТУРНА БІБЛІОТЕКА

  The British Architectural Library
  Royal Institute of British Architects
  66 Portland Place
  London WIN 4AD

  Малюнок міського театру в Одесі, зроблений Фердінандом Феллмером та Горманом Гелмером, без дати

  *Три малюнка Євгена Розенберга на конкурс по плануванню міст в Україні, 1932 р.

  БРИТАНСЬКА БІБЛІОТЕКА

  British Library
  Department of Manuscripts
  Great Russell Street
  London WC1B 3DG

  *Карта течії Дністра до Чорного моря
  Реєстраційний шифр: Add. 15329

  Музичні твори Максима Березовського, придворного композитора Катерини II, в тому числі Псалом 51 та “Концерт сочинения Березовская”
  Реєстраційний шифр: Add. 24288 ff. I, 97

  План облоги росіянами Очакова, 1788 p.
  Реєстраційний шифр: Add. 27392 І

  Чотири офіційні листи до генерала Кохановича, коменданта форта Кінбурн, періоду Кримської війни, 1854-5 pp., російською мовою.
  Реєстраційний шифр: Add. 44085 ff. 57-64

  Документи, що стосуються російського гарнізону в Херсоні, 1786р., російською мовою
  Реєстраційний шифр: Add. 60753 U

  * Факсиміле “Mala Knizka” Т.Г.Шевченка, Київ, 1963 p.
  Реєстраційний шифр: Facs. 623

  Три види околиць Києва
  Реєстраційний шифр: K.top. 112.92 а-с

  * План міста Очакова і Турецького арсеналу
  Реєстраційний шифр: K.top. 112.113

  План Кінбурна, на якому зображене місто під час капітуляції Росії в червні 1736 p.
  Реєстраційний шифр: K.top.l 12.114

  Довідкова література: Рукописи і друковані каталоги і картотеки перелічені у виданні: М. А. Е. Nickson. The British Library: Guide to the Catalogues and Indexes of the Department of Manuscripts (1982). Див. також: Catalogues of Additions to the Manuscripts, 1836-1955 (1843- ); Catalogue of Manuscripts in the British Museum; The Burney Manuscripts (1840); A Catalogue of Manuscripts in the Cottonian Library Deposited in the British Museum, 4 vols (1802-12); A Catalogue of the Harleian Manuscripts (1-7630) in the British Museum, 3 vols (1808-12У, Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections, 3 vols (1921); A Catalogue of the Lansdowne Manuscripts in the British Museum (1819); S. Ayscough. A Catalogue of Manuscripts Preserved in the British Museum (1782); E. J. L. Scott. Index to the Sloane Manuscripts in the British Museum (1904); Catalogue of the Stowe Manuscripts in the British Museum, 2 vols (1895-96); Register of Microfilms and Other Photocopies in the Department of Manuscripts (1976); Catalogue of the Manuscript Maps, Charts and Plans, and of the Topographical Drawings in the British Museum, 3 voles (1844-59; перевидано 1962); Catalogue of Maps. Prints. Drawings etc. forming the Geographical and Topographical Collection attached to the Library of His Late Majesty King George the Third.

  БРИТАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

  British Library of Political and Economic Science
  Manuscript Department
  The London School of Economics and Political Science
  10 Portugal Street
  London WC2A 2AD

  *Папери Джорджа Ланзбурі
  Реєстраційний шифр: Lansbury

  Листування з Кліском з Одеси (8.171)

  Довідкова література: J.Perceval ed. A Guide to Archives and Manuscripts in the University of London, vol.1 (1984), pp. 1-35.

  АРХІВ ФІРМИ “КЕЙБЛ ЕНД УАЙРЛЕСС”

  Cable and Wireless PLC Archives
  Public Relations Department
  Cable and Wireless pic
  Mercury House
  Theobalds Road
  London WC1X 8RX

  Чорноморська телеграфна компанія

  Фотознімки і плани Одеси; вахтові журнали і морські карти кабелю, прокладеного в Чорному морі.

  БІБЛІОТЕКА ГІЛДГОЛЛУ

  Guildhall Library
  Aldennanbury
  London EC2P 2EJ

  *Компанія Брати Барінг і Ко
  Реєстраційний шифр: MSS 18,321-50

  Листування, що стосується Росії і торкається займів, банківських рахунків, купівель, відсоткових ставок, залізниць та фінансів, з представниками і фірмами в С.-Петербурзі, Одесі і в Балтійських державах, 1825- прибл. 1870 pp. (MS 18, 321/НС. 10).

  *Компанія Гамброз Банк
  Реєстраційний шифр: MSS 19, 031-223

  Листування, що стосується залізниці Курськ-Харків-Азов, 1872 p. (MS 19,159) та реконструкції Одеського порту у 1910-11 pp. (MS 19, 162).

  Культова служба Британської факторії (Російська компанія) в Москві, Архангельську. Кронштадті. Одесі та С.-Петербурзі
  Реєстраційні шифри: MSS 11, 192-7, 11, 224 А, 11, 751, 19, 230, 19, 891

  Метричні книги шлюбів та похорон в Одесі, 1883-1918 pp. (MS 11,197); листування з приводу перевезення одеських метричних книг з Лондона до Гібралтара, 1942 p. (MS 11, 224A).

  ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АРХІВ ПАЛАТИ ЛОРДІВ

  House of Lords Record Office
  House of Lords
  London SW1A OPW

  *Папери Лоу (Бонар Лоу)
  Реєстраційний шифр: Hist. Coll. 191

  Коментарі британського віце-консула в Києві до ситуації в Росії, початок двадцятого століття.

  *Папери Стансгейта
  Реєстраційний шифр: Hist. Coll. 141

  Папери Вільяма Ведгвуда Бенна, віконта Стансґейта, що торкаються України та радянських відносин з Польщею, 194.1-3 pp. (ST/241/3-4, /242/1-4, /281/9).

  *Папери Палати лордів

  Матеріали, що стосуються України, можна виявити в парламентських актах, протоколах комітету, протоколах, урядових паперах чи документації сесій.

  *Папери Палати громад

  Матеріали про Україну можливі в законопроектах, протоколах, документації сесій.

  Довідкова література: M.F. Bond. Guide to the Record of Parliament (1917); M.F. Bond. A Short Guide to the Records of Parliament, 3rd edit. (1980); P. Ford and G. Ford. A Guide to Parliamentary Papers (1972); General Indexes to the House of Lords Journals, 18 vols. (1509-1649, 1660-1973); Catalogue of Papers Printed by Order of the House of Commons. 1731- 1800; Collected Indices of the Journal of the House of Commons (1547- ); S Lambert ed. List of House of Commons Sessional Papers, 1701-1750 (1968); House of Commons Sessional Papers of the Eighteenth Century, 2 vols (1965-6).

  АРХІВ ІМПЕРСЬКОГО КОЛЕДЖУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

  Imperial College of Science and Technology Archives
  Room 455
  Sherfield Building
  Imperial College
  London SW7 2AZ

  Папери Томаса Хакслі
  Листи до Хакслі від В.В. Заленського в Одесі, 1883 p. (29.273).

  Довідкова література: J. Perceval ed. A Guide to Archives and Manuscripts in the University of London vol.1 (1984). pp. 36-47; W.R. Dawson . The Huxley Papers (1946).

  ІМПЕРСЬКИЙ ВОЄННИЙ МУЗЕЙ

  Imperial War Museum
  Department of Documents
  Lambeth Road
  London SE 1 6HZ

  * Група капітана Дж. Л. Айрі
  Льотний журнал пілота, два рукописних щоденника та декілька інших паперів, що стосуються його льотних обов’язків в ескадрильї № 221 англійських військово-повітряних сил на Півдні Росії, грудень 1918 – грудень 1919.

  Капітан 2-го рангу Дж. Босток
  Мікрофільмовані листи періоду його служби лейтенантом на англійському військовому кораблі Ajax на Середземноморській військово-морській базі, в яких зображується інтервенція на Півдні Росії, 1920-21 pp. Є покажчик.

  В. Дейлі
  Примірник рукописної автобіографії, що включав період його служби на англійському військовому кораблі Barryfield на Чорному морі під час інтервенції союзників.

  * Віце-адмірал Дж. В. Денфорд
  Машинописна автобіографія “Спогади морського вовка”, що змальовує його службу як військово-морського радника Білої армії на Півдні Росії.

  *Д. Гловер
  Машинописні мемуари військовополоненого-втікача, в яких йдеться про те, що Радянська Армія допомогла йому і переправила у Британську воєнну місію в Одесі, 1945 p.

  *Капітан Р. Готто
  Вахтовий журнал курсанта військово-морського училища на лінійному англійському військовому кораблі Marlborough, який допомагав евакуації російських білоемігрантов з чорноморських портів, травень 1920 p.

  * Підполковник Л. А. Гандрі-Вайт
  Щоденник, в якому відображено службу офіцера, що здійснював зв’язок між Британською воєнною місією та Півднем Росії, листопад-грудень 1919.

  * Генерал-майор Патрік Хагерт Хендерсон
  Папери та щоденники, що охоплюють, період служби в Південній Росії і на Каспії, 1917-19 pp.

  * Віце-маршал повітряних сил Хескет
  Документи “Кубанської групи” англійських військово-повітряних сил на Півдні Росії, 1920 p.

  * Майор Б.Е.Хауз
  Щоденник його служби в 9-му батальйоні Королівського Уорікширського Полку на Півдні Росії, грудень 1918 – березень 1919 р.

  * Фланговий капітан 2-го рангу М. Г. Дженкс
  Спогад про службову кар’єру, в тому числі й в армії на Чорному морі 1919 p.; змальовується евакуація збройних сил Півдня Росії.

  * Полковник М. Мак-Еван
  Різноманітні документи, включаючи листи, накази, фотознімки, замітки, цитати, деякі російською мовою, що відносяться до його служби в ескадрильї англійських військово-повітряних сил № 47 на Півдні Росії. Є покажчик.

  * Лейтенант Х. Мерсер
  Льотний журнал льотчика-спостерігача охоплює службу в ескадрильї англійських військово-повітряних сил № 47 на Півдні Росії, липень-жовтень. 1919 p.

  * А. С. Пейдж
  Різноманітні документи; що стосуються служби в Македонії та на Півдні Росії в 1919 р.

  * Е. Рендольф
  Мемуари, що містять опис звільнення його з полону Червоною Армією і наступний допит в Одесі, 1945 р.

  * В. Г. Робертс
  Мемуари, що містять опис його служби як професійного моряка на кораблі військово-морського флоту Marlborough на Півдні Росії, 1919, який допоміг евакуювати княжну Довагер і великого князя Миколу; машинопис статті “Experiences in South Russia and Turkey”.

  * Лейтенант Г. Л. Седжвік
  Фотокопія щоденника, що охоплює його службу як офіцера Королівського армійського корпусу постачання, акредитованого при Британській воєнній місії на Півдні Росії, вересень 1918-липень 1919. р.

  * Капітан 2-го рангу Р. К. Сілкок, англійський військово-морський флот
  Журнал моряка, що містить згадки про евакуацію союзників з Півдня Росії.

  * Капітан англійського військово-морського флоту К. С. Б. Свінлі
  Папери, що стосуються його служби на легкому крейсері англійського військово-морського флоту Ceres, який використовувався для евакуації Британської воєнної місії в розташування білогвардійських частин з Одеси в лютому 1920 p.

  * Підполковник Г. С. Туйлер
  Звіт про його службу в Королівській артилерії на Півдні Росії, 1919-1920 pp.

  * Бригадир Г. Н. Г. Вільямсон
  Щоденник, листи, звіти і нотатки артилерійського радника при Британській воєнній місії на Півдні Росії, 1919-20 pp.; доповідь про справу Лєнца, коли колишні білогвардійці були передані до Червоної Армії, 1945 p.

  * Генерал-майор Г. Н. Вуд
  Звіт про його службу молодшим офіцером по зв’язку Британської воєнної місії з російською армією Денікіна, 1919-20 pp.

  * Капітан англійського військово-морського флоту Г. В. Уілд
  Збірка листів, що стосуються його командування кораблем англійського військово-морського флоту Nereide на Чорному морі, який підтримував білогвардійську армію, 1918-19 pp.

  *Нотатки Об’єднаного військового комітету Британського товариства Червоного Хреста і Ордена св.Іоанна на Корфу, в Сербії, Монтенегро, Салоніках, на Півдні Росії і Румунії під час І світової війни
  Реєстраційний шифр: Misc. 476

  * Звукозапис розповіді віце-маршала авіації Білні про його перебування на Півдні Росії, 1919р.
  Реєстраційний шифр: 000002/08/01-04

  *Звукозапис інтерв’ю з міс Ф. Фарнборо, гувернанткою російських родин у Києві та Москві. 1908-17 pp.
  Реєстраційний шифр: 000312/17/01-09

  БІБЛІОТЕКА І АРХІВ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ ІНДІЇ

  India Office Library and Records
  197 Blackfriars Road
  London SE1 8NG

  *Міністерські папери: політичні і таємні справи. 1901-31 pp.
  Реєстраційний шифр: L/P & S/10

  Збірка документів містить папери, що стосуються переміщень Білої і Червоної армій під час громадянської війни і інтервенції союзників на Півдні Росії.

  *Бібліотека Політичного і Таємного відділу
  Реєстраційний шифр: L/p & S/20

  Збірка документів, що містить звіти Британської воєнної місії на Півдні Росії, 1919 p. (/A. 123(4) ).

  * Колекція Кейєса
  Реєстраційний шифр: MSS. Eur.F.131

  Папери, листи і фотографії бригадного генерала сера Теренса Хамфрі Кейєса, що стосуються його служби на Півдні Росії, 1917-20 pp.

  Довідкова література: W.Forster. Guide to the India Office Records, 1600-1858 (1919; перевидано 1961,1966); J .C Lancaster. A Guide to Lists and Catalogues of the India Office Records (1966); J. Lancaster. The India Office Records // Archives IX, N 43 (april 1970).

  АРХІВ ЛЕЙБОРИСТСЬКОЇ ПАРТІЇ

  The Labour Party Archive
  144-152 Walworth Road
  London SE17 1JT

  *Консультативний комітет з міжнародних питань

  Реєстраційний шифр: LP/IAC

  Листування, заклики, меморандуми, памфлети, заяви і резолюції, що стосуються СРСР, в тому числі про голодомор, інтервенцію союзників та Україну, 1918-22. Є каталог.

  *Листування Уільяма Гілліса
  Реєстраційний шифр: LP/WG

  Документи про Польщу містять кореспонденцію, що стосується української меншини в Польщі, 1930-33 pp. (/Ро1/17-20); листування, що торкається України, 1932-35 pp. (UKR/1-11). Є опис.

  *Російські колекції
  Реєстраційний шифр: LP/ID/RUS

  Звіти з Кубані, Дону, України, Криму, Сибіру, північно-західної Росії під час громадянської війни в Росії, про уряд Денікіна, ставлення до євреїв та заяви російських соціал-демократів. ( / RCW/1-29). Є опис.

  * Україна. 1954-56 pp.

  Збірка матеріалів, що стосуються України.

  * Лейбористський і Соціалістичний Інтернаціонали


  Реєстраційний шифр: LSI

  Папери, що стосуються Українських соціал-демократичних партій та інтервенції союзників. Є опис.

  БІБЛІОТЕКА ЛАМБЕТСЬКОГО ПАЛАЦУ

  Lambeth Palace Library
  Lambeth Palace Road
  London SE1 7JU

  * Папери Девідсона
  Листування Ренделла Томаса Девідсона, єпископа Кентерберійського в 1903-28 pp., що стосується євреїв у Києві, звинувачених у ритуальному вбивстві, 1912 p. (176 ff. 199-235), та допомоги українським членам Російської Православної Церкви, 1924-8 pp. (204 ff. 366-404; 217 ff.162-80).

  * Папери Тейта
  Папери Арчибальда Кемпбелла Тейта, єпископа Лондонського в 1856-68 pp., архієпископа Кентерберійського в 1868-82 pp., містять документи про англійських капеланів в Москві, 1856-68 pp. та Одесі, 1864-7 pp. (418 ff.).

  * Папери Уільяма Темпла
  Серед паперів Уільяма Темпла, архієпископа Кентерберійського в 1942-4 pp., є меморандум Російської Православної Церкви з приводу нацистського руйнування в Україні, 1942 р.(38 ff. 263-9).

  Довідкова література: H. J. Todd. A Catalogue of the Archiepiscopal Manuscripts in the Library at Lambeth Palace (1812); E. G. Bill. A Catalogue of Manuscripts in Lambeth Palace Library MSS 1222-1860, 1907-2340. 2341-3119, 3 vols (1972-83).

  ЦЕНТР ЛІДДЕЛА ХАРТА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ АРХІВІВ

  Lkldell Hart Centre for Military Archives
  King’s College London
  Strand
  London WC1B 5DS

  * Папери сера Вільяма Еліста, маршала авіації
  Фотознімки з Півдня Росії, 1919 р.(8/4/3а).

  * Папери капітана Джорджа Гарольда Левера
  Щоденник служби в Британській воєнній місії на Півдні Росії, 1919-20 pp. (IV/1) і коробка фотознімків, поштівок і слайдів (IV/2).

  * Колекція Ліддела Харта.
  Папери сера. Безіла Ліддела Харта містять меморандум, що стосується лихоліть у Харкові. 25 грудня 1943 p. (11/1943/81).

  * Папери підполковника Фредеріка Гамільтона Лістера
  “Російський журнал” висвітлює його службу на Півдні Росії 1919-20 pp.

  * Папери фельдмаршала Еріха фон Манштейна
  Папери, що стосуються суду над ним за воєнні злочини (1949), містять записки про відступ німецької армії з Півдня Росії (9). Читачі-неанглійці повинні мати дозвіл Головного військового судді на допуск до документів.

  * Папери генерал-майора сера Фредеріка Катберта Пула
  Коробка з паперами, що стосуються Британської воєнної місії в армії Денікіна.

  Довідкова література: Consolidated List of Accessions (1981); J. Perceval ed. A Guide to Archives and Manuscripts in the University of London, vol.1 (1984), pp. 64-85.

  ЛОНДОНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЛІННЕЯ

  Linnean Society of London
  Burlington House
  Piccedilly
  London W1V OLQ

  * Нарис Джеймса Смірнова (І. Смірнов) “Про саранчу (за Ліннеєм, вид Gryllus migratorius), яка спустошила Крим і південні райони Росії у 1824 p.” прочитаний 2 травня 1826 p.

  Довідкова література: Catalogue of the Manuscripts of the Library of the Linnean Society of London, 4 vols (1934-40). Див. також: G. D. R. Bridson et.al. Natural History Manuscripts Resources in the British Isles (1980).

  АРХІВ МІДЛЕНД БАНКУ

  Midland Bank Group Archives
  Mariner House
  Pepys Street
  London EC 3N 4DA

  Листування стосовно позики Одеської міської думи, липень-жовтень 1909 p.
  Реєстраційний шифр: 30/225

  * Кошториси і листування стосовно позик, запропонованих Московсько-Ревельській та Донецькій залізницям, 1909-10 pp..
  Реєстраційний шифр: 30/229

  НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ МУЗЕЙ

  National Maritime Museum
  Manuscripts Section
  Greenwich
  London SE10 9NF

  * Папери судноплавної компанії “Албін Лайн”
  Реєстраційний шифр: ALB

  Доставляла вугілля Південного Уельсу чи Тайпу на континент і вивозила зерно з Одеси. Папери містять: книги директорських та акціонерних документів, книги видатків, рахунків, 1901-66 pp.; корабельні журнали, 1953-66 pp.; офіцерські вахтові журнали, 1960-66 pp.; дві книги вихідної кореспонденції, 1966 p.

  * Папери віце-адмірала Томаса Авеля Брімейджа Cnpemma
  Реєстраційний шифр: SPR

  Рапорт, в якому згадується р. Буг і просування до Миколаєва під час Кримської війни (/2/5).

  * Вахтовий журнал плавання барки “Arundel” з Ліверпуля до Одеси і назад, 1836-7 pp.

  * Альбом фотознімків, що відносяться до евакуації з Одеси, лютий 1920 p. (в секції історичних фотографій)

  Довідкова література: R. J. J. Knight. Guide to the Manuscripts in the National Maritime Museum. 2 vols (1977, 1980).

  ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ І МУЗЕЙ СІКОРСЬКОГО

  Polish Institute and Sikorski Museum
  20 Princes Gate
  London SW7 1PT

  * Міністерство внутрішніх справ, 1940-49 pp.
  Реєстраційний шифр: А.9

  Папери про національні меншини у Польщі.

  * Папери Юзефа Липського
  Реєстраційний шифр: KOL.2

  Доповіді про СРСР, комунізм та українські питання, 1941-9 pp.

  * Папери підполковника Юзефа Мощеньського
  Реєстраційний шифр: KOL. 125
  Папери, що стосуються його навчання в Києві.

  * Папери Станіслава Папроцького
  Реєстраційний шифр: KOL. 30

  Папери, що стосуються України та польсько-українських відносин, 1943-50 pp.

  Довідкова література: W. Milewski, A. Suchcitz, A. Gorczycki comp. Guide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum (1985).

  ПОЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА

  Polish Library
  283-246 King Street
  London W6 ORF

  * Машинопис доповіді M. Бiди про важку промисловість України та її значення для економіки СРСР, польською мовою
  Реєстраційний шифр: 351/Rps

  *Папери Яна Вільчинського, що стосуються Польського товариства в Києві, 1917-18 pp., польською мовою
  Реєстраційний шифр: 403/Rps.

  ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ*

  Public Record Office
  Chancery Lane
  London WC 2A 1LR and Ruskin Avenue
  Kew, Richmond
  Surrey TW 9 4DU

  * Державний архів, відділ подарунків і внесків
  Реєстраційний шифр: PRO 30

  Містить дані про походження козацтва; зберігає костюми козаків, 1656 p. (/25/111).


  * Матеріали Британського міністерства зовнішніх справ, Військового міністерства. Кабінету міністрів, Міністерства торгівлі за 1917-48 pp. З фондів Державного архіву, що стосуються України, опрацював і підготував до друку у вигляді збірки оригінальних регестів д-р Ярослав Кошів (Великобританія). Проект фондований Канадським інститутом українських студій при Альбертському університеті. Видання незабаром побачить світ у Канаді та в Україні (Прим. ред.).

  * Папери Кабінету міністрів
  Реєстраційний шифр: CAB

  Документи, що стосуються України, див. у довідниках:
  The Public Record Office Handbooks no 4 List of Cabinet Papers, 1880-1914; no 6 List of Papers of the Committee of Imperial Defence to 1914; no 9 List of Cabinet Papers, 1915 and 1916; no 11 The Records of the Cabinet Office to 1922; no 17 The Cabinet Office to 1945.

  * Міністерство зовнішніх справ: Загальна кореспонденція, 1782-1906 pp.
  Реєстраційний шифр: FO

  У переважній частині документів, що відносяться до Росії, є матеріали про “Україну: FO 65: Росія (1.739 томів). Матеріали є також серед кореспонденції таких країн, як Австрія, Польща і Туреччина. Див.також позиції, що стосуються Росії, у довідниках: Public Record Office Lists and Indexes no LII, List of Foreign Office Records to 1878; Public Record Office Supplementary Lists and Indexes no ХІП, List of Foreign Office Records, розташованих по томах таким чином: General Correspondence, 1879-1905, Japan-Saxony (vol.3); Various Classes (vol. 5, 1879-13, vol. 12,1914-38, vol. 26, 1939-46); General Correspondence (vol. 9, 1914-38, vol. 25, 1939-46); General Correspondence, Political (vol. 10, 1914-29, vol. 11, 1930-38, vols 18-22, 1939-45, vol. 24. 1946. vol. 28. 1947).

  * Міністерство зовнішніх справ: Загальна кореспонденція, 1906-
  Матеріал, що стосується України, буде серед таких груп документів: торговельні (FO 368), консульські (FO 369), політичні (FO 371), угоди (FO 372); тюремні, з 1915 p. (FO 383), новини, з 1916 p. (FO 395). Див. подані вище покажчики.

  * Міністерство зовнішніх справ: Конфіденційні матеріали
  Група FO 418 стосується, головним чином, Росії і Радянського Союзу, 1821-1956 pp. Див. покажчик Confidential Print: Numerical Seriec, 1829-1915 (vol. 23).

  *Міністерство зовнішніх справ: посольські і консульські архіви
  Документи Одеської дипломатичної місії в групах FO 257-8,359.

  * Військове міністерство
  Реєстраційний шифр: WO

  Матеріали про інтервенцію союзників в Росію включають такі групи документів: WO 33, WO 95, WO 153, WO 154, WO 158, WO 161. Див. також Public Record Office Information Leaflet no 40: Operational Records of the British Army in the Great War, 1914-19.

  * Папери сера Халфорда Джона Макіндера
  Реєстраційний шифр: FO 800/251

  Папери стосуються Британської воєнної місії на Півдні Росії (1919-20).

  МУЗЕЙ КОРОЛІВСЬКИХ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

  Royal Air Force Museum
  Aviation Records Department
  Hendon
  London NW9 5LL

  * Альбом фотознімків Королівських Повітряних Сил на Півдні Росії, 1919 p.
  Реєстраційний шифр: В896

  ЛОНДОНСЬКЕ КОРОЛІВСЬКЕ ЕНТОМОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

  Royal Entomological Society of London
  41 Queen’s Gate
  London SW7 5HU

  * Рукопис записки Якоба Хюбнера про лускокрилих на Україні, прибл. 1787-8 pp.

  БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ СЛАВІСТИЧНИХ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ

  School of Slavonic and East European Studies Library
  Senate House
  Malet Street
  London WC1E 7HU

  * Машинопис книги Георгія Луцького і Ярослава Рудницького “A Handbook of Ukrainian”, без дати

  * Папери Роберта Вільяма Сетон-Уотсона
  Одна коробка з пам’ятною запискою, листуванням і доповідями переважно про карпато-русинів та українців в Польщі, 1919-39 pp. (box 30). Є перелік.

  БІБЛІОТЕКА ТОВАРИСТВА КВАКЕРІВ

  Society of Friends’ Library
  Friends House
  Euston Road
  London NW1 2BJ

  * Папери Рінарда Рейнольдса Болла
  Реєстраційний шифр: Temp MSS 486

  Доповідь Комітету квакерів для допомоги жертвам війни про ознайомчий візит у Східну Галичину та Західну Україну, без дати; візит Кутберта Клейтона в Східну Галичину та Західну Україну, січень 1920 p. ( /8).

  * Колекція Кетрін Л. Брейmвeйm
  Реєстраційний шифр: Temp MSS 10 А, 11-16, 57

  Листи Вільяму Аллену з Одеси, 1825 p.(Temp MSS 11/9).

  * Рада Міжнародної допомоги (1919-27)
  * Комітет допомоги жертвам надзвичайного стану і війни (1914-24)
  * Комітет російського жіночого фонду (1910)
  Матеріали, що стосуються України.

  АРХІВ ГАЗЕТИ “THE TIMES”

  The Times Archive
  Times Newspapers Ltd
  1 Pennington Street
  London E1

  * Папери К. Е. Балмфорта
  Кореспондент в Одесі, (1895-1902). Листи з Одеси.

  * Папери Джеймса Девіда Буршира
  Кореспондент на Балканах. Листи з Одеси, 1917-18 pp.

  * Папери доктора Костянтина Брауна
  Кореспондент в Росії. Листи від Бушера в Одесі стосовно Брауна, 1917 p.

  * Папери В. де Коростовіца
  Записка Коростовіца, який працював у берлінському відділенні “The Times”, про українських емігрантів.

  АРХІВ ТА БІБЛІОТЕКА КОНГРЕСУ ТРЕД-ЮНІОНІВ

  Trades Union Congress Archive and Library
  Congress House
  Great Russell Street
  London WC1B 3LS

  *Історія, Україна
  Реєстраційний шифр: DK 508

  Машинопис прохання Політичного Комітету Буковини, (1924); повідомлення від в’язнів Пермського концентраційного табору, (1975). Папери не видаються 30 років.

  БІБЛІОТЕКА ОБ’ЄДНАНОЇ ВЕЛИКОЇ ЛОЖІ АНГЛІЇ

  United Grand Lodge of England Library
  Freemasons’ Hall
  Great Queen Street
  London WC2B 5AZ

  * Велика Ложа України

  Два незаповнених посвідчення з вигравійованими написами, прибл. 1917-20 pp.

  АРХІВ ОБ’ЄДНАНОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛІЯ

  United Society for the Propagation of the Gospel Archives
  USPG House
  15 Tufton Street
  Westminster
  London SW1P 3QQ

  * Комітет капеланів у Європі

  Книги протоколів і рукописного листування (з 1862 p. до початку XX ст.) із зарубіжними капеланами, в тому числі з капеланами Мемеля та Одеси. Кожний том з покажчиком.

  УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ, ЛОНДОН

  University College London
  Gower Street
  London WC1E 6BT

  Бібліотека, рукописний відділ

  * Папери Фредеріка Хута і Компанії Хута
  Реєстраційний шифр: L.A.B.A.

  Лондонські торгові банкіри. Чотири коробки підшивок справ, 1914-32 pp., стосуються британських банків в Росії та російських банків в Москві і С.-Петербурзі, фірм у Москві, С.-Петербурзі, Одесі та Нарві. Є покажчик.

  Бібліотека Мокатта

  * Папери Селіга Бродецького
  Реєстраційний шифр: AJ/3

  Лист від Г. Кобольда з Києва до Бродецького, 29 квітня 1910 р.(/16b).

  * Папери Стеттауера
  Реєстраційний шифр: AJ/22

  Папери Карла Стеттауера, що стосуються його візиту в Росію у 1905 p. для організації допомоги після погромів. Містять фотознімки Київського погрому (Portfolio А), записки, газетні вирізки, листування, брошури, прохання, звіти очевидців та інші матеріали про погроми в Брянську, Києві, Седлеці, Богополі, Ростові, Вязьмі та інших містах і стосуються єврейського питання і єврейського способу життя (Portfolios B&C).

  Довідкова література: D. K. Coveney. Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Library of University College London (1935); Manuscript Collections in the Library, a Handlist (1978); J. Perceval ed. A Guide to Archives and Manuscripts in the University of London (1984). pp. 100-38.

  УЕЛКАМСЬКИЙ ІНСТИТУТ 3 ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

  Welkome Institute far the History of Medicine
  The Library
  183 Euston Road
  London NW1 2BP

  * Папери Роберта Баронеса
  Реєстраційний шифр: MS 5188

  Диплом почесного члена Харківського університету, 30 січня 1867 p.

  * Папери Ілларіона Григоровича
  Реєстраційний шифр: MS 2633

  “Philosophia Christiano-Aristotelica Roxolanae juventutis proposita… In Collegio Tychor-sciano Charkowiensi… 1729…” Непідписані студентські конспекти лекцій з філософії, прочитаних Григоровичем в єзуїтському колегіумі в Харкові, 1729-30 pp.

  * Папери Степана Калиновського
  Реєстраційний шифр: MS 3100

  “Naturalis scienda videlicet Physica una cum scientia Metaphysica. Tradita est a Reverendo… Patre et Ordinario Philosophiae Professore Stephano Kalinowski. In Collegio Mohyleano Kyowiensi finita… 1731”. Непідписані студентські конспекти лекцій, прочитаних Калиновським в Києві, 1731 p.

  * Диплом Імператорського університету Св. Володимира в Києві, виданий Джозефу, 1-му барону Лістеру 2 жовтня 1884 р.

  Довідкова література: S. A. J. Moorat. Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library, 3 vols (1962, 1973).

  ВЕСТМІНСТЕРСЬКИЙ ЄПИСКОПСЬКИЙ АРХІВ

  Westminster Diocesan Archives
  Archbishops’ House
  Ambrosden Avenue
  London SWIP 1QJ

  Папери не видаються протягом тридцяти років.

  *Англо-Український комітет. 1949-50 pp.
  Реєстраційний шифр: G. 1/43 f

  Памфлети, вирізки з преси та рукописні матеріали.

  *Союз українців у Великій Британії, 1948-64 pp.
  Реєстраційний шифр: G. 4/22

  Памфлети, газетні вирізки з преси та рукописні матеріали.

  * Україна, 1922 р.
  Реєстраційний шифр: Во. 5/56b

  Надрукований памфлет “Справа незалежності Східної Галичини”, 1922 p. і листи, що торкаються того ж питання, в основному, французькою мовою.

  * Україна, 1946-55 pp.
  Реєстраційний шифр: G. 2/30

  Памфлети, вирізки з преси та рукописні матеріали.

  * Екзархат України, 1957-63 pp.
  Реєстраційний шифр: G. 2/131

  Памфлети, вирізки з преси та рукописні матеріали.

  * Українські студенти. 1945-7 pp.
  Реєстраційний шифр: G. 3/10

  Памфлети, вирізки та рукописні матеріали.

  АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КЕНТУ

  Kent Archives Office
  County Hall
  Maidstone
  Kent ME14 1XQ

  * Рукописи Чепмена
  Реєстраційний шифр: U619

  Листи Е.Ф.Чепмена, що стосуються його місії в Одесі, 1804 (С6),

  Довідкова література: F.Hull. Guide to the Kent Archives Office (1958), також Supplements (1971, 1981).

  БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДЖОНА РАЙЛЕНДСА В МАНЧЕСТЕРІ

  The John Rylands University Library of Manchester
  Oxford Road
  Manchester M13 9PP

  * Архів газети “Guardian”
  Реєстраційний шифр: 223/37/1-70

  Документи, що торкаються Польщі, стосуються, головним чином, безпідставних переслідувань українців, 1930-32 pp. Є покажчик.

  ДЕПАРТАМЕНТ АРХІВУ МІСТА МАНЧЕСТЕРА

  Manchester City Archives Department
  Central Library
  St.Peter’s Square
  Manchester M2 5PD

  * Паспорт на Україну Гіману Ордману, 1880 р.н., 28 жовтня 1898 p.
  Реєстраційний шифр: MISC/857/1

  ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АРХІВ НОРТГЕМПТОНШИРУ

  Northhamptonshire Record Office
  Delapre Abbey
  Northampton NN4 9AW

  * Папери Олдермена Вальтера Левіса
  Реєстраційний шифр: ZB.49

  Листи Р. Т. Пейджета до Левіса про те, що патеру Галвіну необхідно знайти приміщення, де могли б зустрічатись українці, листопад 1952 p., та відповідь (/19).

  БІБЛІОТЕКА НОТТІНГЕМСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Nottingham University Library
  Manuscript Department
  University Park
  Nottingham NG7 2RD

  * Папери Лавріна
  Папери Янка Лавріна містять машинопис деяких опублікованих його робіт про Гоголя.

  БОДЛЕЯНСЬКА БІБЛІОТЕКА

  Bodleian Library
  Department of Western Manuscripts
  Broad Street
  Oxford 0Х1 3BG

  * “Kaminiec Podolski. Plan de la ville de Kaminiec dressé sur Ie lieu par Cyprien Tommaszevicz”, 1672
  Реєстраційний шифр: Sutherland 144 (196)

  Довідкова література: W. H. Black comp. A Descriptive, Analytical and Critical Catalogue of the Manuscripts Bequeathed unto the University of Oxford by Elias Ashmole (1845); Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, 5 parts (1853-98); A Summary Catalogue of the Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, 7 vols (1895-1953).

  БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ТЕЙЛОРА

  Taylor Institution Library
  Slavonic and Modern Greek Department
  47 Wellington Square
  Oxford 0Х1 2JF

  * Колекція Морфілла
  Реєстраційний шифр: Morf.

  Серед паперів В. Р. Морфілла є рукопис чотирьох поетичних рядків, можливо, переклад українського вірша ( PG 3972. V6 Ed. 1).

  Довідкова література: Catalogue of Autograph Material Acquired by the Library During the Years 1950-1970.

  КОРОЛІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ МУЗЕЙ

  Royal Naval Museum
  Library and Archives
  HM Naval Base
  Portsmouth
  Hampshire P01 3LR

  * Листування віце-адмірала Д. Дандеса стосовно обстрілу росіянами прапора перемир’я, блокади Азовського моря і бомбардування Одеси, 1855 p.
  Реєстраційний шифр: RNM 170/82; 1021/81

  * Журнал юнги А. М. Піллінга за період його служби на кораблях англійського військово-морського флоту “Benbow” та “Montrose” на Чорному морі. 1919-20 pp.
  Реєстраційний шифр: RNM JD33 1283/83

  ЦЕНТР РУКОПИСНОГО АРХІВУ БІ-БІ-СІ

  ВВС Written Archives Centre
  Caversham Park
  Reading
  Berkshire RG4 8TZ

  Урядові папери не видаються ЗО років; воєнні – 70 років; інші відкриті до 1962 p.

  * Загальний іноземний
  Реєстраційний шифр: Е2

  Доповіді і листування, що стосуються радіомовлення України, 1949-54 pp. (/560).

  * Країни (E1)
  * Вивчення аудиторії (ЕЗ)
  * Записи (Е17)

  Відомості про Україну можливі серед матеріалів радіомовлення на СРСР, записів звітів, російської служби Бі-бі-сі, трансляцій на СРСР.

  ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  І МУЗЕЙ АНГЛІЙСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ

  Institute of Agricultural History
  and Museum of English Rural Life
  PO Box 229
  University of Reading
  Whiteknighte
  Reading
  Berkshire RG6 2AG

  * Папери компанії “John Fowler & Co” (Лідс)
  Папери інженерів сільськогосподарських машин, чий бізнес в Росії скеровувався з агенства в Києві, кінець ХІХ-ХХ ст,

  * Папери компанії “Nadler & Nadler”
  Сільськогосподарські інженери міста Уонтеджа. Листування з агентами в Одесі, кінець XIX і початок XX століття.

  * Папери компанії “Ransomes, Sims & Jefferies Ltd”
  Сільськогосподарські інженери з Іпсвічу. Книга російського агенства, 1861-86 рр., що включає агенства в Харкові та інших містах; том фінансових розпоряджень для Одеської філії, 1892-19 pp.

  АРХІВ КОРОЛІВСЬКИХ БОТАНІЧНИХ САДІВ

  Royal Botanic Gardens Archives
  Kew, Richmond
  Surrey TW9 ЗАВ

  * Листи з північної Європи, 1845-1900 Н-М
  Реєстраційний шифр: vol. 136

  Лист від Ф. Камєнського з Одеси, 1889 p. (f. 950).

  *Листи з північної Європи,1901-1914 pp.
  Реєстраційний шифр: vol. 138

  Лист від Ф. Камєнського з Одеси, 1908 (f. 254).

  * Листування Бенкса
  Лист серу Джозефу Бенксу від Антона Панталеона Хоува з Одеси, 15 серпня 1796 р. (vol. 2, р.147).

  Довідкова література: W. R. Lawson ed. The Banks Letters (1958).

  БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ СВ. АНДРІЯ

  St-Andrews University Library
  North Street
  StAndrews
  Fife KY16 9TR

  * Папери Еліс Фріпп
  Реєстраційний шифр: MS DK 508. 6F8

  Щоденник і листи, написані на Україні, 1886-87 pp.

  МІСЬКІ БІБЛІОТЕКИ ШЕФФІЛДА, АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

  Sheffield City Libraries, Archives Division
  Central Library
  Surrey Street
  Sheffield Sl 1XZ

  * Документи компанії “Henry Fisher and Co”
  Реєстраційний шифр: M. D.

  Сталеві і шліфувальні заводи Шеффілда. Книги листування, 1904-1909 pp., що містять листи і пам’ятну записку, надіслані до Хьюго Груперта, агента Фішера в Одесі (6675-6).

  * Документи “Yorkshire Engine Company”
  Реєстраційний шифр: Y.E.C.

  Документи стосуються локомотивів і тендерів, які поставлялись російським залізницям, в тому числі Львівській та Чернівецький, прибл. 1869 p.

  АРХІВ СОМЕРСЕТУ

  Somerset Record Office
  Obridge Road
  Taunton TA2 7PU

  * Рукописи Медлікота
  Реєстраційний шифр: DD/MDL

  Журнал Мервіна Бредфорда Медлікота про його службу на Чорному морі під час Кримської війни містить відомості про події під Одесою і Альмою.

  АРХІВ ГРАФСТВА УОРІКШИР

  Warwickshire County Record Office
  Priory Park
  Cape Road
  Warwick CV34 4JS

  * Feilding of Newnham Paddox MSS (Denbigh MSS)
  Реєстраційний шифр: CR 2017

  Копія заяви міс О. Голенбецької до міського голови Києва з проханням відновити свідоцтво про її незаміжність з тим, щоб вона могла взяти шлюб, 7 жовтня 1842 р., російською мовою (/N2).

  АРХІВ БРИТАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

  The British Red Cross Society Archives
  Barnett Hill
  Wonersh
  Surrey GU5 0RF

  * Рукописи, що стосуються роботи Товариства на Півдні Росії та в Румунії 1916 р.

  Інші публікації про дотичні матеріали в британських архівах

  V. Burtsev. Russian Documents in the British Museum // Slavonic Review. – Vol. 4,-No. 12 (March 1926). – Pp. 669-85.

  Ralph Cleminson. The Union Catalogue of Cyrillic Manuscript Codices in the British Isles (The Pennington Catalogue) //Janet M. Hartley. The Study of Russian History from British Archival Sources . – London, 1986. – Pp. 1-4.

  Ralph Cleminson, comp. A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections /General editors Veronica Du Feu and W. F. Ryan. – London, 1988.

  N. E. Evans. Principal Sources in the Public Record Office for the History of Russia and of Anglo-Russian Relations // Solanus. – Nol6 (July 1981), Pp. 1-14.

  Richard Davies. The Leeds Russian Archive // Janet M.Hartley. The Study of Russian History from British Archival Sources . – London, 1986. – Pp. 21-5.

  Janet M. Hartley. Discovering Russia in British Archives // Britain-USSR. – No. 78 (December, 1987). – Pp. 5-6.

  Janet M. Hartley. Eighteenth-Century Russia in British Archives // Newsletter of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. – 1985. – Pp. 8-10.

  Джанет М. Хартли.. Ми знаєм друг друга давно // Международная жизнь – 1988.- №11.- С. 105-116.

  Janet M. Hartley ed. The Study of Russian History from British Archival Sources. -London, 1986.

  Janet M. Hartley. Survey of Documents and Manuscripts in die United Kingdom Relating to Russia and the Soviet Union: A Progress Report // Solanus. – 1985. – Vol. 20. – Pp. 1-9.

  L. Loewenson. Russian Documents in the British Museum // Slavonic (and East European) Review. – Vol. 14. – No 42 (April 1936). – Pp. 661-669.

  G. M. Phipps. Manuscript Collections in British Archives Relating to Pre-Petrine Russia // Canadian-American Slavic Studies. – Vol. 6. – No 3 (Fall 1972). – Pp. 400-15.

  G. Walker ed. Resources for Soviet, East European and Slavonic Studies in British Libraries. – Birmingham, 1981

  На початок

  ДОДАТОК

  Українські Центральні і крайові установи та організації у Великій Британії
  Союз Українців у Великій Британії (СУБ)

  Спілка з обм.порукою

  Голова: д-р Любомир Мазур
  Рада Союзу, Президія Ради, Головна Управа СУБ зі Секціями й Комісіями. Секції:

  1. Організація Українських Жінок;
  2. Спілка Українських Учителів і Виховників;
  3. Бібліотека й Музей ім. Т. Шевченка.

  Комісії:

  1. Комісія Допомоги Українському Студентству;
  2. Комісія Осель СУБ;
  3. Комісія для справ студентських гуртожитків;
  4. Освітня Комісія;
  5. Комісія Фондів.

  49, Linden Gardens. London. W2 4HG
  Great Britain

  Телефони:
  Головна Управа: 01 229 8392
  Книгарня СУБ: 1 229 0140
  Fax: 01 792 2499

  Організація Українських Жінок (ОУЖ)

  Голова: п-ні Богданна Крушельницька

  Association of Ukrainian Women in
  Great Britain
  49, Linden Gardens, London. W2 4HG
  Tel.: 01 229 0140


  *Подається за довідником: Календар українця у Великій Британії на 1990 рік (Лондон: Накладом Української книгарні і Видавництва СУБ. б.р. – С. 144-160).

  Спілка Українських Учителів і Виховників (СУУВ)

  Голова: п.Б. Марченко
  Mr. B. Martschenko
  27. WestRetd Road. Leicester. LES 6HT
  Теl.: 0533 858 419.

  Бібліотека й Музей ім. Т. Шевченка

  Голова: мгр Дмитро Бартків
  The Library & Museum
  T.Shevchenko
  49. Linden Gardens. London. W2 4HG
  Tel.: 01 229 0140

  ВІДДІЛИ СУБ


  1.Аштон-а-Ляйн
  2.Бедфорд
  3.Бірмінггам
  4.Блякбурн
  5.Болтон
  6.Брадфорд
  7.Буртон-он-Трсш
  8.Бері
  9.Волвергамптон
  10.Волтгам Крос
  11.Галіфакс
  12.Гаддерсфілд
  13.Гай Викомб
  14.Ґалашілс
  15.Ґлостер
  16.Ґлазгов
  17.Ґлоссоп
  18.Дарбі
  19.Данді
  20.Діннінгтон
  21.Донкастер
  22.Едінбурґ
  23.Іпсвіч
  24.Карлайл
  25.Кіхлей
  26.Ковентрі
  27.Колчестер
  28.Кардіф
  29.Кіддермінстер
  30.Лестер
  31.Лідс
  32.Лій
  33.Лінколн
  34.Ліверпул
  35.Лондон
  36.Лютон
  37.Манчестер
  38.Мансфілд
  39.Ноттінггам
  40.Нортґамптон
  41.Олдгам
  42.Пітерборо
  43.Престон
  44.Сток-он-Трент
  45.Редінг
  46.Рочдейл
  47.Рашден
  48.Раґбі
  49.Сканторп
  50.Свансі
  51.Сляв
  52.Стокпорт
  53.Свіндон
  54.Тодморден
  55.Челтенгам
  56.Чіддінгфорд

  ОСЕРЕДКИ СУБ

  1.Бістер
  2.Вейкфілд
  3.Ґуль
  4.Кембрідж
  5.Лечворт
  6.Нюкасел-он-Тайн
  7.Селбі
  8.Честерфілд

  АДРЕСИ ДОМІВ СУБ

  АШТОН-андер-ЛАЙН
  215, Stockport Rd., Ashton-u-Lyne,
  OL7 ONP. Lane’s.
  Tel.: 061 330 7245*

  БЕРІ
  14, Openshaw St., Bury, Lane’s. BL9 7EH.
  Tel.: 061 764 6713*

  БЕДФОРД
  170, Bower St., Bedford. Bed’s, MK40 3QZ.
  Tel.: 0234 5192S*

  БЛЯКБУРН
  Ukrainian Centre.
  87, Preston New Rd., Blackburn.
  Lane’s, BB2 6AY.
  Tel.: 0254 51084*

  БОЛТОН
  99, Castle St., Bolton, Lane’s, BL2 1JP
  Tel.: Branch ofice: 0204 29258.
  Hall: 0204 23725*
  Club: 0204 26038*

  БРАДФОРД
  “Westfield”, 169, Legrams Lane,
  Bladford, West Yorkshire, BD7 2EA.
  Тел.: 0274 572026 (публічний)
  Тел. Відділу: 0274 573577.

  ВОЛВЕРГАМПТОН
  35, Merridale Street West,
  Wolverhampton, WV3 ORJ, W. MidIands.
  Теl.: 0902 20441* (Club)

  ВОЛТГАМ КРОС
  28, FIamstead End Rd., Cheshunt,
  EN8 OHT, Hert’s.
  Тел.: 0992 21288*

  ГАЛІФАКС
  Ukrainian Home, “Fairfield House”,
  Queens Rd., Halifax,
  West York’s. HX1 4LN,
  Тел. Відділу: 0422 352904,
  УТК 0422 352582

  ГАДДЕРСФІЛД
  7, Edgerton Rd., Edgerton,
  Huddershield. W.York’s, HD1 5RA.
  Тел.:048423278*

  ҐАЛАШІЛС
  7, Roxburgh St., Galashiels,
  Selkirkshire,Scotland. TD1 1PB.
  Teл.: 0896 3791 *

  ҐЛОСТЕР
  37-38, Midland Rd., Gloucester, GU 4UL.
  Тел.: УТК 0452 22506″

  ДАНДІ
  Ukrainian Home, 1a, Wellington St.,
  Dundee, Angus, DD1 2QA, Scotland.
  Тел. В-лу: 0382 25521. 0382 24835*

  ДАРБІ
  27. Charnwood St., Derby DEI 2GU.
  Тел.: 0332 47226*

  ДАННІНГТОН
  Ukrainian Home, 39, Barleycroft Lane,
  Dinnington, nr. Sheffield.
  S31 7LE. York’s.
  Teл.: 0909 562589*

  ДОНКАСТЕР
  Ukrainian Home.
  48, Beckett Rd., Wheatley.
  Doncaster, South York’s. DN2 4AD.
  Тел.: 0302 63049*

  ЕДІНБУРГ
  14, Royal Terrace, Edinburgh,
  EH7 5AB, Scotland.
  Тел.: 031 556 7622*
  ІПСВІЧ
  Ukrainian Home, “Wyncroft”,
  Nelson Rd., off Woodbridge Rd.,
  Ipswich. Suffolk. IP4 4DU.
  Тел. УТК: 0473 723929

  КАРЛАЙЛ
  2 Silloth St., Carlisle,
  Cumbria, CA2 5UR.
  Тел.: 0228 29121*

  КОВЕНТРІ
  Ukrainian Hall, Leicester Causeway,
  Coventry CV1 4HL, W. Midiands.
  Тел.: 0203 225962*

  КІДДЕРМІНСТЕР
  Ukrainian Home, Sion Hill,
  Kidderminster,
  W. MidIands, DY10 2XS.
  Тел.:0562740150*

  КІХЛЕЙ
  Ukrainian Home. Mayfield Rd.,
  Spring Garden Lane,
  Keighley, BD20 6LD, W. York’s.
  Тел.: 0535603221*

  ЛЕСТЕР
  2a, Fosse Road South,
  Leicester, LE3 OQD.
  Тел.:0533540227*
  Тел.УТК: 0533 558633

  ЛІЙ
  Ukrainian Home,
  84, Kirkhall Lane,
  Leigh, Lane’s, WN7 5AA.
  Тел.: 0942 671578*

  ЛІНКОЛН
  Ukrainian Home, Stairs House,
  Lindum Rd., Lincoln, LN2 1NS.
  Тел.: 0522 531097

  ЛІДС
  5, Newton Grove, Leeds,
  W. York’s, LS7 4HW.
  Тел. Відділу: 0532 621458,
  УТК: 0532620061

  ЛОНДОН (Централя)
  49, Linden Gardens. London. W2 4HG.
  Тел.: 01 229 8392 – Головна Управа і Адміністрація “УД”
  01 229 0140 – Книгарня.
  Fax: 01 7922499

  ЛОНДОН (Відділ)
  154, Holland Park Avenue.
  London. W11 4UH.
  Тел.: 01 603 9482; 01 603 0016*

  ЛОНДОН (Студентський гуртожиток)
  156, Holland Park Avenue,
  London, Wll 4UH.
  Тел.: 01 371 6543*

  ЛЮТОН
  16, Cromwell Hill, Luton,
  Beds., LU2 7PY.
  Тел.: 0582 24835*

  МАНЧЕСТЕР
  31, Smedley Lane, Cheetham,
  Manchester, Lane’s, M8 8XB.
  Branch Tel: 061 205 6692: 061 205 1444*
  Заля: 061 205 4527*
  1, Whalley Rd., Whalley Range,
  Manchester M16, Lane’s.
  Тел.: 061 226 1286*

  МАНСФІЛД
  54, Nottingham Road, Mansfield,
  Notts, NG18 1BN.
  Тел.: 0623 23184*

  НРТГАМПТОН
  Ukrainian Arts Theatre Club,
  24, Pytchley Street,
  Northampton, NN1 5QY.
  Тел.:0604 32764*

  НОТТІНГАМ
  30, Bentinck Road,
  Nottingham, NG7 4AF.
  Tел.:0602 787960*

  ОЛДГАМ
  9, Scholes, off Yorkshire St.,
  Oldham, 0LI 3SZ. Lane’s
  Тел.: 061 624 1575*

  ПІТЕРБОРО
  Ukrainian Home, Cobden Street,
  Peterborough, РЕ1 2НА, Camb’s
  Тел.: 0733 68232*

  ПРЕСТОН
  7, Fishergate Hill,
  Preston, PR1 8JB, Lane’s.

  РОЧДЕЙЛ
  Ukrainian Home,
  “Elmfietd”, 15 Mere Street,
  Rochdale, Lane’s. OL11 1HJ.
  Тел.: 0706 46134*

  РЕДІНҐ
  Ukrainian Home,
  21, Sidmouth Street,
  Reading, Berk’s, RGI 4QZ.
  Тел.: 0734.572142*

  РАҐБІ
  Ukrainian Home,
  15, Little Church Street,
  Rugby, CV21 3AW, Warwick’s.
  Тел.: 0788 541028*

  СТОКПОРТ
  Ukrainian Home,
  185, Buxton Road, Stockport,
  SK2 7AA, Cheshire.
  Тел.: 061 483 7826*

  СТОК-ОН-ТРЕНТ
  Ukrainian Home,
  34, Hempstall Lane,
  Newcastle-under-Lyme, ST3 5JH.
  Staff’s.

  СКАНТОРП.
  81-83, Sheffield Street,
  Scunthorpe, South Humberside, DNI5 7LD
  Тел.: 0724 840865*

  СЛЯВ
  Ukrainian Home,
  17, Lansdowne Avenue,
  Slough, SL1 3SG, Berk’s
  Тел.:0753 24751*

  ТОДМОРДЕН
  Ukrainian Home,
  Mons Lodge, Bumley Road,
  Todmorden, OL14 7QG. Lane’s.
  Тел.: 0706 8I3381*

  ЧЕЛТЕНГАМ
  Ukrainian Home, Glenfall Lawn,
  PittvilIe Circus Rd., Cheltenham, Glos,
  GL52 2PX. Тел.: 0242 525321*


  *Зіркою позначені публічні телефони.

  ОСЕЛІ СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

  1.ЧІДДІНҐФОЛД
  Ukrainian Home for Old and Disabled Persons
  “Sydenhurst”, Chiddingfold, Surrey.
  Тел.: 042 879 3124

  2.BECTOH-OH TPEHT
  “KOBZARIWKA”
  Ukrainian Pensioners Home,
  Weston-on-Trent. DE7 2BU.
  Derbyshire.
  Тел.: 0332 700066

  Українське Релігійне Товариство Святої Софії у Великій Британії

  Голова: всч. о. митрат д-р Іван Музичка
  Ukrainian Religious Society of St. Sophia,
  79, Holland Park, London, W11 3SH
  Тел.: 01 221 1890. Публ.: 01 229 4419

  Філія Українського Католицького Університету в Лондоні

  St. CIement Ukrainian Catholic
  University London College

  Голова: проф. П. Цимбалістий
  79, Honand Park,London,W11 3SH.
  Тел.: 01 221 1890; 01 229 4419*

  Музей Української Визвольної Боротьби
  ім. Степана Бандери

  Голова: інж. Василь Олеськів
  200, Liverpool Road, London, N1 1LF.
  Тел.: 01 607 6266 & 01 607 6267

  Українське Крайове Патріярхархальне
  Об’єднання Мирян Помісної УКЦеркви
  у Великій Британії

  Ukrainian Catholic Patriarchate Lay
  Association in Great Britain

  Голова: мгр Роман Кравець
  79, Holland Park, London, W11 3SH.
  Тел.: 01 221 1890

  Об’єднання бувших Вояків Українців
  у Великій Британії
  (ОБВУ)

  Голова: май. д-р Святомир М. Фортун
  Association of Ukrainian Former
  Combatants in Great Britian
  49, Linden Gardens, London, W2 4HG
  Тел.: 01 229 8392

  Спілка Української Молоді
  у Великій Британії (СУМ)

  Голова: П. Володимир Шляхетко
  Ukrainian Youth Association
  in Great Britian, “Tarasivka”
  Weston-on-Trent, DE7 2BU, Derby’s.
  Тел.: 0332 700215; Заля: 0332 702562
  Товариська господа: 0332 700422*

  ПЛАСТ
  у Великій Британії

  Голова: п. Микола Попович
  64 King Alfred Street,
  Derby. DE3 3QJ.

  Пластова Оселя:

  Plastowa Osela “Werchowyna”,
  K.W.O.M. Society, “RANGEMORE”
  Trawscoed Road,
  Llysfaen, Nr. CoIwyn Bay,
  North Wales. Teл.: 0492 517315

  Українська Інформаційна Служба

  Головний дир. – інж. В. Олеськів
  Ukrainian Information Service
  200, Liverpool Road, London N1 1LF
  Тел.: 01 607 6266 & 01 607 6267

  Українське Товариство
  у Великій Британії

  Голова: Д-р Андрій Драй
  Ukrainian Society in Great Britain
  15, Godolphin Road, London W.12 8JE
  Тел.: 01 743 6756

  Українська Гетьманська Організація
  у Великій Британії (СГД)

  Крайовий Начальник СГД у В. Британії
  Пполк. Іван Горобець-Софіївський
  Ukrainian Hetmah Organisation
  in Great Britain
  18, Mill Hill Road, Derby. DE3 6SF.
  Teл.: 0332 365049

  Українська Комбатантська Рада
  у Великій Британії

  В.о.голови – інж. Теодор І. Кудлик
  79, Holland Park, London, W11 3SH.
  Тел.: 01221 1890

  Українська Видавнича Спілка

  Головний дир. – інж. Василь Олеськів
  Ukrainian Publishers Ltd.
  200, Liverpool Road, London N1 1LF
  Тел.: 01 607 6266 & 01 607 6267

  Товариство Українських Літераторів
  у Великій Британії

  Голова – д-р Святомир М. Фостун
  Society of Ukrainian Litterateurs
  In Great Britian
  49, Linden Gardens, London, W2 4HG
  Тел.: 01 229 8392

  Легіон Симона Петлюри

  LSP
  Голова: п. Петро Коломієць
  521 Chorley Old Road
  Bolton, Lanе’s BL1 6AE

  Товариство “Гуцульщина”
  у Великій Британії

  Голова: Василь Потєк
  “Corner House”,
  19, Burlington Rd., Sherwood,
  Nottingham, NG5 2GR.

  Товариство “Бойківщина”
  у Великій Британії

  Голова: Роман Гринаш
  43 Boardman Road
  Manchester, M8 6WS

  Українська Студентська Громада
  у Великій Британії

  Голова: Мгр Степан Олеськів
  Ukrainian Students Union
  79, Holland Park, London, W11 3SH.
  Тел.: 01 221 1890

  Кооператива “НОВА ФОРТУНА”

  Спілка з обмеженою порукою
  Голова – дир. Петро Лапчак
  Централя Кооперативи:
  49. Linden Gardens, London, W2 4HG
  Тел.: 01 229 8392

  Імпортовий Відділ і Гартівня FREGATA
  (Merchants) Ltd.

  Alгіс Ave., off Bruce Rd., Graven Park,
  London. NW10 8RA.
  Teл.: 01 451 4349; 01 451 4340

  Експортовий Відділ і Гартівня
  Текстильних Товарів

  BROWNEJONES Ltd.,
  Alric Ave., off Bruce Rd., Graven Park,
  London, NW10 8RA.
  Teл.: 01 459 7200

  PODOLIA Co. Ltd

  687-689 Manchester Old Road,
  Rhodes, Middleton. Lane’s.
  Teл.: 061 643 8301

  “NOVA BAKERY PODOLIA”

  43, Roundthom Road,
  Oldham. Lane’s, OL4 1AY
  Teл.: 061 624 4660