• In English
 • Архівна україніка

  На виконання частини другої статті 5 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” держава вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України.

  З 1999 р. Укрдержархів та державні архівні установи реалізують галузеву програму “Архівна Україніка”, яка здійснюється відповідно до Порядку здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України, затвердженого наказом Головархіву України від 11.11.1999, зареєстрованим у Мін’юсті 09.11.1999 за № 816/4109 (у редакції наказу Держкомархіву України від 12.06.2002 № 45).

  Упродовж 2001–2005 рр. державні архівні установи України на виконання рішення колегії Держкомархіву України від 17 січня 2001 р. “Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії України” проводили виявлення відомостей про наявність, загальну кількість та походження колекцій мікрофільмів документів із закордонних архівів.

  Другим етапом реалізації галузевої програми “Архівна Україніка” стала активізація роботи з підготовки серії довідкових видань, складання реєстрів колекцій мікрофотокопій документів із зарубіжних архівів, подання відомостей для централізованого обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження з історії України (рішення колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. “Про виявлення зарубіжної архівної україніки державними архівними установами”).

  На офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці “Архівна україніка” з 2000 р. систематично оновлюється бібліографія довідкових видань різних країн світу, у яких подано огляди архівних фондів, окремих блоків документальних джерел, що відносяться до категорії “Архівна Україніка”. Станом на січень 2019 р. у зазначеній рубриці представлено бібліографію довідкових видань та оглядів зібрань архівної україніки в 31 країні світу, що містить 77 оглядів зібрань архівної україніки.

  У 2007 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р створено Центральний державний архів зарубіжної україніки як координаційний центр з питань роботи з документами архівної україніки. Одним з ключових пріоритетів у міжнародній діяльності Центрального державного архіву зарубіжної україніки є налагодження взаємодії із закордонним українством з метою поповнення Національного архівного фонду документами, що належать до культурної спадщини українського народу та перебувають за кордоном.

  До 2015 р. Укрдержархів та державні архівні установи брали участь у виконанні Державної програми співпраці із закордонними українцями у частині виявлення за кордоном, впорядкування, описування, копіювання архівних документів, складення їх реєстрів.

  Поповнення Національного архівного фонду документами, що належать до культурної спадщини української нації і перебувають на збереженні в архівосховищах іноземних держав залишається пріоритетними напрямками міжнародної діяльності Укрдержархіву та державних архівних установ.

  Укрдержархів та державні архівні установи постійно проводять роботу з виявлення документів категорії “архівна україніка”, поповнюють реєстри фондів, які було передано у зарубіжні архіви, ведуться анотовані реєстри колекцій мікрофотокопій документів із зарубіжних архівів та забезпечують централізований облік документів зарубіжної архівної україніки. Результати цієї роботи оприлюднено на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у розділі “Архіви, повернуті та передані в Україну” рубрики “Архівна україніка”.

  Архівні матеріали, повернуті та передані в Україну

  Архівна україніка: матеріали до бібліографії
  Загальні огляди Публікації про архівну україніку в країнах світу
  Огляди зібрань архівної україніки в окремих країнах світу
  Австралія Австрія Білорусь Великобританія Казахстан
  Канада Німеччина Польща Росія США
  Туреччина ФРН Франція Чехія