• In English
 • Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві

  Сварник Г.
  Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор / Канадський інститут українських студій в Едмонтоні. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. [Центральний державний історичний архів України, м.  Львів]. – Варшава; Львів; Нью-Йорк: “Український архів” і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. – 352 с.

  ISBN 83-86112-20-4

  © Галина Сварник, 2005
  © Видавництво “Український архів”

  Довідник інформує про документальні матеріали Відділу рукописів Бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка, які після Другої світової війни опинилися в Національній бібліотеці у Варшаві. Вони є важливим історичним джерелом для дослідження доби українських визвольних змагань 1914-1919 рр. та міжвоєнного періоду. Рекомендовано до друку Науковою радою Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України.

  ЗМІСТ

  Передмова

  Наукове товариство ім. Шевченка у Львові та його документальна спадщина

  • Ступінь збережності збірок НТШ, місця їх зберігання
  • Бібліографія до історії НТШ
  • Збірки НТШ та спроба реконструкції
  • Як користуватись виданням
  • Схема описової статті довідника

  Розділ І

  Описи окремих збірок

  • Архів Легіону Українських Січових Стрільців (1914-1918)
  • Архів редакції часопису “Свобода” у Львові
  • Архів Українського національно-демократичного об’єднання
  • Архів Української парламентарної репрезентації у польському Сеймі та Сенаті (1920-1938)
  • Архів Українського народного об’єднання
  • Архів Народної організації українців м. Львова
  • Архів Дмитра Донцова
  • Архів Олени Кисілевської
  • Архів Андрія Жука
  • Архів Євгена Архипенка
  • Архів Товариства “Просвіта” у Львові
  • Архів редакції журналу “Життя і знання” у Львові
  • Архів Українського горожанського комітету рятунку України
  • Архів Українського педагогічного товариства “Рідна школа”
  • Архів редакції журналу “Визволення” у Львові
  • Архів Івана Липи та Юрія Липи
  • Архів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки
  • Архів Харчового уряду УНР у м. Станіславові
  • Архів Української Галицької Армії, УНР, ЗУНР
  • Архів Начальної команди Української Галицької Армії та Начальної інтендантури УГА
  • Архіви таборів інтернованих вояків армії УНР і УГА та цивільного населення в Австрії та Польщі (1914-1921)
  • Архів Партизансько-повстанчого штабу УНР
  • Архіви редакцій, видавництв
  • Архіви політичних партій, організацій, товариств

  Розділ ІІ

  Мікрофільми

  • Перелік мікрофільмів з документів Відділу рукописів Бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, що зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві

  Іменний покажчик

  Географічний покажчик

  Предметно-тематичний покажчик

  Список скорочень

  Відомості про автора

  Summary

  Resume