• In English
 • Архівні матеріали з історії України в Канаді

   

  Попередній анотований перелік

  Архівні матеріали з історії України в Канаді:
  Попередній анотований перелік / Уклав Богдан Кравченко. – Київ; Едмонтон, 1990. – 38 с.  Перший випуск серії “Зарубіжна архівна україніка” побачив світ влітку 1990 р. і був присвячений І Конгресові Міжнародної асоціації україністів (Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / Уклав Богдан Кравченко. Археографічна комісія Академії наук УРСР; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. – Київ; Едмонтон, 1990. – 38 с.).

  Короткий анотований довідник, підготовлений директором Канадського інституту українських студій Альбертського університету проф. Богданом Кравченком за пропозицією Археографічної комісії Академії наук УРСР, є першою спробою “інвентаризації” рукописних зібрань з національної історії, що зберігаються в архівних, бібліотечних, музейних, приватних колекціях за межами України.

  Містить попередній перелік інституцій, що мають збірки рукописної україніки.

  Охоплює 21 колекцію з двох державних архівів, двох бібліотек та двох громадських організацій.

  Цей довідник, як і два наступних видання цієї серії, побачив світ за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США).

  Від редакторів

  Виявлення і збереження джерельної спадщини українського народу значно ускладнене надзвичайною фрагментарністю масиву джерел з національної історії – вони сконцентровані не лише на етнічних землях України, але й розпорошені далеко за її межами. Це сталося перш за все через те, що протягом століть українські території входили до складу різних держав, і на українських землях функціонували політичні структури з адміністративними центрами, розташованими здебільшого поза межами України.

  Трагічні політичні катаклізми, жорстоке пригнічення української національної культури і переслідування її діячів, характерні для новітньої історії, призвели до широкомасштабної еміграції як українців, так і представників інших етносів – здебільшого тих, які брали активну участь у політичному, науковому та культурному житті на Україні. Серед емігрантів було немало таких, хто забирав з собою на чужину значну кількість давніх чи тогочасних матеріалів, що стосувалися насамперед їхніх родин, але водночас були джерелами з політичного, економічного, наукового і культурного життя народу.

  Нащадки емігрантів, які адаптувалися до життя в нових умовах, не завжди могли адекватно оцінити історико-культурне значення залишків офіційних архівів, листування, інших фамільних паперів, що були вивезені їхніми батьками за кордон. Лише незначна частина емігрантських рукописних зібрань потрапила на постійне зберігання до державних архівів. Значно більше їх і досі зберігається по шухлядах, підвалах та горищах. Ці матеріали ще чекають на своїх дослідників та турботу про збереження для прийдешніх поколінь.

  Виявлення, облік, описання і збереження таких зібрань -благородна, але надзвичайно складна справа. Запропонований нещодавно відродженою Археографічною комісією Академії наук УРСР проект підготовки серії довідників, які б розкривали зміст рукописної україніки за межами України, можна реалізувати лише спільними зусиллями багатьох бібліографів, архівістів та археографів-україністів з різних країв.

  Канада посідає перше місце в діаспорі по кількості українців. Не випадково вона стала першою країною, де був підготовлений цей попередній контрольний перелік рукописної україніки, що зберігається в державних архівних та бібліотечних сховищах. Пропонований до уваги читачів довідник – лише перший крок, який може стати і вихідним пунктом на шляху створення Зведеного каталогу рукописної україніки в країнах світу.

  Упорядник поставив за мету подати основну інформацію про склад кожного рукописного зібрання, його походження і долю, пов’язану з життям і діяльністю тих чи інших осіб. Подаються також бібліографічні відомості про спеціальну довідкову літературу щодо окремих зібрань та колекцій.

  Довідник охоплює 21 збірку, що зберігаються лише в шістьох інституціях – двох державних архівах, двох університетах 1 двох українських громадських організаціях. Сподіваємося, що з часом, за рахунок удоступнення приватних архівів, виявлення й описання українських рукописних колекцій громадських та державних установ і організацій Канади, поданий нижче перелік матеріалів зростатиме.

  Патриція Кеннеді Грімстед (Український науковий інститут Гарвардського університету)
  Геннадій Боряк (Археографічна комісія АН УРСР)

   

  Від укладача

  Цей попередній контрольний перелік був підготовлений на прохання Археографічної комісії Української Академії Наук в Києві. Його мета проста: почати інвентаризацію архівних сховищ Канади, в яких є документи, що стосуються історії України. Сюди не ввійшли матеріали щодо історії українців за межами України.

  Висловлюємо подяку архівістам та бібліотекарям, що надали нам необхідну інформацію. Усіх, хто має відомості про архіви з історії України, просимо зв’язатися з укладачем.

  Богдан Кравченко,
  Канадський інститут українських студій
  352 Athabasca Hall
  University of Alberta
  Edmonton, Alberta
  Canada T6G 2E8
  (tel.: 403-492.2972
  fax: 403-492-4967)


  Бібліотека Карлтонського університету

  Carleton University Library
  Ottawa, Ontario
  Canada K1S 5B6

  * Колекція Бачинського (1885-1978)

  Обсяг. 115 м

  Євген Бачинський народився в Катеринославі (нині Дніпропетровськ). Був ув’язнений за революційну діяльність у Петербурзі в 1908 p.; врятувався втечею до Західної Європи. Працював у Паризькій Українській Громаді в 1909-1912 pp.; 1914 p. перебрався до Женеви і заснував тут Українську Громаду. В 1915-1917 pp. входив до складу Союзу Визволення України (далі – СВУ) і був редактором його друкованого органу “Вістник СВУ”. 1918 p. призначений консулом Української Народної Республіки; з 1922 p. був офіційним представником Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Європі.

  Архів є важливим джерелом для вивчення української політичної історії, починаючи з кінця 1890-х pp.

  Довідкова література: готується.


  Національний архів Канади

  National Archives of Canada
  395 Wellington Street
  Ottawa, Ontario
  Canada KIA ON3

  * Папери Антонович (1887 1975)

  Обсяг: 1,85 м

  Реєстраційний номер: MG31 Н50

  Катерина Антонович (Серебрякова) народилася в Харкові 1887 p. Навчалася в Харкові, Петербурзі та Києві, потім продовжила своє художнє навчання за кордоном. Вийшла заміж за д-ра Дмитра Антоновича, історика-мистецтвознавця. З раннього віку цікавилася політикою; була членом Революційної Української партії. Восени 1923 p. разом з дітьми виїхала до чоловіка у Прагу, де брала активну участь в українському науковому й громадському житті. Займалася також виданням української двоячої літератури; виставляла власні художні роботи. 1949 p. Катерина Антонович емігрувала до Канади, де продовжила свою художню та культурно-освітню роботу в українській громаді у Вінніпезі.

  Є архівні матеріали за 1910-1975 pp.

  Довідкова література:
  Sowtis D., Momryk М. The Kateryna Antonovych Collection/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report-no. 13. – Edmonton: CIUS, 1985. – 28 p.

  * Папери Авраменка (1895-1981)

  Обсяг: 4,8 м
  Реєстраційний номер: MG31 D87

  Василь Авраменко почав свою кар’єру на Україні 1920 p. як хореограф і вчитель танців. 1926 p. емігрував до Канади, де викладав український танок (спершу в Канаді, потім – у США). Також створив декілька українських фільмів; мандрував по Сполучених Штатах, Аргентині, Бразилії та Австралії.

  У колекції зберігаються матеріали за 1921-1975 pp.

  Доступ обмежений.

  Довідкова література:
  Опис (File list), 53 c.

  * Папери Донцова (1883-1973)

  Обсяг: 4 м
  Реєстраційний номер: MG31 D130

  Дмитро Донцов народився 1883 p. у Мелітополі. Навчався в університетах Петербурга і Львова. Брав участь в українських політичних та революційних організаціях, підтримував ідею автономної, а згодом – незалежної України. Був одним з фундаторів СВУ (1914), очолював відділ новин гетьманського уряду (1918). У 1922-1939 pp. редагував у Львові часопис “Літературно-науковий вістник” (з 1933 p. – “Вістник”). Автор праці “Націоналізм” (1926), брошур, численних публіцистичних писань.

  Був ідеологом екстремістського крила українського націоналізму. Наприкінці Другої світової війни оселився в Англії, 1948 p. емігрував до Канади, де викладав у Монреальському університеті. Вийшов у відставку 1953 p. Продовжував писати статті й книги до своєї смерті в Монреалі (1973).

  Колекція містить матеріали за 1900-1976 pp.

  Доступ обмежений.

  Довідкова література:
  Опис (File list), 29 c.

  * Папери Клочка (1902-1986)

  Обсяг: 3,8 м
  Реєстраційний номер: MD31 J28

  Михайло Клочко народився на Україні, навчався в Києві, Ленінграді та Москві. За фахом інженер, він опублікував багато наукових статей та доповідей. За дослідницьку роботу отримав багато нагород, в тому числі Сталінську премію (1948). Під час візиту до Канади 1961 p. він залишився там, пізніше отримав канадське громадянство. Проживаючи в Оттаві, продовжував наукову роботу, кілька років був консультантом. Колекція містить матеріали за 1961-1985 pp.

  Довідкова література:
  Опис (Finding Aid no. 1785), 50 c.

  * Папери Кисілевської (1869-1956)

  Обсяг: 4,05 м
  Реєстраційний номер: MG31 Н42

  Олена Кисілевська народилася в Галичині. Була відомим редактором, громадським та політичним діячем, брала участь у феміністичному русі. Сенатор у Польському Сеймі (1928-1935). Після Другої світової війни емігрувала до Канади. Була першим головою Всесвітньої Федерації українських жіночих організацій (SFUZHO).

  Матеріали колекції охоплюють період 1884 – 1956 pp.

  Довідково література:
  Scwiis D. Momryk M. The Olena Kysilewska Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Repent no. 12. – Edmonton: CIUS, 1985. – 36 p.

  * Папери Жука (1880-1968)

  Обсяг: 35,2 м
  Реєстраційний номер: MG30 С167

  Андрій Жук народився в селі Вовчок Полтавської губернії. З 1899 p., працюючи в земській управі, бере участь у нелегальному українському політичному русі. Згодом працював у Полтаві. 1901 p. був взятий до армії. Член Революційної Української партії (РУП), яка потім дістала назву Української Соціал-Демократичної робітничої партії (УСДРП). Був обраний до Центрального Комітету УСДРП, працював у партійній пресі. і90б р. був ув’язнений; наступного року втік до Австрії. У Галичині продовжив роботу в УСДРП. 1912 р. був одним із фундаторів Українського Інформаційного Комітету (з 1914 р. – СВУ), який ставив за мету спільну з австро-німецьким блоком боротьбу проти Російської імперії у війні, що почалася. Працював в СВУ у Відні до 1918 p., коли став членом Українського Міністерства закордонних справ. Згодом працював у закордонному центрі Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) як видавець і журналіст. 1930 р. повертається до Львова, де бере участь в українському кооперативному русі. У вересні 1939 p., коли почалася Друга світова війна 1 Радянська армія увійшла до Львова, він з родиною втік до Відня. Помер у 1968 р.

  Матеріали колекції охоплюють період 1880 – 1988pp.

  Лише одна справа в обмеженому користуванні. Декілька справ з огляду на фізичний стан не підлягають фотокопіюванню.

  Довідкова література:
  Опис (Finding Aid no. 1663), 241 c.


  Архів провінції Альберти

  Provincial Archives of Alberta
  12845-102 Avenue
  Edmonton, Alberta
  Canada T5N OM6

  * Колекція Хом’яка (І905-1984)

  Обсяг: 1,5 м
  Реєстраційний номер: 85.191

  Михайло Хом’як народився в Стронятині (Галичина). Закінчив Львівський університет (1931). У 1928-1934 pp. працював головним редактором “Діла”. Під час Другої світової війни за нацистської окупації був редактором “Краківських вістей”, які спочатку видавалися в Кракові (1940-1944), згодом – у Відні (1944-1945). Емігрував до Канади 1948 p.

  Особливий Інтерес для дослідників української історії мають матеріали періоду Другої світової війни.

  Довідкова література:
  Опис (File list), 590 позицій.


  Український дослідницький та документаційний центр у Канаді

  Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre
  620 Spadіna Avenue
  Toronto, Ontario
  Canada M5S 2H4

  Найбільш цікавими в колекції Центру є 546 фільмових роликів та 34 відеокасети, які нараховують 204566 футів плівок із свідченнями очевидців голодомору 1932-1933 pp. на Україні. Колекція також включає копії англійських, італійських та американських урядових повідомлень про голодомор.

  Довідкова література:
  Szuch A. L. Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research and Docunmentaion Centre. – Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989. – 335 p


  Український культурно-освітній осередок

  Ukrainian Cultural and Educational Centre
  184 Alexander Avenue East
  Winnipeg, Manitoba
  Canada R3B 01.6

  * Папери Боберського (1873-1947)

  Обсяг: 10 томів

  Іван Боберський народився в Доброгостові (Галичина). Навчався в Самборі. закінчив Львівський університет, після чого став професором німецької мови та гімнастики. 1904 p. був обраний президентом атлетичного товариства “Сокіл-Батько”. Був скарбником Легіону Українських Січових Стрільців (1914-1918), головою Відділу військової преси ЗУНР. 1920 p. був призначений повноважним представником ЗУНР у Канаді та США. У листопаді 1920 p. переїздить до Вінніпегу, де як секретар делегації ЗУНР наглядає за збиранням коштів для пози: й на потреби оборони ЗУНР. 1925 p. допоміг заснувати Асоціацію добробуту українських емігрантів Св.Рафаеля в Канаді.

  Особливий інтерес для істориків України матимуть матеріали секції І (том І): щоденник Боберського (1918-1919); та секції II (томи 2-5): нотатки делегації ЗУНР (1920-1926).

  Довідкова література:
  Iwanus Ja., Senchuk \V. The Iwan Boberskyj Collection/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 23. – Edmonton: CIUS, 1988. – 9 p.

  * Папери Кошеця (1875-1944)

  Обсяг: 28 томів

  Д-р Олександр Кошець народився 14 вересня 1875 p. в селі Ромашках на Київщині, закінчив Київську духовну академію (1901), потім навчався у музичній та драматичній школі Лисенка (1908-1910). До свого від’їзду з України в 1919 p. викладав хорову музику в Київський консерваторії, був диригентом оркестру в театрі Садовського, збирав українські народні пісні на Київщині й Кубані. Співзасновник та диригент Української Республіканської капела, яка пізніше дістала назву Український національний хор. Кілька років хор мандрував по Європі, Північній та Південній Америці для того, щоб заручитися громадською підтримкою справи Української Народної Республіки. Оселившися в Нью-Йорку (1926), Кошець зайнявся складанням літургій, аранжувань народних пісень та їх популяризацією. Автор мемуарів “З піснею через світ”. 1941 p. переїхав до Вінніпегу, де і помер 21 вересня 1944 p.

  Матеріали колекції особливо цікаві з точки зору впливу Кошеця на українську літургічну музику XX століття.

  Довідкова література: готується.

  * Асоціація добробуту українських емігрантів Св. Рафаеля в Канаді (1925-1938)

  Обсяг: 10 томів

  Асоціація була створена 1925 p. у Вінніпезі для допомоги українським емігрантам-католикам у Канаді. Мала широкі зв’язки з подібними організаціями у Львові 3 початком депресії (1929-1939) вона припинила свою діяльність.

  Цікавими для досдідників можуть бути справи емігрантів, яким надали допомогу при в’їзді до Канади (томи 3-10).

  Довідкова література: “Iowans Jam” Sanchez W. The St. Raphael’s Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection’ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 21. Edmonton: CIUS, 1988. – 22 p.

  * Фотоархіви Українського культурно-освітнього осередку

  Особливий інтерес у цій колекції має серія слайдів на склі під загальною нашою “Події останніх семи років на Україні, 1914-1920”.

  * Колекція карт Українського культурно-освітнього осередку

  Обсяг: 350 арк.

  Містить карти за 1550 – 1990 pp. Найвизначнішу частину колекції складає серія з 100 картографічних праць видатних європейських картографів початку XVI – XIX ст.

  Довідкова література:
  Kordan В. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection, Ukrainian Cultural and Educational Centre and Private Collections. – Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987 – 56 p. (Описані деякі найвизначніші карти).


  Архів Альбертського університету

  University Archives
  1-9 Rutherford South
  University of Alberta
  Edmonton, Alberta
  Canada T6G 2J4

  * Колекції Товариства українців у Великобританії та Маковецького

  Обсяг: 105 мікрофіш (близько 10 500 арк.)

  Реєстраційний номер: 84-37

  Містить документи Товариства українців у Великобританії періоду 1945-1952 pp., що стосуються допомоги українським переміщеним особам та європейським добровільним робітникам.

  Цікава для дослідників української історії колекція Маковецького. Д-р Яків Маковецький зберігає більшу частину архівної колекції Організації Українських Націоналістів (мельниківців). У колекції представлена частина цього архіву на 7 мікрофішах.

  Довідкова література:
  Luciuk L. Y. Finding Aid to the Microfiched Archives of the Association of Ukrainians in Great Britain and the J. Makoweckyj Collection [машинопис], 25 p.

  * Колекція Галубничого

  Обсяг: 15 коробок

  Реєстраційний номер: 79-112

  Містить рукописи, машинописні тексти та відбитки праць д-ра Всеволода Голубничого (1928-1977), видатного економіста та лідера лівої фракції Української Революційно-демократичної партії, автора численних праць про радянську регіональну економіку, українсько-російські економічні відносини, українську економічну та політичну історію тощо. Народився 5 червня 1928 p. в Богодухові на Харківщині. З 1951 p. мешкав у США. Попер 10 квітня 1977 p. у Нью-Йорку.

  У колекції е також кореспонденція з дослідниками з СРСР

  Довідкова література: машинописні алфавітні покажчики до кожної справи з детальною інформацією про зміст.

  * Колекція Казимири

  Обсяг: 0,2 м та 5 котушок мікрофільмів

  Реєстраційний номер: 80-20

  Містить репродукції документів з віденських та варшавських архівів щодо еміграції українців до Канади у 1896-1914 pp.

  Довідкова література:
  Kazymyra B.Z. Immigration from the Austro-Hungarian Empire to Western Canada, 1896-1914: Collection of Documents [машинопис], 42 p.

  * Папери Левицького

  Обсяг: 0,9 м

  Реєстраційний номер: 85-89

  Містить газетні та часописи! статті, доповіді, промини ти папери д-ра Бориса Левицького (1915-1984), провідного радянолога на еміграції.

  Довідкова література:
  Borys Lewtzikyj Archive [машинопис], 12 p.

  * Папери Рудницького

  Обсяг: 12 м

  Реєстраційний номер: 84-155

  Містить наукові матеріали, лекції, нотатки та магнітофонні записи, нотатки до конференцій та промов, особисте листування (1940-1980) д-ра Івана Л. Рудницького, визначного українського історика, який викладав в Альбертському університеті з 1971 p. до своєї смерті в 1984 p.

  Користування архівом обмежене; за дозволом дослідники мають звертатися до дарительки, д-ра Олександри Черненко-Рудницької.

  Довідкова література:
  Dr. Ivan Rudnytsky. Personal Papers, 1940-1984 [машинопис], 65 p.

  * Колекція Теслі

  Обсяг: 0,08 м

  Реєстраційний номер: 32-5

  Містить фотографії вибраних документів з Allgemeines Verwaltungsarchiv та Haus-, Hof-, und Sfaaisarchiv (Відень), що стосуються українців, інтернованих в австрійських таборах (1914-1918). Колекцію зібрав український географ з Оттави д-р Іван Тесля.

  Довідкова література:
  Documents on Ukrainian Internment Camps in Austria-Hungary during World War One [машинопис], 2 + XVII p.

  * Папери Вассияна

  Обсяг: 2 коробки

  Реєстраційний номер: 86-12

  Містить рукописи, відбитки філософських та ідеологічних праць і нотатки д-ра Юліана Вассияна (1894-1953), члена передвоєнного проводу Організації Українських Націоналістів.

  Довідкова література:
  Archive of Dr.Iullian Vassyian [машинопис], 5 p.


  Колекція карт Альбертського університету

  University of Alberta Map Collection
  Department of Geography
  University of Alberta

  Одна з найзначніших колекцій карт України в Канаді.

  Довідкова література:
  Friesen Paul T. “Ukrainian Lands” Maps iii [tie University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 24. – Edmonton: CIUS, 1988. – 44 p. + 21 app.


  Бібліографічний перелік *

  Friesen Paul T. “Ukrainian Lands” Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 24. – Edmonton: CTJS, 1988. – 44 p. + 21 app.

  Iwanus J., Senchuk W. The Iwan Boberskyj Collection/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 23. – Edmonton: CIUS, 1988. – 9 p.

  Iwanus J., Senchuk W. The St. Raphael’s Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection/ Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 21. – Edmonton: CIUS, 1988. – 22 p.

  Kordan B. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection, Ukrainian Cultural and Educational Centre and Private Collections. – Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987. -56 p.

  Sowtis D., Momryk M. The Olena Kysilewska Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 12. -Edmonton: CIUS, 1985. – 36 p.

  Sowlis D; Momryk M. The Kateryna Antonovych Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 13. -Edmonton: CIUS, 1985. – 28 p.

  Szuch A. L. Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre. – Toronto:
  Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989. -335р.


  * Охоплює всі опубліковані довідники, що стосуються включених до переліку колекцій.