• In English
 • Безоплатна первинна правова допомога

  Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

  Згідно із частиною другої статті 7 Закону, безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

  Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

  Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

  Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

  Подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється шляхом її надіслання за допомогою поштового зв’язку на адресу Державної архівної служби України (вул. Солом’янська, 24,  м. Київ, 03110) або надіслання на офіційну адресу електронної пошти: [email protected]

  Зразок заяви

  Якщо питання, порушені у заяві про надання безоплатної первинної допомоги, не належать до компетенції Державної архівної служби України, така заява протягом п’яти календарних днів надсилається до відповідного органу для розгляду, про що заявник повідомляється письмо.

  Звернення, які не стосуються питань надання безоплатної первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.