• In English
 • Бібліографічний покажчик методичних рекомендацій


  Опрацював

  Ростислав Романовський

  2014
  • Видача документів у тимчасове користування : пам’ятка / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Ястреб Л. А. – Харків, 2014. – 19 с.
  • Експертиза цінності науково-дослідної документації : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Малишева А. К. – Харків, 2014. – 18 с.
  • Експертиза цінності проектної документації : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Черняховська Ю. В. – Харків, 2014. – 13 с.
  • Організація проведення практики студентів вищих навчальних закладів на базі ЦДНТА України : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Харків, 2014. – 18 с.
  • Організація робіт з надання платних послуг у ЦДНТА України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. О. М. Мащенко. – Харків, 2014. – 13 с.
  • Порядок підготовки НТД на ремонт, реставрацію, оправлення : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Ястреб Л. А. – Харків, 2014. – 17 с.
  • Створення та ведення каталогів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад. Н. М. Христова. – К., 2014. – 87 с.  (pdf,491 Кб)
  2013
  2012

   

  • Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк – К., 2012. – 28 с.
  • Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл., Від. формування Нац. архів. фонду ; упоряд. В. О. Хромова. – Одеса, 2012. – 12 с.
  • Застосування електронних носіїв інформації для зберігання фондів у Центральному державному електронному архіві України : аналіт. огляд. / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Пашкевич О. А. – К., 2012. – 6 с.
  • Застосування нормативно-правових актів з метою забезпечення збереженості електронних документів : аналіт. огляд / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Міщенко О. А. – К., 2012. – 9 с.
  • Інструкція з діловодства в Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігів. обл. – Чернігів, 2012. – 73 с.
  • Інструкція з обліку документів у Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігівської обл. ; уклад. О. І. Мельник. – Чернігів, 2012. – 64 с.
  • Інструкція з організації обліку документів НАФ у ЦДНТА України / ЦДНТА України ; упоряд. К. О. Підрепна. – Харків, 2012. – 156 с.
  • Інструкція з підготовки описових статей до путівника по фондах Державного архіву Івано-Франківської області / Держархів Івано-Франків. обл. – Івано-Франківськ, 2012. – 4 с.
  • Інструкція з фондування документів НАФ органів державної влади та місцевого самоврядування / Держархів Чернів. обл. ; уклад. Г. С. Ринжук. – Чернівці, 2012. – 28 с.
  • Інструкція про порядок здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів та уточнення облікових документів у Державному архіві Запорізької області / Держархів Запорізької обл. ; уклад О. Ю. Зінчик. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.
  • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2012 рік та планування їх діяльності на 2013 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2012. – 16 с.
  • Методичні рекомендації з виконання запитів про розкуркулення та репресії / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. О. В. Серединський. – Миколаїв, 2012. – 9 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ трудового архіву / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2012]. – 11 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічного опрацювання документів фонду № 4, Харківське губернське правління / Держархів Харків. обл. ; уклад.: Т. В. Іванська, Н. Б. Мирошниченко, Л. Є. Пантелєєва. – Х., 2012. – 31 с.
  • Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – К., 2012. – 31 с.
  • Методичні рекомендації щодо виконання запитів генеалогічного характеру в архівних установах / Полтав. облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. В. В. Коротенко. – Полтава, 2012. – 13 с.
  • Методичні рекомендації щодо описування документів особового походження та довідковий апарат до них (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2012. – 103 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації роботи з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій різних форм власності / Архів. від. Антрацитівської райдержадміністрації Луган. обл. ; уклад. М. В. Чихун. – Антрацит, 2012. – 24 с.
  • Методичні роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України до архівних установ області / Полтавська обласна державна адміністрація, Держархів Полтавської обл. – Полтава, 2012. – 14 с.
  • Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу) : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. Л. Г. Білоусова. – Одеса, 2012. – 13 с., 19 с. дод.
  • Науково-технічне упорядкування документів театрів : метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України ; упоряд. М. В. Самохатко. – К., 2012. – 38 с.
  • О порядке исполнения генеалогических запросов : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост. Н. В. Егорова. – Симферополь, 2012. – 11 с.
  • О порядке передачи документов на государственное хранение в Государственный архив в Автономной Республике Крым : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: З. В. Кушнир, Т. А. Шарова. – Симферополь, 2012. – 7 с.
  • Облік електронних документів Національного архівного фонду : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДАВО України, ЦДЕА України ; уклад.: Стеценко А.О., Обжелян А.В. – К., 2012. – 65 с.
  • Облік та описування архівних копій веб-сайтів у Центральному державному електронному архіві України : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Паламарчук Л. В., Стеценко А. О. – К., 2012. – 43 с.
  • Организация работы экспертно-проверочной комиссии Государственного архива в Автономной Республике Крым (ЭПК Госархива в АРК) : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: Т. А. Шарова, М. Е. Исаева, О. И. Васильева. – Симферополь, 2012. – 23 с.
  • Організація експертизи цінності документів в установі та оформлення її результатів : пам’ятка / Держархів Кіровоград. обл. ; уклад. В. І. Кусмінська. – Кіровоград, 2012. – 17 с.
  • Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями в ЦДНТА України : інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: М. А. Балишев, Л. А. Ястреб. – Х., 2012. – 17 с.
  • Організація роботи з виконання запитів соціально-правового характеру в ЦДАГО України : метод. рекомендації / ЦДАГО України ; уклад.: М. М. Легкоступ, Н. В. Сувора. – К., 2012. – 47 с.
  • Організація роботи з підготовки та передавання для постійного зберігання документів режимно-секретних органів, інших структурних підрозділів, що містять документи із службовою інформацією з грифом обмеження доступу “Для службового користування”. Забезпечення збереженості документів із службовою інформацією в державних архівних установах : метод. посібник / Рівненська облдержадміністрація, Держархів Рівненської обл. ; уклад. Г. І. Плахотнюк (керівник), Л. В. Козак, А. С. Березяк та ін. – Рівне, 2012. – 40 с.
  • Організація роботи з проведення ініціативного документування (створення архівних колекцій веб-сайтів) у Центральному державному електронному архіві України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Кириченко В. М. – К., 2012. – 50 с.
  • Організація роботи із зверненнями громадян : інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2012. – 16 с.
  • Організація роботи із зверненнями громадян та порядок розгляду звернень : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. Н. Б. Масіян. – Чернівці, 2012. – 37 с.
  • Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. Л. Г. Білоусова. – Одеса, 2012. – 24 с.
  • Організація роботи щодо запровадження системи управління якістю в архівних установах Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. В. А. Марченко. – Суми, 2012. – 40 с. Основні вимоги щодо подання документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області : інформаційно-методичний лист / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 2012. – 3 с.
  • Основні завдання експертної комісії юридичних осіб : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. А. М. Житарюк. – Чернівці, 2012. – 17 с.
  • Особенности подшивки и переплета документов : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: З. В. Кушнир, Н. И. Череватенко, В. Ф. Михайловская. – Симферополь, 2012. – 8 с.
  • Пам’ятка з каталогізації документів в архівних відділах райдержадміністрації та міських рад / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. І. М. Личуха. – Чернігів, 2012. – 10 с.
  • Пам’ятка щодо особливості проведення науково-технічного опрацювання документів навчальних закладів / Держархів Полтавської обл. ; О. І. Голяк. – Полтава, 2012. –3 с.
  • Перевіряння та нумерація аркушів у справах : інструкція / ЦДАГО України ; розроб. А. В. Іщук. – К., 2012. – 28 с.
  • Передавання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України на зберігання до архівних установ : метод. рекомендації / Держархів Запоріз. обл., Від. організації і координації архів. справи та з питань кадрової роботи ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2012. – 8 с. : дод.
  • Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 81 с.
  • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; С. В. Сельченкова, Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – К. : Інкунабула, 2012. – 287 с.
  • Підготовка до видання довідника “Архівні установи Сумської області” : метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2012. – 7 с.
  • Підготовка та розміщення он-лайнових документальних виставок : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2012. – 20 с.
  • Підготовлення архівних матеріалів, друкованих видань, музейних предметів для проведення лекцій, практичних занять, зустрічей з громадськістю : метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України ; упоряд. Д. В. Нестерчук. – К., 2012. – 30 с.
  • Порядок ведення справ фондів у ЦДНТА України : інструкція / ЦДНТА України ; упоряд.: К. О. Підрепна, Н. С. Маєвська. – Х., 2012. – 19 с.
  • Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. С. В. Виногловська. – Одеса, 2012. – 12 с.
  • Порядок доступу державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному електронному архіві України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Берковська О. Б., Загородній О. В. – К., 2012. – 17 с.
  • Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ, Від. формування НАФ ; уклад. М. І. Кузнєцова. – К., 2012. – 15 с.
  • Порядок оцифрування кінодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. І. О. Казімірова. – К., 2012. – 10 с.
  • Порядок оцифрування фонодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Т. П. Камінщук. – К., 2012. – 10 с.
  • Порядок перевіряння наявності та стану справ в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – джерел формування НАФ : метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл. ; уклад. Т. В. Фурсенко. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.
  • Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання : метод. рекомендації / Держархів Одеської обл., Відділ зберігання, обліку документів і страхового фонду ; уклад. С. В. Виногловська. – Одеса, 2012. – 12 с.
  • Порядок приймання-передавання документів особового походження в електронній формі до Центрального державного електронного архіву України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Ковтанюк Ю. С. – К., 2012. – 40 с.
  • Порядок приймання-передавання документів особового походження на державне зберігання до ЦДНТА України / ЦДНТА України ; уклад. В. В. Металліченко. – Харків, 2012. – 12 с.
  • Порядок проведення робіт з перевірки наявності та стану документів : робоча інструкція / Держархів Херсонської обл., Херсонська облдержадміністрація ; уклад. О. В. Крутевич. – Херсон, 2012. – 25 с.
  • Порядок розгляду звернень громадян, депутатських запитів та звернень в архівних установах : метод. рекомендації / Держархів Волин. обл., Від. інформації та використання документів НАФ. – Луцьк, 2012. – 28 с.
  • Порядок створення уніфікованого інформаційного об’єкта / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад. Чекатков А. О. – К., 2012. – 19 с.
  • Правила роботи в Інформаційно-комунікаційній системі Центрального державного електронного архіву України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Купрунець Т. Я. – К., 2012. – 19 с.
  • Примірна інструкція з діловодства в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад / Держархів Запоріз. обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2012. – 46 с. : дод.
  • Примірна номенклатура справ архівного відділу районної державної адміністрації (міської ради) / Держархів Черкас. обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2012. – 26 с.
  • Примірна номенклатура справ відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, міських рад у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду / Держархів Закарпат. обл. ; уклад. О. В. Марканич. – Ужгород, 2012. – 22 с.
  • Примірна номенклатура справ для селищних, сільських рад Хмельницької області / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. В. С. Рага. – Хмельницький, 2012. – 40 с.
  • Примірна номенклатура справ сільської ради та її виконавчого комітету / Держархів Черкас. обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2012. – 30 с.
  • Примірна номенклатура справ територіальних управлінь юстиції у Сумській області / Держархів Сум. обл. – Суми, 2012. – 4 с.
  • Примірна номенклатура справ трудового архіву району (міста) / Держархів Волин. обл., Трудовий архів м. Луцька, Трудовий архів Горохів. р-ну. – Луцьк, 2012. – 8 с.
  • Про порядок ведення контрольно-наглядових справ установ – джерел формування НАФ : пам’ятка / Держархів Донец. обл. ; уклад. А. В. Ситая. – Донецьк, 2012. – 8 с.
  • Проведение комплексных, тематических, контрольных проверок архивных отделов райгосадминистраций и городских советов : метод. рекомендации / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост. Т. А. Шарова. – Симферополь, 2012. – 9 с.
  • Проведення перевірянь діловодних служб, експертних комісій, архівних підрозділів установ-джерел формування Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держархів Дніпропетр. обл. ; уклад. В. М. Боронило. – Дніпропетровськ, 2012. – 31 с.
  • Програма інформатизації Центрального державного електронного архіву України на 2012 рік / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Купрунець Т. Я. – К., 2012. – 21 с.
  • Рекомендації щодо описування документів в місцевих загальних судах Волинської області / Держархів Волин. обл., Від. формування НАФ та діловодства, Територіальне управління держ. судової адміністрації України в Волин. обл. – Луцьк, 2012. – 6 с.
  • Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / УНДІАСД ; уклад.: О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 44 с.
  • Робоча інструкція з переведення архівних документів на електронні носії інформації / Держархів Харків. обл. ; уклад. Н. В. Король. – Х., 2012. – 8 с.
  • Робоча інструкція з розшуку відсутніх справ / Держархів Київ. обл. ; розроб. Г. В. Бойко. – К., 2012. – 16 с.
  • Робоча інструкція перевіряння наявності та фізичного стану документів / Держархів Дніпропетровської обл. ; уклад. Л. М. Новікова. – Дніпропетровськ, 2012. – 35 с.
  • Розсекречені документи періоду радянської доби : схема огляду / уклад. Л. А. Покидченко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2012. – Вип. 11. – С. 17–21.
  • Складання паспорта архівного підрозділу та звіту про стан і обсяг документів Національного архівного фонду України, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій : метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. ; упоряд. І. Ю. Котляр. – Суми, 2012 – 19 с.
  • Складання планово-звітної документації в архівних відділах райдержадміністрацій, міськрад (форми 101, 110, 112, 201) : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: Г. Б. Проценко, Д. Л. Ганченко. – Херсон, 2012. – 95 с.
  • Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с.
  • Створення фонду використання особових архівних фондів у електронній формі у Центральному державному електронному архіві України : метод. рекомендації / Держ. архівна служба України, ЦДЕА України ; уклад. Радченко С. В. – К., 2012. – 14 с.
  • Типове технічне завдання на створення автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2012. – 26 с.
  • Укладання положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею та бібліотеки, положення про архівний підрозділ об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності : рекомендації / Держ. архів. служба України, Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, Від. формування Національного архівного фонду ; упоряд. Кузнєцова М. І. – К., 2012. – 16 с.
  • Укладання Списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад.О. І. Ксендзик. – Одеса, 2012. – 23 с.
  • Універсальний формат для збереження баз даних : аналіт. огляд. / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Хоменко А. Ю. – К., 2012. – 14 с.
  • XML-схема метаданих оперативного та архівного зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Чекатков А. О. – К., 2012. – 29 с.
  2011
  • Ведення облікових документів у трудових архівах : робоча інструкція / Держархів Черкаської обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2011. – 40 с.
  • Ведення облікової документації експертно-перевірної комісії ЦДНТА України : метод. вказівки / ЦДНТА України ; упоряд. А. К. Малишева. – Харків, 2011. – 17 с.
  • Ведення обліку документів у трудових архівах : метод. рекомендації / Держархів Київської обл. – К., 2011. – 10 с.
  • Виконання соціально-правових запитів : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: І. В. Лопушинська, С. М. Чечет. – Херсон, 2011. – 31 с.
  • Виконання тематичних запитів в архівних установах області : метод. лист / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. Н. А. Кузьміна. – Хмельницький, 2011. – 8 с.
  • Дотримання кваліфікаційних вимог при складанні посадових інструкцій працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: Г. Б. Проценко, М. В. Куниця. – Херсон, 2011. – 22 с.
  • Збірник методичних розробок. Вип. 10 / Держархів Сум. обл. ; упоряд. Л. А, Покидченко. – Суми, 2011. – 60 с.
  • Інструкція з обліку документів у Державному архіві м. Севастополя / Держархів м. Севастополя. – Севастополь, 2011. – 30 с.+53 додатки.
  • Інструкція з обліку документів, які зберігаються в трудових архівах райдержадміністрацій, районних та міських рад, та про порядок оформлення облікових документів / Держархів Запорізької обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2011. – 15 с.
  • Інструкція про порядок приймання на зберігання документів Національного архівного фонду архівними відділами районних державних адміністрацій та міськрад та передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву Запорізької області / Держархів Запоріз. обл., уклад. Т. А. Кравчина. – Запоріжжя, 2011. – 13 с.
  • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами та картотеками Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву за адресою пр. Московський, 7 : метод. рекомендації (частина ІІ) / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2011. – 18 с.
  • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2011 рік та планування їх діяльності на 2012 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2011. – 14 с.
  • Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад.: Ковтанюк Ю.С., Забенько Ю. І. – К., 2011. – 64 с.
  • Концепція створення довідкового апарату ЦДЕА України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Загородній О. В. – К., 2011. – 13 с.
  • Методичний лист про роботу з фотодокументами в електронному вигляді / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. В. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 3 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ апарату міської ради і її виконавчого комітету / Держархів Рівнен. обл. ; уклад.: Г. Плахотнюк, К. Полєжаєва. – Рівне, 2011. – 25 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ районної ради / Держархів Житомир. обл. ; уклад. Т. С. Гаращук. – Житомир, [2011]. – 34 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ сільської ради / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 19 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації / Держархів Житомир. обл. ; уклад. Т. О. Павлюк. – Житомир, [2011]. – 19 с.
  • Методичні рекомендації з описування інформаційних відомостей під час каталогізації документів Національного архівного фонду / Держархів Київ. обл. ; розроб. Г. В. Бойко. – К., 2011. – 15 с.
  • Методичні рекомендації з проведення каталогізації фондів районних, міських та селищних рад, райдержадміністрацій / Держархів Волин. обл., Від. обліку та довідкового аппарату. – Луцьк, 2011. – 20 с.
  • Методичні рекомендації з удосконалення описів у Державному архіві Тернопільської області / Держархів Терноп. обл., Від. зберігання, обліку та довідкового апарату. – Тернопіль, 2011. – 18 с.
  • Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с.
  • Методичні рекомендації по складанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області / Держархів Донец. обл. ; уклад.: О. М. Шевченко, С. Є. Гончарик. – Донецьк, 2011. – 8 с.
  • Методичні рекомендації щодо наведення та оформлення довідок про трудовий стаж та заробітну плату за запитами громадян України / Держархів Харків. обл. ; уклад. М. І. Ельксніт. – Харків, 2011. – 10 с.
  • Методичні рекомендації щодо оформлення документів за результатами цільової експертизи цінності, які подаються на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України / Держархів Рівнен. обл. ; упоряд. Г. І. Плахотнюк. – Рівне, 2011. – 8 с.
  • Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення відповідей на запити громадян соціально-правового характеру / Держархів Луган. обл. ; уклад. Т. В. Проха. – Луганськ, 2011. – 33 с.
  • Методичні рекомендації щодо порядку подання на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області документів (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2011. – 19 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення перевірки наявності архівних документів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Сумської обл. ; уклад. І. О. Назаренко. – Суми, 2011 – 14 с.
  • Методичні роз’яснення щодо визначення категорійності фондів в архівних установах області / Полтав. облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. Л. І. Чередник. – Полтава, 2011. – 10 с.
  • Надання платних послуг архівними установами : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Т. М. Левадна. – Суми, 2011 – 15 с.
  • Наукове описування фондів особового походження діячів музичного мистецтва (композиторів, артистів-виконавців, музикознавців, педагогів) / ЦДАМЛМ України ; упоряд. Ю. В. Бентя. – К., 2011. – 35 с.
  • Науково-технічне упорядкування документів особового походження, які надійшли на постійне зберігання до Державного архіву Харківської області : робоча інструкція / Держархів Харків. обл. ; уклад. Л. О. Михасенко. – Харків, 2011. – 19 с.
  • Облік та перевіряння наявності аудіовізуальних документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад : робоча інструкція / Держархів Херсонської обл., Херсонська облдержадміністрація ; уклад.: Т. Ю. Іващенко, О. В. Крутевич. – Херсон, 2011. – 23 с.
  • Організація платних послуг та їх впровадження в роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад.: В. М. Кухар, Н. П. Бізюк. – Чернігів, 2011. – 39 с.
  • Організація роботи експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації, міської ради : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; уклад.: Н. П. Бізюк, Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 18 с.
  • Організація роботи ЕПК ЦДЕА : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Муравйова В. В. – К., 2011. – 18 с.
  • Організація роботи з документами особового походження : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. Л. В. Ботнар. – К., 2011. – 52 с.
  • Основні вимоги до підготовки методпосібників : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад. О. М. Мащенко. – Х., 2011. – 20 с.
  • Основні вимоги щодо подання на розгляд ЕПК Держархіву Херсонської області документів архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, підприємств, установ та організацій : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад. К. А. Гуляєва. – Херсон, 2011. – 28 с.
  • Пам’ятка з обліку документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій / Архівний відділ Жданівської міської ради, архівний відділ Кіровської міської ради ; О. І. Карабут, А. С. Шевцова. – Донецьк, 2011. – 17 с.
  • Пам’ятка по укладанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області / Держархів Донец. обл. ; уклад. О. М. Шевченко. – Донецьк, 2011. – 16 с.
  • Пам’ятка про надання інформації архівам при створенні підприємства незалежно від форми власності / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. О. Костенко. – Донецьк, 2011. – 1 с.
  • Пам’ятка про проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ в архіві / Держархів Донецької обл. ; уклад. О. М. Шевченко. – Донецьк, 2011. – 30 с.
  • Пам’ятка щодо організації роботи по виконанню запитів соціально-правового характеру з підтвердження членства у колгоспі, трудового стажу та заробітної плати колгоспників / Держархів Кіровоград. обл. ; уклад. О. А. Трибуцька. – Кіровоград, 2011. – 23 с.
  • Пам’ятка щодо підготовки до передачі документів при ліквідації підприємства, установи, організації в трудовий архів, архівний відділ міської ради (райдержадміністрації) / Архів. від. Жданів. міської ради, Архів. від. Кіров. міської ради ; уклад.: О. М. Шевченко, О. І. Карабут, А. С. Шевцова. – Донецьк, 2011. – 31 с.
  • Пам’ятка щодо складання пояснювальної записки до паспорту архіву архівними підрозділами (архівами) установ, підприємств, організацій, документи яких віднесено до Національного архівного фонду / Архівний відділ Сніжнянської міської ради ; уклад. Н. В. Голуб. – Донецьк, 2011. – 16 с.
  • Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.
  • Підготовка архівних оглядів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с.
  • Підготовка архівних покажчиків : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с.
  • Підготовка інформаційних листів як вид ініціативного інформування : метод. лист / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. Н. А. Кузьміна. – Хмельницький, 2011. – 15 с.
  • Підготовка путівника по фондах архіву : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 56 с.
  • Підготовка та організація виставок архівних документів : інструкція / Держархів Київ. обл. ; уклад.: О. М. Бєлая. – К., 2011. – 14 с.
  • Порядок видавання справ з архівосховищ : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2011. – 22 с.
  • Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.
  • Порядок оцифровування фотодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Л. А. Голенко. – К., 2011. – 8 с.
  • Порядок перевіряння нумерації аркушів у справі : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2011. – 14 с.
  • Порядок приймання-передавання електронних документів до державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя від архівних відділів районних державних адміністрацій / Держ. архівна служба України, ЦДЕА України ; уклад. Ковтанюк Ю. С. – К., 2011. – 27 с.
  • Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2011. – 31 с.
  • Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк (кер. розробки), Ю. І. Забенько, П. М. Марченко. – К., 2011. – 96 с.
  • Порядок складання оглядів картографічних документів ЦДНТА України : робоча інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. – Харків, 2011. – 20 с.
  • Примірна номенклатура справ архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 17 с.
  • Примірна номенклатура справ архівного відділу райдержадміністрації : методичні рекомендації / Держархів Рівнен. обл. ; уклад.: О. М. Гамалай, О. Д. Бабіч. – Рівне, 2011. – 25 с.
  • Примірна номенклатура справ для районних лісгоспів / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 21 с.
  • Примірна номенклатура справ для управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах та районах м. Суми / Держархів Сум. обл. – Суми, 2011. – 57 с.
  • Примірна номенклатура справ загальноосвітніх навчальних закладів, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду / Держархів Закарпат. обл. ; уклад. Н. В. Теслович. – Ужгород, 2011. – 36 с.
  • Примірна номенклатура справ трудових архівів / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 13 с.
  • Примірна номенклатура справ Центральної районної лікарні / уклад. В. А. Марченко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2011. – Вип. 10. – С. 14–27.
  • Примірна номенклатура справ, що утворюються в діяльності центральних районних лікарень / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 48 с.
  • Про порядок дій чергового вахтера по охороні приміщень РСС : інструкція / уклад. І. Г. Нужденко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2011. – Вип. 10. – С. 46–47.
  • Проблеми збереження та організація роботи з документами, пошкодженими мікроскопічними грибами (з досвіду ЦДІАК України) / ЦДІАК України ; уклад. О. М. Кугай. – К., 2011. – 24 с.
  • Проведення генеалогічних досліджень за документами Державного архіву Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. О. М. Бєлая. – К., 2011. – 20 с.
  • Проведення навчальних екскурсій, тематичних лекцій та уроків у Державному архіві Полтавської області : метод. рекомендації / Полтавська облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. В. В. Кольба. – Полтава, 2011. – 9 с.
  • Проведення перевірянь роботи архівних установ (архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів) Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. С. А. Каменєва. – К., 2011. – 24 с.
  • Регламент технічної перевірки архівних електронних документів у Центральному державному електронному архіві України : [метод. рекомендації] / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Сковронський В. В., Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю. С. – К., 2011. – 10 с.
  • Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. – К., 2011. – 34 с.
  • Розгляд експертами експертно-перевірної комісії описів справ підприємств, установ, організацій : пам’ятка / Держархів Черкас. обл. ; уклад. Н. І. Усик. – Черкаси, 2011. – 30 с.
  • Розгляд експертами ЕПК держархіву області та експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, установ актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ : пам’ятка / Держархів Черкас. обл. ; уклад. М. З. Бєлік. – Черкаси, 2011. – 28 с.
  • Складання Інструкції з обліку документів Національного архівного фонду в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. ; авт.-уклад. С. Р. Михайлова. – Хмельницький, 2011. – 7 с.
  • Складання топографічних покажчиків : інструкція / ЦДНТА України ; уклад. Л. А. Ястреб. – Харків, 2011. – 22 с.
  • Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2011. – 40 с.
  • XML-схема метаданих архівного електронного документа : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2011. – 18 с.
  2010
  • Виконання запитів соціально-правового характеру в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад : метод. рекомендаціі / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. І. П. Письменна. – Чернігів, 2010. – 30 с.
  • Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. – К., 2010. – 28 с.
  • Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна та ін. ; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – К., 2010. – 64 с.
  • Діяльність трудових архівів Хмельниччини : збірник організаційно-методичних матеріалів / Держархів Хмельниц. обл., Від. організації та координації архівної справи, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ; авт.: С. Р. Михайлова, С. А. Данілкович. – Хмельницький, 2010. – 35 с.
  • Інструкція № 01 про порядок доступу до приміщень і на територію Державного архіву Київської області / Київ. облдержадміністрація, Держархів Київ. обл. – К., 2010. – 8 с.
  • Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл., Відділ зберігання, обліку документів і страхового фонду ; уклад. О. А. Корецька. – Одеса, 2010. – 6 с.
  • Інструкція з обліку документів трудового архіву / Держархів Чернівецької обл. ; уклад. Г. С. Ринжук. – Чернівці, 2010. – 13 с.+додатки.
  • Інструкція з обліку електронних документів в ЦДЕА України / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Стеценко А. О. – К., 2010. – 19 с.
  • Інструкція з організації виставок аудіовізуальних документів Національного архівного фонду Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. І. М. Славинська. – К., 2010. – 7 с.
  • Інструкція з організації державного обліку кіновідеофотофонодокументів, унікальних документів та страхових копій до них у Держархіві Миколаївської області / Держархів Миколаївської обл. ; уклад.: С. П. Чернова. – Миколаїв, 2010. – 40 с.
  • Інструкція з підготовки до публікації у періодичних виданнях фотодокументів із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Т. О. Ємельянова. – К., 2010. – 6 с.
  • Інструкція про порядок зберігання, видавання та повернення справ кінодокументів користувачам у читальний зал і співробітникам структурних підрозділів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. П. Невмержицька. – К., 2010. – 6 с.
  • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву по вул. Мироносицька, 41 : метод. рекомендаціі / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2010. – 17 с.
  • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами та картотеками Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву за адресою вул. Мироносицька, 41 : метод. рекомендації (частина І) / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2010. – 25 с.
  • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2010 рік та планування їх діяльності на 2011 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2010. – 14 с.
  • Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві : методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк, Р. В. Романовський. – К., 2010. – 13 с.
  • Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. – К., 2010. – 26 с.
  • Методические рекомендации о порядке предоставления научно-справочного аппарата на рассмотрение ЭК архивного отдела / Архив. отдел Краснолучского городского совета. – Красный Луч, 2010. – 45 с.
  • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ сільської ради і її виконавчого комітету / Держархів Рівнен. обл. – Рівне, 2010. – 19 с.
  • Методичні рекомендації з питань підготовки документів Національного архівного фонду, що знаходяться на зберіганні в архівних відділах райдержадміністрацій і міських (міст обласного значення) рад, для передавання на державне зберігання / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. Нечитайло В. В. – Миколаїв, 2010. – 14 c.
  • Методичні рекомендації по описуванню фотодокументів та фотоальбомів / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. В. Шишолік. – Донецьк, 2010. – 18 с.
  • Методичні рекомендації щодо ведення обліку документів Національного архівного фонду в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Сумської обл. ; уклад. І. О. Назаренко. – Суми, 2010 – 7 с.
  • Методичні рекомендації щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в установах-джерелах комплектування архівного відділу Сосницької райдержадміністрації, які передають і не передають документи на постійне зберігання / Сосницька районна державна адміністрація, Архівний відділ. – Смт Сосниця Чернігів. обл., 2010. – 31 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації, проведення перевіряння наявності і стану документів та розшуку невиявлених справ / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. О. В. Носенко. – Чернігів, 2010. – 35 с.
  • Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів особового архіву на експертизу цінності з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України / ЦДНТА України ; уклад. А. К. Малишева. – Харків, 2010. – 16 с.
  • Методичні роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів / Полтавська обласна державна адміністрація, Держархів Полтавської обл. ; уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2010. – 10 с.
  • Найменування файлів архівних електронних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад.: Стеценко А. О., Радченко С. В., Забенько Ю. І. – К., 2010. – 9 с.
  • Наукове описання фондів особового походження діячів театрального мистецва (акторів і режисерів-постановників) / ЦДАМЛМ України ; уклад. Т. С. Хардаєва. – К., 2010. – 14 с.
  • Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. – К., 2010. – 30 с.
  • Організація здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. ; авт.-уклад. С. Р. Михайлова. – Хмельницький, 2010 – 36 с.
  • Організація обліку документів у трудових архівах районних та міських рад : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл., Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ; уклад. С. Р. Михайлова, І. В. Бортник. – Хмельницький, 2010. – 27 с.
  • Організація робіт з виготовлення страхового фонду, його облік, зберігання у ЦДНТА України (І частина) : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; розроб.: О. М. Мащенко, Л. А. Ястреб. – Харків, 2010. – 16 с.
  • Організація робіт з проведення перевірянь наявності та стану документів у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад : пам’ятка / Держархів Кіровоградської обл. ; уклад. О. А. Покотило. – Кіровоград, 2010. – 21 с.
  • Організація роботи веб-сайту Державного архіву Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2010. – 11 с.
  • Організація роботи із зверненнями громадян та виконання запитів соціально-правового характеру : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2010. – 38 с.
  • Організація роботи користувачів в читальних залах Державного архіву Київської області : пам’ятка / Київ. облдержадміністрація, Держархів Київ. обл. ; уклад. Р. О. Кугно. – К., 2010. – 20 с.
  • Організація роботи та ведення облікової документації експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації (міської ради) : метод. рекомендації / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2010. – 15 с.
  • Організація роботи та ведення облікової документації експертно-перевірної комісії державного архіву : метод. рекомендації / Держкомархів України, Упр. діловодства, формування та зберігання НАФ, Від. формування НАФ ; упоряд. М. І. Кузнєцова. – К., 2010. – 16 с.
  • Організація роботи щодо науково-технічного опрацювання, приймання та фондування виборчої документації з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року : пам’ятка / Держархів Київ. обл. ; уклад. С. А. Каменєва. – К., 2010. – 10 с.
  • Організація та порядок проведення перевіряння наявності та стану документів (справ) в Державному архіві Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київської обл. ; уклад. Л. Л. Сліпчук. – К., 2010. – 28 с.
  • Отбор документов на реставрацию : метод. рекомендации / Госархив Одес. обл., Отдел сохранности, учета документов и страхового фонда ; сост. В. К. Сичкаренко. – Одеса, 2010. – 4 с.
  • Пам’ятка з комп’ютерного набору описових статей анотованих каталогів кінодокументів / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. М. Климович. – К., 2010. – 4 с.
  • Пам’ятка з організації та проведення семінарів-нарад в установах – джерелах формування НАФ / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. О. Костенко. – Донецьк, 2010. – 3 с.
  • Пам’ятка з реставраційних робіт / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. В. В. Бобир. – Чернігів, 2010. – 22 с.
  • Пам’ятка щодо порядку складання паспорту архівного підрозділу установи, організації та підприємства, що є джерелом комплектування державного архіву / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. Г. І. Хозяшева. – Миколаїв, 2010. – 12 с.
  • Пам’ятка щодо профілактичного перемотування оригіналів магнітних фонограм кінодокументів / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. В. Корбутяк. – К., 2010. – 5 с.
  • Памятка по приему, учету, хранению и выдаче невостребованных трудовых книжек / Госархив Донец. обл. ; Старобешевский районный трудовой архив. – Старобешево, 2010. – 18 с.
  • Перевіряння наявності та фізичного стану справ у Державному архіві Харківської області : метод. рекомендації / Держархів Харківської обл. – Харків, 2010. – 13 с.
  • Перелік документів, що cтворюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання / Держкомархів України. – К., 2010. – 38 с.
  • Підготовка до видання довідника про фонди особового походження в архівних установах Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2010. – 9 с.
  • Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : практичні рекомендації / Держархів Київ. обл. – К., 2010. – 21 с.
  • Планування та звітність архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області : метод. рекомендації / Держархів Харків. обл. ; уклад. О. С. Гнезділо. – Х., 2010. – 4 с. : дод.
  • Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне зберігання : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад. В. П. Ворожко. – К., 2010. – 19 с.
  • Порядок доступу до архівосховищ Державного архіву Черкаської області : інструкція / Держархів Черкас. обл. ; уклад. О. М. Пурис. – Черкаси, 2010. – 5 с.
  • Порядок зберігання електронних документів у ЦДЕА України : метод. рекомендації / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Жук Л. В. – К., 2010. – 10 с.
  • Порядок користування електронними документами та електронними інформаційними ресурсами в ЦДЕА України / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Загородній О. В. – К., 2010. – 12 с.
  • Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігівської обл. – Чернігів, 2010. – 4 с.
  • Порядок передавання виборчої та іншої документації з виборів депутатів районних, сільських, селищних, міських міст обласного та районного значення рад та сільських, селищних, міських голів на архівне зберігання : метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл., Відділ організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2010. – 18 с.
  • Порядок розшуку справ, невиявлених у ході перевіряння наявності та стану документів в Державному архіві Черкаської області : робоча інструкція / Держархів Черкас. обл. ; уклад. О. М. Пурис. – Черкаси, 2010. – 6 с.
  • Примірна номенклатура справ професійно-технічного навчального закладу / Держархів Волин. обл., Упр. освіти і науки облдержадміністрації, Архів. від. Луцької міськради, Архів. від. Горохів. райдержадміністрації. – Луцьк, 2010. – 22 с.
  • Примірна номенклатура справ районної державної насіннєвої інспекції / [Держархів Рівнен. обл.]. – Рівне, 2010.
  • Примірна номенклатура справ трудового архіву / [Білопіл. район. трудовий архів, Архів. від. Білопіл. райдержадміністрації, Держархів Сум. обл.]. – Суми, 2010. – 4 с.
  • Примірна номенклатури справ районного центру зайнятості : метод. рекомендації / Держархів Рівнен. обл. ; уклад. Л. Козак. – Рівне, 2010. – 14 с.
  • Примірний зразок оформлення довідки за результатами комплексного перевіряння стану діловодства та роботи архівного підрозділу сільської ради / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2010. – 10 с.
  • Проведення перевірянь архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2010. – 18 с.
  • Проведення перевірянь стану ведення діловодства, роботи експертних комісій та забезпечення збереження архівних документів юридичних осіб : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. А. М. Житарюк. – Чернівці, 2010. – 30 с.
  • Робоча інструкція щодо укладання анотованих реєстрів описів фондів 1917–1991 рр. / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2010. – 15 с.
  • Розробка та демонстрація електронних презентаційних виставкових версій архівних документів : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2010. – 20 с.
  • Упорядкування виборчих та інших документів окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України та комісій із всеукраїнського референдуму : метод. рекомендації / Держархів Запоріз. обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.
  2008
  • Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2008. – 51 с.
  • Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 “Правила описування архівних документів” / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. Н. М. Христова. – К., 2008. – 52 с.
  • Організація обліку документів в архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, трудових архівів: робоча інструкція / Держархів Херсон. обл.; уклад. О. В. Крутевич. – Херсон, 2008. – 5 с., [7] с. дод.
  • Особливості обліку при роботі з документами особового походження: метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України; уклад. О. В. Ловчинська. – К., 2008.
  • Проведення огляду стану діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ у структурних підрозділах обласної і районних державних адміністрацій: пам’ятка / Держархів Херсон. обл.; Г. М. Гордійчук. – Херсон, 2008. – 11 с.
  • Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах : [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. – К., 2008. – 148 с.
  2007
  • Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. – К., 2007. – 30 с.
  • Організація виставкової діяльності в архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл.; уклад. О. І. Стукалова. – Херсон, 2007. – 8 с.
  • Пам’ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. – К., 2007. – 23 с.(pdf, 203 Kб)
  • Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. – К., 2007. – 48 с. (pdf, 247 KB)
  • Підготовка до публікації Довідника щодо відомостей про місця зберігання документів з особового складу: робоча інструкція // Держархів Херсон. обл.; уклад. Л. В. Виноградова. – Херсон, 2007. – 11 с.
  • Підготовка описів справ районних державних податкових інспекцій: постійного, тривалого зберігання та з особового складу: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл. – Херсон, 2007. – 24 с.
  • Порядок приймання на постійне зберігання документів Національного архівного фонду від архівних підприємств, установ, підрозділів та організацій до Держархіву Харківської області: Метод. рекомендації / Уклад. Л. О. Михасенко. – Х., 2007. – 6 с.
  • Примірна номенклатура архівного відділу міської( районної ) державної адміністрації на 2007 рік (Протокол ЕПК від 09.02.2007р. № 3) / Держархів Тернопільської області. – Тернопіль, 2007. – 9 с.
  • Примірна номенклатура справ міського (районного) управління (відділу) статистики (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 24.04.2007, пр. № 2). – Донецьк, 2007. – 22 с.
  • Проведення комплексних перевірок роботи архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл.; уклад. Д. Л. Ганченко, В. М. Крючковська. – Херсон, 2007. – 15 с.
  • Складання довідково-пошукового апарату до метричних книг та книг записів актів цивільного стану: робоча інструкція / Держархів Черкас. обл. – Черкаси, 2007. – 5 с.
  2006
  • Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. – К., 2006. – 137 с.
  • Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. – К., 2006. – 73 с.
  • Концепція створення вітчизняної системи переліків документів зі строками зберігання / Держкомархів України; Упоряд. С.В. Сельченкова. – К., 2006. – 11 с.
  • Методика підготовки та проведення виставок документів в архіві: памятка / Держ. архів Дніпропетровськ. обл.; уклад. О. В. Касьянов. – Дніпропетровськ, 2006. – 8 с.
  • Методичні рекомендації “Порядок передавання справ при ліквідації (реорганізації) підприємств, установ, організацій” (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 29.03.2006 пр. № 3). – Донецьк, 2006. – 21 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій і архівних підрозділів установ, підприємств та організацій – джерел формування НАФ: Протокол наук.-метод. ради 29.03.2006 № 3 / Держархів Донецької обл. Відділ формування НАФ та діловодства. – Донецьк, 2006. – 5 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок роботи архівних підрозділів, експертних комісій та служб діловодства підприємств, установ, організацій (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 29.03.2006 протокол № 3)). – Донецьк, 2006. – 10 с.
  • Методичні рекомендації. Упорядкування документів міських і районних судів: метод. рекомендації / уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2006. – 24 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації діловодства в органах місцевого самоврядування / Держархів. Полтав. обл.; Укл. В.В. Гудим. – Полтава, 2006. – 51 с.
  • Науково-методичні рекомендації по проведенню комплексних (фронтальних), тематичних та контрольних перевірок роботи архівів низової ланки. Методика аналізу їх роботи / Держархів. Полтав. обл.; Укл. Г.Г. Журавель, З.П. Яненко. – Полтава, 2006. – 15 с.
  • Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об’єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. – К., 2006. – 26 с.
  • Організація роботи щодо приймання, фондування та обліку виборчої документації в архівних установах Вінницької області: Метод. рекомендації / Держархів Вінницької обл. – Вінниця, 2006. – 37 с.
  • Основні вимоги до складання номенклатур справ / Держархів Чернівецької. обл.; Укл. А.М. Житарюк. – Чернівці, 2006. – 11 с.
  • Примірна номенклатура справ загальноосвітньої школи, документи якої не передаються до держархіву / Держархів Житомир. обл.; Укл. Н.М. Савченко. – Житомир, 2006. – 15 с.
  • Примірна номенклатура справ обласних об’єднань політичних партій та громадських організацій / Держархів Херсон. обл. – Херсон, 2006. – 5 с.
  • Примірна номенклатура справ приватного підприємства та пояснення щодо застосування: Метод. посібник / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2006. – 7 с.
  • Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради та методичні вказівки щодо застосування / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2006. – 16 с.
  • Робоча інструкція по виявленню і обліку особливо цінних документів у фондах архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Херсон. обл.; Укл. Ю.О. Коник. – Херсон, 2006. – 10 с.
  • Робоча інструкція: Порядок обліку документів у Державному архіві Полтавської області / Держархів Полтав. обл. – Полтава, 2006. – 74 с.
  • Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. – Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с.
  2005
  • Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. – Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. – К.: Держкомархів України, 2005. – 20 с.
  • Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. – Чин. від 01.07.2005 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.
  • Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ “Український науково-дослідний інститут паперу”; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. – К., 2005. – 33 с.
  • Збірник методичних розробок. Вип. 4 / Держархів Сумської обл. – Суми, 2005. – 83 с.
  • Каталогізація документів особового походження: Пам’ятка / Держархів Черкаської обл.; Укл. І.В. Ільясова. – Черкаси, 2005. – 15 с.
  • Комп’ютеризація роботи архівних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування з установами – джерелами формування НАФ у зоні їх комплектування: Метод рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Укл. Н.М. Кузовова. – Херсон, 2005. – 26 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації роботи з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій різних форм власності / Держархів. Чернігів. обл.; Укл. В.Т. Саржан, М.В. Сіробаба. – Чернігів, 2005. – 30 с.
  • Методичні рекомендації щодо створення та організації роботи експертних комісій на підприємствах, установах та організаціях / Держархів Луганської обл.; Укл. Г.Ю. Кудінова. – Луганськ, 2005. – 15 с.
  • Описування відеодокументів в описах зйомок: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. – К., 2005. – 19 с.
  • Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. – Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 15 с.
  • Примірна номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2005. – 12 с.
  • Примірна номенклатура справ міськради, виконкому міськради / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2005. – 23 с.
  • Примірна номенклатура справ сільгосппідприємства / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2005. – 13 с.
  • Примірна номенклатура справ фінансового управління / Держархів Сумської обл. – Суми, 2005. – 20 с.
  • Рабочая инструкция “О проведении целевой комплексной экспертизы ценности документов по фондам статистики (Областное управление, городские и районные отделы)” / Госархив Донецкой обл. – Донецьк, 2005. – 24 с.
  • Створення трудових архівів в Херсонській області (Метод. рекомендації) / Держархів Херсонської обл., Архів. відділ Нововоронцовської райдержадміністрації; Укл. Т.Ю. Іващенко, Н.В. Гусинська. – Херсон, 2005. – 37 с.
  • Типова номенклатура справ міського, міськрайонних управлінь юстиції на 2005 рік / Держархів Сумської обл. – Суми, 2005. – 19+3 с.
  • Упорядкування документів юридичних осіб – джерел комплектування документами НАФ державного архіву Херсонської області: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Укл. Г.М. Гордійчук. – Херсон, 2005. – 28 с.
  • Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації [Для працівників архівів] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. – К., 2005. – 48 с.
  2004
  • Генеалогічний пошук по фондах Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл.; Уклад. В. В. Харковенко. – Одеса, 2004. – 10 с.
  • Генеалогічні запити (з досвіду роботи за матеріалами Державного архіву Хмельницької області, м. Кам’янець-Подільський) / Держархів Хмельницької обл. / Укл. Климишина – Кам’янець-Подільський, Б.р. – 6 арк.
  • Інструкція з пожежної безпеки у Державному архіві м. Києва / Держархів м. Києва; Уклад. С. Є. Сидорова. – К., 2004. – 14 с.
  • Інструкція перевіряння наявності та стану документів / Держархів м. Києва; Уклад. Т. М. Рокитенець. – К., 2004. – 9 с.
  • Каталогізація архівних фондів виконавчих комітетів районних і міських рад: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2004. – 13 с.
  • Комплект документів по описанню та складанню науково-довідкового апарату до архівних фондів відділів освіти райдержадміністрацій / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. О. Дорожинська, Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 2004. – 16 с.
  • Критерії підходу до експертизи цінності документів установ і організацій профілю комплектування ЦДАМЛМ України / ЦДАМЛМ України; Уклад. Т. М. Малярчук. – К., 2004. – 24 с.
  • Методика підготовки путівників за особовими фондами діячів літератури і культури України / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. Г. Кущ. – К., 2004. – 21 с.
  • Методика пошуку правових документів на землевласність по фондах Державного архіву Одеської області: Метод. рекомендації для користувачів читального залу / Держархів Одеської обл.; Уклад.: В. В. Харковенко та ін. – Одеса, 2004. – 7 с.
  • Методичні вказівки з питань організації та здійснення довідкової роботи в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Т. І. Мазур. – Вінниця, 2004. – 23 с.
  • Методичні рекомендації по визначенню повної ціни на роботи (послуги) по науково-технічному опрацюванню документів та використанню архівних документів, що виконуються архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2004. – 3 с.
  • Методичні рекомендації по виконанню запитів генеалогічного характеру в Державному архіві Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 2004. – 13 с., [9] с. дод.
  • Методичні рекомендації по організації виставкової роботи архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад Кіровоградської області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. – Кіровоград, 2004. – 10 с.
  • Методичні рекомендації по організації і проведенню перевіряння наявності та фізичного стану документів / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 2004. – 13 с.
  • Методичні рекомендації по організації пожежної безпеки в державних архівних установах Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 2004. – 5 с.
  • Методичні рекомендації щодо використання примірної номенклатури справ відділу (управління) статистики / Держ. архів Полтавської; Уклад.: В.В. Гудим . – Полтава, 2004. – 13 с.
  • Методичні рекомендації щодо підготовки Путівника по фондах Державного архіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Бєлая. – К., 2004. – 42 с.
  • Методичні рекомендації щодо створення місцевої архівної установи для централізованого тимчасового зберігання документів з особового складу суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності (Трудовий архів) / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Т. М. Косенко. – Кіровоград, 2004. – 13 с.
  • Організація проведення перевірок стану діловодства і роботи архівних підрозділів в установах – джерелах комплектування НАФ України: Метод. вказівки / Держархів Дніпропетровської обл. – Дніпропетровськ, 2004. – 10 с.
  • Пам’ятка до Основних правил роботи державних архівів України “Робота архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад щодо управління архівною справою і діловодством у зоні комплектування” / Держархів Луганської обл. Відділ організації та координації архівної справи; Уклад. О. О. Золотарьов. – Луганськ, 2004. – 15 с.
  • Пам’ятка про організацію ініціативного інформування та підготовку інформаційних документів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. – К., 2004. – 11 с.
  • Пам’ятка щодо порядку проведення робіт по відбору, підготовці та передачі справ для проведення ремонтно-реставраційних робіт / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. – Кіровоград, 2004. – 12 c.
  • Пам’ятка щодо рецензування проектів описів, що надходять на розгляд ЕПК Держархіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2004. – 10 с.
  • Перелік питань для комплексного перевіряння діловодства та архівної справи в установах, організаціях та підприємствах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2004. – 9 с.
  • Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання / ЦДКФФА України. – К., 2004. – 5 с.
  • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам і зберігаються у Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Бєлая. – К., 2004. – 6 с.
  • Примірна номенклатура справ районного відділу статистики / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2004. – 12 с.
  • Примірна номенклатура справ сільської ради / Держархів Житомирської обл.; Укл. Н.М. Савченко. – Житомир, 2004. – 15 с.
  • Примірна номенклатура справ управління (відділу) статистики в районі (місті) / Держархів Київської обл.; Уклад. Н. Ткаченко. – К., 2004. – 8 с.
  • Про створення бази даних фонду Канцелярії старшого нотаріусу Харківського окружного суду: Пам’ятка / Держархів Харківської обл. – Х., 2004. – 2 с.
  • Проведення перероблення описів фондів районних комітетів ЛКСМУ: Робоча інструкція / Держархів Миколаївської обл.; Уклад. Л. С. Климова. – Миколаїв, 2004. – 9 с., [3] с. дод.
  • Робота з друкованими виданнями, що надходять до ЦДАМЛМ України у складі фондів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. О. С. Алексєєнко. – К., 2004. – 24 с.
  • Робота з фотодокументами: критерії відбору на державне зберігання, облік, описування, форми використання: Метод. рекомендації для архівних установ низової ланки / Держархів Одеської обл.; Уклад.: Т. В. Ратушна, О. М. Барановська, К. К. Коршунов. – Одеса, 2004. – 6 с.
  • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів охорони здоров’я області / Держархів Полтавської обл.; Виконавець В.В. Гудим. – Полтава, 2004. – 7 c.
  • Робоча інструкція про порядок організації та проведення тематичних розробок документів фондів районних (міських) рад та районних державних адміністрацій / Держархів Полтавської обл.; Виконавець В.В. Гудим. – Полтава, 2004. – 6 c.
  2003
  • “Звіт про науково-дослідну роботу” як об’єкт документування та архівного опрацювання (історичний, археографічний, методичний аспекти): Наук.-метод. робота / ЦДНТА України. – Х., 2003. – 17 с.
  • Виконання запитів за документами органів РАГС. Пам’ятка / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 2003. – 16 с.
  • Виконання запитів про підтвердження стажу роботи та заробітної плати працівників організацій, установ та підприємств в державних архівних установах області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. В. А. Бондар. – Запоріжжя, 2003. – 14 с.
  • Впровадження сучасних методів реставрації документів на паперовій основі в Державному архіві області: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл.; Уклад. О. В. Скальська. – Одеса, 2003. – 15 с.
  • Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 – 2003 – Чин від 01 09 2003 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова, А. Маньковський, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник – К : Держспоживстандарт України 2003 – 22 с
  • Доповнення до Пам’ятки з укладання анотованого реєстру описів за фондами ДАКО / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. – К., 2003. – 6 с.
  • Дослідження генеалогії родини за документами держархіву Запорізької області: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад.: О. Г. Величко, І. В. Козлова. – Запоріжжя, 2003. – 12 с.
  • Інструкція з діловодства в ЦДАГО України / ЦДАГО України. – К., 2003.
  • Інструкція щодо ведення опису фонодокументів грамофонного запису / ЦДКФФА України; Л. Б. Пількевич, А. М. Шелест. – К., 2003. – 11 с., [2] арк. дод.
  • Каталогізація документів громадських організацій: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл. – Чернігів, 2003. – 16 с.
  • Кінодокументи Правила зберігання Національного архівного фонду Технічні вимоги: ГСТУ 55 003-2003 – Чин від 01 09 2003 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова – К 2003 – 37 с
  • Методика генеалогічного пошуку в Державному архіві Дніпропетровської області: Пам’ятка досліднику / Держархів Дніпропетровської обл. – Д., 2003. – [8] с.
  • Методические рекомендации по организации работы трудового архива (учет документов, оформление планово-отчетной документации) / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2003. – 33 с.
  • Методичні вказівки з підготовки до видання анотованих каталогів кінодокументів / ЦДКФФА України. – К., 2003. – 20 с.
  • Методичні рекомендації по виконанню запитів соціально-правового характеру і наведенню архівних довідок в Державному архіві Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 2003. – 11 с., [11] с. дод.
  • Методичні рекомендації по організації методичних кабінетів, оформленню методичних стендів в місцевих державних архівних установах / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2003. – 15 с.
  • Методичні рекомендації по проведенню експертизи цінності документів, що перебувають на державному зберіганні, установ, які виключено з джерел комплектування / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. М. Савченко. – Житомир, 2003. – 5 с.
  • Методичні рекомендації по проведенню паспортизації та оформленню її результатів в архівних підрозділах установ, організацій і підприємств, документи яких віднесені до Національного архівного фонду / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2003. – 3 с., [1] арк. дод.
  • Методичні рекомендації про порядок оформлення документів та підготовку справ до зберігання та використання / Держархів м. Києва; Уклад. О. В. Коленко. – К., 2003. – 45 с.
  • Методичні рекомендації про порядок подання на розгляд, затвердження та погодження ЕПК держархіву області описів справ та актів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2003. – 13 с.
  • Методичні рекомендації щодо передачі архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад документів НАФ на державне зберігання до Держархіву області / Держархів Луганської обл. Відділ організації і координації арх. справи; Уклад. О. В. Ковалевська. – Луганськ, 2003. – 11 с.
  • Методичні рекомендації щодо порядку подання на розгляд ЕПК Державного архіву Рівненської області описів документів постійного, тимчасового зберігання та з особового складу (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад) / Держархів Рівненської обл. Відділ організації і координації архів. справи. – Рівне, 2003. – 21 с.
  • Методичні рекомендації щодо складання та ведення списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування НАФ, та юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, в зоні комплектування архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 2003. – 45 с.
  • Музейна робота в ЦДАМЛМ України / ЦДАМЛМ України; Уклад.: М. Д. Ходоровський, О. Ф. Павлова, В. М. Шепелюк. – К., 2003. – 24 с.
  • Науково-методичний огляд використаних фондів архіву в наукових дослідженнях / Держархів Харківської обл. – Х., 2003. – 36 с.
  • Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. – К.; Краматорськ, 2003. – 50 с.
  • Описання особових фондів у Державному архіві Одеської області: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл.; Уклад.: О. М. Набока, О. О. Солончак. – Одеса, 2003. – 10 с.
  • Організація роботи з джерелами комплектування у Державному архіві Тернопільської області / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. Т. В. Малиміна-Базиляк. – Тернопіль, 2003. – 7 с.
  • Особливості формування, зберігання, обліку та користування документами особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Упоряд.: Т. А. Кузьменко, Л. М. Митницька, О. І. Стукалова. – Херсон, 2003. – 35 с.
  • Пам’ятка по написанню довідки з історії міських та районних архівів (для збірника на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії) / Держархів Полтавської обл.; Уклад. З. П. Яненко. – Полтава, 2003. – 3 с.
  • Пам’ятка по організації роботи над анотованим алфавітним покажчиком позасудових кримінальних справ фонду ФР-7641 УСБУ по Сумській області / Держархів Сумської обл; Уклад. О. С. Коваленко. – Суми, 2003. – 5 с.
  • Пам’ятка по складанню описових статей на фонди установ і організацій радянського періоду, фонди особового походження та колекції для путівника по держархіву області / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. М. Галамай. – Вінниця, 2003. – 16 с.
  • Пам’ятка щодо виконання тематичних запитів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. – К., 2003. – 21 с.
  • Підготовка довідника документів з особового складу, які зберігаються в архівних установах області, підприємствах, установах і організаціях: Робоча інструкція / Держархів Сумської обл.; Уклад. Ю. О. Олійник. – Суми, 2003. – 5 с.
  • Порядок заповнення форм планової та звітної документації архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад: Методичні рекомендації / Держархів Дніпропетровської обл. – Дніпропетровськ, 2003. – 4 с., [4] арк. дод.
  • Порядок користування документами НАФ, що зберігаються в ЦДАГО України / ЦДАГО України. – К., 2003.
  • Порядок первоочередной реставрации, ремонта, создания страхового фонда уникальных документов / Госархив в Автономной Республике Крым. – Симферополь, 2003. – 2 с.
  • Порядок прийому-передавання справ на державне зберігання до держархіву області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. Т. А. Кравчина. – Запоріжжя, 2003. – 12 с.
  • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. – К., 2003. – 50 с.
  • Прейскурант про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Сумської області на договірних засадах / Держархів Сумської обл. – Суми, 2003. – [12] с.
  • Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. – К., 2003. – 43 с.
  • Примірна номенклатура справ відділів культури райдержадміністрацій та міськрад / Держархів Херсонської обл.; Уклад.: Т. А. Кузьменко (кер.) та ін. – Херсон, 2003. – 5 с.
  • Примірна номенклатура справ районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2003. – 17 с.
  • Примірна номенклатура справ районної лікарні / Держархів Сумської обл.; Склала В. А. Марченко. – Суми, 2003. – [12] с.
  • Примірна номенклатура справ редакції газети / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2003. – [6] с.
  • Примірна номенклатура справ сільських рад. / Держархів Закарпатської обл. – Ужгород, 2003.
  • Примірна номенклатура справ управління економіки райдержадміністрації та міської ради / Держархів Херсонської обл.; Уклад.: Т. А. Кузьменко (кер.) та ін. – Херсон, 2003. – [6] с.
  • Примірна номенклатура справ управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації / Держархів Сумської обл.; Уклад. В. А. Марченко. – Суми, 2003. – 14 с.
  • Примірний зразок районної програми збереження архівних фондів на 2003-2008 рр. / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: Ф. А. Винокурова, Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 2003. – 8 с.
  • Проведення експертизи цінності документів первинних парторганізацій і створення об’єднаних фондів: Робоча інструкція / Держархів Закарпатської обл. – Ужгород, 2003.
  • Програма та навчально-тематичний план науково-практичного семінару начальників архівних відділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування “Теоретично-практичні основи архівної справи” (2003-2004 р.р.) / Держархів Луганської обл. Відділ організації і координації арх. справи. – Луганськ, 2003. – [5] с.
  • Рекомендації щодо складання номенклатур справ у районних (міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів / Держархів Полтавської обл. – Полтава, 2003. – 15 с.
  • Робота дослідників у читальному залі Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл.; Уклад. В. В. Харковенко. – Одеса, 2003. – 10 с.
  • Робоча інструкція по підготовці довідника документів з особового складу, які зберігаються в архівних установах області, підприємствах, установах і організаціях / Держархів Сумської обл. – Суми, 2003. – [5] c.
  • Робоча інструкція по проведенню перевіряння наявності і стану справ в Державному архіві Кіровоградської області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. – Кіровоград, 2003. – 20 с.
  • Система організаційно-розпорядчої документації. Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2003. – 16 с.
  • Складання і оформлення річних розділів зведених описів справ постійного зберігання та з особового складу: Пам’ятка / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2003. – 10 с.
  • Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2003. – 17 с.
  • Схема збірника документів “Голодомор 1932-1933 років на Сумщині” / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2003. – 4 с.
  • Удосконалення описів фонду “Архівний відділ Закарпатського облвиконкому”: Робоча інструкція / Держархів Закарпатської обл. – Ужгород, 2003.
  2002
  • Анализ экспертизы ценности фондов финотделов, хранящихся в Государственном архиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2002. – 6 с.
  • Ведення основних облікових форм щодо кількісного складу документів фондів і основних пошукових даних по архівних фондах / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. – К., 2002. – 8 с.
  • Виконання запитів про підтвердження стажу роботи та заробітної плати працівників партійних та комсомольських організацій, установ та підприємств в державних архівних установах області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. Г. Величко. – Запоріжжя, 2002. – 8 с.
  • Експозиційний план виставки до 180-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка (1822-1891 роки) / Держархів Сумської обл. – Суми, 2002. – 4 с.
  • Інструкція про режим допуску у приміщення Державного архіву м. Києва / Держархів м. Києва; Уклад. С. Є. Сидорова. – К., 2002. – 5 с.
  • Методичні рекомендації “Порядок передавання документів для подальшого зберігання при ліквідації установи. Проведення упорядкування документів, не віднесених до складу НАФ, при ліквідації установи і передача їх до архіву ліквідованих установ” / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 2002. – 8 с., [9] арк. дод.
  • Методичні рекомендації “Фондування та облік документів архіву ліквідованих установ (трудового архіву)” / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 2002. – 6 с., [12] арк. дод.
  • Методичні рекомендації “Фондування та облік документів районних та міських державних архівних установ” / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 2002. – 14 с. [15] арк. дод.
  • Методичні рекомендації для проведення експертизи цінності документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. А. Слюсар. – К., 2002. – 24 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотоальбомів / ЦДКФФА України. – К., 2002. – 5 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотопозитивів / ЦДКФФА України. – К., 2002. – 5 с.
  • Методичні рекомендації з організації діловодства, підготовці та оформленню матеріалів до сесій сільських та селищних рад і засідань їх виконавчих комітетів / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2002. – 67 с.
  • Методичні рекомендації по відбору та науково-технічному впорядкуванню документів територіальних безбалансових відділень дирекції акціонерного агропромислового банку “Україна” / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. М. Золотарьова, Н. П. Сабадіна. – Вінниця, 2002. – 10 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації громадського огляду стану умов зберігання документів НАФ в обласних установах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2002. – 26 с.
  • Методичні рекомендації щодо підготовки справ до передачі на державне зберігання в установах, організаціях та підприємствах і порядок передачі їх до державного архіву / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2002. – 10 с.
  • Методичні рекомендації щодо порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів і передачі їх документації на зберігання до державної архівної установи / Держархів Рівненської обл. – Рівне, 2002. – 6 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення вивірки обліково-довідкового апарату та уточнення обсягів фондів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. – К., 2002. – 24 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Лужинська. – К., 2002. – 15 с.
  • Методичні рекомендації щодо створення іменного каталогу на кіно-, відео-, фото-, фонодокументи / ЦДКФФА України; Уклад.: Н. М. Слончак (кер.), Л. Б. Пількевич. – К., 2002. – [4] с.
  • Методичні рекомендації щодо удосконалення та перероблення описів партійних фондів після проведення експертизи цінності документів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. – К., 2002. – 19 с.
  • Номенклатура справ апарату районної державної адміністрації на 2003 рік. Перелік індексів керівників та підрозділів апарату Васильківської районної державної адміністрації на 2003 рік. / Васильківська районна державна адміністрація. – Васильків, 2002. – 18 с.
  • Організація роботи по виконанню тематичних запитів: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2002. – 8 с.
  • Основні критерії визначення установ, підприємств і організацій – джерел комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл; Укладач М. В. Сіробаба. – Чернігів, 2002. – 13 с.
  • Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам’ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2002. – 9 с.
  • Пам’ятка по організації ініціативного інформування державними архівними установами області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. – Кіровоград, 2002. – 10 с.
  • Пам’ятка по проведенню опитування місцевого населення на тему: “Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині” / Держархів Сумської обл. – Суми, 2002. – 4 с.
  • Пам’ятка про порядок видачі справ з архівосховищ Держархіву області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. – Кіровоград, 2002. – 14 с.
  • Пам’ятка щодо відбору на державне зберігання та проведення науково-технічної обробки документів особового походження / Держархів Київської обл.; Уклад. Н. Ткаченко. – К., 2002. – 17 с.
  • Пам’ятка щодо методики та організації проведення комплексної перевірки стану діловодства та архівної справи в установах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 2002. – 12 с.
  • Пам’ятка щодо проведення встановлення категорійності партійних фондів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. – К., 2002. – 8 с.
  • Пам’ятка щодо проведення експертизи цінності та порядку прийому на державне зберігання фотодокументів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Торкунова. – К., 2002. – 11 с.
  • Пам’ятка щодо укладання анотованого реєстру описів / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. – К., 2002. – 7 с.
  • Порядок передавання документів для подальшого зберігання при ліквідації установи. Проведення упорядкування документів, не віднесених до складу НАФ, при ліквідації установи і передача їх до архіву ліквідованих установ: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2002. – 8 с., [9] арк. дод.
  • Порядок та основні вимоги щодо складання акта про виділення до знищення документів, не віднесених до НАФ та акта про вилучення документів з НАФ: Пам’ятка для архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад / Держархів Дніпропетровської обл. – Дніпропетровськ, 2002. – 4 с.
  • Правила користування документами НАФ України в читальному залі державного архіву Запорізької області / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. Г. Величко. – Запоріжжя, 2002. – 8 с.
  • Примерная номенклатура дел городских (районных) отделов архитектуры / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2002. – 6 с.
  • Примерная номенклатура дел городской государственной налоговой инспекции / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2002. – 32 с.
  • Примерная номенклатура дел отдела земельных ресурсов / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2002. – 8 с.
  • Примерная номенклатура дел промышленного предприятия (государственной и негосударственной форм собственности) / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2002. – 34 с.
  • Примерная номенклатура дел управления сельского хозяйства и продовольствия районной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. Донецк, 2002. – 10 с.
  • Примірна номенклатура справ архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл. – Чернігів, 2002. – 8 с.
  • Примірна номенклатура справ районних, районних у містах, міських управлінь юстиції / Держархів Донецької обл.; Донецьке обласне управління юстиції. – Донецьк, 2002. – 20 с.
  • Програма та навчальний тематичний план курсів підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та експертних служб підприємств, установ і організацій Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. – К., 2002. – 13 с.
  • Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України XVI-XVII ст. / ЦДІАК України; Уклад. В. В. Страшко. – К., 2002. – 102 с.
  • Робоча інструкція по складанню анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Сумської області / Держархів Сумської обл.; Уклад. О. М. Росторгуєва. – Суми, 2002. – 4 с.
  • Складання та застосування номенклатур справ на підприємствах, в установах та організаціях: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. М. Земляна. – Запоріжжя, 2002. – 12 с.
  • Створення інформаційно-пошукової бази даних каталогів в комп’ютерній системі Держархіву Черкаської області: Пам’ятка / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 2002. – 3 с.
  • Тематико-експозиційний план фотодокументальної виставки “Ти наша совість, наша молитва, мамо!” (до 100-річчя з дня народження О. О. Деревської, яка усиновила і виховала 48 дітей-сиріт) / Держархів Сумської обл. – Суми, 2002. – 4 с.
  • Упорядкування документів на підприємствах, установах, організаціях: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. А. Сербінова. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
  • Фондування та облік документів архіву ліквідованих установ (трудового архіву): Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2002. – 6 с., [12] арк. дод.
  • Фондування та облік документів районних та міських державних архівних установ: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2002. – 14 с., [15] арк. дод.
  • Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. – Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. – К., 2002. – 23 с.
  2001
  • Виконання генеалогічних запитів: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. Відділ інформації та використання документів НАФ; Авт.-упоряд.: О. І. Стукалова, В. О. Баранюк, З. С. Орлова. – Херсон, 2001. – 31 с.
  • Виконання запитів генеалогічного характеру: Робоча інструкція / Держархів Сумської обл.; Уклад. Н. В. Лобко. – Суми, 2001. – 13 с.
  • Відновлення згасаючих текстів за допомогою сканера. Інструкція / Держархів Черкаської обл.; Розробл. О. М. Пурис. – Черкаси, 2001. – [8] c.
  • Забезпечення збереженості і державний облік документів НАФ України / ЦДАМЛМ України; Уклад. Л. В. Івченко. – К., 2001. – 100 с.
  • Застосування критеріїв визначення унікальних документальних пам’яток стосовно фондів ЦДАГО України: Метод. рекомендації / ЦДАГО України. – К., 2001.
  • Збірник методичних розробок Державного архіву Сумської області. Вип. 2 / Держархів Сумської обл.; За ред. Л. Я. Заїки. – Суми, 2001. – 43 с.
  • Здійснення обліку документів в міських державних архівах та архівних відділах райдержадміністрацій (основні вимоги до облікових документів): Рекомендації для завідувачів міських архівів та начальників архівних відділів райдержадміністрацій / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. М. В. Сіробаба. – Чернігів, 2001. – 26 с.
  • Інструкція з діловодства в Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад.: С. Каменєва, Н. Шаповал. – К., 2001. – 65 с.
  • Інструкція з діловодства держархіву Донецької області. – Донецьк, 2001. – 49 с.
  • Комплектування НАФ документами особового походження архівних відділів райдержадміністрацій та міськархівів: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2001. – 22 с.
  • Методические рекомендации о порядке государственного учета и организации проведения государственной регистрации документов Национального архивного фонда Украины в госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2001. – [15] c.
  • Методические рекомендации по проведению комплексных, тематических и контрольных проверок работы архивных подразделений (архивов), экспертных комиссий и организации документов в делопроизводстве в учреждениях – источниках формирования НАФ Украины / Госархив Республики Крым. – Симферополь, 2001. – 11 с.
  • Методические рекомендации. Создание базы данных по учету фондов госархива Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2001. – [9] c.
  • Методические указания по составлению исторических справок, предисловий к описям дел постоянного хранения и по личному составу / Госархив Республики Крым. – Симферополь, 2001. – 10 с.
  • Методичні рекомендації з виявлення унікальних документальних пам’яток науково-технічних документів (ЦДНТА України) та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання / ЦДНТА України. – Х., 2001. – 12 с.
  • Методичні рекомендації з упорядкування документів обов’язкового державного пенсійного страхування в районних і міських відділах Пенсійного фонду України / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 2001. – [7] c.
  • Методичні рекомендації по організації та веденню архіву СПОВ в підвідділах впровадження персоніфікованого обліку відомостей міських та районних відділів Пенсійного фонду України / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2001. – 14 с.
  • Методичні рекомендації про організацію роботи по створенню ОАФ ліквідованих установ в архівних відділах райдержадміністрацій і міських архівах / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2001. – 7 с.
  • Методичні рекомендації про порядок оформлення і видачі державними архівними установами довідок про стаж роботи та заробітну плату робітників, службовців і членів колгоспів та нагородження орденами і медалями / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. – Кіровоград, 2001. – 28 с.
  • Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2001. – [12] c.
  • Методичні рекомендації щодо каталогізації архівних фондів / Держархів Сумської обл. Відділ збереження, обліку та довідкового апарату. – Суми, 2001. – [7] c.
  • Методичні рекомендації щодо науково-технічного упорядкування документів особового походження в райдержархівах області / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. – Херсон, 2001. – 27 с.
  • Методичні рекомендації щодо організації комп’ютерного діловодства в установах (на прикладі Херсонської облдержадміністрації) / Херсонська облдержадміністрація; Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2001. – 16 с., [3] с. дод.
  • Методичні рекомендації щодо підготовки документів Держархіву Київської області для ремонту, реставрації та оправи / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Лужинська. – К., 2001. – 8 с.
  • Методичні рекомендації щодо підготовки короткого довідника про фонди Держархіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. – К., 2001. – 20 с.
  • Методичні рекомендації щодо складання зведених індивідуальних номенклатур справ для підприємств, установ і організацій Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад.: С. Каменєва, Н. Шаповал. – К., 2001. – 20 с.
  • Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою / Держкомархів України. Відділ зберігання та обліку Національного архівного фонду. – К., 2001. – 16 с.
  • Описання несудових кримінальних справ Управління КДБ УРСР по Миколаївській області та створення до них науково-довідкового апарату: Робоча інструкція / Держархів Миколаївської обл.; Уклад. Л. С. Климова. – Миколаїв, 2001. – 5 с., [2] с. дод.
  • Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. – К., 2001. – 51 с.
  • Перероблення і вдосконалення описів: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 2001. – 7 с.
  • Положения про методичну комісію державного архіву Донецької області / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2001. – 2 с.
  • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. – К., 2001.
  • Примерная номенклатура дел районной государственной налоговой инспекции / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2001. – 28 с.
  • Примірна номенклатура справ районного (міського) центру зайнятості / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. М. Савченко. – Житомир, 2001. – 32 с.
  • Примірна номенклатура справ районного відділення управління Державного казначейства / Держархів Львівської обл. – Л., 2001. – 8 с.
  • Примірна номенклатура справ районного відділу освіти / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. О. Дорожинська. – Вінниця, 2001. – 8 с.
  • Примірна номенклатура справ районного управління юстиції / Держархів Львівської обл. – Л., 2001. – 7 с.
  • Примірна номенклатура справ селищної (сільської) ради / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 2001. – [7] c.
  • Примірна номенклатура справ середньої школи / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. О. Дорожинська. – Вінниця, 2001. – 4 с.
  • Примірна номенклатура справ сільськогосподарського виробничого кооперативу (сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарського приватного підприємства) … району Волинської області / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2001. – 8 с.
  • Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. – К., 2001. – 66 с.
  • Проведення ремонтно-реставраційних робіт з документами з паперовими носіями: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл. – Одеса, 2001. – 15 с.
  • Робоча інструкція по виконанню запитів генеалогічного характеру / Держархів Сумської обл. Відділ інформації та використання документів. – Суми, 2001. – 12 с.
  • Создание базы данных по учету фондов госархива Донецкой области: Метод. рекомендации / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2001. – 9 c.
  • Тематико-експозиційний план виставки фото і ксерокопій документів, присвяченої 400-річчю Кролевця, “Кролевець у документах” / Держархів Сумської обл. – Суми, 2001. – 9 с.
  • Упорядкування документів з особового складу в установах та підприємствах Чернігівської області: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Упоряд. Л. М. Свєчкова. – Чернігів, 2001. – 13 с.
  2000
  • Археографічна пам’ятка по підготовці збірника документів “Євреї в Україні. 1917-1939 рр.” / ЦДАВО України. – К., 2000. – 11 с.
  • Ведення опису фонодокументів магнітного запису: Робоча інструкція / ЦДКФФА України. – К., 2000. – 24 с.
  • Взірцева номенклатура справ райдержадміністрації та рекомендації щодо її складання / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2000. – 8 с.
  • Взірцева номенклатура справ районної Ради та рекомендації щодо її складання / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2000. – 6 с.
  • Виконання запитів генеалогічного характеру: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. А. В. Морозова. – Чернігів, 2000. – 126 с.
  • Виконання запитів про примусове вивезення до Німеччини у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: Пам’ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2000. – 10 с.
  • Виконання запитів про роботу у партійних і комсомольських органах: Пам’ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2000. – 4 с.
  • Виконання запитів про участь у партизансько-підпільній боротьбі у роки Великої Вітчизняної війни: Пам’ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2000. – 3 с.
  • Виконання запитів соціально-правового характеру: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2000. – 16 с.
  • Гирич І.Б., Ляхоцький В.П. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ – середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2000. – 46 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38).
  • Збірник методичних розробок Державного архіву Сумської області. Вип. 1 / Держархів Сумської обл.; За ред. Л. Я. Заїки. – Суми, 2000. – 146 с.
  • Методика фондування документів районних, міських та сільських установ: Метод. рекомендації / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 2000. – 9 с.
  • Методические рекомендации о подготовке дополнения к путеводителю по фондам Госархива Херсонской области / Госархив Херсонской обл. Отдел организации и координации архивного дела. – Херсон, 2000. – 8 с.
  • Методичні рекомендації по вдосконаленню каталогів у ЦДІАК України / ЦДІАК України; Уклад. Д. М. Топчій. – К., 2000. – 11 с.
  • Методичні рекомендації по відбору на державне зберігання звернень громадян, які надходять до органів державної влади і місцевого самоврядування / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. – Херсон, 2000. – 4 с.
  • Методичні рекомендації по складанню номенклатур справ у міністерствах, відомствах, установах та організаціях України / ЦДАВО України. – К., 2000. – 14 с.
  • Наведення архівних довідок про підтвердження обрання депутатами місцевих Рад (депутатського статусу): Пам’ятка / Держархів Полтавської обл.; Уклад. З. П. Яненко. – Полтава, 2000. – 6 с.
  • Організація та ведення діловодства в архівних відділах райдержадміністрації, міськархівах, установах та підприємствах районного та міського підпорядкування: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. – Чернігів, 2000. – 29 с.
  • Пам’ятка для складання анотованого переліку печаток, виявлених на документах родових фондів ЦДІАК України (Правобережна Україна. 16 – поч. 20 ст.) / ЦДІАК України; Уклад. О. Г. Полегайлов. – К., 2000. – 25 с.
  • Пам’ятка для складання іменного покажчика до описів ф. 707, Канцелярія Київського учбового округу / ЦДІАК України; Уклад. О. М. Кугай. – К., 2000. – 10 с.
  • Пам’ятка з підготовки документів до мікрофільмування / Держархів Черкаської обл.; Розробл.: Т. М. Мудрак. – Черкаси, 2000. – 6 с.
  • Пам’ятка по проведенню комплексних перевірок роботи міських державних архівів і архівних відділів райдержадміністрацій Черкаської області / Держархів Черкаської обл.; Розробл. М. З. Беліком. – Черкаси, 2000. – 15 с.
  • Пам’ятка про складання анотацій до фотодокументів / Держархів Черкаської обл.; Розробл.: О. І. Герасименко, Н. В. Шипович. – Черкаси, 2000. – 7 с.
  • Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н.М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. – К., 2000. – 142 с.: табл.
  • Планування та звітність про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міськдержархівів / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Ф. А. Винокурова. – Вінниця, 2000. – 8 с.
  • Примерная номенклатура дел производственного объединения по добыче угля (государственной холдинговой компании) / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2000. – 43 с.
  • Примерная номенклатура дел угольной шахты / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 2000. – 20 с.
  • Примірна номенклатура справ районних лікарень / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 2000. – 12 с.
  • Примірна номенклатура справ сільської ради / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2000. – 7 с.
  • Про затвердження інструкції про порядок передавання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передавання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду: Наказ м-ва юстиції України від 13.07.2000 № 29/5. – К., 2000. – 30 с.
  • Про затвердження переліку судових справ та документів діяльності суду із зазначенням строків їх зберігання: Наказ м-ва юстиції України від 07.07.2000 № 27/5. – К., 2000. – 26 с.
  • Про посилення пожежної безпеки державних архівних установ області: Метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. – Суми, 2000.
  • Проведення експертизи цінності фондів первинних парторганізацій Компартії України: Метод. рекомендації / Держархів Львівської обл. – Л., 2000. – 10 с.
  • Проведення каталогізації документів по фондах архівних відділів райдержадміністрацій та міськдержархівів: Метод. рекомендації / Держархів Львівської обл. – Л., 2000. – 7 с.
  • Рабочая инструкция по подготовке обзоров фондов / ЦДНТА України. – Х., 2000. – 3 с.
  • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів установ освіти області / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2000. – 6 c.
  • Складання робочих карток на фонодокументи магнітного запису: Пам’ятка / ЦДКФФА України. – К., 2000. – 6 с.
  • Технічне оформлення справ: Пам’ятка / Уклад. М. П. Явланова. – Миколаїв, 2000. – 6 с., [2] с. дод.
  • Удосконалення описів справ фінансових відділів райдержадмінстрацій: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 2000. – 6 с.
  • Упорядкування документів обов’язкового державного пенсійного страхування в міських та районних відділах Пенсійного фонду України: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2000. – 4 с.
  1999
  • Архівна обробка картографічних матеріалів губерніалього рівня (Методичні рекомендації) / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 1998. – 11 с., [3] с. дод. (3 екз.)
  • Інструкція з діловодства за зверненням громадян в державному архіві Черкаської області / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1999. – 12 с.
  • Інструкція по організації роботи з відеодокументами / ЦДКФФА України. – К., 1999. – 10 с.
  • Методические рекомендации по подготовке и оформлению материалов к сессиям сельских, поселковых советов и исполкомов / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1999. – 14 с., [12] с. прил.
  • Методичні рекомендації з питань діловодства та забезпечення схоронності документів Національного архівного фонду (на допомогу відповідальним працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) / Держархів Рівненської обл. – Рівне, 1999. – 15 с.
  • Методичні рекомендації по веденню облікових документів в архівних відділах райдержадміністрацій та держміськархівах / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 1999. – 19 с.
  • Методичні рекомендації по каталогізації документів райміськвиконкомів / Держархів Херсонської обл. Відділ організації та координації архівної справи. – Херсон, 1999. – 6 с., [1] с. дод.
  • Методичні рекомендації по складанню історичних довідок / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Г. В. Волошина. – Хмельницький, 1999. – 36 с.
  • Методичні рекомендації проведення перевіряння наявності і стану справ та уточнення облікових документів у держархівах з перемінним складом документів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. С. І. Канарчук. – Полтава, 1999. – 14 с.
  • Методичні рекомендації щодо виявлення, обліку, зберігання унікальних документів у ЦДАВО України та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання України / ЦДАВО України. – К., 1999. – 26 с.
  • Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України / Головархів України; відділ формування НАФ та діловодства. – К., 1999. – 15 с., [3] с. дод.
  • Методичні рекомендіції по організації перевірок роботи діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій установ / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. П. Сабадіна. – Вінниця, 1999. – 6 с.
  • Норми часу і виробітку на основні види робіт з фонодокументами / ЦДКФФА України. – К., 1999. – 23 с.
  • Описування фонодокументів на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. – К., 1999. – 23 с.
  • Пам’ятка щодо приймання документів репресованих у 1939-1950 р.р. та реабілітованих у 1989-1994 р.р. громадян / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. О. І. Бойчук. – Тернопіль, 1999. – 20 с.
  • Примерная номенклатура дел городского управления здравоохранения / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1999. – 21 с.
  • Примерная номенклатура дел службы по делам несовершеннолетних / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1999. – 4 с.
  • Примерная номенклатура дел Центральной районной больницы / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1999. – 22 с.
  • Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. – К., 1999. – 62 с.
  • Примірна номенклатура справ професійно-технічного училища управління освіти облдержадміністрації / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1999. – 12 с.
  • Примірна номенклатура справ районного відділу статистики / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. О. Дорожинська, Н. П. Сабадіна. – Вінниця, 1999. – 13 с.
  • Примірна номенклатура справ районної державної адміністрації / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 1999. – 15 с.
  • Проведення експертизи наукової та практичної цінності документів, удосконалення описів районних та міських організацій КПУ: Пам’ятка / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. – К., 1999. – 10 с.
  • Рекомендації по впровадженню в життя Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” (на допомогу державним архівним установам) / Держархів Рівненської обл. – Рівне, 1999. – 2 с.
  • Робота з фотодокументами в архівних відділах райдержадміністрацій та міськархівах: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 1999. – 16 с.
  • Складання історичної довідки установ, організацій, підприємств: Пам’ятка / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 1999. – 9 с.
  • Схема довідника з адміністративно-територіального поділу Сумської області “Сумщина від давнини до сьогодення” / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 1999. – 6 с.
  • Удосконалення описів в архівних відділах райдержадміністрацій та міськархівах: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. – Чернігів, 1999. – 9 с.
  • Условия обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах: Методические рекомендации / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1999. – 6 с., [6] с. прил.
  1998
  • Архівна обробка картографічних матеріалів губерніалього рівня: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 1998. – 11 с., [3] с. дод.
  • Ведение учетных документов в райгорархивах: Памятка / Госархив Николаевской обл.; Сост. М. П. Явланова. – Николаев, 1998. – 3 с., [3] с. прил.
  • Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. – К., 1998. – 18 с.
  • Комплект документів по описанню та складанню науково-довідкового апарату до архівних фондів районних медичних територіальних об’єднань / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 1998. – 11 с.
  • Комплектование горархивов и архивных отделов райгосадминистраций документами личного происхождения: Метод. пособие / Госархив Запорожской обл.; Сост. Л. Г. Рыженкова. – Запорожье, 1998. – 16 с.
  • Методичні вказівки по виконанню запитів соціально-правового характеру в архівних відділах РДА та міськдержархівах / Держархів Житомирської обл.; Уклад. В. А. Поплавська. – Житомир, 1998. – 14 с.
  • Методичні вказівки по створенню міжфондового географічного покажчика метричних книг православних парафій / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Р. Ю. Кондратюк. – Житомир, 1998. – 2 с.
  • Норми часу і виробітку на основні види робіт з кінодокументами / ЦДКФФА України. – К., 1998. – 32 с.
  • Норми часу і виробітку на основні види робіт з фотодокументами / ЦДКФФА України. – К., 1998. – 21 с.
  • Описання особливостей документів та їх облік: Пам’ятка / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1998. – 12 с.
  • Описування фонодокументів магнітного запису / ЦДКФФА України. – К., 1998. – 25 с.
  • Організація комп’ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. – К., 1998. – 24 с.
  • Основні вимоги до описів, які подаються на розгляд експертно-перевірної комісії держархіву Чернігівської області: Пам’ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. – Чернігів, 1998. – 7 с.
  • Пам’ятка з комплексної перевірки архівних відділів райдержадміністрацій та міських архівів / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. Т. М. Тимків. – Івано-Франківськ, 1998. – 3 с.
  • Пам’ятка з питань методики поповнення Національного архівного фонду документами особового походження / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. Д. Горєлова. – Житомир, 1998. – 17 с.
  • Пам’ятка про складання списків установ – джерел комплектування держархіву науково-технічною документацією, організацією її обробки та описування / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1998. – 19 с.
  • Памятка по составлению исторической справки и предисловия к архивному фонду / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1998. – 3 с., [1] с. прил.
  • Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 1998. – 3 с.
  • Примерная номенклатура дел областной санитарно-эпидемиологической станции / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1998. – 47 с.
  • Примерная номенклатура дел техникума (колледжа) / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1998. – 10 с.
  • Примірна номенклатура справ державної нотаріальної контори / Держархів Донецької обл. – Донецьк, 1998. – 6 с.
  • Рекомендації по визначенню джерел комплектування архівних відділів райдержадміністрацій / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. – Херсон, 1998. – 23 с.
  • Робоча інструкція по підготовці путівника по фондах Державного архіву Сумської області / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 1998. – 12 с., [9] с. дод.
  • Робоча інструкція по складанню історичної довідки органів місцевої влади і самоуправління / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 1998. – 5 с.
  • Тематична розробка фондів районних та міських відділів статистики: Метод. посібник / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. – Чернігів, 1998. – 12 с.
  1997
  • Анализ проведения условной комплексной экспертизы ценности документов народного образования, хранящихся в Госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 9 с.
  • Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. – К., 1997. – 34 с.
  • Инструкция по делопроизводству в Донецкой областной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 36 с.
  • Комплект методичних документів по організації курсів завідуючих архівними відділами райдержадміністрацій та міськдержархівами / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: Ф. А. Винокурова, Н. Ю. Мотрук. – Вінниця, 1997, 1999, 2000. – 24 с.
  • Методические рекомендации по отбору документов личного происхождения / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 4 с.
  • Методичні рекомендації до складання описів справ / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1997. – 6 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічного упорядкування документів Національного Академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка (Національної опери України) / ЦДАМЛМ України; Уклад.: С. О. Белєвич (кер.), О. З. Рачковська. – К., 1997. – 31 с., [18] с. дод.
  • Методичні рекомендації по вдосконаленнню і перевірці опису фонду Проскурівського окружного комітету КП (б)У в Держархіві Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 1997. – 5 с., [2] с. дод.
  • Методичні рекомендації по проведенню перевірок організації діловодства та роботи архівних підрозділів установ, організацій і підприємств / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1997. -7 с.
  • Методичні рекомендації про облік документів та роботу з відомчими архівами міністерств, установ та організацій / ЦДАВО України. – К., 1997.
  • Методичні рекомендації про порядок прийому та подальшого зберігання і використання документів з особового складу ліквідованих підприємств, заснованих на колективній та приватній формах власності без правонаступників / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. – К., 1997. – 10 с.
  • Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. – К., 1997. – 17 с., [1] с. дод.
  • Науково-довідковий апарат до фондів і документів архіву (перелік довідників) / ЦДІАК України. – К., 1997. – 17 с.
  • Пам’ятка для складання географічного покажчика до описів ф. 128, Києво-Печерська лавра / ЦДІАК України; Склад. С. Р. Кагамлик. – К., 1997. – 8 с.
  • Пам’ятка для складання іменного покажчика до описів ф. 128, Києво-Печерська лавра / ЦДІАК України; Склад. С. Р. Кагамлик. – К., 1997. – 7 с.
  • Памятка о реорганизации местных органов государственной власти и фондировании документов, образующихся в их деятельности / Госархив Днепропетровской обл. – Днепропетровск, 1997. – 5 с., [3] с. прилож.
  • Примерная номенклатура дел городского совета и исполкома городского совета / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 6 с.
  • Примерная номенклатура дел общеобразовательной средней школы / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 5 с.
  • Примерная номенклатура дел районного (городского) отдела образования / Госархив Донецкой обл.; разработчик Т. Л. Коновалова. – Донецк, 1997. – 8 с.
  • Примерная номенклатура дел районного совета народных депутатов / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 3 с.
  • Примерная номенклатура дел районной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1997. – 13 с.
  • Рабочая инструкция по заполнению формы описи видеофонограмм (ВФ) постоянного хранения и составлению описательной документации / Госархив в АР Крым; Сост. Е. Крат. – Симферополь, 1997. – 2 с., [5] с. прил.
  • Робота з документами особового походження: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Л. М. Свєчкова. – Чернігів, 1997. – 29 с.
  • Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. – К., 1997. – 40 с.
  • Систематизація документної інформації в систематичних каталогах державних архівів з перемінним складом документів: Взірцева схема / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. – Чернігів, 1997. – 16 с.
  • Складання оглядів архівних фондів: Пам’ятка / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. Л. В. Заводчікова. – Івано-Франківськ, 1997. – 19 с.
  • Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. – К., 1997. – 108 с.
  • Указатель к методическим рекомендациям, составленным Госархивом Крыма за 1980-1992 годы: № 17 / Госархив АРК. – 1997. – 27 с.
  1996
  • Автоматизована інформаційно-пошукова система Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України до документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад.: Н. С. Возна, Я. С. Лозниця. – К., 1996. – 20 с.
  • Виявлення, археографічне опрацювання та використання документів Архіву-музею при підготовці публікації (на прикладі архівних фондів О. Довженка та С. Параджанова): Пам’ятка / ЦДАМЛМ України. – К., 1996. – 7 с.
  • Забезпечення фізичного збереження документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. М. А. Савчук. – К., 1996. – 8 с.
  • Инструкция по заполнению форм статистической отчетности по архивному делу / Держархів Дніпропетровської обл. – Днепропетровск, 1996. – 11 с.
  • Методичні рекомендації для проведення перевірки наявності бібліотечного фонду архіву / Держархів Волинської обл.; Упоряд. А. П. Кравчук. – Луцьк, 1996. – 8 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічного упорядкування документів Спілки кінематографістів і її організація / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. О. Белєвич. – К., 1996. – 41 с., [8] арк. дод.
  • Методичні рекомендації щодо виявлення та збирання документів про визвольні змагання ОУН-УПА / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. З. Є. Яцишин. – Тернопіль, 1996. – 15 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення перевірок стану діловодства та забезпечення схоронності документів в установах, організаціях та на підприємствах списку № 1. – 2 с.
  • Описання фотодокументів в описах і на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. – К., 1996. – 49 с.
  • Організація роботи читального залу / ЦДАМЛМ України; Уклад. Л. К. Забарило. – К., 1996. – 11 с., [11] с дод.
  • Пам’ятка про критерії визначення цінності фотодокументів / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1996. – 9 с.
  • Примерная номенклатура дел городских и районных отделов архитектуры / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1996. – 3 с.
  • Примерная номенклатура дел представительства фонда государственного имущества Украины в районе (городе) / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1996. – 4 с.
  • Примірна номенклатура справ управління (відділу) соціально-економічного розвитку міськвиконкому, райдержадміністрації / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 1996. – 18 с.
  • Про порядок державної реєстрації архівними установами системи Головархіву України відкритих НДДКР та подання звітних інформаційних матеріалів в Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ): Методичні рекомендації / Головархів України; Орг.-аналіт. відділ. – 9 с., [6] с. дод.
  • Програма курсу “Архівна справа” міжшкільного навчально-виробничого комбінату / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1996. – 17 с.
  1995
  • Автоматизована інформаційно-пошукова система Центрального державного Архіву-музею літератури і мистецтва України: Міжмашинний обмін інформацією баз даних АІПС ЦДАМЛМ України: Технологічна інструкція / ЦДАМЛМ України. – К., 1995. – 12 с., [6] с. дод.
  • Анализ состава документов трестов различных направлений деятельности в угольной промышленности, шахтостроительных управлений и шахт, находящихся на хранении в государственном архиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1995. – 8 с.
  • Вдосконалення описів справ міськомів і райкомів партії: Пам’ятка / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад.: В. Д. Гнатів, Є. К. Цепенда. – Івано-Франківськ, 1995. – 4 с.
  • Деякі методичні рекомендації щодо передачі тексту архівних джерел з новітньої історії України при підготовці науково-популярних видань / ЦДАГО України; Уклад. А. А. Соловйова. – К., 1995. – 4 с.
  • Інструкція з питань комплектування держархіву області, архівних відділів райвиконкомів, міських архівів документами особового походження учасників Великої Вітчизняної війни / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Л. В. Бадєєва. – Хмельницький, 1995. – 4 с.
  • Історична довідка до фонду Р-__ – ______ районна адміністрація за 1992-1994 роки / Авт. Є. Б. Антушева. – 4 с.
  • Комплектування, облік, забезпечення збереженості та використання бібліотечних фондів / ЦДАМЛМ України. – К., 1995. – 24 с., [17] с. дод.
  • Методика описання кінодокументів в монтажних листах і на каталожних картках: Метод. рекомендації (другий перероблений і доповнений варіант) / ЦДКФФА України. – К., 1995. – 60 с.
  • Методические рекомендации по ведению учетных документов в городских и районных архивах / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 1995. – 16 с.
  • Методические рекомендации по результатам научно-исследовательской работы “Методика подготовки отраслевых тематических обзоров по докуметам ЦГНТА Укрины” / ЦГНТА Украины; Е. В. Балышева (рук. работы), В. Д. Пирякина (отв. исп.). – Х., 1995. – 51 с.
  • Методичні вказівки з науково-технічної обробки документів фонду № 521 – “Документи діячів театру і кіно (колекція)” / ЦДАМЛМ України; Уклад. З. О. Сендик. – К., 1995. – 33 с.
  • Методичні рекомендації з науково-технічної обробки документів особового походження для державних міських архівів і районних архівних відділів / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1995. – 30 с.
  • Методичні рекомендації по каталогізації фондів райміськвиконкомів / Держархів Волинської обл.; авт. Т. М. Ревуха. – Луцьк, 1995. – 2 с.
  • Методичні рекомендації по каталогізації фондів райміськвиконкомів / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. М. А. Тарасюк. – Хмельницький, 1995. – 2 с.
  • Методичні рекомендації по науково-технічній обробці документів фондів особистого походження / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1995. – 38 с.
  • Пам’ятка про облік та розшук справ, які не виявлені при перевірці наявності та стану документів в держархівах області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Г. В. Волошина, Н. О. Дудакова. – Хмельницький, 1995. – 7 с.
  • Порядок надходження і розгляду описів науково-методичною експертною радою (НМЕР) державного архіву Івано-Франківської області / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. В. Д. Гнатів. – Івано-Франківськ, 1995. – 8 с.
  • Примірна номенклатура справ представництва фонду державного майна у районі (місті): Методичні вказівки по застосуванню / Держархів Запорізької обл. – 1995. – 8 с.
  • Створення інформаційно-пошукової програми за архівно-слідчими справами репресованих / Головархів України; ЦДАГО України; Уклад.: Г. Є. Волосюк, О. В. Гранкіна. – К., 1995. – 9 с.
  1994
  • Деякі особливості підготовки путівника за фондами громадських об’єднань / ЦДАГО України; Уклад. Н. В. Маковська. – К., 1994. – 10 с.
  • Деякі проблеми вдосконалення науково-довідкового апарату документальних видань / ЦДАГО України; Уклад. А. А. Соловйова. – К., 1994. – 10 с.
  • Методические рекомендации по проведению горайархивами постоянно действующих семинаров по организации делопроизводства и ведомственного хранения документов / Центральный госархив Крыма; Состав.: Л. Г. Кравцова. – Симф., 1994. – 5 с., [2] с. прил.
  • Методичні вказівки з питань роботи архівних установ Хмельницької області / Хмельницька облдержадміністрація; Держархів Хмельницької обл.; Відп. за підготовку: О. Гудзь, О. Якобчук, М. Рикун, М. Тарасюк. – Хмельницький, 1994. – 67 с.
  • Методичні рекомендації для проведення перевірки наявності і стану документів / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1994. – 4 с.
  • Методичні рекомендації для удосконалення описів фамільних і особових фондів / ЦДІАК України; Уклад.: І. О. Циборовська. – К., 1994. – 29 с.
  • Методичні рекомендації з питань організації прийому фотодокументів в архівні відділи райвиконкомів та міські архіви / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Л. В. Бадєєва, Г. М. Железко. – Хмельницький, 1994. – 4 с.
  • Методичні рекомендації по систематизації карток фондів ОУН-УПА в каталогах ЦДАВО України / ЦДАВО України. – К., 1994. – 17 с.
  • Методичні рекомендації по складанню та оформленню описів справ установ, організацій та підприємств / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1994. – 10 с.
  • Пам’ятка про облік та збереження літератури науково-довідкової бібліотеки Держархіву Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Т. Г. Калинюк. – Хмельницький, 1994. – 6 с.
  • Памятка по оформлению титульных листов описей / Госархив Одесской обл.; Сост. К. К. Коршунов. – Одесса, 1994. – 6 с., [4] с. прил.
  • Примерная номенклатура дел Главного управления экономики и прогнозирования облисполкома / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1994. – 14 с.
  • Примерная номенклатура дел Городского (районного) отдела культуры / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1994. – 3 с.
  • Примерная номенклатура дел металлургических заводов / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1994. – 19 с.
  • Примірна номенклатура справ об’єднань громадян України: Метод. вказівки по застосуванню / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 1994. – 7 с.
  • Про проведення цільової комплексної експертизи цінності документів з інформацією, що повторюється, по системі народної освіти у держархівах Хмельницької області: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. О. О. Ільїн. – Хмельницький, 1994. – 7 с., [11] с. дод.
  • Створення інформаційно-довідкової програми за справами колишніх репресованих ЦДАГО України / ЦДАГО України; Уклад.: Г. Є. Волосюк, О. В. Гранкіна. – К., 1994. – 9 с.
  1993
  • З досвіду роботи архівного відділу Ярмолинецької райдержадміністрації Хмельницької області: Докладна довідка / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 1993. – 7 с.
  • Методические рекомендации по комплектованию госархивов документами личного происхождения / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1993. – 4 с., [6] с. прилож.
  • Методические рекомендации по научно-технической обработке документов личного происхождения для государственных городских и районных архивов / Центральный госархив Республики Крым; Сост. Т. Федорова. – Симферополь, 1993. – 22 с., [8] с. прил.
  • Методические рекомендации по организации комплектования и фондирования документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны / Госархив Запорожской обл. – Запорожье, 1993. – 10 с., [6] с. прил.
  • Методические рекомендации по работе государственных архивов с фотодокументами / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1993. – 7 с.
  • Методические рекомендации по составлению и оформлению описей на фотодокументы для государственных городских и районных архивов / Госархив в АР Крым; Сост. В. В. Юдина. – Симферополь, 1993. – 8 с., [9] с. прил.
  • Методические рекомендации по учету, описанию, хранению и использованию документальных памятников в школьных музеях / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1993. – 8 с., [8] с. прил.
  • Методичні поради для підготовки збірника документів “Політика царського уряду стосовно української мови і культури в 2-й половині XІХ – на початку ХХ ст.”/ ЦДІАК України; Уклад. О. В. Музичук. – К., 1993. – 20 с.
  • Методичні рекомендації “Про роботу з документами особового походження” / Держархів Хмельницької обл.; складачі: Н. О. Дубина, М. А. Тарасюк. – Хмельницький, 1993. – 10 с.
  • Методичні рекомендації з питань роботи архівних установ Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: М. Рикун, М. Тарасюк. – Хмельницький, 1993. – 36 с.
  • Методичні рекомендації по комплектуванню державних архівів документами особистого походження / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1993. – 12 с.
  • Методичні рекомендації по підготовці документів, що зберігаються в районних міських архівних відділах, на державне зберігання в облархів / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Г. В. Волошина. – Хмельницький, 1993. – 52 с.
  • Номенклатура справ Львівської обласної організації Української республіканської партії / Держархів Львівської обл. – Львів, 1993. – 6 с.
  • Особенности исполнения социально-правовых запросов о жертвах политических репрессий в Крыму (20-30-е гг.) и депортированных граждан (1941 г., 1944 г.) / Центральный госархив Республики Крым; Сост. Л. Кравцова. – Симферополь, 1993. – 13 с., [17] с. прил.
  • Пам’ятка по відбору на державне зберігання і проведення науково-технічної обробки документів особового походження / Держархів Київської обл.; Уклад. М. Кузнєцова. – К., 1993.
  • Пам’ятка про порядок видачі справ з архівосховищ держархіву / Держархів Хмельницької обл.; складач: Г. В. Волошина. – Хмельницький, 1993. – 8 с.
  • Памятка по научно-технической обработке документов, фондов горкомов и райкомов партии / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1993. – 4 с.
  • Примірна номенклатура справ об’єднань громадян України / ЦДАГО України. – К., 1993. – 6 с.
  • Про роботу з документами особового походження: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Н. О. Дубина, М. А. Тарасюк. – Хмельницький, 1993. – 10 с.
  • Программа практики студентов дневного отделения исторического факультета в госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1993. – 4 с.
  • Рабочая инструкция по реставрационной и консервационно-профилактической обработке документов на пленочных носителях / Центральный госархив Республики Крым; Сост. И. П. Волкова. – Симферополь, 1993. – 4 с., [4] с. прил.
  • Рекомендації про роботу з документами підприємств, установ і організацій, які підлягають ліквідації, приватизації, комерціалізації / Держархів Рівненської обл. – Рівне, 1993. – 5 с.
  • Робоча інструкція про проведення експертизи цінності документів в галузі соцзабезпечення, фізкультури та спорту / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. – К., 1993.
  • Список скорочень, що застосовуються в практичній роботі Архіву-музею / ЦДАМЛМ України; Уклад. Г. І. Духновська. – К., 1993. – 8 с.
  1992
  • Инструкция по исполнению запросов, связанных с пребыванием граждан на принудительных работах в фашистской Германии / Госархив Черкасской обл.; Сост.: С. И. Кривенко. – Черкассы, 1992. – 2 с., [2] с. прил.
  • Инструкция по исполнению запросов, связанных с фактами раскулачивания, изъятия имущества, административных и судебных репрессий в 1920-1940 годы / Госархив Черкасской обл.; Сост.: С. И. Кривенко. – Черкассы, 1992. – 2 с., [6] с. прилож.
  • Інструкція по обліку та зберіганню фотодокументів в редакціях газет Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1992. – 3 с.
  • Інструкція по обліку та зберіганню фотодокументів в редакціях газет Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. – Чернівці, 1992. – 3 с.
  • Методические рекомендации по комплектованию госархивов документами личного происхождения / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1992. – 4 с.
  • Методические рекомендации по комплектованию государственных архивов документами общественных организаций и формирований граждан / Госархив Днепропетровской обл. – Днепропетровск, 1992. – 15 с.
  • Методические рекомендации по проведению целевой комплексной экспертизы ценности документов колхозов, совхозов / Госархив Запорожской обл. – Запорожье, 1992. – 6 с., [5] с. прил.
  • Методические рекомендации по работе с документами общественно-политических организаций и движений / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1992. – 6 с.
  • Методические рекомендации по упорядочиванию и отбору на госхранение документов по выборам народных депутатов СССР, народных депутатов УССР и местных Советов народных депутатов и документов референдума СССР и опроса населения Украинской ССР 17 марта 1991 г. / Госархив Черновицкой обл.: Составитель Т. А. Ильина. – Черновцы, 1992. – 1 с., [5] с. прилож.
  • Методическое пособие по организации и проведению сплошной проверки наличия и состояния дел в госархивах с переменным составом документов и в ведомственных архивах / Госархив Черновицкой обл.: Состав.: Т. А. Ильина. – Черновцы, 1992. – 10 с.
  • Методичні рекомендації “Основні вимоги до складання номенклатур справ організацій” / Держархів Хмельницької обл.; складачі: М. А. Тарасюк, Н. О. Дубина. – Хмельницький, 1992. – 8 с., [12] с. дод.
  • Методичні рекомендації по комплектуванню державних архівів документами особистого походження / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 1992. – 12 с.
  • Методичні рекомендації по комплектуванню райміськдержархівів області фотодокументами / Держархів Херсонської обл. – Херсон, 1992. – 8 с.
  • Методичні рекомендації по підготовці до видання “Архіву Коша Нової Запорозької Січі” / ЦДІАК України; Уклад. Л. З. Гісцова. – К., 1992. – 42 с.
  • Методичні рекомендації по складанню науково-довідкового апарату до опису / Держархів Полтавської обл.; Уклад. С. І. Канарчук. – Полтава, 1993. – 4 с.
  • Основні вимоги до складання номенклатур справ організацій: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: М. А. Тарасюк, Н. О. Дубина. – Хмельницький, 1992. – 8 с., [12] с. дод.
  • Пам’ятка по веденню облікових форм / Держархів Черкаської обл.; Склад.: Н. А. Фесенко. – Черкаси, 1992. – 5 с., [3] с. дод.
  • Пам’ятка про підготовку справ до страхового копіювання та ремонтно-реставраційних робіт / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1992. – 6 с., [9] с. дод.
  • Пам’ятка-схема по перевірці роботи відомчого архіву / Держархів Волинської обл.; Уклад. Л. В. Хайба. – Луцьк, 1992. – 2 с.
  • Пам’ятка-схема по перевірці роботи районних архівних відділів та міських державних архівів / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1992. – 11 с.
  • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Держархів Дніпропетровської обл. – Днепропетровск, 1992. – 8 с.
  • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Госархив Днепропетровской обл. – Д., 1992. – 5 с., [3] с. прилож.
  • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів міжколгоспбудів Волинської області за 1959-1965 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1992. – 1 с., [2] с. дод.
  • Подготовка к страховому копированию особо ценных документов фонда Р-992 Исполком Николаевского областного Совета народных депутатов: Метод. пособие / Госархив Николаевской обл.; Сост. М. П. Явланова. – Николаев, 1993. – 7 с., [3] с. прил.
  • Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів / ЦДІАК України; Уклад. В. В. Страшко. – К., 1992. – 24 с.
  • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів установ і організацій Державного комітету України по пресі / ЦДАМЛМ України. – К., 1992. – 10 с., [10] с. дод.
  1991
  • Инструкция по организиции личного приема граждан и исполнения запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах Донецкой области / Госархив Донецкой обл.; Сост. Н. Н. Заставская. – Донецк, 1991. – 8 с., [11] с. прилож.
  • Інструкція по документаційному забезпеченню управління в Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Складач: М. І. Кузнецова. – К., 1991. – 14 с., [3] с. дод.
  • Комплектование государственных архивов документами личного происхождения участников Великой Отечественной войны: Памятка / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1991. – 4 с.
  • Методические рекомендации по вопросам комплектования госархивов документами личного происхождения / Госархив Кировоградской обл.; Сост. И. В. Фоменко. – Кировоград 1991. – 12 с.
  • Методические рекомендации по расшифровке и составлению аннотаций на фотодокументы / Госархив Одесской обл.; Сост. Т. В. Ратушная. – Одесса, 1991. – 8 с.
  • Методический уголок в районном городском государственном архиве: Памятка / Госархив Донецкой обл. – Донецк, 1991. – 3 с.
  • Методичнi рекомендацiї по застосування зразкових перелiкiв документiв по виборах депутатiв СРСР, Верховної Ради УРСР i мiсцевих Рад народних депутатiв / Держархів Дніпропетровської обл. – Дніпропетровськ, 1991. – 4 с.
  • Методичні рекомендації з організації експертизи цінності документів фонду Української ради народного господарства / ЦДАЖР України; Складач: О. Г. Маршуба. – К., 1991. – 4 с.
  • Методичні рекомендації по проведенню експертизи цінності документів особового походення учасників збройного захисту Радянської держави та визначення їх категорійності / ГАУ при РМ УРСР; Віддід комплектування, відомчих архівів і діловодства. – К., 1991. – 6 с.
  • Номенклатура справ Львівської обласної ради товариства української мови “Просвіта” / Держархів Львівської обл. – Л., 1991. – 9 с.
  • Пам’ятка по комплектуванню державних архівів документами особового походження учасників Великої Вітчизняної війни / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 1991. – 7 с.
  • Памятка в помощь заведующим райгорархивами “Основные требования к отбору на госхранение и описание фотодокументов” / Госархив Запорожской обл.; Сост. О. Е. Борисенко. – Запорожье, 1991. – 8 с.
  • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Держархів Дніпропетровської обл. – Днепропетровск, 1991. – 5 с.
  • Памятка по отбору, экспертизе ценности и приему на госхранение фотодокументов от редакций районных газет / Госархив Николаевской обл. – Николаев, 1991. – 4 с., [5] с. прил.
  • Памятка по проведению єкспертизы ценности и отбору фотодокументов на госхранение / Госархив Киевской обл.; Сост. М. И. Кузнецова. – К., 1991. – 4 с., [3] с. прилож.
  • Памятка по составлению предисловий к описям дел. / Госархив Черкасской обл. – Черкассы, 1991. – 11 с.
  • Памятка по усовершенствованию фондирования документов малообъемных фондов ЦГАОР Украины (первичных профсоюзных и других общественных организаций) / Центральный госархив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления; Сост.: Н. А. Ермакова. – К., 1991. – 6 с.
  • Перелік дублетних документів і документів тимчасового терміну зберігання, що виділяються до знищення із фондів районних планових комісій Волинської області за 1944-1987 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1991. – 2 с.
  • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райміськінспектур статистики, з 1 грудня 1973 року – районних, міських інформаційно-обчислювальних станцій держстатистики, з 1 листопада 1974 року – районних і міських інформаційно-обчислювальних центрів держстатистики Волинської області за 1944-1988 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1991. – 2 с.
  • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райміськфінвідділів Волинської області за 1944-1986 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1991. – 3 с.
  • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів районних відділень і об’єднань “Сільгосптехніка” Волинської області за 1961-1985 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1991. – 2 с.
  • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райспоживспілок Волинської області за 1944-1985 роки / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 1991. – 2 с.
  • Перечень документов к фотодокументальной выставке “Документы свидетельствуют”, посвященной 50-летию начала Великой Отечественной войны / Госархив Сумской обл. – Сумы, 1991. – 2 с., [5] с. прил.
  • Про ведення обліку ліквідованих установ / Держархів Черкаської обл. – Черкаси, 1991. – 3 с., [6] с. дод.
  • Работа с каталогами в Государственном архиве Сумской области: Рабочая инструкция / Госархив Сумской обл.; Сост. Н. В. Кныш. – Сумы, 1991. – 11 с.
  • Рекомендации по вопросу внешних факторов на состояние документов ЦГИА Украины в г. Киеве / ЦГИАК Украины; сост.: Л. М. Куприянова. – К., 1991. – 21 с., [12] с. прилож.
  • Рекомендации по организации работы райгорархивов по комплектованию документами личного происхождения о голоде на Украине, репрессиях 30-х – начала 50-х годов, пребывании советских граждан в концлагерях, об участии контингента Советской Армии в боевых действиях в Афганистане / Госархив Черкасской обл. – Черкассы, 1991. – 12 с.
  • Схема організації обліку та порядку оформлення облікових документів в ЦДАЖР України / Центральний держархів Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів державного управління України; Складач: Т. П. Папакіна. – К., 1991. – 39 с.