• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Вакансії

  Наказ Державної архівної служби України “Про необхідність призначення на вакантні посади державної служби на період дії карантину” від 27.10.2020 № к/1-231

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Укрдержархіву    від 27.10.2020К/1-231

  ОГОЛОШЕННЯ
  про добір на період дії карантину

   Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

  заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду управління формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методичного забезпечення

  Посадові обов’язки

  надає пропозиції та бере участь у підготовці проєктів цільових програм розвитку архівної справи та діловодства, визначає заходи щодо їх виконання;

  розробляє проєкти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, що належать до компетенції відділу, і готує пропозиції для подання в установленому порядку Міністру юстиції:

  типове положення про архівний відділ міської ради;

  типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

  опрацьовує проєкти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження Укрдержархіву, та в межах компетенції відділу готує пропозиції до них;

  розробляє методичні рекомендації щодо підготовки положень про місцеві державні архівні установи;

  забезпечує в межах компетенції відділу розгляд звернень, запитів на публічну інформацію юридичних та фізичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління;

  аналізує в межах компетенції відділу плани та звіти державних архівних установ, складає зведену статистичну звітність за напрямами діяльності відділу;

  аналізує та контролює діяльність архівних установ, служб діловодства з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у перевірках діяльності архівних установ;

  надає пропозиції до планів роботи Укрдержархіву та готує звіти про їх виконання відділом;

  забезпечує розгляд звернень громадян у відділі;

  здійснює внутрішній контроль у відділі;

  виконує інші доручення керівництва у межах компетенції відділу.

  Умови оплати праці

  1) посадовий оклад – 9 700 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня                    2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 року № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017  р. № 15.

  Інформація про строковість призначення на посаду

  На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

  Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

  1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
  2020 року № 290 (далі – Порядок);

  2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

  3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   

  Інформація приймається до 17 години 00 хвилин                                 02 листопада 2020 року включно.

  Адресат: Управління роботи з персоналом та організаційної роботи Державної архівної служби України.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

   

  Брусілова Тетяна Михайлівна
  тел. 044-275-04-33, e-mail: t.brusilova@arch.gov.ua

   

  Вимоги

  1.

  Освіта

  ступінь вищої освіти — не нижче магістра

  2.

  Досвід роботи

  досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

  3.

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою.

  4.

  Володіння іноземною мовою

  не потребує

   

  Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

  головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

  Посадові обов’язки

  Проводить оцінку:

  ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

  ступеня виконання і досягнення  цілей  визначених  у стратегічних та річних  планах;

  ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

  використання і збереження активів;

  надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

  управління державним майном; 

  правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

  ризиків, які негативно  впливають на виконання  функцій і завдань Укрдержархіву, установ, що належать до сфери його управління. 

  Готує об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації, які допомагають у підвищенні ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками, удосконалення системи управління;

  визначає об’єкти, теми, цілі та питання внутрішнього аудиту,  формує плани діяльності з внутрішнього аудиту;

  проводить планові та позапланові внутрішні аудити, документувати їх результати;

  вивчає об’єкти внутрішнього аудиту шляхом підготовки запитів та проведення аналізу отриманої інформації;

        інформує Голову Укрдержархіву про виявлені під час проведення внутрішнього аудиту ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків;

  складає та веде базу даних, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту, своєчасно її оновлює;

  бере участь у здійсненні заходів щодо усунення виявлених Мінфіном порушень і недоліків, установлених за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту;

  бере участь в аналізі проєктів нормативних та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для їх цільового та ефективного використання.

  Умови оплати праці

  1) посадовий оклад – 8500 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня                    2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 року № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017  р. № 15.

  Інформація про строковість призначення на посаду

  На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

  Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

  1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
  2020 року № 290 (далі – Порядок);

  2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

  3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   

  Інформація приймається до 17 години 00 хвилин                                 02 листопада 2020 року включно.

  Адресат: Управління роботи з персоналом та організаційної роботи Державної архівної служби України.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

   

  Брусілова Тетяна Михайлівна
  тел. 044-275-04-33, e-mail: t.brusilova@arch.gov.ua

   

  Вимоги

  1.

  Освіта

  ступінь вищої освіти — не нижче магістра

  2.

  Досвід роботи

  не потребує

  3.

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою.

  4.

  Володіння іноземною мовою

  не потребує