• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Внутрішній аудит

  Сектор внутрішнього аудиту

  Основними завданнями Сектору є надання Голові Укрдержархіву об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:
  • функціонування системи внутрішнього контролю в Укрдержархіві та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління в Укрдержархіві;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;
  • запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління.
  Сектор відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку:
  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
  • якості надання адміністративних послуг та виконання функцій і завдань, визначених актами законодавства;
  • стану збереження активів та інформації;
  • стану управління державним майном;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бухгалтерської звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління.

  Плани проведення внутрішніх аудитів

  Нормативно-правові документи

  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією УкраїниБюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про державну службу»Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 975/33946, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933, наказами та дорученнями Голови Укрдержархіву, внутрішніми документами з питань проведення внутрішнього аудиту.

  Внутрішні документи

  ЗВІТИ

  2020

  Аудиторський звіт про результати планового внутрішнього аудиту Державного центру збереження документів Національного архівного фонду за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року

  2019