• In English
 • Делегатськi збори МРА-2002

  В Марселі 15 листопада 2002 р. відбулися у рамках всесвітнього форуму архівістів – XXXVI Міжнароднoї конференції Круглого столу архівів (CITRA). На делегатських зборах був заслуханий традиційний щорічний звіт МРА, а також прийнято резолюції, у яких, крім регіональних ініціатив, зокрема, викладено пропозиції:

  • Просити уряди країн, де відбуваються демократичні перетворення, розпочати або активізувати процеси лібералізації доступу до архівних довідників та самих архівів;
  • Закликати членів МРА до розвитку інструментарія щодо забезпечення доступу до документів про “коріння” тих людей, чиї родини зазнали насильницьких депортацій, переміщень, еміграції;
  • Закликати членів МРА до опрацювання, збереження і удоступнення архівів правозахисних організацій, зокрема міжнародних;
  • просити публічні власті надавати архівам і діловодних службам стратегічного статусу у їхній організаційній структурі, а також створювати умови для ефективного їх провадження задля в інтересах документостворювачів;
  • звернути увагу публічних адміністрацій і національних архівів на необхідність забезпечення професійного навчання адміністраторів і документостворювачів з метою впровадження аудіодокументів у публічний сектор документотворення;
  • підтримати усі ініціативи щодо повсюдного запровадження електронних урядів;
  • просити національні архіви у співпраці з міністерствами освіти запровадити відповідні архівні програми або служби в школах;
  • звернутися до ЮНЕСКО з пропозицією запровадити щорічний Міжнародний день архівів, починаючи з 2004 р.;
  • з огляду на те, що архіви є ядром інформаційного суспільства; усвідомлюючи крихкість документів в електронному середовищі; з метою скорочення дистанції між багатими і бідними країнами, просити уряди країм, що делегуватимуть представників на світовий сумміт з проблем інформаційного суспільства, врахувати потреби архівів і документів під цас підготовки заключної декларації і плану дій.

  На делегатських зборах обговорено нову редакцію Статуту МРА, із змінами, що випливають із необхідності гармонізації його з французьким законодавством.

  Резолюції (англ. мовою)