• In English
 • Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

  Документальна виставка

   

  «День Києва: історія головної вулиці столиці

  в архівних документах»

  1634 р., січня 20. – Привілей польського короля Владислава IV про підтвердження привілею Сигізмунда III від 3 січня 1591 р. ремісникам м. Києва на звільнення від податків на торгівлю ремісничою продукцією. Копія, виготовлена 1645 р.

  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 142, арк. 1

  1667 р., лютого 20. Москва. – Грамота російського царя Олексія Михайловича на затвердження Данила Полоцького київським війтом (після смерті попереднього війта Богдана Сомковича)

  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 178, арк. 1

  1700 р., лютого 29. Москва. – Грамота російського царя Петра Олексійовича на затвердження Дмитра Полоцького київським війтом

  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 232, арк. 1

  719 р. – Межовий план м. Києва і його околиць, складений [М. Левшиним]

  ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 630

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  1787 р. – Опис міста Києва в “Сокращенном особенном географическом описании Киевской губернии с частньїми ж краткими описаннями уездов ее составляюгцих с приложением при оной губернской и уездньїх карт”

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 8-10 зв

  [Н. п. 1790 р.] – План м. Києва

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. З, спр. 90

  [Н. п. 1790 р.] – План м. Києва

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. З, спр. 90

  [Н. п. 1790 р.] – План м. Києва

  ЦДІАК України, ф. 193, оп. З, спр. 90

  1815 р., листопада 2. – План м. Києва, складений архітектором А.І. Меленським

  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 205, спр. 210, арк. 255

  1815 р., листопада 2. – План м. Києва, складений архітектором А.І. Меленським

  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 205, спр. 210, арк. 255

  1873 р. – План м. Києва

  ЦДІАК України, ф. 693, оп. 1, спр. 687, арк. 1

  Н. р. 1890 р. – “План города Києва с обозначением на оном вновь построенньїх и исправленньїх церквей с пособием от правительства и на счет прихожая с 1868 г. по 1890 г.”

  ЦДІАК України, ф. 442, оп. 575, спр. 8, арк. 53

  1914 р. – План м. Києва

  ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 64-6