• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-3 (256): січень – червень, 2005 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

  Боряк Г. Проблеми подальшого реформування документноінформаційної сфери

  Офіційні матеріали

  Концепція Державної програми розвитку архівної справи в Україні на 2006-2010 роки

  Публікації архівних документів

  Безручко О. Нові документи з архіву СБУ: штрихи до портрета Олександра Довженка

  60 років по Війні
  Друга світова війна та Україна:
  загальні огляди архівних та музейних фондів і колекцій

  Маковська Н. Актуальні джерела ЦДАВО України з історії Другої світової війни

  Шепелюк В. Автографи війни (огляд фондів діячів української літератури часів Другої світової війни, які зберігаються у ЦДАМЛМ України)

  Балишев М. quot;Звіти про НДРquot; періоду 1941–1945 рр. з фондів ЦДНТА України як фактологічна база з історії війни

  Нецька Л. Документи про Другу світову війну у фондах військових частин, які зберігаються в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України (короткий анотований перелік)

  Платонова Н. Джерела Державного архіву МВС України часів Другої світової війни

  Соболевська Т. Документи Державного архіву в Автономній Республіці Крим з історії Другої світової війни

  Андросов С. Фотодокументи Державного архіву в Автономній Республіці Крим періоду Другої світової війни

  Гика В. Історія Другої світової війни в документах Державного архіву Волинської області

  Врублевський В., Пшевлоцька А. Документи Житомирського обласного краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

  Делеган М. Фонди Державного архіву Закарпатської області періоду Другої світової війни

  Шаповалов Г., Лініков В. Документи Запорізького краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

  Мицан К. З реєстру фондів і колекцій Держархіву Івано-Франківської області періоду Другої світової війни

  Чайковський Б., Степанова Т. Документи Львівського історичного музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

  Білоусова Л., Гейтан О., Деречина В., Желясков С., Малінова Г., Мартиненко О., Набока О., Філіпенкова Н., Харковенко В. З анотованого переліку фондів Державного архіву Одеської області, що містять документи з історії Другої світової війни

  Солодова В. Документи Одеського історико-краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка

  Бігдан О., Яненко З. Колекції документів Держархіву Полтавської області з історії Другої світової війни

  Леонова Л. Фонди Державного архіву Рівненської області періоду Другої світової війни

  Пантелєєва Л. Фонди та колекції Державного архіву Харківської області періоду Другої світової війни

  Митницька Л. Фотодокументи Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни

  Терещук Н., Фесенко А. “Колекція документів про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу 1941–1945 рр.” (Держархів м. Севастополя)

  Окупація: між двома тоталітаризмами.
  Голокост

  Кашеварова Н. Обґрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р.

  Орлик В., Маренець Л. До питання фіскальної політики нацистів в окупованій Україні

  Винокурова Ф. Меморіальні архівні колекції Державного архіву Вінницької області як складова джерельної бази вивчення історії геноциду єврейського населення під час Другої світової війни

  Борисов Г. “Дніпропетровськ, окупація”. 25 серпня 1941 – 25 жовтня 1943 рр.

  Герасимов С. Записки поліцейського на Юзівському ринку 1942–1943 рр. (за документами Держархіву Донецької області)

  Бондар В., Величко О., Козлова І. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941–1943 рр.)

  Старовойтов М., Рудзевич В. Фонди й колекції Державного архіву Луганської області періоду окупації

  Старовойтов М., Рудзевич В. Питання діяльності органів влади та життя населення окупованих територій у документах Держархіву Луганської області

  Макарова А. Деякі сторінки історії окупаційного режиму (за документами Луганського обласного краєзнавчого музею)

  Мельник М. Фонди префектур і претур періоду тимчасової нацистської окупації Миколаївської області (1941–1944)

  Мельник М. Фонди претур Державного архіву Миколаївської області: короткий огляд

  Окорокова Л. Фонди трудових общин Миколаївщини (1941–1944)

  Медчук М. Окупація очима дітей (фонд Держархіву Миколаївської області “Колекція контрольних робіт учнів шкіл м. Миколаєва”)

  Марченко В. Огляд документів часів окупації Сумської області (1941–1943)

  Коник Ю. Огляд фондів херсонського окружного комісара і комісара м. Херсона періоду нацистської окупації України

  Кузовова Н. Побут населення Херсонщини за часів нацистської окупації

  Карпова А., Виноградова Л. Окупаційна преса Херсонщини

  Олійник Ю. Поділля за часів окупації (документи з фондів Держархіву Хмельницької області)

  Клименко Т. Черкащина за часів нацистської окупації

  Никирса М., Масіян Н. Листи “в’язнів Трансністрії” (з фондів Держархіву Чернівецької області)

  Фесенко А. Адресні листки жителів Севастополя періоду нацистської окупації (1942–1944)

  Боряк Г. Фундаментальний археографічний довідник з історії бібліотек та книжкових колекцій періоду нацистської окупації Києва

  “Східні робітники” Третього рейху.
  Військовополонені та інтерновані

  Потильчак О., Платонова Н. Фонд управління у справах військовополонених та інтернованих Державного архіву МВС України: історія формування, інформаційні ресурси

  Максимчук Т. Огляд фонду Держархіву Донецької області “Листи радянських громадян, вивезених у Німеччину зі Сталінської області у період тимчасової німецько-фашистської окупації. 1942–1943 рр.”

  Король О. Фільтраційні справи та листи примусових робітників Третього рейху у Держархіві Київської області: коротка довідка

  Серединський О. Документи примусових робітників Третього рейху в Держархіві Миколаївської області

  Медчук М. З листів та спогадів примусових робітників Третього рейху (за фондами Держархіву Миколаївської області)

  Марченко В. Колекція документів громадян Сумщини, вивезених до Німеччини, та військовополонених

  Карпова А., Виноградова Л. Документи з фільтраційних справ остарбайтерів Херсонщини

  Полетун Н. Фільтраційні cправи з фондів Держархіву Чернігівської області: документальний начерк

  Серга Ж. Державний архів м. Києва: огляд фонду про табір радянських військовополонених у м. Цайтхайн

  Офіцинський Р., Задорожний В. Виплата компенсацій українцям-остарбайтерам: короткий огляд матеріалів ряду зарубіжних ЗМІ

  “Усна історія” війни

  Боряк О. Повсякденне життя сільського населення України в період окупації під час Другої світової війни

  Павловська Н. До питання про методику збирання усних свідчень учасників подій періоду нацистської окупації території України в роки Другої світової війни

  Кентій А. Війна 1941–1945 рр. очима її учасників і очевидців (за документами ЦДАГО України)

  Старовойтов М., Рудзевич В. Огляд колекцій “усної історії” щодо найважливіших подій періоду Другої світової війни, зібраних Держархівом Луганської області

  Стукалова О. Огляд фондів “усної історії” Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни

  Олійник Ю. Спогади учасників подій Другої світової війни в Держархіві Хмельницької області: коротка довідка

  Україна 1930–1950-х років у спогадах очевидця – Михайла Грибанова

  Збройний рух Опору

  Папакін Г. “Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору

  Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН–УПА на Тернопільщині (“Озернянський архів”)

  Терещук Н. Невідомий документ з історії партизанського руху в Криму

  Клименко Л., Старовойтов М. Документи фонду П-1790 Держархіву Луганської області про партійне підпілля та партизанський рух на території Ворошиловградської області в роки Другої світової війни

  Власенко Л. Документи про підпілля та партизанський рух на Сумщині під час Другої світової війни (1941–1943)

  Марчук І. Листування між отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем та німецькою окупаційною владою як джерело з історії бульбівського руху на Волині у 1942–1943 рр.

  Кучер В. Корпусна публікація документів ЦДАГО України з історії національно-визвольної боротьби 40–50-х pp. XX ст.

  Війна та культура

  Долинський О., Себта Т. Новi документи з iсторiї втрачених у роки Другої свiтової вiйни колекцiй: Воронцовський палац в Алупцi

  Історична пам’ять. Історична думка.
  Історичні джерела: Точка зору

  Сербин Р. “Велика Вітчизняна війна”: історична пам’ять та її міфологізація

  До наших авторів і читачів

   

  CONTENTS

  The opened board meeting of the State Committee on Archives Materials

  Boriak H. Further reforming of the record and information sphere problems

  Official Materials

  The 2006-2010 conception of the State program of archival affairs development in Ukraine

  Published archival documents

  Bezruchko O. New documents of the Security Service of Ukraine Archive: strokes to the Olexandr Dovzhenko portrait

  The 60th anniversary of the End of the Second World War
  The Second World War and Ukraine:
  general review of the archives and museums fonds and collections

  Makovs’ka N. The TsDAVO of Ukraine Sources on the History of the Second World War

  Shepeliuk V. “War signatures” (review of the noble Ukrainian writers fonds of the Second World War period preserved at the TsDAMLM of Ukraine)

  Balyshev M. Research work reports of 1942–1945 from the fonds of TsDNTA of Ukraine as source base on War history

  Nets’ka L. Records on the Second World War in the fonds of the military divisions preserved at the Branch State archive of Ministry of Defense of Ukraine (short annotated list)

  Platonova N. Sources of the State archive of the Ministry for Interior of Ukraine on the Second World War period

  Sobolevs’ka T. Records of the State archive of Autonomous Republic Crimea on the history of the Second World War

  Androsov S. Photodocuments of the State archive of Autonomous Republic Crimea of the Second World War

  Hyka V. History of the Second World War in the records of the State archive of Wolhynia Oblast

  Vrublevs’ky V., Pshevlots’ka A. Records of the Zhytomyr regional museum of the Second World War period: short inquiry

  Delegan M. Fonds of the State archive of Transcarpathian Oblast on the Second World War period

  Shapovalov H., Linikov V. Records of the Zaporizhzhia regional museum of the Second World War period: short inquiry

  Mytsan K. From the fonds and collections register of the State archive of Ivano-Frankivsk Oblast of the Second World War period

  Chaykovsky B., Stepanova T. Records of the Lviv history museum of the Second World War period: short inquiry

  Bilousova L., Heytan O., Derechyna V., Zheliaskov S., Malinova H., Martynenko O., Naboka O., Filipenkova N., Kharkovenko V. From the annotated fonds list of the State archive of Odesa Oblast on the history of the Second World War

  Solodova V. Records of the Odesa museum of local lore of the Second World War period: short inquiry

  Bihdan O., Ianenko Z. Collection of documents of the State archive of Poltava Oblast on the history of the Second World War

  Leonova L. Fonds of the State archive of Rivne Oblast of the Second World War period

  Panteleeva L. Fonds and collections of the State archive of Kharkiv Oblast of the Second World War period

  Mytnyts’ka L. PhotoDocuments of the State archive of Kherson Oblast of the Second World War period

  Tereshchuk N., Fesenko A. “Collection of documents on the Great Patriotic War of the Soviet Union 1941–1945” (The State archive of Sevastopol City)

  Occupation: between two totalitarianregimes.
  Holocaust

  Kashevarova N. Substantiation of the historical rights on the territory of Ukraine in the ideological Nazi doctrine: speech of the haupteinzatsfьhrer Oskar Vendnagel on the opening of the history and archeology exhibition in Kharkiv on November 1, 1942

  Orlyk V., Marenets L. To the question of .scal Nazi politics on the occupied Ukraine

  Vynokurova F. Memorial archives collection of the State archive of Vinnytsia Oblast as a part of the source base on Jewish genocide history of the Second World War period

  Borysov H. “Dnipropetrovsk, occupation”. August 25, 1941 – October 25, 1943

  Herasymov S. Notes of the policeman at the Iuzov market 1942–1943 (on the State archive of Donetsk Oblast records)

  Bondar V., Velychko O., Kozlova I. Zaporizhzhia under the occupation (on the memories and evidences of eyewitnesses, members of the resistance movement on the territory of oblast 1941–1943)

  Starovoytov M., Rudzevych V. Fonds and collections of the State archive of Luhansk Oblast of the occupation period

  Starovoytov M., Rudzevych V. Authorities activity and people’s life on the occupied territory on a base the State archive of Luhansk Oblast records

  Makarova A. Some pages of the history of occupation regime (on the Luhansk regional museum records)

  Melnyk M. Fonds of prefectures and praetors of the Nazi occupation period of Mykolaiv Oblast (1941–1944)

  Melnyk M. Fonds of praetors of the State archive of Mykolaiv Oblast: short review

  Okorokova L. Fonds of working communities of Mykolaiv region (1941–1944)

  Medchuk M. Ocupation: children view (“Collection of Mykolaiv pupils control works” at the State archive of Mykolaiv Oblast)

  Marchenko V. Documents review of the Sumy Oblast occupation period

  Konyk Iu. Fonds review of the Kherson district commissar and commissar of Kherson City fonds of the Nazi occupation period

  Kuzovova N. Kherson region people’s way of life during the Nazi occupation period

  Karpova A., Vynohradova L. Occupation press of Kherson Oblast

  Oliynyk Iu. The Podillia Oblast during the occupation period

  Klymenko T. The Cherkasy Oblast during the occupation period

  Nykyrsa M., Masian N. Letters of “Transnistriya prisoners” (on the fonds of the State archive of Chernihiv Oblast)

  Fesenko A. Sevastopol citizen’s address notes of the Nazi occupation period (1942–1944)

  Boriak H. Fundamental reference book on the history of libraries and book collections of Kyiv during the Nazi occupation period

  “Ost arbeiter” of the Third Reich.
  Prisoners of war and internated

  Potylchak O., Platonova N. Of.ce of prisoners of war and internated fond of the State archive of the Ministry for Interior of Ukraine: history of creation, information resources

  Maksymchuk T. Fond review “Letters of the Soviet people departed to Germany from the Stalin Oblast during the temporary Nazi occupation. 1942–1943” (State archive of Donetsk Oblast)

  Korol’ O. Filtration .les and letters of the forced workers of the Third Reich State archive of Kyiv Oblast: short inquiry

  Seredyns’ky O. Records of the forced workers of the Third Reich (State archive of Mykolaiv Oblast)

  Medchuk M. From the letters and memories of the forced workers of the Third Reich (on fonds of the State archive of Mykolaiv Oblast)

  Marchenko V. Documentary collection of Sumy citizens departed to Germany and prisoners of war

  Karpova A., Vynohradova L. Documents from of the Kherson region ostarbeiters filtration files

  Poletun N. Filtration .les from the fonds of the State archive of Chernihiv Oblast: documentary essay

  Serga Zh. The State archive of Kyiv City: review of the fond on camp of the Soviet prisoners of war in Zeithein

  O.tsync’ky R., Zadorozhny V. Compensation payment to the Ukrainian ostarbeiters: short review of the foreign mass media materials

  “Oral history” of war

  Boriak O. Everyday life of the village people on occupied Ukraine during the Second World War

  Pavlovs’ka N. To the question on the methods of collecting of the oral evidences of participants of the events of the Nazi occupation on the territory of Ukraine during the Second World War

  Kentiy A. War (1941–1945) through the eyes of its eyewitnesses and participants (on the records of TsDAHO of Ukraine)

  Starovoytov M., Rudzevych V. Review of the “oral history” collection about the most important events of the Second World War period, collected by the State archive of Luhansk Oblast

  Stukalova O. Review of the “oral history” collection at the State archive of Kherson Oblast on the Second World War period

  Oliynyk Iu. Participants of the Second World War memories at the State Archive of Khmelnytsky Oblast: short inquiry

  Ukraine in 1930th–1950th in eyewitness memories – Myhaylo Hrybanov

  Armed resistance movement

  Papakin H. “Ozernians’kyi archive” – a new source of the Ukrainian resistance movement history

  Documentary collection of the Security Service of OUN-UPA in the territory of Ternopil Oblast (“Ozernians’kyi archive”)

  Tereshchuk N. Unknown records on the history of guerilla movement in Crimea

  Klymenko L., Starovoytov M. Records of the fond P-1790 at the State Archive of Luhans’k Oblast on the party underground and guerilla movement on the territory of Voroshylovhrad Oblast during the Second World War

  Vlasenko L. Records on the underground and guerilla movement in the Sumy Oblast during the Second World War (1941–1943)

  Marchuk I. Correspondence between Otaman Taras Bulba-Borovets’ and German occupation administration as a source on the history of Bulba movement on the Wolhynia territory (1942–1943)

  Kucher V. Publication of the TsDAHO of Ukraine records on the history of national-liberation struggle in the 1940th–1950th

  War and Culture

  Dolyns’ky O. , Sebta T. New records on the history of the art collections lost during the Second World War: Vorontsovsky Palace in Alupka town

  Historical memory. Historical thought.
  Historical sources: point of view

  Serbyn R. “The Great Patriotic War”: historical memory and its mythologization