• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 4-6 (244): липень – грудень, 2000 рік

  Зміст (Contents)

  Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. № 273/2000-рп “Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи”

  Статті та повідомлення

  Новохатський К. Є. Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: “використання” чи “користування”?

  Дискусія про архіви

  Студенніков І. В. До питання комплектування архівів у XXI столітті: нові можливості чи втрата позицій?

  Любовець Г. В. Занедбаний потенціал чи важливе інформаційне джерело?

  Публікації архівних документів

  Чиркова М. Ю. Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.)

  Борисенко С. А. Взаємини України з державними формуваннями на теренах колишньої Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України)

  Огляди джерел і документальні нарисии

  Гісцова Л. З. Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України

  Біленький Є. А. Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

  Ляхоцький В. П. Джерела до біографії І. І.Огієнка в архівосховищах Києва

  Пащенко О. Б. Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 – 1939 рр. (за документами ЦДАВО України)

  Захожай З. В. Документи ЦДАГО України про політику більшовицького керівництва щодо західноукраїнських земель (1921 – 1939 рр.)

  Наукові конференції, наради та семінари

  Білоусова Л. Г., Малінова Г. Л., Мальченко В. М., Сапожников І. В. Перша міжнародна науково-практична конференція “Архів. Документ. Історія. Сучасність”

  Пошуки та знахідки в архівах

  Верба І. В. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина

  У Міжнародній раді архівів

  XIV Міжнародний конгрес архівів

  Архівна справа за рубежем

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Критика та бібліографія

  Матяш І. Б. Вагомий внесок в історіографію етнонаціональних досліджень

  Відомості про авторів

   

  Contents

  Articles and Notices

  NOVOXATS’KYJ, К. Je. Approaches for Realizing a Normative Legal Basis for Archival Institution Activity

  KUCHMARENKO, V. A. and JAREMENKO, L. M. Archival Fond of the National Academy of Sciences of Ukraine: History, Present Status, Subject Matter and Composition of Documents

  PAPAKIN, H. V. Elaborating the Documentary Foundation for Studies of the Ukrainian Liberation Struggle. 1939-1956

  Interview with an Engaging Respondent

  “The Sacred Duty of the Professional – to Share Knowledge with Others” (Ljubov Dubrovina Responds to Questions from our Editors)

  Publication of Archival Records

  SHANDRA, V. S. “Current Situation of the Little Russian Kozaks” (Loyal Presentation of 1836 by the General-Governor V. V. Levashov to Nicholas I)

  Theory and Practice of Archival Work

  KENTIJ, A. V. The Fond of the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine (TsDAHO) Entitled “The Prague Ukrainian Museum” as Part of the “Prague Archive” (Results of a Systematization)

  Documentaries and Overviews of Sources

  KONONENKO, S. I. Fond of the Symyrenko Clan in the State Archive of the Cherkasy Oblast

  HUBENKO, N. P. Personal Fond on S. O. Siropolko in the Central State Archive of Highest Organs of Ukraine (TsDAVO)

  PYRIH, O. A. Sources on the History of the New Economic Policy (NEP): Need for a New Reading

  Archival Records in Use

  MARUSHCHAK, O. V. The Torah Collection of the TsDIAK of Ukraine. Custody, Usage and Conservation

  ARUSTAMJAN, Zh. H. Use of Archival Documents in Attributing Works to the 19-th Century Kyivan Silversmith Ivan Vinnykovs’kyj

  In the International Council on Archives

  NALECZ, D. International Standards and Recommendations from International Institutions on Principles of Access to Archival Documents

  International Contacts of Archivists and Archeographists of Ukraine

  LOZYTZ’KYJ V. S. Ukraine Receives the Archive of the Extraordinary Diplomatic Mission of the Ukrainian National Republic (UNR) in Bern for the Years 1918-1926

  Archival Work Outside of Ukraine

  BARTNIK, A. Access to Documents in Poland’s Central Military Archive

  Foreign Archival Journals Published

  Critiques and Bibliography

  KURAJEV, O. O. Little Known Complex of Materials on Events in Ukraine During 1914-1922 at the Austrian State Archive in Vienna (According to the Publication of T. Hornykevych)

  Informations about the authors