• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Звернення громадян

  Нормативно-правові акти

  Особистий прийом громадян

  Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Укрдержархіві (pdf, 87 Кб)

  Графік особистого прийому громадян керівництвом Укрдержархіву
  Порядок складання і подання до Укрдержархіву звернень (заяв, скарг, пропозицій)

  Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

  Стаття 5 Закону України “Про звернення громадян”

  Вимоги до звернення

  Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Звернення може усним (викладене громадянином на особистому прийомі та записане посадовою особою) чи письмовим.

  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

  Стаття 8 Закону України “Про звернення громадян”

  Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

  Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

  Оскарження бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб регулюється статтею 16 Закону України “Про звернення громадян”, якою передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

  До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

  Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

  Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

  Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу.

  Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

  Порядок розгляду звернень громадян в Укрдержархіві здійснюється відповідно до статті 40 Конституції України, якою передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  Усі пропозиції, заяви і скарги, що надходять до Укрдержархіву, приймаються та реєструються у день їх надходження.

  Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

  Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

  Письмові звернення до Укрдержархіву можна надсилати за адресою:
  вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110.

  Особистий прийом громадян в громадській приймальні Укрдержархіву

  Розгляд документів та їх засвідчення в Укрдержархіві здійснюється безкоштовно у відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення та оформлення документів соціально-правового характеру, що витребуються для подальшого представлення в компетентні органи іноземних держав, затверджених наказом Укрдержархіву від 18.12.2018 № 86 “Про деякі питання виявлення та оформлення документів соціально-правового характеру, що витребуються для подальшого представлення в компетентні органи іноземних держав в Державній архівній службі України”.

  При поданні до Укрдержархіву для засвідчення документів, виданих державними архівами, заявник має подати:

  • оригінали документів соціально-правового характеру у вигляді архівної довідки (архівної копії або витягу), інформації про відсутність архівних документів або відповідних відомостей;
  • супровідний лист архівної установи, в якому зазначається кому і для представлення до компетентних органів якої держави, видано документи соціально-правового характеру для засвідчення в Укрдержархіві;
  • копія анкети/заяви про витребування документів соціально-правового характеру, на підставі яких архівною установою виконано запит та надано документи;
  • засвідчені в установленому порядку копії (сканкопії) архівних документів, що стали підставою для оформлення архівною установою документів соціально-правового характеру;
  • оригінал документу, оформлений в установленому порядку, що підтверджує повноваження.

  Графік прийому: прийом документів проводиться відділом міжнародного співробітництва і протоколу управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення
  щовівторка: з 9:30 до 12.30, з 14.00 до 17.00,
  щоп’ятниці: з 9:30 до 12.30, з 14.00 до 16.45.

  Адреса: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, громадська приймальня Укрдержархіву.

  Додаткову інформацію можна отримати по телефону: (044) 273-30-54.

  Графік роботи громадської приймальні Укрдержархіву та центральних державних архівів

  Наказ Укрдержархіву “Про затвердження графіку роботи приймальні громадян Укрдержархіву та центральних державних архівів” від 16.05.2017 № 29 (pdf, 985 Кб)

  ГРАФІК
  роботи громадської приймальні Укрдержархіву
  та центральних державних архівів

  Дні прийому

  Час прийому
  9.30–12.30

  Час прийому
  14.00–17.00

  Понеділок

  ЦДАВО України

  Укрдержархів

  Вівторок

  Укрдержархів

  Укрдержархів

  Середа

  ЦДЕА України

  ЦДАВО України

  Четверг

  ЦДІАК України

  ЦДЕА України

  П’ятниця

  Укрдержархів

  ЦДІАК України

  Електронне звернення

  Інформуємо, що 28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

  Законом запроваджується подання громадянами індивідуальних та колективних звернень в електронній формі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

  Передбачено, що у такому зверненні, крім прізвища, імені, по батькові, місця проживання громадянина, викладення суті порушеного питання, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

  Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику.

  Електронні звернення можна надсилати на E-mail: info@arch.gov.ua

  ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

  Прізвище, ім’я,

  по батькові:

   

  Поштова адреса:

   (індекс, місто, вулиця, будинок, квартира)

   

  Контактний телефон:

   

  Електронна пошта:

   

  Скарга/заява/пропозиція

  Я, _______ (викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги).

  Інформація про роботу із зверненнями громадян

  Інформація про роботу із зверненнями громадян у 2018 році

  Звіт про роботу Державної архівної служби України (Укрдержархіву) зі зверненнями громадян за 1 квартал 2019 року (xls, 20 Кб)

  Види запитів до державних архівів