• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Колегія

  Колегія Державної архівної служби України (Укрдержархів) є  консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності, перспективи розвитку архівної справи та діловодства.

  У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Укрдержархіву та цим положенням.

  Основні завдання колегії:

  • обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД;
  • обговорює прогнози і проекти програм розвитку архівної справи, діловодства та СФД, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
  • розглядає питання про стан дотримання Укрдержархівом та центральними державними архівами, установами СФД фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД;
  • розглядає результати роботи Укрдержархіву, архівних установ, установ СФД, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (в межах компетенції);
  • аналізує стан роботи Укрдержархіву, архівних установ та установ СФД з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  • розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Укрдержархів.

  Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Державної архівної служби України.

  Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою Державної архівної служби, затверджений наказом Укрдержархіву від 06.08.2020 р. № 109.