• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Конституція України – 25: хронологія та архівна хроніка

  Документальна виставка

  28 червня 2021 року


  Державна архівна служба України
  презентує 155 документів із 19 державних архівів


  28 червня 2021 року українці всього світу святкують 25 років Конституції України, основного Закону Держави, який закріплює права, свободи і обов’язки громадян України, її суспільно-політичний і державний устрій. Шлях до цієї події був довгим і тернистим, історія конституціоналізму починається від Конституції Пилипа Орлика (Бендерська Конституція, Конституція 1710 р.) і є логічним наслідком розвитку національних вимог українців – від культурної і політичної автономії в складі федерації до вимоги самостійності, незалежності.

  Експозиція виставкового проєкту, підготовленого Державною архівною службою України та державними архівами, включає документи Національного архівного фонду України, що містять інформацію про конституційні ідеї та концепції відомих науковців та політичних діячів України, висвітлюють основні періоди формування вітчизняного конституціоналізму, дають можливість краще зрозуміти закономірності та особливості цього процесу в Україні, починаючи від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової Конституції України на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, оригінал якої зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і є унікальним документом.

  Документи розміщено за тематичними розділами, назви яких є цитатами з архівних документів:

   

  «…Дбати про лад у Вітчизні Запорізькій»;

   

  «Суверенне право в Українській Республіці належить Українському народу»;

   

  «Україна єсть державою суверенною і самостійною»;

   

  «Об’єднаними … зусиллями … будувати нероздільну самостійну державу українську»;

   

  «Верховна влада безпосередньо належить народові і виявляється через парламент…»;

   

  «…Дві сторони правового стану України…»;

   

  «…Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні…»;

   

  «Народ України, виражаючи свою суверенну волю…»;

   

  «Визнати проєкт Конституції України невідкладним»;

   

  «…Прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу…».

   

   

   

   

   

  «… Дбати про лад у Вітчизні Запорізькій…»


   

  Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)

  1650 р., лютого 12. – Конституція Варшавського сейму від 22 листопада 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір.

  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 130 – обкладинка; арк. 134 – запис про ратифікацію договору. Друкарський примірник конституції. Мови староукраїнська і польська.

  Зборівський мирний договір 1649 року укладено між гетьманом України Богданом Хмельницьким і польським королем Яном-Казимиром у м. Зборів (тепер Тернопільська обл.) після перемоги українського війська у Зборівській битві (початок серпня 1649 р.). Українська держава – Військо Запорозьке, Гетьманщина, виборена  в ході Національно-Визвольної війни українського народу середини XVII ст., згідно з умовами договору визнавалася польським урядом у межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств (Волинь і Поділля залишалося у складі Речі Посполитої). Незважаючи на деякі невигідні для України умови, загалом Зборівський договір був значною перемогою Богдана Хмельницького у зміцненні Української держави.

  1658 р., вересня 16. – Гадяцька угода між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою, яка визначала правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої Трьох народів.

  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1 і 1 зв. Копія XVIII ст. Мова староукраїнська.

  Гадяцький договір 1658 року укладено між гетьманом України Іваном Виговським і польським урядом у вересні 1658 р. в м. Гадяч (тепер Полтавська обл.). Автором тексту вважається Юрій Немирич. За умовами договору Україна, як незалежна держава, під назвою Велике князівство Руське входила на рівних правах з Польщею й Литвою (на засадах федерації) до державного утворення – Речі Посполитої. Умови договору не було перетворено в життя, насамперед через відкриту агресію Московської держави проти України та сильні протипольські настрої в українському суспільстві.

  1659 р., червня 23. – Присяги польського короля Яна-Казимира і сенаторів від 10 червня 1659 р. у Варшаві про затвердження Гадяцького договору 1658 р. (перший етап ратифікації).
  Присяги складалися в Сенаторській ізбі в присутності земських послів і делегації від Війська Запорозького.

  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 629–632 зв., акт 55. Мови староукраїнська і польська.

  1710 р., квітня 5. – “Договори и постановления прав и вольностей Войска Запорозького” (конституція гетьмана Пилипа Орлика).

  ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 2, спр. 10, арк. 3, 4, 12 зв. Мова староукраїнська. Копія з оригіналу, що зберігається в Російському державному архіві давніх актів, м. Москва.

  Конституція Пилипа Орлика (Бендерська Конституція, Конституція 1710 р.) – угода та домовленості між гетьманом Пилипом Орликом та Військом Запорозьким, затверджені у м. Бендери за обрання Пилипа Орлика гетьманом та присяга останнього, в якій він зобов’язується додержуватись всіх положень своїх домовленостей з Військом Запорозьким.  Складається з вступу та 16 пунктів, які присвячені таким проблемам: питанню віри та захисту прав українського православ’я, недоторканій цілісності кордонів; відновленню прав Війська Запорозького Низового на його землі, ліквідації побудованих царем фортець на територіях належних Кошу та закріпленню автономного політичного і економічного статусу Січі в складі гетьманської держави; закріпленню основних принципів організації влади в козацькій державі (проголошенню обмеження прерогатив гетьманської влади з метою уникнення загрози встановлення деспотичного правління і декларуванню створення інституту публічної ради, якій мала належати першість у вирішенні стратегічних питань державного життя); затвердженню головних функцій у вирішенні громадських справ за Генеральною старшиною (а не гетьманськими слугами); затвердженню інституту Генеральних скарбників, які мали слідкувати за державними прибутками і видатками та не допускати присвоєння гетьманом державної власності; визначенню адміністративних обов’язків і прав гетьмана та полковників, як керівників територіально-адміністративних одиниць держави та встановленню чіткого порядку набуття старшиною урядових посад та формування вертикалі виконавчої влади тощо.

  1718 р., грудня 12. – Лист гетьмана Пилипа Орлика з Крістіанстаду до шведської принцеси Ульріки-Елеонори, сестри Карла ХІІ, спадкоємиці шведського трону, із описанням своєї долі з часів смерті Мазепи, коли він перейняв на себе гетьманство, згадками про події 1711–1713 рр., а саме про подорож з генеральною старшиною та запорожцями до Константинополя, вимушену (на вимогу військового комісара Зольдана, посланця короля Карла ХІІ) зупинку у місті Баба, надання інструкцій старшині для переговорів з Великим візиром; події, що сталися після висилки короля Карла ХІІ із Бендер, коли гетьман Орлик та його старший син Григорій мало не загинули внаслідок додержання своєї вірності шведському королеві і були врятовані заступництвом сина кримського хана Калга-султана (Калга Гірея) та бобруйського старости Яна Сапєги. Наприкінці листа Орлик просить захисту і протекції.

  ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 145, арк. 1–10. Мова латинська. Копія з оригіналу, що зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica».

  1741 р., травня 30. – Лист гетьмана Пилипа Орлика з Бухареста [до барона Д. Н. фон Гепкена] з докладним оглядом свого життя на чужині, де він вже багато років є емігрантом, своєї політичної діяльності – листування з політичними діячами Швеції, Речі Посполитої, Франції, Туреччини та Військом Запорозьким, яке має на меті створення сприятливої політичної ситуації у Європі та втілення в життя планів визволення України. Акцентує увагу на політичних подіях у Європі, пов’язаних з “українським” питанням.

  ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 219, арк. 1–11. Мова латинська. Копія з оригіналу, що зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica».

   

   

  «Суверенне право в Українській Республіці належить Українському Народові…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  І Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого. 10 червня 1917 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9 зв.

  ІІ Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 10, 11

  ІІІ Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9

  Михайло Грушевський – Голова Української Центральної Ради (1917–1918 рр.)

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-7096

  Проєкт Конституції Української Народної Республіки. [6 грудня 1917 р.]

  ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 118-121зв., 122, 123, 123зв.

  Текст урочистої присяги громадянина Української Народної Республіки. Із Закону про реєстрацію громадянства УНР. 4 березня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3

  Герб Української Народної Республіки.

  ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 1

  Бланк Свідоцтва громадянина Української Народної Республіки.

  ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 376. Арк. 12б зв.

  Чернетка Конституції Української Народної Республіки (Статуту про державний устрій, права і вільності УНР). Не пізніше 29 квітня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 113-117зв.

   

   

  «Україна єсть державою суверенною і самостійною»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Грамота до всього Українського народу. 29 квітня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. спр. 1. Арк. 124

  Гетьман Усієї України П. Скоропадський в робочому кабінеті. 1918.

  ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 57

  Закони про Тимчасовий державний устрій Української Держави. 29 квітня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 19-23

  Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана Усієї України та Грамота Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського. 1, 3 серпня 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1, 1зв., 2

  Карта України. 1918 рік.

  ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1133

  Проєкт Конституції Української Держави. [1918 р.]

  ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 28, 28зв., 29

  Державний архів Запорізької області

  Лист Губернiальної Революцiйної Ради до повітових комісарів, міських, губернiальної, повітових земських управ Катеринославщини про виюшування національного українського прапору, ведення дiловодства на українськiй мовi.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7., спр. 98, арк. 7

  Лист голови Катеринославської Губернiальної Революцiйної Ради-1. Мазепи до Мiських, Народних, Земських, Земельних та продовольчих Губернiальних і Повiтових Управ, Повiтових Комiсарiв, Начальникiв мiлiцiї Катеринославщини щодо розвішування в усіх державних і громадських iнституцiях третiй і четвертий універсали Української Центральної Ради.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 8

  Четвертий Унiверсал Української Центральної Ради про проголошення України вільною, самостiйною і незалежною державою.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 31

  Декларацiя єврейської демократичної фракцiї Олександрiвської Мiської Думи.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 37-38.

  Декларацiя соціалістичного блоку Олександрiвської Мiської Думи.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 39-41

  Наказ Катеринославського Губернського Старости Чернiкова про його призначення за наказом Гетьмана України.

  Державний архів Запорізької області.Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 50.

  Оголошення генерал-майора Чернiкова

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 20

  Телеграма Олександрiвському повітовому комісару від Губерiального комісара Кондрашенка.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 29.

  Оголошення Катеринославського повiтового комiсара про покарання за розповсюдження неправдивих вiдомостей про Українську Народну Республiку i ii владу.

  Державний архів Запорізької області. Ф-48, оп 2, спр. 6, арк. 49.

  Наказ Повiтового коменданта по Катеринославському повіту про нацiональний прапор України.

  Державний архів Запорізької області. Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41.

   

   

  «Об’єднаними … зусиллями … будувати нероздільну самостійну державу українську…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Звернення Української Національної Ради до Українського народу про створення незалежної Української держави на землях колишньої Австро-Угорщини. 1 листопада 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 1

  Фотокартка Євгена Петрушевича з військовими.

  ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 43

  Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії. 13 листопада 1918 р.

  ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 169, 169зв.

  Звернення Української Народної Ради до Директорії Української Народної Республіки у Києві. 16 січня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1, 2

  Універсал Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 5

  Симон Петлюра і Володимир Винниченко на Софійській площі на мітингу з нагоди проголошення Акта злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 3964. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 55

  Державний архів Запорізької області

  Телеграма вiд Катеринославського Губернського комiсара.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24. Оп. 7. Спр. 99. Арк. 90.

  Оголошення Олександрiвського повiтового комiсара Лазаренка про введення в Українi грошової одиниці- гривні.

  Державний архів Запорізької області. Ф-24. Оп. 7. Спр. 99. Арк. 35.

  Звернення Головної команди Українських Республiканських військ до українського народу.

  Державний архів Запорізької області. Ф-64. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 125.

   

   

  «Верховна влада безпосередньо належить народові і виявляється через парламент…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Універсал Ради Республіки до Українського народу. 1921 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 1.

  Закон про місцеві конгреси і ради трудового народу. [1919 р.]

  ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 30а.

  Закон про Тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці і Закон про Державну Народну Раду Української Народної Республіки. 12 листопада 1920 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 5-7зв.

  Витяг з Проєкту Конституції (Основних державних законів) Української Народної Республіки. 1921 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 241-248 зв.

  Група представників Української Народної Республіки. В центрі – Голова Директорії УНР і Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра. Кам’янець-Подільський. 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 1. Спр. 8.

  Мапа Карпатської України після визначення українсько-словацького кордону. 24 жовтня 1938 р.

  ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 808. Арк. 1.

   

   

  «…Дві сторони правового стану України…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, затверд-жена Всеукраїнським з’їздом Рад на засіданні 10 березня 1919 р. та прийнята в остаточній редакції Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом. 14 березня 1919 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 12-16

  Проєкт Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки, поданий на затвердження ХІ Всеукраїнського з’їзду Рад. 15 травня 1929 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 5. Арк. 55.

  Проєкт Конституції (Основного Закону) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Березень 1978 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 3087. Арк. 6.

  Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про проект Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки». 22 березня 1978 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 3087. Арк. 5

  Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

  Витяги з проєктів Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки російською та українською мовами. 1937 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр.7078. Арк. 1, 37

  Постанова ЦК Компартії України «Про проєкт Конституції Української РСР». 31 січня 1978 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 10. Спр. 3029. Арк. 16

  Заява В. Чорновола до ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР, Прокуратури УРСР та Львівського обласного суду в зв’язку з його арештом. 30 жовтня 1967 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 6306. Арк. 108-110.

  Витяги з останнього слова В. Чорновола під час засідання Львівського обласного суду. 15 листопада 1967 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 6306. Арк. 111, 112, 119.

  Звернення І. Дзюби, І. Світличного, Н. Світличної, Л. Костенко, А. Горської до першого секретаря ЦК Компартії України П. Шелеста та представників державних органів і громадських організацій з приводу судового процесу в справі В. Чорновола. Не пізніше 29 грудня 1967 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 6306. Арк. 103-107.

  Заява А. Горської, Л. Семикіної, Г. Севрука на ім’я секретаря ЦК КПРС П. Демичева, секретаря ЦК КПУ Ф. Овчаренка та в Президію Спілки художників СРСР у зв’язку з виключенням їх із членів та кандидатів у члени Спілки художників СРСР. Не раніше 12 листопада 1968 р.

  ЦДАГО україни. Ф. 1. Оп. 41. Спр. 416. Арк. 227-230.

  Вирізки з українських газет у США «Свобода» та «Америка» з повідомленнями про арешт В. Чорновола, І. Світличного та ін., надіслані в ЦК Компартії України Постійним Представником УРСР в ООН. Січень 1972 р.

  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 25. Спр. 698. Арк. 68, 70, 71.

  Витяг із статті «Наші завдання», вміщеної у збірник документів Української Гельсінської Групи. 1978 р

  ЦДАГО України. Ф. 339. Оп. 1 (фонд у стані формування).

  Статутні принципи Української Гельсінської Спілки. 7 липня 1988 р.

  ЦДАГО України. Ф. 339. Оп. 1 (фонд у стані формування).

  Некрологи Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих з приводу перепоховання Юрія Литвина, Василя Стуса, Олекси Тихого. 1 вересня 1989 р.

  ЦДАГО України. Ф. 339. Оп. 1 (фонд у стані формування).

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Учасниці дисидентського руху в УРСР, колишня зв’язкова Головного командира УПА Р. Шухевича Д. Гусяк та член Української Гельсінської групи Н. Світлична у парку імені Т. Г. Шевченка в м. Києві. 1970-ті рр.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 2-161287.

   

   

  «…Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Декларація про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 100, 101.

  Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 24 жовтня 1990 р. «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР». 24 жовтня 1990 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 57-63.

  Постанова Верховної Ради Української РСР «Про Концепцію нової Конституції України». 22 травня 1991 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк.153.

  Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР». 5 липня 1991 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4606. Арк. 171-175.

  Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 2.

  Відомість про результати Всеукраїнського референдуму. 1 грудня 1991 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 144. Арк. 6.

  Постанова Верховної Ради України «Про проведення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України». 11 жовтня 1991 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4634. Арк. 61-62.

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Підняття національного прапора біля будинку Київської міськради. 24 липня 1990 р. Кадр із кінодокументу.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. П-11561-І.

  Реєстрація виборців під час Всеукраїнського референдуму і виборів Президента України в м. Дніпропетровську. 1 грудня 1991 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-202823.

  Мітинг на підтримку рішення Верховної Ради України про незалежність України на вулиці Хрещатик в м. Києві. 3 вересня 1991 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 2-156575.

   

   

  «Народ України, виражаючи свою суверенну волю…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Постанова Верховної Ради України “Про проект нової Конституції”. 1 липня 1992р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4746. Арк. 1

  Постанова Верховної Ради України «Про проект нової Конституції України». 8 жовтня 1993 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4878. Арк. 17

  Проєкт Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. 1 липня 1992 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4746. Арк. 2-5, 103.

  Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України». 8 червня 1995 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5467-б. Арк. 1-2, 50-50 зв.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

  Заява Центрального Проводу Народного Руху України у зв’язку з підписанням Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України, опублікована в інформаційно-аналітичному бюлетені НРУ «Вісник Руху». Червень 1995 р.

  ЦДАГО України. Ф. 270. Оп. 2. Спр. 12. Арк. 74зв.

  Заява Центрального Проводу Народного Руху України щодо конституційного процесу в Україні. 24 березня 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 270. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 45.

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Голова Верховної Ради України О. Мороз (зліва) і Президент України Л. Кучма після підписання Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України. 1-й зліва – В. Дурдинець, 2-й справа – І. Юхновський. Київ, 8 червня 1995 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-217473

  Президія і зал урочистого засідання, присвяченого 1-й річниці незалежності України. м. Київ, 22 серпня 1992 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-224108.

  Державний архів Київської області

  Рішення ХІ сесії Київської обласної ради народних депутатів ХХІ скликання від 29 вересня 1992 р. «Про проєкт нової Конституції України». 29 вересня 1992 р.

  Державний архів Київської області. Р-880. Оп. 16. Спр. 1305. Арк. 8.

  Проект рішення ХІ сесії Київської обласної ради народних депутатів ХХІ скликання від 29 вересня 1992 р. «Пропозиції та зауваження до проєкту нової Конституції України». 29 вересня 1992 р.

  Державний архів Київської області. Р-880. Оп. 16. Спр. 1314. Арк. 6-11.

  Державний архів Луганської області

  Рiшення тринадuятої сесії двадuять першого скликання Станично-Луганської районної ради народних депутатів від 29 вересня 1992 року. «Щодо проекту нової Конституцй України»

  Державний архів Луганської областi. Ф. Р-39. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 18-35.

  Рiшення ceciї двадцять другого скликання Вiльхiвської сільської ради народних депутатів від 16 квiтня 1996 року «Про обговорення проекту нової Конституцї України»

  Державний архів Луганської областi. Ф. Р- 42. Оп. 1. Спр. 387. Арк. 7.

  Державний архів Черкаської області

  Угода Черкаських обласних організацій політичних партій демократичного спрямування про співпрацю у справі сприяння прийняттю Конституції. [1996].

  Державний архів Черкаської області. Ф. Р-6030. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 9.

  Заява представників Черкаських обласних організацій політичних партій демократичного спрямування про утворення Черкаського обласного комітету на підтримку нової Конституції. [1996].

  Державний архів Черкаської області. Ф. Р-6030. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 10.

   

   

  «… Визнати проєкт Конституції України невідкладним…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  Постанова Верховної Ради України «Про проект Конституції України». 4 червня 1996 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5268. Арк. 75.

  Постанова Верховної Ради України «Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України по обговоренню проекту Конституції України». 19 червня 1996.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5269. Арк. 61.

  Постанова Верховної Ради України «Про створення Тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проекту Конституції України». 5 травня 1996 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2320. Арк. 1-2.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

  Висновки експертної групи Ліберальної партії України щодо проєкту Конституції України. Весна 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 317. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 56, 56зв.

  Короткий виклад проєкту Конституції України, підготовленого робочою підкомісією Конституційної комісії та узгоджений представниками Президента, Верховної Ради, Верховного суду та Вищого арбітражного суду України. Весна 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 317. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 69-70.

  Заява фракції Соціалістичної партії України у Верховній Раді України щодо конституційного процесу в державі. Червень 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 328. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 60, 60зв.

  Склад Координаційної ради Всеукраїнського громадського комітету на підтримку нової Конституції України. Квітень 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 270. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 66.

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Зал під час засідання Конституційної комісії Верховної Ради України. Київ, березень 1996 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-219699.

  Народний депутат України Ярослава Стецько (праворуч) розмовляє з учасниками мітингу біля Будинку Верховної Ради України під час розгляду в парламенті проєкту Конституції України. Київ, червень 1996 р.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. 0-233248.

  Державний архів Донецької області

  Рішення Луганської сільської ради народних депутатів від 10 квітня 1996 року «Про проєкт Конституції України».

  Державний архів Донецької області. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 414. Арк. 30.

  Рішення Луганської сільської ради народних депутатів від 10 квітня 1996 року «Про проєкт Конституції України», продовження.

  Державний архів Донецької області. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 414. Арк. 31.

  Розпорядження голови Дзержинської міської ради народних депутатів від 28 березня 1996 року № 200р «Про організацію обговорення проєкту Конституції України у м. Дзержинську».

  Державний архів Донецької області. Ф. 32. Оп. 1. Спр. 1595. Арк. 176.

  Розпорядження голови Дзержинської міської ради народних депутатів від 28 березня 1996 року № 200р «Про організацію обговорення проєкту Конституції України у м. Дзержинську», продовження.

  Державний архів Донецької області. Ф. 32. Оп. 1. Спр. 1595. Арк. 177.

  Державний архів Київської області

  Рішення Київської обласної ради народних депутатів від 19 квітня 1996 року № 66-06-ХХІІ «Про проєкт Конституції України».

  Державний архів Київської області. Ф. Р-5649. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 32-33.

  Рішення V сесії виконавчого комітету Вишневої міської ради народних депутатів ХХІІ скликання «Про проєкт Конституції України» від 15.05.96 р.

  Державний архів Київської області. Ф. Р-5699. Оп. 1. Спр. 401. Арк. 103.

  Виступ заступника Голови виконкому Вишневої міської ради народних депутатів Гошка А.О. на засіданні V сесії виконавчого комітету Вишневої міської ради народних депутатів ХХІІ скликання.

  Державний архів Київської області. Ф. Р-5699. Оп. 1. Спр. 401. Арк. 104-108.

  Інформація про обговорення проєкту Конституції України у трудовому колективі Вишнівської середньої школи № 4.

  Державний архів Київської області. Ф. Р-5699. Оп. 1. Спр. 401. Арк. 110-111.

  Зміни та доповнення до проєкту Конституції України, що пропонуються Києво-Святошинською районною організацією Народного Руху України.

  Державний архів Київської області. Ф. Р-5699. Оп. 1. Спр. 401. Арк. 112-113.

  Державний архів Львівської області

  Звернення сесії Львівської обласної ради народних депутатів з приводу прийняття Конституції України (20.03.1996) .

  Державний архів Львівської області. Ф. Р3257. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 151-153.

  Державний архів Миколаївської області

  Розпорядження представника Президента України в Миколаївській області від 22 липня 1992 року № 318 «Про організацію обговорення проекту нової Конституції України».

  Державний архів Миколаївської області. Ф.Р. 5961. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 158, 159.

  Рішення Миколаївської обласної Ради народних депутатів VII сесії 22 скликання від 26 квітня 1996 р. № 2 «Про заходи щодо роз’яснення в області проєкту нової Конституції України».

  Державний архів Миколаївської області. Ф.Р. 6121. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 59.

  Державний архів Полтавської області

  Громадськість Полтавщини під час проведення мітингу з гаслом «Українській державі – демократичну Конституцію». Полтава. Поч. 1990-х.

  Науково-довідковий фонд Державного архіву Полтавської області.

  Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18.03.1996 №144 «Про забезпечення обговорення проекту Конституції України».

  Державний архів Полтавської обл. Ф. 9131. Оп. 1. Спр. 596. Арк.217-221.

  Рішення десятої сесії двадцять першого скликання Полтавської обласної ради від 20.10.1992 року «Про проєкт нової Конституції України».

  Державний архів Полтавської області. Ф. 9130. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 79-80.

  Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 05.08.1996 №388 «Про першочергові заходи, пов’язані з прийняттям Конституції України».

  Державний архів Полтавської області. Ф. 9131. Оп. 1. Спр. 601. Арк. 26.

  Державний архів Сумської області

  Стаття В. Мироненко «Конституційний процес: поспішай не поспішаючи?».

  Державний архів Сумської області. Газета «Сумщина» № 37-38 від 08 травня 1996 р., стор. 3, інв. № 2818.

  Стаття В. Мироненко «Конституційний процес: поспішай не поспішаючи?».

  Державний архів Сумської області. Газета «Сумщина» № 37-38 від 08 травня 1996 р., стор. 4,інв. № 2818.

  Рішення Сумської обласної ради від 29 квітня 1996 року «Про проект Конституції України».

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-2196. Оп. 23. Спр. 95. Арк. 192.

  Рішення Сумської обласної ради від 29 квітня 1996 року «Про проект Конституції України».

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-2196. Оп. 23. Спр. 95. Арк. 193.

  Рішення Сумської обласної ради від 29 квітня 1996 року «Про проект Конституції України».

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-2196. Оп. 23. Спр. 95. Арк. 194.

  Рішення Сумської обласної ради від 29 квітня 1996 року «Про проект Конституції України».

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-2196. Оп. 23. Спр. 95. Арк. 195.

  Розпорядження голови Сумської обласної ради від 18 квітня 1996 року № 4 «Про скликання дев’ятої сесії обласної ради народних депутатів» щодо розгляду проекту Конституції України.

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-2196. Оп. 23. Спр. 97. Арк. 15.

  Пропозиції та зауваження Сумської обласної державної адміністрації до проекту Конституції від 11 березня 1996 року.

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-7735. Оп. 3. Спр. 163. Арк. 298.

  Пропозиції та зауваження Сумської обласної державної адміністрації до проекту Конституції від 11 березня 1996 року.

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-7735. Оп. 3. Спр. 163. Арк. 300.

  Пропозиції та зауваження Сумської обласної державної адміністрації до проекту Конституції від 11 березня 1996 року.

  Державний архів Сумської області. Ф. Р-7735. Оп. 3. Спр. 163. Арк. 305.

  Державний архів Тернопільської області

  Конституція (основний закон) Союзу Радянських соціалістичних республік і коментарі до неї. Лекція відділу пропаганди ОУН-УПА.

  Державний архів Тернопільської області. Ф. Р-3432. Оп.1. Спр.30. Арк. 1-25.

  Державний архів Херсонської області

  Звернення до мешканців Херсонщини обласних організацій політичних партій про створення Громадського комітету сприяння прийняттю нової Конституції України в Херсонській області.

  Державний архів Херсонської області. Науково-довідкова бібліотека. Газета «Наддніпрянська правда». 06 квітня 1996 р.

  Перелік пропозицій та зауважень, які висловлені до проекту Конституції України на VIII сесії Херсонської обласної ради народних депутатів 16 травня 1996 року.

  Державний архів Херсонської області. Ф.Р-1979. Оп. 16. Спр. 185. Арк. 108. 109. 110.

  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 1996 року № 264 «Про заходи щодо роз’яснення проекту Конституції України».

  Державний архів Херсонської області. Ф.Р-4067. Оп. 1. Спр. 157. Арк. 156.

  Склад групи по роз’ясненню проекту Конституції України, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 1996 року № 264.

  Державний архів Херсонської області. Ф.Р-4067. Оп. 1. Спр. 157. Арк. 157.

  Копія протоколу засідання представників обласних молодіжних організацій політичних партій від 25 квітня 1996 року про створення молодіжного Громадського комітету на підтримку Конституції України.

  Державний архів Херсонської області. Ф.Р-4094. Оп. 4. Спр. 6. Арк. 6.

  Державний архів Хмельницької області

  Інформація про хід обговорення проекту Конституції України, лист заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Управлінню з питань територій Адміністрації Президента України. 3 квітня 1996 р.

  Державний архів Хмельницької області. Ф. Р. 6377. Оп.1. Спр.411. Арк.10, 11.

  Пропозиції щодо проекту Конституції України, розділ II, лист заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Кабінету Міністрів України. 3 квітня 1996р.

  Державний архів Хмельницької області. Ф. Р-6377. Оп.1. Спр.411. Арк.12,13.

  Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення проекту Конституції України в Хмельницькій області, лист заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Конституційній комісії Верховної Ради України. 12 квітня 1996р.

  Державний архів Хмельницької області. Ф. Р.6377. Оп.1. Спр.411. Арк.112,113, 114.

  Державний архів Чернігівської області

  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.03.1996 № 210 «Про заходи по обговоренню та роз’ясненню проекту Конституції України», заходи обласної державної адміністрації щодо забезпечення обговорення та роз’яснення в області проекту Конституції України. Склад робочих груп та оперативні дані про хід обговорення Конституції України.

  Державний архів Чернігівської області. Ф.8853. Оп. 4. Спр. 27. Арк. 144–152.

  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.04.1996 № 267 «Про заходи щодо роз’яснення проекту Конституції України» та склад групи з роз’яснення проекту Конституції України.

  Державний архів Чернігівської області. Ф.8853. Оп. 4. Спр. 29. Арк. 77–78.

  Рішення сьомої сесії XXV скликання Чернігівської обласної ради народних депутатів від 24.04.1996 «Про проект Конституції України».

  Державний архів Чернігівської області. Ф. 9063. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 17.

  Проекти рішення сьомої сесії XXV скликання Чернігівської обласної ради народних депутатів від 24.04.1996 «Про проект Конституції України» та пропозиції депутата обласної ради І.Г. Чорного.

  Державний архів Чернігівської області. Ф. 9063. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 5–8.

   

   

  «…Прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу…»


   

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

  З протоколу № 158 засідання п’ятої сесії Верховної Ради України про прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5277. Арк. 120, 157, 158, 160.

  Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». 28 червня 1996 р.

  ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 56.

  Вітальні телеграми на ім’я Президента України з нагоди прийняття нової Конституції. 28 червня 1996 р.

  ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 13–17.

  Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

  Звернення Центрального Проводу Народного Руху України до Президента України Л. Кучми із закликом забезпечити неухильне виконання вимог Конституції щодо застосування органами влади й управління державної мови на всій території України. 6 липня 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 270. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 107.

  Звернення Центрального Проводу Народного Руху України до Президента України Л. Кучми із закликом привести у відповідність із Конституцією використання символіки в Україні. 6 липня 1996 р.

  ЦДАГО України. Ф. 270. Оп. 1. Спр. 220. Арк. 109.

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

  Народні депутати України в сесійній залі Верховної Ради України під час розгляду проєкту Конституції України. Київ, 28 червня 1996 р. Кадр із відеодокументу.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. ЦВ-8

  Результати голосування за прийняття проєкту Конституції України на електронному табло в залі засідань Верховної Ради України. Київ, 28 червня 1996 р. Кадр із відеодокументу.

  ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Од. обл. ЦВ-8.

  Державний архів Волинської області

  Розпорядження голови Луцької міської Ради від 12 вересня 1996 року № 418-рр «Про заходи щодо роз’яснення Конституції України»

  Державний архів Волинської області. Р-4. Оп.6. Спр.2653. Арк.193-194.

  Рішення десятої позачергової сесії Волинської обласної Ради від 26 червня 1997 року №10/1 «Про першу річницю Конституції України»

  Державний архів Волинської області. Р-6. Оп.22. Спр.276. Арк.4-5.

  Розпорядження голови Луцької міської Ради від 27 червня 1997 року № 265-рр «Про відзначення в місті першої річниці Конституції України»

  Державний архів Волинської області. Р-4. Оп.6. Спр.2742. Арк.212-214.

  Державний архів Кіровоградської області

  Стаття “Нова Конституція України – шлях до виходу з кризи” (автор Анатолій Ревенко, голова крайової організації Народного Руху України). 09.04.1996 р.

  Державний архів Кіровоградської області. ДІФ. Газета “Кіровоградська правда”. № 40. Арк. 76 зв. Інв. № 6547.

  Розпорядження голови Добровеличківської районної державної адміністрації від 10 вересня 1996 року № 286-р “Про організацію роз’яснення Конституції України”. 10.09.1996 р.

  Державний архів Кіровоградської області. Ф.Р. – 7981. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 30, 31.

  Державний архів Луганської області

  «Хотiлося 6, щоб жила наша Ненька і ми, її дiти» // Вiсник Старобiльщини. 20 квiтня 1996 р. № 35 (11089).

  Державний архів Луганської областi. Ф.Р-317. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 144.

  «Нова Конституuiя України: «проти» і «за»» // Вiсник Старобiльщини. 08 червня 1996 р. № 49 (11103).

  Державний архів Луганської областi. Ф.Р-317. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 118 зв.-119. зв.

  Державний архів Черкаської області

  Заява Канівського міськрайонного комітету по роз’ясненню Нової Конституції. 3 липня 1996 р.

  Державний архів Черкаської області. ф. Р-6030, оп. 1, спр. 15, арк. 14.