• In English
 • Консультації з громадськістю

  Накази Укрдержархіву

  Наказ Державної архівної служби України від 13.07.2020 № 96 “Про забезпечення взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву під час планування та організації консультацій з громадськістю”

  Наказ Державної архівної служби України від 20.12.2021 № 161 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної архівної служби України”

  Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю

  • Орієнтовний план проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю у 2023 році, затверджений наказом Укрдержархіву від 28.12.2022 № 103
  • Орієнтовний план проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю у 2022 році, затверджений наказом Укрдержархіву від 14.12.2021 № 158
  • Орієнтовний план проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю у 2021 році, затверджений наказом Укрдержархіву від 24.12.2020 № 154

  Електронні консультації з громадськістю та звіти про результати їх проведення

  Проєкти документів

  Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження Інструкції з організації відвідування державних архівних установ”

  Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Укрдержархів розпочинає 21 вересня 2020 року електронні консультації з обговорення проєкту наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження Інструкції з організації відвідування державних архівних установ”(далі – проєкт наказу).

  З проєктом наказу ви можете ознайомитися у розділі Електронні консультації з громадськістю та звіти про результати їх проведення.

  Зауваження та пропозиції до проєкту наказу просимо надсилати протягом місяця з дати оприлюднення за адресою:

  Державна архівна служба України

  вул. Солом’янська, 24,
  03110, м. Київ 
  Адреса електронної пошти: [email protected]

  Повідомлення про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року

  Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Укрдержархів розпочинає 21 вересня 2020 року електронні консультації з обговорення проєкту Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року.

  Метою Проєкту Стратегії є формування дорожньої карти, якою Державна архівна служба України та архівні установи керуватимуться у найближчі роки для досягнення визначених цілей у рамках власної Місії, Візії та Цінностей.

  Зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії просимо надсилати до 30 вересня 2020 року за адресою:

  Державна архівна служба України

  03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24,

  тел./факс: (044) 275 36 55

  або на адресу електронної пошти: [email protected]

  Проєкт Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року

  Презентація проєкту Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року

  Публічні громадські обговорення

  Нормативно-правова база

  Перелік нормативно-правових актів, якими регламентуються права громадян на отримання інформації про діяльність державної влади та участь в управлінні державними справами

  Конституція України (стаття 38)

  Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

  Закони України:

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  • Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (§ 42. Громадське обговорення)

   1. Розробник організовує громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов’язків громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, зокрема, організаціям недержавної форми власності.
   2. Громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів проводиться відповідно до законодавства.
   3. У разі проведення громадської антикорупційної експертизи розробник надає громадянам або об’єднанням громадян за їх зверненням проект акта з необхідними матеріалами, повідомляє про строки завершення його підготовки. Пропозиції, що надійшли в результаті проведення громадської антикорупційної експертизи, головний розробник розглядає під час опрацювання проекту.

  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики” № 996 від 3 листопада 2010 р. ;
  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля” № 771 від 29 червня 2011 р.;
  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні” № 555 від 25 травня 2011 р.;
  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій” № 989 від 24 жовтня 2012 р.;
  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” № 1122 від 18 липня 1998 р.;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України:

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади” № 48-р від 14 лютого 2002 р. ;
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні” № 316-р від 7 червня 2006 р.;
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів”” № 448-р від 22 квітня 2009 р.;

  Міжнародні документи:

  Різне

  Урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада”

  Профспілка працівників державних установ міста Києва

  Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Державної архівної служби України на 2016-2020 роки

  Зміни та доповнення до колективного договору №158-16 від 6 липня 2016 р. між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Державної архівної служби України на 2016-2020 роки

  Зміни та доповнення до колективного договору №158-16 від 6 липня 2016р. між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Державної архівної служби України на 2016-2020 роки від 23 січня 2020 року