• In English
 • Матяш І. Архівна україніка в Канаді

   

  Пам'ятки: археографічний щорічник

  Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст /
  Ірина Матяш; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. – К.: Горобець. – 152 с.: іл.

  ББК 79.3(4Укр)+79.3(7Кан)+63.3(4Укр)+63.3(7Кан)
  М34
  ISBN 978-966-625-053-0
  © Матяш Ірина, 2008
  © ТОВ “Видавництво “Горобець”, 2008

  У виданні висвітлено зміст поняття “архівна україніка”, розглянуто історію його конституювання в сучасній українській історичній науці, з’ясовано типологію документів архівної україніки, що зберігаються в архівних установах Канади. Проаналізовано історіографію проблеми вивчення архівної україніки в Канаді. Висвітлено склад і зміст фондів канадських архівних установ, що зберігають документи історії та культури України та українців.

  Для науковців, працівників культури і освіти, дипломатичних працівників, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. а також усіх, хто цікавиться історією зарубіжного українства.