• In English
 • Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя

   

  Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 3: Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. – К., 2010. – 720 с. (pdf, 3,33 Мб)

  ISBN 966-8225-37-6
  УДК 930.255(477)
  ББК 79.3(4Укр)я2
  З-43

  © Державний комітет архівів України, 2010
  © Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2010
  © В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун (упорядкування), 2010
  © Автори розділів та історичних довідок, 2010

  Багатотомний міжархівний довідник “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України” включає відомості, що відклалися в центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 3 включено відомості про метричні книги, що знаходяться у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя. Видання призначене для архівістів, істориків, генеалогів, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.