• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей

  УДК 930.255(477)
  ББК 79.3 (4Укр)я2
  З-43
  ISBN 966-8225-30-7

  © Держкомархів України, 2009
  © Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2009
  © Зворський, М. Ковтун (упорядкування), 2009
  © Автори описових статей та історичних довідок, 2009

  Багатотомний міжархівний довідник “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України” включає відомості про колекції зазначених книг, що відклалися в деяких центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 1 включено відомості про метричні книги, що знаходяться у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської та Закарпатської областей.

  Видання призначене для архівістів, науковців, фахівців в галузі генеалогії, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.