• In English
 • Мушинка М. Музей визвольної боротьби в Празі та доля його фондів: Історико-архівні нариси

   

   

  Мушинка М.
  Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси /
  Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині – К., 2005. – 160 с.

  ББК 79.1 (4 Укр)+79.3 (4 Укр) М 93
  УДК 069 (477) “19” + 930.25 (477) “19”

  ISBN 966-8225-05-8

  © Микола Мушинка, 2005

  У монографії подано відомості про Музей визвольної боротьби України в Празі (1925-1948), основна частина матеріалів якого (понад 40 тонн; один мільйон од. зб.) після його скасування комуністичною владою Чехословаччини було вивезено до Радянського Союзу. Там вони були фахово опрацьовані і розподілені поміж окремими центральними та обласними архівами для їх “оперативного використання” в боротьбі з українською еміграцією та “домашньою” опозицією. Автор намагається з’ясувати сучасні місцезнаходження цих багатющих фондів та закликає до видання їх каталогів.


  Виходить у світ завдяки підтримці жертводавців
  Фонду Катедр Українознавства (США)


  ЗМІСТ

  До читачів
  (Геннадій Боряк)

  Вступ до другого видання

  Вступ до першого видання

  Частина 1
  Від 1920-х років до кінця другої світової війни

  Заснування Музею та його місце в структурі українських установ Чехословаччини

  Товариство Музей визвольної боротьби України

  Придбання власного будинку

  Фонди МВБУ

  Шевченківський відділ

  Архів українського студенства

  Бюлетень МВБУ

  МВБУ в часі Протекторату

  Розбомблення МВБУ

  Загроза Музеєві під кінець війни

  Частина 2
  Український музей під радянською окупаційною владою (1945-1948)

  Ліквідація МВБУ “Смершем”

  Відновлення діяльності Музею

  Співпраця Українського музею з українською діаспорою

  Початок конфлікту із ЗУАДКом

  Нова управа Товариства Український музей

  Безпідставне обвинувачення працівників Музею в діаспорній пресі

  Спростування С. Наріжного безпідставного звинувачення

  Напади на Музей з боку чехословацького уряду

  Передача фондів Музею ЗУАДКові

  Офіційна ліквідація Музею

  Протести С. Наріжного проти свавілля чехословацьких органів

  Звільнення К. Заклинського з “психіатричної лікарні” і його нові протести

  Репресії проти С. Наріжного та його боротьби за Музей

  Частина 3

  Боротьба С. Наріжного за музей визвольної боротьби України після видворення з Чехословаччини

  Боротьба С. Наріжного за Музей в таборі “переміщених осіб”

  І в Австралії С. Наріжний продовжував боротьбу за Музей

  Полеміка між С. Наріжним і Г. К. Лисюком

  Обвинувачення С. Наріжного в державній зраді

  Самооборона С. Наріжного

  “Лебединна пісня” С. Наріжного

  Нова атака К. Лисюка проти С. Наріжного

  Резигнація С. Наріжного і його смерть

  Частина 4
  Доля фондів музею визвольної боротьби України після його скасування

  Вивіз першої партії матеріалів Музею до СРСР

  Перші інформації про наявність матеріалів МВБУ в архівах України

  Матеріали МВБУ в ЦДАВО України

  Розсекречення фондів МВБУ в київських архівах

  Персональний фонд С. Наріжного в ЦДАВО

  Інші “празькі” фонди в ЦДАВО України

  Матеріали МВБУ в ЦДА кінофотофонодокументів

  Матеріали МВБУ в ЦДАГО України

  Матеріали МВБУ в інших архівах колишнього СРСР

  Матеріали МВБУ в музеях Пряшівщини

  Матеріали МВБУ в Центральному державному архіві в Празі

  Висновки

  Summary

  Ілюстрації