• In English
 • Міжнародна рада архівів

  Статут МРА
  Кодекс етики (Code of Ethics)
  Міжнародний день архівів (9 червня)
  засновано рішенням Генеральної асамблеї Міжнародної ради архівів (МРА) у листопаді 2007 р. (м. Квебек, Канада)

  Довідкова інформація про членство Укрдержархіву в МРА

  З 1956 р. Державна архівна служба України є членом Мiжнародної ради архiвiв (МРА) за категорією «А» і несе відповідальність за співробітництво України з цією міжнародною організацією та виконання фінансових зобов’язань перед МРА відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна».

  МРА – міжнародна неурядова організація, створена у 1948 році, яка має дорадчий статус в ЮНЕСКО (UNESCO) i об’єднує органи управління архівною справою, національні архіви, професійні організації архівістів, інші архівні установи понад 199 країн світу і їх територій. Сьогодні МРА налічує понад 1900 членів. Головними завданнями МРА є розвиток та підтримка співробітництва в галузі архівної справи та діловодства, надання допомоги у вирішенні актуальних проблем, що постають перед архівними установами різних країн на сучасному етапі розвитку архівної справи. Діяльність МРА направлена на забезпечення ефективного управління документацією, архівами; захист, збереження і використання світової архівної спадщини; створення та впровадження стандартів; професійний розвиток та забезпечення діалогу між архівістами, політиками, суспільством. МРА використовує культурну багатогранність членів організації для обміну знаннями, досвідом, прийняття ефективних рішень.

  МРА тісно співпрацює з Радою Європи (Council of Europe) та Міжнародним комітетом Блакитного щита (Blue Shield).

  Укрдержархів та державні архівні установи його системи беруть активну участь у щорічних Міжнародних конференціях Круглого столу архівів (CITRA) та Міжнародних конгресах архівів.

  У 1996–2000 рр. представники державної архівної служби України входили до складу Виконкому Мiжнародної ради архiвiв, Координацiйного бюро європейських програм (ICA/EUR) та Комiтету з iнформацiйних технологiй (ICA/CIT).

  На ХІV Мiжнародному конгресi архiвiв (м. Севiлья, 21–26 вересня 2000 р.) внесено змiни до Статуту МРА: створено новi регiональнi вiддiлення для Європи і Євразiї: Європейське (EURBICA) та Євро-Азійське (ЄВРАЗІКА) регіональні відділення. Нацiональним архiвним службам надано право брати участь у роботi кiлькох регiональних вiддiлень. З 2000 року Укрдержархів є членом EURBICA та ЄВРАЗІКИ.

  У 2000–2004 рр. представники державної архівної служби України обиралися до складу різних комiтетiв МРА: Комiтету з архiвного законодавства, Комітету iз збереження архiвних документiв у зонi помiрного клiмату, Комітету з професiйної пiдготовки, Комітету архівів науки і технології, Комітету літературних архівів.

  У 2004 р. в м. Києві державною архівною службою України організовано та проведено робоче засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів та міжнародні семінари «Архівне законодавство України і проблеми європейської і євроатлантичної інтеграції», «Архіви і катастрофи».

  МРА, як партнер Блакитного Щита, підтримала звернення Міжнародного комітету Блакитного Щита (ICBS) від 27 лютого 2014 року щодо ситуації в Україні та необхідності забезпечити збереження та захист культурної та історичної спадщини українського народу.

  Міжнародні конгреси архівів та Щорічні конференції МРА

  Засідання Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA)

  CITRA-2011 у м. Толедо, Іспанія була останньою Міжнародною конференцією Круглого столу архівів. Після тривалого розгляду делегатами Міжнародної ради архівів (МРА) під час Щорічних загальних зборів МРА було одноголосно прийнято зміни до Конституції МРА у частині ліквідації Міжнародної конференції Круглого столу архівів та впровадження Щорічних конференцій.

  43-я CITRA є перехідним етапом, для якого стали характерними риси традиційної CITRA та нового формату щорічних зустрічей, запроваджених з метою кращого задоволення очікувань та потреб членів МРА.

  Вперше конференцію мали можливість відвідати практично всі члени Міжнародної ради архівів. Зареєстровані делегати обговорили професійні питання у рамках Форуму національних архівістів (тільки для керівників національних архівних служб, членів МРА категорії А), професійних пленарних та паралельних сесій, робочих засідань та практичних семінарів. Під час спеціальних сесій (ICA specialawarenesssessions) делегати детально ознайомилися з діяльністю Міжнародної ради архівів.

  Міжнародна рада архівів очікує, що зміни формату конференції сприятимуть збільшенню кількості учасників архівного форуму та залученню до обговорення питань, що стосуються напрямків діяльності МРА, широкого кола колег-архівістів.

  Щорічні конференції МРА (ICA Annual Conference)

  Матеріали першої Щорічної конференції МРА “Облік, прозорість та доступ до інформації” (“Accountability, Transparency and Access to Information”) 23-24 листопада 2013 року, Брюссель, Королівство Бельгія

  Інформаційний бюлетень Форуму національних архівістів (випуск 1)

  Щорічні конференції МРА у наступні роки

  Міжнародні конгреси архівів

  Видання МРА:

  2016 2017 2018
  2019 2020 2021
  2022 2023 2024