• In English
 • Місія

  Ефективна, дієва та скоординована система архівних установ, призначена для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду України як складової частини вітчизняної і світової культурної спадщини, що є надбанням української нації.

  Головною метою діяльності Державної архівної служби України є впровадження засад державної політики у профільній сфері, що сприятиме демократичному розвитку України, задоволенню інформаційних потреб суспільства і держави шляхом забезпечення:

  • реалізації конституційних прав, основних свобод та законних інтересів кожної людини;
  • досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;
  • рівного доступу до інформаційних ресурсів суспільства, зокрема, архівних інформаційних ресурсів;
  • надання якісних та комплексних архівних (інформаційних) послуг;
  • ефективного попередження корупції;
  • можливості участі представників громадянського суспільства, наукової і творчої громадськості в ухваленні важливих рішень.
  У своїй діяльності Державна архівна служба України базується на таких ціннісних орієнтирах:
  • підтримка захисту прав та інтересів громадян;
  • патріотизм та відданість;
  • прозорість та відкритість;
  • компетентність та самовдосконалення.
  Пріоритетними завданнями діяльності Державної архівної служби України є:
  • цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства;
  • організація формування документів Національного архівного фонду;
  • забезпечення збереженості Національного архівного фонду як складової всесвітньої культурної спадщини;
  • популяризація архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб в історії України;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації.