• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Місія

  Мета діяльності
  Державна архівна служба України (Укрдержархів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції. Державна архівна служба України реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.
  Утворена відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.
  Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” затверджено Схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України.
  Положення про Державну архівну службу України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870.
  Місія
  Реалізація державної політики, що сприяє демократичному розвитку України, задоволенню інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини шляхом забезпечення:
  • конституційних прав людини і основних свобод;
  • досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;
  • рівного доступу до інформаційних ресурсів суспільства, зокрема, архівних інформаційних ресурсів;
  • надання якісних та комплексних архівних (інформаційних) послуг;
  • ефективного попередження корупції;
  • участі представників громадянського суспільства, наукової і творчої громадськості.
  Бачення
  Ефективна, дієва та скоординована система архівів, призначена для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду як складової частини вітчизняної і світової культурної спадщини, що є надбанням української нації.
  Цінності
  • підтримка захисту прав та інтересів громадян;
  • патріотизм та відданість;
  • прозорість та відкритість;
  • компетентність та самовдосконалення.
  Пріоритетні завдання діяльності Укрдержархіву
  • Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства.
  • Організація формування документів Національного архівного фонду.
  • Забезпечення збереженості Національного архівного фонду як складової всесвітньої культурної спадщини.
  • Популяризація архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб в історії України.
  • Забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації.