• In English
 • Напрями створення страхового фонду документації України

  Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації. Проводячи єдину державну політику щодо створення СФД України Укрдержархів у своїй діяльності взаємодіє з 61 центральним органом виконавчої влади та іншими органами управління, органами влади АР Крим, 24 облдержадміністраціями та міськдержадміністраціями м.м.Києва та Севастополя, 490 райдержадміністраціями, 453 виконкомами міських рад щодо створення галузевих і обласних (регіональних) страхових фондів документації на плановій основі шляхом розробки та реалізації відповідних програм.

  Напрями створення страхового фонду документації України:
  СФД для організації виробництва оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, який створюється на вироби та об’єкти:

  – оборонно-промислового комплексу (авіаційна, суднобудівна промисловість, виробництво, експлуатація та ремонт озброєння);
  – машинобудування всіх галузей промисловості;
  – металургійної промисловості;
  – промисловості по виробництву радіоелектроніки, засобів зв’язку, електротехніки, приладобудування;
  – гірничо-видобувної промисловості;
  – хімічної промисловості;
  – промисловості будівельних матеріалів;
  – легкої промисловості;
  – вироби паперової промисловості  та переробне обладнання;
  – виробництво продовольства:
  – хлібопекарської промисловості;
  – виробництво та переробка спирту;
  – виноробна промисловість;
  – консервна промисловість;
  – цукрова промисловість;
  – кондитерська промисловість;
  – соляна промисловість;
  – ветеринарна медицина;
  – об’єкти медицини.
  СФД для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлю-вальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій створюється на:
  – об’єкти утилізації, зберігання і захоронення токсичних та інших небезпечних відходів (крім РАВ);
  – державні міжобласні спецкомбінати УКР ДО “Радон”;
  – об’єкти протизсувних систем та захисту територій від підтоплення;
  – об’єкти зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
  – об’єкти, зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.
  СФД для відбудови об’єктів систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків створюється на :

  – об’єкти енергетики;
  – об’єкти нафтогазового комплексу;
  – об’єкти атомної енергетики;
  – об’єкти підприємств атомної промисловості
  – об’єкти науково-дослідних та проектно-конструкторських установ ядерної  енергетики;
  – об’єкти водогосподарсько-меліоративного комплексу;
  – об’єкти дорожнього господарства;
  – об’єкти авіаційного транспорту;
  – об’єкти морського транспорту;
  – об’єкти Національної комісії з питань регулювання зв’язку;
  – об’єкти зв’язку;
  – об’єкти підприємств, підпорядкованих Національному банку України.
  – об’єкти залізничного транспорту.
  СФД для збереження документів на об’єкти культурної спадщини та інформації про культурні цінності створюється на:

  – історичні об’єкти;
  – об’єкти монументального мистецтва;
  – об’єкти архітектури та містобудування;
  – об’єкти природно – заповідного фонду України;
  – наукові об’єкти, що становлять національне надбання;
  – об’єкти Музейного фонду України;
  – унікальні  документи Національного архівного фонду України.