• In English
 • Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський

  Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України: науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 вересня 2012 року. Присвячується 75-й річниці утворення Хмельницької області та 90-річчю Державного архіву Хмельницької області. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 388 с.

  УДК 930.25(100)
  ББК 79.3я43
  С91

  © К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2012

  У збірнику вміщено статті, виголошені авторами, в якості доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України”