• In English
 • Науково-видавнича рада

  Науково-видавнича рада Укрдержархіву є дорадчим органом, створеним для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку архівної справи, діловодства та функціонування державної системи страхового фонду документації (далі СФД), обговорення найважливіших галузевих програм та питань публікації документів Національного архівного фонду, видання наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової літератури, рекламно-інформаційних матеріалів з архівної справи, діловодства, СФД та інших питань діяльності архівних установ та установ, підприємств, організацій СФД,
  а також питань:

  • визначення основних напрямів наукових досліджень, перспективного планування видавничої та науково-дослідної роботи;
  • створення та діяльності державних науково-дослідних установ у сфері архівної справи, документознавства, формування та створення СФД;
  • міжвідомчої координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства й археографії;
  • встановлення загальних принципів визначення цінності архівних документів, інформатизації архівної справи, використання архівної інформації, економічних аспектів діяльності архівних установ та функціонування державної системи СФД;
  • науково-організаційного забезпечення публікаційної діяльності та рекомендації до друку видань, підготовлених державними архівними установами та установами, підприємствами, організаціями СФД;
  • присудження заохочувальної премії імені В. Веретеннікова за кращі наукові дослідження в галузі архівознавства і документознавства, висунення профільних наукових праць на здобуття державних та інших нагород.

  Науково-видавнича рада Укрдержархіву працює згідно з Положенням затвердженим наказом Укрдержархіву від 11 червня 2020 року № 69, наказом Укрдержархіву від 23 жовтня 2020 року №137, наказом Укрдержархіву від 18 січня 2021 року №14, наказом Укрдержархіву від 20 січня 2021 року №15, наказом Укрдержархіву від 30 серпня 2021 №96, наказом Укрдержархіву від 13 вересня 2021 року №109, наказом Укрдержархіву від 14 грудня 2021 року № 157, та наказом Укрдержархіву від 19 жовтня 2022 №84, наказом Укрдержархіву 25 листопада 2022 року № 94, наказом Укрдержархіву від 21 лютого 2023 року № 14, наказом Укрдержархіву від 30 серпня 2023 №135. Функції робочого апарату Ради виконує управління комунікацій Укрдержархіву.

  Склад Науково-видавничої ради