• In English
 • Національний архівний фонд

  Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

  Станом на 01.01.2021 року в державних архівах, архівних підрозділах державних наукових установ НАН України, архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад зберігається 55 370 275 од. зб. управлінської документації, 996 345 од. зб. особового походження, 1 164 592 од. зб. науково-технічної документації, 75 139 од. обл. кінодокументів, 1 362 827 од. обл. фотодокументів, 108 119 од. обл. фонодокументів, 23 655 од. обл. відеодокументів, що загалом становить 57 531 212 од. зб. документів з паперовим носієм інформації та 1 569 740 од. обл. аудіовізуальних документів Національного архівного фонду.

  У Державному архіві Автономної Республіки Крим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1 397 799 од. зб. управлінської документації, 14 115 од. зб. особового походження, 18 178 од. зб. науково-технічної документації, 4 573 од. обл. кінодокументів, 37 882 од. обл. фотодокументів, 597 од. обл. фонодокументів, 178 од. обл. відеодокументів.

  У Державному архіві міста Севастополя, який перебуває на тимчасово окупованій території України, станом на 01.01.2014 зберігалося 203 875 од. зб. управлінської документації, 4 696 од. зб. особового походження, 10 582 од. зб. науково-технічної документації, 2 од. обл. кінодокументів, 17 603 од. обл. фотодокументів, 2032 од. обл. фонодокументів, 2373 од. обл. відеодокументів.

  У Державному архіві Донецької області, який перебуває на тимчасово окупованій території України, станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1 920 974 од. зб. управлінської документації, 4 733 од. зб. особового походження, 20 750 од. зб. науково-технічної документації, 3 159 од. обл. кінодокументів, 16 417 од. обл. фотодокументів, 1 291 од. обл. фонодокументів, 2 490 од. обл. відеодокументів.

  У Державному архіві Луганської області, який перебуває на тимчасово окупованій території України, станом на 01.01.2014 зберігалося 1 489 173 од. зб. управлінської документації, 1 053 од. зб. особового походження, 9 266 од. зб. науково-технічної документації, 575 од. обл. кінодокументів, 19 405 од. обл. фотодокументів, 258 од. обл. фонодокументів, 2 од. обл. відеодокументів.

  В архівних підрозділах установ, рукописних відділах музеїв і бібліотек зберігається близько 22,4 млн. од. зб. та 1,25 млн. од. обл. документів Національного архівного фонду. Таким чином, станом на 01.01.2021 загальна кількість документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації становить 82,7 млн од.зб. та од. обл.

  Найбільший за обсягом документів серед державних архівів України наразі є Державний архів Львівської області. Станом на 01.01.2021 сумарно у цьому архіві зберігається 2 495 674 од.зб., од. обл. документів Національного архівного фонду.

  Найдавніший документ державних архівів України – борговий лист на бересті із давньоруського міста Звенигорода (перша третина ХІІ ст. – ЦДІА України, м. Львів).


  Найдавніший документ, що зберігається в державних архівах Києва, – грецьке Євангеліє (пергамент, ХІІІ ст. – ЦДІА України, м. Київ).


  Найдавніший документ Національного архівного фонду датується ІІІ тисячоліттям до н. е. (глиняні таблички – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

  Найдавніший документ Національного архівного фонду слов’янського походження – Київські глаголичні листки (кінець ІХ – початок Х ст. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).