• In English
 • Національний архів Угорщини та Будапештський столичний архів

  28 липня 2015 року було підписано Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини та Протокол про спільні проєкти між Сторонами.

  Одним з пунктів Протоколу про спільні проєкти передбачено сприяння подальшому розвитку регіонального співробітнитцва між архівними установами держав Сторін, у тому числі Державного архіву Закарпатської області з Сабол-Сатмар-Березьким комітатським архівом Національного архіву Угорщини (пункт 5).

  Державний архів Закарпатської області активно співпрацює також з Будапештським столичним архівом. З обома архівними установами Угорщини архівом підписано відповідні договори про співробітництво.

  Результатом проведеної спільної роботи з Будапештським столичним архівом є оцифрування кадастрових карт, виготовлених у 1856-1890 роках у масштабі 1:2880, що зберігаються в Державному архіві Закарпатської області та створення електронного ресурсу у вигляді бази даних, яка доступна на офіційних вебсайтах обох архівів.

  Опубліковані оцифровані документи відкривають для дослідників нові простори, оскільки стає можливим швидке відображення, збільшення, зменшення мозаїк сіл і мозаїк цілої жупи, як єдиної карти. Геореферовані карти дають можливість проводити подальші територіально – інформативні порівняльні аналізи, зіставляти покази сучасних і кадастрових карт.

  Усього оцифровано понад 8000 кадастрових карт.

  Доступ до ресурсу за посиланням: https://mapire.eu/beregovo/

  Ще один проєкт реалізований Державним архівом Закарпатської області спільно з Будапештським столичним архівом, це оцифрування та удоступнення в мережі Інтернет документів першого перепису населення Чехословаччини в 1921 році, м. Ужгород Підкарпатської Русі (територія  сучасного Закарпаття). Документи перепису збереглися майже повністю.

   У рамках проєкту оцифровано 238 справ, ще практично понад 135 тисяч файлів, а також проведено консервацію цих документів.

  У переписних листах містяться інформація про населений пункт, назву вулиці, номер будинку із зазначенням прізвища власника та дані всіх мешканців будинку (дата й місце народження, рідна мова, релігія, рід занять тощо). Вони можуть слугувати надзвичайно багатим джерелом як історіографії, так і генеалогії. Більшу частину попередньо надрукованих двомовних (чеська, угорська) анкет заповнено олівцем, а меншу – ручкою.

  Доступ до ресурсу за посиланням: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/KarpataljaiNepszamlalas1921/

  У січні 2020 року розпочато роботу над спільним проєктом Державного архіву Закарпатської області та Комітатською і міською бібліотекою ім. Моріца Жигмонда, м. Ніредьгаза (Угорщина), яким передбачено оцифрування періодики Березької, Угочанської, Ужанської жуп, що зберігається у фондах держархіву області. Відповідно до досягнутих домовленостей, оцифровані документи буде розміщено на офіційних вебсайтах обох учасників проєкту.