• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за вересень 2021 року
  Опубліковано 5 жовтня 2021 року о 11:25

  Вітаємо шановну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ.

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено 798 документів НАФ комплекс 1-530 “Канал «Дніпро-Донбас»”;

  Центральний державний електронний архів України опублікував опис   № 3 ф. № 9 «Петущак Валерій Дісанович (р.н. 1939) український  мандрівник, науковець, письменник»;

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного оприлюднив 31 документ (13 фотодокументів для добірки «Поет живопису» до 120-річчя від дня народження художника М. Глущенка; фрагменти з 5 кінодокументів і 3 відеодокументів для відеороликів до 25-ї річниці введення грошової одиниці України – гривні, Дня українського кіно та 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, а також 10 фонодокументів для добірки до Міжнародного дня музики).

  Також, додано 313 облікових записів до інформаційного ресурсу «Електронний каталог аудіовізуальних документів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного» (з них 233 записи з доданими описами відео зйомок на відеодокументи та 80 записів на фонодокументи);

  На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об’єднань України оприлюднено:

  • 12 справ: справи з протоколами та витягами з протоколів засідань Політбюро ЦК КП(б)У за 1931 рік в онлайн-проєкті «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.» та справи ф. 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих»;
  • 97 документів: в онлайн-виставках «Документальна спадщина про Михайла Сергійовича Грушевського» та «Знати і пам’ятати… Бабин Яр в архівних документах»;
  • 2 описи ф. № 62 «Український штаб партизанського руху (1942-1944)» – описи № 1, 2 із документами командування і відділів УШПР та його представництв при Військових радах Українських фронтів                     за період 1942-1946 рр.

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив:

  • 30 справ ф. 618 “Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів”;
  • 100 справ ф. 310 “Український університет у Львові”;
  • 9 описів: оп.1 ф. 135 «Лозинський Владислав (1843-1913), історик культури й мистецтва, письменник, журналіст і публіцист», оп.1 ф. 138 «Бадецький Кароль Юзеф (Badecki Karol Józef, 1886-1953), архівіст, бібліотекар, бібліограф, історик літератури, працівник Архіву давніх актів у Львові, директор Архіву давніх актів, професор Ягеллонського університету», оп.1 ф. 190 «Товариство ім. Петра Скарги, м. Львів», оп.1 ф. 195 «Товариство взаємної допомоги учасників польського повстання 1863–1864 рр., м. Львів», оп.1 ф. 196 «Політичне товариство “Руська рада” (“Русская рада”), м. Львів», оп.1 ф. 310 «Український університет у Львові», оп.1 ф. 578 «Об`єднання міст Малопольщі і Тешинської Сілезії, м. Краків», оп.1 ф. 592 «Студентський кооператив “Взаємна поміч”, м. Львів», оп.1 ф. 596 «Товариство українських студентів “Молода Громада”, м. Перемишль».

  Центральний державний історичний архів України, м.Київ опублікував 27 метричних книг: ф. 1164 Метричні книги єврейських громад м. Києва та Київського повіту , а також ф. 127, Київська духовна консисторія;

  На вебпорталі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України оприлюднено:

  На вебсайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки оприлюднено 8 фондів, 8 описів, 89 справ, усього оцифровано 30172 документа :

  • 108 документів з 20 фонду, Товариство прихильників української культури в м. Курітіба (Бразилія);
  • 17 документів з 21 фонду, Колекція копійних документів, що надійшли до ЦДАЗУ;
  • 46 документів з 25 фонду, Об’єднання Демократичної Української Молоді (ОДУМ). Філія в Чикаго (США);
  • 484 документа з 28 фонду, Український відділ Міжнародної культурно-освітньої асоціації (УВ МКОА);
  • 108 документів з 31 фонду, Замулко-Дюбуше Наталя Йосипівна (1948 р. н.), поетеса, письменниця;
  • 971 документ з 69 фонду, Маскалик Павло Михайлович (1942 р. н.), актор Українського народного театру у Пряшеві, письменник;
  • 520 документів з 51 фонду, Митрополит Полікарп (Сікорський Петро Дмитрович, 1875–1953), першоієрарх Української автокефальної православної  церкви в діаспорі;
  • 1105 документів з 41 фонду, Селешко Михайло Дамянович (1901-1980), український журналіст та громадський діяч.

  Державний архів Вінницької області оприлюднив 8708 фото ф. 474. Ямпільський повітовий суд, 1820 од. зб., 1794 – 1872 рр.

  Державний архів Волинської області оприлюднив:

  • 40 архівних кримінальних справ несудових органів за 1944-1993 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» ;
  • 34 архівних справ з ф.3, Луцька міська управа, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії ;
  • 9 архівних справ з фонду ф.158, Магістрат міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства;
  • 8 описів фондів радянського періоду та незалежної України;

  Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 8 Метричних книг про народження, смерть, шлюб розлучення (синагога, м. Новомосковськ Новомосковського повіту) 1875-1920 рр. ф. 193, оп. 1, спр. 234; оп. 4, спр. 115, 116, 117; оп. 9, спр. 72, 85, 94, 100 та описи архівних фондів радянського періоду ф. 1521 – ф. 3321 .

  Державний архів Житомирської області оприлюднив11 справ (№ 493, 1321, 1338, 1431, 1441, 1454, 1464, 1489, 1500, 1525, 1565) ф. 1 опис 77 «Волинська духовна консисторія. м. Житомир Волинської губернії» .

  Державний архів Запорізької області опублікував 181 опис справ періоду після 1917 року;

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив 107 описів науково-довідкового апарату періоду до 1939 року;

  Державний архів Київської області опублікував 109 описів 82 фондів періоду після 1917 року;

  Державним архівом Кіровоградської області оцифровано 71 документ – ф.160, оп.1 , Собор Успіння Божої Матері, м. Зінов’євськ Зінов’євського округу (спр: 1 – 73);

  Державний архів Луганської області оприлюднив 37 документів, з них 34 архівні описи: метричні книги, сповідні відомості, описи справ постійного зберігання;

  Державний архів Львівської області оприлюднив 131 опис: П-5024 Сколівський районний комітет КП України, Львівської області (53 описи), П-22 Сокальський районний комітет КП України, м. Сокаль, Львівської області (48 описів), П-2477 Партійний архів Львівського обкому КПУ,Ленінського райкому КПУ, м. Львів (29 описів) та П-2948 “Пртархів Львівського обкому КПУ, партком Сокальського виробничо-колгоспного управління (1 опис);

  Державний архів Миколаївської області оприлюднив 30 од.зб. метричних книг Ф- 484 «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» (1551-1580) – 138 описів (44 фондів) колишнього партійного архіву;

  Державним архівом Полтавської області опубліковано 43 описи фондів дорадянського та радянського періодів;

  Державним архівом Рівненської області опубліковано 150 метричних книг ф.740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 4;

  Державний архів Сумської області оприлюднив: 3316 од. зб. ф.7615 (Колекція листів громадян, примусово вивезених на роботу до Німеччини у 1941-1943 роках та тих, які проживали на тимчасово окупованій території Сумської області у період Другої світової війни), 61 метрична книга та 92 книги реєстрації актів громадянського стану Сумщини, 15 описів справ фондів особового походження, 13 описів справ фондів органів поліції періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 рр., 11 описів справ фондів органів юстиції та суду періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 рр.;

  Державний архів Тернопільської області оприлюднив 30 метричних книг (ф.484 оп.1) Єврейської синагоги Кременецького повіту Волинської губернії 1870–1907 рр.;

  Державний архів Харківської області опублікував 27 оцифрованих архівних справ НАФ: це 15 метричних книг Харківської духовної консисторії та 12 кримінальних справ на репресованих громадян м. Харків та Харківської області;

  Крім того, опубліковано 15 описів на документи НАФ (з них 10 описів фондів дореволюційного та 5 описів фондів радянського періоду) , а також електронні бази даних (списки оцифрованих справ та описів);

  Державний архів Херсонської області оприлюднив 119 справ та 21 опис – метричні книги православних церков Дніпровського повіту Таврійської губернії, метричні книги Бериславського рабина, архівно-слідчі справи репресованих осіб, сповідальні розписи, ревізькі казки, документи Херсонської губернської креслярні;

  Державний архів Черкаської області опублікував 56 описів 43 фондів періоду після 1917 року;

  Державний архів Чернівецької області оприлюднив 118 документів примарії міста Садгора, які висвітлюють соціально-економічний розвиток населеного пункту та 20 описів дорадянських фондів;

  Державний архів Чернігівської області опублікував 115 справ радянського та дорадянського періодів та 774 описи партійних описів;

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівними установами опублікована на офіційному сайті Державної архівної служби України та містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.