• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за травень 2022 року
  Опубліковано 3 червня 2022 року о 11:47

  Державна архівна служба України вітає численну аудиторію вебпорталу Укрдержархіву і принагідно повідомляє, що попри широкомасштабну російську агресію на території нашої країни, вітчизняні архівісти продовжують працювати та оцифровувати документи Національного архівного фонду задля їх збереження та доступності для користувачів архівної інформації.

  До вашої уваги – традиційна добірка оцифрованих у травні 2022 року державними архівами України архівних документів та описів справ до них, що віднині доступні в онлайн режимі.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України наприкінці травня завантажив до E-resourceархіву 61161 сканкопії аркушів документів з 429 архівних справ фонду 505 «Всеукраїнська комісія із землеустрою трудящих євреїв при Президії ВУЦВК (УкрКОМЗЕТ), м. Харків, 1923-1933 рр.»

  ЦДАВО України завершив публікацію документів фонду 505. 25 березня 2022 року архівом повідомлялося про оприлюднення документів цього фонду, починаючи зі справи № 1 до № 470. Загалом по фонду 505 завантажено 126240 сканкопій аркушів документів.

  Архівом продовжено роботу із завантаження до Е-ресурсу цифрових копій документів з історії єврейської людності за доби Української революції 1917-1921 років. Це документи фонду 571 «Українська рада товариства із землевлаштування трудящих євреїв, м. Харків, 1925-1938 рр.» за описом № 2 у кількості 645 справ, 64636 скан-копії аркушів документів.

  ЦДАВО України також було оприлюднено на власних е.ресурсах 46 описів справ фондів органів державної влади України, колишнього СРСР та УРСР, інших установ.

  • Завантажено сканкопії аркушів документів фондів:
   284 «Тимчасова комісія закордонної допомоги дітям при ВУЦВК, м. Харків» з 10 справ оцифровано та завантажено 7 справ, 1161 сканкопія;
  • 3563 «Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) – політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, Української господарської академії в м. Подебрадах»ьз 263 справ оцифровано та завантажено 124 справи, 20987 сканкопій аркушів документів (робота продовжується);
  • 5235 «Уряд Української Народної Республіки в екзилі» з 2198 справ оцифровано та завантажено 540 справ, 48145 сканкопій аркушів документів.

  Оновлено онлайн-проєкт Центрального державного архіву громадських об’єднань України «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919–1991 рр.». Додано ще 13 оцифрованих справ обсягом 2320 файлів. Протоколи, витяги з протоколів засідань Політбюро ЦК КП(б)У за 1936–1937 роки та стенограми обговорення окремих питань на засіданнях Політбюро ЦК КП(б)У за 1936 рік.

  На E-resource ЦДАГО України розміщено повнотекстові описи фонду № 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991)», що об’єднують 9443 справи:

  • опис 50 «Документи керівних органів Вінницької-Одеської обласних партійних організацій та Закарпатського обкому ЛКСМУ, надіслані до ЦК КП(б)У» частини І-ІІ (1941-1947);
  • опис 51 «Документи керівних органів обласних партійних організацій, надіслані до ЦК КП(б)У» частини І-ІІ (1941-1948).

  Не припинялися роботи зі створення електронних версій важливих документів і в Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. З початку травня на офіційному веб-сайті сайті архіву у рубриці «Е-каталог» додано 10 788 нових облікових записів фонодокументів (грамплатівок, компакт дисків, магнітних звукозаписів) та 1500 нових облікових записів фотодокументів 0-го розміру.

  Центральним державним історичним архівом України, м. Київ у рубриках «Довідковий апарат» та «E-Directory» розміщено електронні версії 178 описів з 481 по 657 фонду 127 «Київська духовна консисторія» та цифрові копії 13 метричних книг з фонду 127 «Київська духовна консисторія», опис 1012, справи 1856– 186, а також 46 справ з 91–135 фонду 128 «Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ», опис1, том 1, «Вотчинні справи».

  Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок Таращанського, Черкаського, Чигиринського, Уманського повітів.

  На прохання дослідників архівом оцифровано описи фамільних і особових фондів (Потоцьких, Грохольських, Понятовських, Мнішків, Тарновських, Тарло). Це фонди 149, 239, 243, 250, 251, 254.

  Також опубліковано описи фонду 61 Київська поштова контора та фонду 108 Чернігівська полкова канцелярія.

  Довідковий аппарат

  E-Directory

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів продовжує оприлюднювати електронні версії описів архівних фондів. Перелік поповнено 55-ма описами фондів 21–24, 27–31, 33–34, 36–54, 58, 62, 67–68, 69–70, 75 з 1783 р. Руського, Жовківського, Сяноцького, Золочівського, Львівського, Самбірського, Тарнівського, Ряшівського, Бережанського, Тернопільського, Стрийського округів, фондів 129, 168, 178, 179, 183, 202,353, 355 установ та організацій, що діяли в м. Львові; 10-ма описами фондів Крип’якевича Івана, Назарука Осипа, Старосольського Володимира-Степана, Крушельницького Антіна, Студинського Кирила, Левицького Володимира Лукича, Лукань Романа Степана, Дорошенка Володимира, Боберського Івана, Ярошевського Богдана-Валеріана (фонди 357–367).

  ЦДІАЛ України також оприлюднив у травні 2022 року цифрові копії метричних книг римо-католицького віросповідання у кількості 200 справ (фонд 618, опис 2, справи 1301–1500), 10 справ індуктів декретів Переворського земського суду (фонд 12, опис 1, справи 26–35).

  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує наповнювати новий електронний ресурс «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України». У травні стала доступною інформація про 1765 архівних справ. До користувачів 10 нових описів особових фондів: літературознавця М.К.Гудзія (фонд 10, опис 1, опис 2); письменника О.Т.Гончара (фонд 34, опис 2); художника М.М.Щеглова (фонд 384, опис 1); художників Д. А. та О.Д.Жудіних (фонд 495, опис 1); письменника і журналіста Д.М.Прилюка (фонд 722, опис 2); письменника Є.С.Кравченка (фонд 741, опис 1); письменника В.Є.Александрова (фонд 749, опис 2); композитора В.С.Губаренка (фонд 787, опис 1); актриси О.І.Затварської (фонд 961, опис 1); діячів культури – актриси театру і кіно, педагога, режисера П.М.Нятко-Табачникової та філософа І.А.Табачникова (фонд 1359, опис 2).

  На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Електронний архів» оприлюднено ще 191 архівну кримінальну справу несудових органів за 1939–1992 роки з фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область» на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку. Загалом архівом вже оприлюднено 1108 архівних кримінальних справ.

  У травні архівом також оприлюднено ще 1 опис 1 фонду до 1939 року та 31 опис 20 фондів радянського періоду фондів 277, Р-706–Р-710, Р-712–Р-716, Р-720, Р-722–Р-725, Р-728, Р-731–Р-734.

  Державний архів Дніпропетровської області продовжує оприлюднювати на власному сайті копії метричних книг.

  У розділі «Метричні книги» рубрики «Електронний архів» додатково розміщено скановані копії метричних книг (Різдво-Богородична церква, с. Кам’янське) про народження, шлюб, смерть (фонд 193, опис 3, справи 159–162, 342, 343 за 1892, 1897–1899, 1908–1909 роки).

  У розділі «Описи архівних фондів радянського періоду» рубрики «Електронний архів» розміщено додатково 30 описів (фонди Р-2281–Р-2287, Р-2293, Р-2295, Р-2298–Р-2308).

  На сайті Державного архіву Житомирської області в рубриці «Електронний архів» презентовано цифрові копії 20 справ дорадянського періоду з фондів: 67 «Волинське губернське правління. м. Житомир Волинської губернії» опис 3 справи 405–414, 420–422 рабинатні книги та фонду 118 «Волинська казенна палата. м. Житомир Волинської губернії» опис 14 справи 84, 302, 318, 321, 326, 327, 352 ревізькі казки.

  Державний архів Івано-Франківської області оприлюднив у розділі «Е-архів» 15 описів фондів 172–187, Постерунки державної поліції у сс. Пасічна, Рафайлова, Яблуниця, Святий Юзеф, Старуня, Солотвина, Дзвиняч, Вороненка, Манява, Пороги, Обертин Надвірнянського повіту та сс. Святий Станіслав, Гвіздець, Слобідка Лісна Коломийськго повіту, м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства.

  Продовжується поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року».

  Цього разу до уваги користувачів цифрові копії 88 описів 66 фондів періоду після 1917 року (фонди Р-4352 – Р-4354, Р-4357, Р-4360, Р-4362 – Р-4364, Р-4366, Р-4367, Р-4369, Р-4370, Р-4374 – Р-4378, Р-4380, Р-4381, Р-4383 – Р-4385, Р-4387, Р-4388, Р-4390, Р-4392, Р-4393, Р-4395 – Р-4430, Р-4432 – Р-4434). Це фонди Згурівської районної управи та низки сільських управ Згурівського та Яготинського районів тодішньої Полтавської області; громадських господарств сіл Згурівського району (Безуглівки, Згурівки, Нової Оржиці, Попівки, Старої Оржиці, Турівки та ін.), а також Київського музичного комбінату та Згурівського цукрового комбінату. Комплекс фондів пов’язаний із періодом післявоєнної відбудови Київщини.

  Рубрику сайту «Електронний архів/Фонди» Державного архіву Кіровоградської області доповнено понад 3 тис. оцифрованих фільтраційних справ на громадян Кіровоградщини, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн гітлерівської коаліції під час Другої світової війни (фонд П-5907 «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області» (опис 7, справи 400–999; опис 8, справи 1-997; опис 9. справи 1–999; опис 10, справи 1–759).

  Державний архів Львівської області оцифрував та оприлюднив на офіційному веб-сайті 4 книги Миколаївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану за 1940–1941 рр.

  Загалом з початку року Державним архівом Львівської області оприлюднено 22 книги відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940–1941 рр.

  У травні 2022 року на вебсайті Державного архіву Рівненської області у розділі «E-архів» розміщено 30 метричних книг фонду Р-740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області», опис 2. Метричні книги про народження, шлюб, смерть по населених пунктах: с. Гоща, 1900–1903 рр., с. Бочаниця, 1884–1897рр., с. Бугрин, 1863–1907рр., с. Вільгір, 1863–1905рр., с. Горбаків, 1863–1900рр., с. Дорогобуж, 1863–1899рр.

  У Державному архіві Сумської області упродовж травня 2022 року оцифровано 139 справ документів Національного архівного фонду. Це, 50 справ фонду 814 «Конотопська міська управа», 86 справ фонду Р-7615 «Колекція документів громадян, вивезених до Німеччини у 1941–1945 роках» та 3 справи цього ж фонду, що містять листи радянських військовополонених.

  Документи оприлюднені на сайті архіву у розділі «Документи on-line», рубрики «Е-архів.

  Державний архів Тернопільської області минулого місяця надав користувачам онлайн доступ до 28 оцифрованих описів фондів періоду після вересня 1939 року.

  Державний архів Хмельницької області завдяки подарованому сканеру від Ukrainische Orthodoxe Kirchengemeinde e.V. та Pilecki-Institut збільшує темпи оцифрування архівних документів.

  До створених раніше електронних версій документів архів додав 55 справ. Це, документи фонду Ф. 17 Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція); Ф. 315 Подільська духовна консисторія та фонду Ф.685 Подільська римо-католицька духовна консисторія.

  Оцифровано описи фондів Р–1247 «Кам’янецька 6-а трудова школа» та Р–3124 «Кам’янецька-Подільська 4-а єдина трудова школа».

  Оцифровані документи та матеріали доступні в розділі «Архів-on line», рубрика «Довідковий апарат ОПИСИ».

  Державний архів Черкаської області наповнив власну електронну базу ще 63 оцифрованими описами фондів періоду після 1917 року.

  Триває поповнення «Довідкового апарату» на сайті Державного архіву Чернівецької області, у травні 2022 року рубрику «Довідковий апарат» доповнено новими описами дорадянського періоду (52 описи, 1210 аркушів).

  Посилання 1

  Посилання 2

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн-добірка оцифрованих документів усіма державними архівами, опублікована на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України, яка містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених цифрових копій документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.