• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Новини оцифрування документів державними архівами: квітневий дайджест
  Опубліковано 5 травня 2021 року о 16:35

  Вітаємо численну аудиторію вебпорталу Державної архівної служби України традиційною добіркою доступних в онлайн режимі оцифрованих документів архівних установ за квітень 2021 року.

  З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів

  Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив:

  • 200 справ ф.132, оп. 1 – листи державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та ін. країн;
  • метричних книг (949 цифрових копій) ф. 618, оп. 2 – документи митрополичої римо-католицької консисторії ;
  • 10 описів (ф.19 –Йосифінська метрика  та ф. 468 – Окружна дирекція державних залізниць, м. Радом).

  На вебсайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки оприлюднено 16 документів (добірка документів до 35-річчя Чорнобильської катастрофи: “ЧУЖОЇ БІДИ НЕ БУВАЄ”) та 52 документи для онлайн-виставки «В ІМ’Я ДОБРА І МИЛОСЕРДЯ» (Харитативна діяльність українських громадських організацій в діаспорі).

  На вебсайті Центрального державного науково-технічного архіву України оприлюднено 1449 документів «Гусеничний трактор ДТ-54А».

  Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного оприлюднив 69 добірок аудіовізуальних документів, присвячених 35-м роковинам Чорнобильської трагедії, а також річницям від дня народження М. Крушельницького та О. Іваненко.

  Вебпортал Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України поповнено:

  – 6 цифровими копіями документів  українських митців: В. Симоненка, Г. Черінь, Н. Ужвій та ін. (ф. 802, 908, 1147, 1214, 1301)

  – 135 цифровими копіями документів українського історика, архівіста, палеографа й археолога Івана Михайловича Каманіна (ф. 1303)

  – 12 цифровими копіями документів українського письменника Анатолія Івановича Шияна (ф. 448)

  – 8 цифровими копіями документів українського поета, перекладача, літературного критика Андрія Самійловича Малишка (ф. 22)

  – 12 цифровими копіями документів українського письменника Гордія Максимовича Коцюби (ф. 144, 260, 271)

  – 6 цифровими копіями документів українського композитора Всеволода Петровича Рождественського (ф. 758)

  – 13 цифровими копіями документів про Чорнобильську трагедію

  – 800 цифровими копіями документів українського поета, перекладача, літературного критика Андрія Самійловича Малишка з його особового фонду (ф. 22) та особових фондів інших митців (Б. Антоненка-Давидовича (ф. 159), З. Гайдай (ф. 147), В. Єніної (ф. 37), С. Жураховича (ф. 115), В. Коротича (ф. 599), В. Кучера (ф. 240), Г. Майбороди (ф. 200), Ю. Меженка (ф. 365), М. Рильського (ф. 46), Ю. Смолича (ф. 169), М. Стельмаха (ф. 66), П. Тичини (ф. 464), Н. Ужвій (ф. 1147), А. Шияна (ф. 448), О. Ющенка (ф. 321) та ін.), що зберігаються в ЦДАМЛМ України.

  Центральний державний історичний архів України, м.Київ опублікував  57 справ з різних фондів ЦДІАК України та 9 удосконалених описів (Метричні книги з ф. 127, Актові книги з ф. 1, 2, 26, 39, 44).

  На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об’єднань України оприлюднено:

  • 19 справ на 2733 аркуша з протоколами та стенограмами засідань Політбюро ЦК КП(б)У в онлайн-проєкті «Управлінські рішення вищого політичного керівництва України. 1919-1991 рр.»,
  • 20 документів на 56 аркушах документи до пам’ятних дат і подій (до Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розмінування; Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру; Всесвітнього дня авіації та космонавтики; 130-річчя з дня народження українського військового та державного діяча Юрія Тютюнника; 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС),
  • 2 повнотекстові описи ф. 7 (оп. 5, 6) на 3157 справ.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України оприлюднив 16 описів реконструкції документальної спадщини української еміграції.

  Державний архів м.Києва до 35-их роковин аварії на Чорнобилькій АЕС опублікував в онлайн архіві 504 документи (6299 скан-копій) із трьох фондів, за період від 30 квітня 1986 р. до кінця вересня 1998 р. та 507 аркушів оцифрованих описів.

  Державний архів Вінницької області оприлюднив 30 000 карток географічної картотеки,7819 фото ф.177. Могилів-Подільське повітове казначейство, 1389 справ, 1795 – 1920 рр. та 6800 кадрів (8 справ) ф.177. Могилів-Подільське повітове казначейство, 1389 справ, 1795 – 1920 рр.

  На офіційному веб-сайті Державний архів Волинської області оприлюднив описи фондів колишнього партійного архіву ф. П-1, Управління Комітету державної безпеки(КДБ) при Раді Міністрів УРСР по Волинській області, м. Луцьк Волинської області.

  Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 3 метричні книги про народження (синагога, м. Катеринослав) 1904-1910 рр. (ф. 193, оп. 3, спр. 612, 612а, 613) та 45 описів актів реєстрації цивільного стану відділами державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровської області 1943 – 1944 рр.

  Державний архів Житомирської області оприлюднив 46 справ ф. 1 оп. 77 “Волинська духовна консисторія” метричні книги по повітам Волинської губернії 1869-1922 роки  та 120 описів фондів Р-728 – Р-902 за 1932-1957рр.

  На офіційному сайті Державний архів Запорізької області опублікував 28 описів справ періоду після 1917 р. по фондам: Р-31, Р-32, Р-33, Р-35, Р-36, Р-37, Р-39, Р-40, Р-41, Р-43, Р-44, Р-45, Р-46, Р-47, Р-49, Р-50, Р-51, Р-52, Р-54, Р-55, Р-58, Р-60, Р-61, Р-62, Р-63, Р-64, Р-65.

  Державний архів Київської області оприлюднив цифрові копії 94 описів справ 84 фондів періоду після 1917 року, описи справ фондів Української революційної доби 1917–1921 рр. та радянського періоду (1920-х–1950-х рр.). Історію національно-визвольного руху українців репрезентують фонди Гайсинського повітового комісара Української Народної Республіки (ф. Р-3396) та часопису «Боротьба» (друкованого органу Української партії соціалістів-революціонерів, ф. Р-3315).

  Державним архівом Кіровоградської області оцифровано описи справ фондів органів КПРС та ВЛКСМ (ЛКСМУ) Кіровоградської області ( П – 404 – П-1408).

  А ще, оприлюднено книги реєстрації актів про народження, шлюб та смерть Херсонської духовної консисторії Троїцької церкви села Лелеківка Єлисаветградського повіту Херсонської єпархії;

  фільтраційні справи на громадян Кіровоградщини , вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн гітлерівської коаліції під час Другої світової війни (фонд «Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області»).

  Державний архів Львівської області оприлюднив 48 описів фондів «Партійний архів Львівського обкому України» та «Залізнодорожний районний комітет», та 2 друковані видання для дітей: Нариси й оповідання “Земля” – Василь Стефаник; Образки “Синя книжечка – Василь Стефаник .

  Державний архів Миколаївської області оприлюднив 63 описи (53 фондів) колишнього партійного архіву.

  Державним архівом Полтавської області опубліковано 113 описів фондів радянського періоду .

  На офіційному веб-сайті Державний архів Рівненської області оприлюднив 100 документів ф. Р-740, оп. 4 «Метричні книги записів про народження, шлюб та смерть» за 1842–1925 роки .

  Державний архів Сумської області оприлюднив на своєму офіційному вебсайті 1149 карток біржі праці м. Суми періоду тимчасової нацистської окупації 1941-1943 років (прізвища з літери Ц по літеру Я), 11 описів ф. Р-7641 Управління Служби безпеки України в Сумській області , а також 45 метричних книг та 24 книги реєстрації актів громадянського стану.

  Державний архів Харківської області оприлюднив на власному офіційному сайті – 5 описів, 18 справ (з них 5 метричних книг, 4 ревізькі казки, 9 кримінальних справ).

  Оцифровані документи можна знайти за наступними посиланнями:

  Державний архів Херсонської області на офіційному сайті опубліковав 104 справи серед яких: метричні книги церков м. Херсон, ревізькі казки (реєстри) та документи Херсонської губернської креслярні.

  Державний архів Хмельницької області на офіційному сайті оприлюднив нові оцифровані справи ф. 17 «Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)», ф. 226 «Подільська казенна палата», ф. 315 , «Подільська духовна консисторія», ф. 132 «Кам`янець міська думка» та Покажчик (внутрішні описи документів справ) до 76 справ ф. 234, “Подільське відділення Селянського поземельного банку” та 20 описів (1-20) ф. 29 «Проскурівський магістрат».

  Державний архів Черкаської області опублікував 75 описів 37 фондів після 1917 року.

  Державний архів Чернівецької області оприлюднив на власному вебсайті 91 опис дорадянського та радянського періодів.

  Державний архів Чернігівської області оприлюднив 100 справ дорадянського та радянського періодів, та 74 описи справ радянського періоду та партійних справ.

  Нагадаємо, що Дайджест – це щомісячна онлайн добірка оцифрованих документів усіма державними архівними установами опублікована на офіційному сайті Державної архівної служби України та містить стислу інформацію щодо нових оприлюднених документів НАФ, довідкового апарату, описів тощо.