• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Нормативно-методична комісія

  Нормативно-методична комісія Державної архівної служби України є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства, створення та функціонування державної системи страхового фонду документації, зокрема:

  • законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, які в установленому порядку Укрдержархів подає Міністру юстиції України;
  • актів нормативного характеру, що підлягають держреєстрації;
  • положень про архівні установи, що підлягають погодженню з Укрдержархівом та затвердженню Міністром юстиції України;
  • наукових звітів, правил, міжнародних, міждержавних, національних та галузевих стандартів, інструкцій, нормативів, збірників форм документів, концепцій, навчальних програм, положень, методичних рекомендацій та інших методичних розробок і нормативних документів УНДІАСД та НДІ мікрографії;
  • наукових звітів та інших результатів досліджень науково-методичних центрів з питань архівної справи, створення та функціонування державної системи СФД;
  • правил, інструкцій, методичних рекомендацій та навчальних програм, розроблених іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами, що надійшли до Укрдержархіву на погодження;
  • договорів, протоколів та інших угод про співробітництво з іншими, в тому числі міжнародними установами та організаціями;
  • методичних документів загальногалузевого або міжгалузевого значення, розроблених державними архівними установами, підприємствами, установами, організаціями СФД;
  • роботи, подані на конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії.

  Комісія приймає рішення про подання для затвердження, погодження, розгляду на засіданні колегії Укрдержархіву проектів зазначених документів чи опублікування документів після їх схвалення

  Нормативно-методична комісія працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Укрдержархіву від 05 травня 2020 р. № 47.

  Склад Нормативно-методичної комісії затверджено наказом Укрдержархіву від 13 вересня 2022 №64 “Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України”