• In English
 • Нормативно-методична комісія

  Нормативно-методична комісія Державної архівної служби України є постійним науково-дорадчим органом, утвореним Державною архівною службою України (далі – Укрдержархів) з метою підтримки і розвитку інновацій, стандартів і кращих практик у сфері архівної справи та діловодства.

  Основними завданнями комісії є:

  • визначення пріоритетних напрямів прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та діловодства, надання пропозицій щодо форм і методів їх практичного впровадження;
  • удосконалення науково-методичного, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення архівної справи та діловодства;
  • сприяння підвищенню кваліфікації фахівців архівних установ;
  • розгляд проєктів нормативно-правових та методичних документів з архівної справи та діловодства.

  Нормативно-методична комісія працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Укрдержархіву від 05 травня 2020 р. № 47.

  Склад Нормативно-методичної комісії затверджено наказом Укрдержархіву від 13 вересня 2022 року №64 “Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України” (зі змінами, внесеними наказом Укрдержархіву від 23 січня 2023 року № 9 “Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України”).