• In English
 • Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів

  04 січня 2023 р.

  Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України
  «Про затвердження Інструкції з організації відвідування державних архівних установ»

  09 серпня 2022 р.

  Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»

  27 липня 2022 р.

  Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про використання страхового фонду документації України»

  02 березня 2021 р.

  Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку та правил внесення змін до документів галузевого страхового фонду документації»

  17 лютого 2021 р.

  Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»

  27 липня 2020 р.

  Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»

  24 червня 2019 року

  Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам” (pdf, 279 Кб)

  7 травня 2019 року

  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком” (pdf, 216 Кб)

  9 квітня 2019 року

  1. Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 09 квітня 2019 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-сайті Укрдержархіву проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (далі – проект наказу).

  Метою прийняття проекту наказу є приведення Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (із змінами), у відповідність до чинного законодавства.

  2. Поштова адреса розробника проекту наказу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

  Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua.

  3. Спосіб оприлюднення проекту наказу – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

  4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська, 24. м. Київ, 03110, Державна архівна служба http://www.archives.gov.ua. тел./факс (044) 275-11-66.

  Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].

  5. Зауваження та пропозиції до проекту наказу юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

  28 липня 2018 року

  1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 24 липня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою» (далі – проект Постанови).

  Основною метою прийняття акта є приведення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою, у відповідність з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

  Впровадження цього проекту Постанови сприятиме зменшенню кількості та частоти проведення перевірок та встановлення критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику.

  2. Поштова адреса розробника проекту Постанови: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба. Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua

  3. Спосіб оприлюднення проекту Постанови – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

  4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua) тел./факс (044)275-27-77, (057)712-44-05.

  Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected]

  5. Зауваження та пропозиції до проекту Постанови фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

  27 червня 2018 року

  Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 26 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації” (далі – проект Закону).

  Основною метою є проведення децентралізації системи державного управління та передачі максимальної кількості функцій і повноважень із загальнодержавного на місцевий рівень та реформувати діючу на сьогодні систему державного контролю у сфері страхового фонду документації.

  Впровадження цього проекту Закону надасть можливість створити дієвий механізм контролюючих органів страхового фонду документації у системі місцевих органів влади, що забезпечуватиме контроль, виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

  Поштова адреса розробника проекту Закону: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

  Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua

  Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

  Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Закону приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (044)275-36-55.

  Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].

  Зауваження та пропозиції до проекту Закону фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

  27 червня 2018 року

  Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації”

  Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 26 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (далі – проект Закону).

  Основною метою є приведення у відповідність нормативно-правових актів, які врегульовують дозвільні процедури у сфері страхового фонду документації до вимог нормативно-правових актів функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний принцип провадження господарської діяльності.

  Впровадження цього проекту Закону надасть можливість змінити на декларативний принцип спосіб державного регулювання з видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

  Поштова адреса розробника проекту Закону: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

  Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua

  Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

  Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Закону приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (044)275-36-55.

  Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].

  Зауваження та пропозиції до проекту Закону фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

  19 червня 2018 року

  Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 19 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України» (далі – проект Наказу).

  Основною метою проекту Наказу є виконання вимог законодавства України, що регулює здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме: приведення нормативно-правової бази у сфері страхового фонду документації у відповідність з вимогами статей 4, 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342.

  Впровадження цього проекту Закону надасть можливість створити дієвий механізм контролюючих органів страхового фонду документації у системі місцевих органів влади, що забезпечуватиме контроль, виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

  здійснювати заходи державного контролю органами державного контролю у сфері страхового фонду документації на принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері страхового фонду документації;

  затвердити уніфіковану форму акта перевірки;

  виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації суб’єктами господарювання.

  Поштова адреса розробника проекту Наказу: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

  Електронна адреса: www.archives.gov.ua

  Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

  Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (057)712-44-05.

  Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: [email protected].

  Зауваження та пропозиції до проекту Наказу фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).