• In English
 • Грімстед Патриція Кеннеді. “Празькі архіви” у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки

   

   

  Ґрімстед Патриція Кеннеді
  “Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки /
  Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету / переклад з англ. Т. Боряк, відп. ред Г.Папакін. – К., 2005. – 252 с.

  ББК 79.3 (4 Укр)
  Г 84

  ISBN 966-625-023-3

  © Патриція Кеннеді Ґрімстед, 2005
  © Тетяна Боряк, переклад з англійської, додатки, 2005
  © Державний комітет архівів України, 2005

  У книзі публікується переклад нової редакції одного з розділiв монографії Патриції Кеннеді Ґрімстед Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна і міжнародна політика реституції (Кембрідж, Масс., 2001).
  Переклад апробовано Українським науковим інститутом Гарвардського університету.
  У додатках вперше факсимільно представлено корпус дотичних документів з Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України та Державного архіву Російської Федерації.

  ЗМІСТ

  Умовні скорочення

  Частина 1. Віднайдення і вивезення міграційної україніки

  1. Еміграційна Россіка й Україніка та кінець РЗІА у Празі

  Повоєнні стимули до розшуків та повернення

  Кінець РЗІА у Празі

  Український історичний кабінет (УІК) у Празі

  Кінець УІК і передавання архіву до Києва

  2. Україніка у Києві з Праги та інших місць

  Празька українська колекція у Києві

  “Оперативне використання”

  Пізніші надходження з Праги

  Українські еміграційні архіви з інших країн

  3. Україніка та Россіка у Москві

  Передавання РЗІА до Москви

  РЗІА в Москві

  Український компонент у РЗІА

  Розпорошення РЗІА в СРСР

  РЗІА і трофейна россіка та україніка з інших джерел надходження у Москві

  Інтелектуальна реконструкція: новий путівник за збірками РЗІА в колишньому СРСР

  Нові мандри українських еміграційних документів: з Києва _ до Москви

  4. Повернена архівна україніка у Києві

  “Реорганізована” україніка в Києві

  Доступ до україніки після здобуття Україною незалежності

  Частина 2. Додатки

  Бібліографія

  Перелік документів

  Документи

  Від автора: заключні нотатки

  Замість післямови (Геннадій Боряк)

  Індекс