• In English
 • “Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки. Документи

  І. Україніка та Український історичний кабінет у Празі

      № 1. Титульний аркуш
  журналу обліку надходжень документальних матеріалів
  до Українського національного архіву-музею у Празі за 1925-1929 рр.;
  згодом – до Українського історичного кабінету за 1929-1943 рр.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 23
  № 2. Фрагмент журналу
  обліку надходжень документальних матеріалів до Українського національного архіву-музею у Празі
  та Українського історичного кабінету за 1925-1943 рр.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 23, арк. 1 зв.
        № 3. Титульний аркуш
  журналу обліку надходжень документальних матеріалів
  до Українського історичного кабінету за 1927_1928 рр. Т. 1
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 33

  № 4. Фрагменти журналу
  обліку надходжень документальних матеріалів
  до Українського історичного кабінету 1938_1939 рр. Т. 1
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 33 арк. 121 зв.

  № 4. Продовження, арк. 122

  № 4. Продовження, арк. 153 зв.

  № 4. Продовження, арк. 156

  № 5. Титульний аркуш
  журналу обліку надходжень документальних матеріалів
  до Українського історичного кабінету. Т. ІІІ. Не датовано
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 34

  № 6. Фрагмент журналу
  обліку надходжень документальних матеріалів
  до Українського історичного кабінету. Т. ІІІ. Не датовано
  ЦДАВО України ф. 3866, оп. 1, спр. 34, арк. 1

  № 6. Продовження, арк. 1 зв.
  № 6. Продовження, арк. 2 № 7. Титульний аркуш
  книги обліку надходжень документальнихматеріалів
  до Українського історичного кабінету за 1938-1939 рр.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 36
  № 8. Фрагменти книги обліку надходжень документальних матеріалів до Українського історичного кабінету за 1938-1939 рр.
  ЦДАВО України ф. 3866, оп. 1, спр. 36, арк. 1 зв.
  № 8. Продовження, арк. 2

  № 8. Продовження, арк. 83 зв.

  № 8. Продовження, арк. 84

  № 8. Продовження, арк. 84 зв.

  № 8. Продовження, арк. 85
  № 9. [Лютий-березень 1934 р.]
  Звіт про діяльність Українського історичного кабінету
  за три роки (1930-1933)
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 5, арк. 274

  № 10. 27 лютого 1934 р.
  Звіт про діяльність Українського історичного кабінету
  за січень-лютий 1934 р.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 5, арк. 275

      № 11. 4 червня 1934 р.
  Розписка С. Русової про передання документів
  у власність Українського історичного кабінету
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 5, арк. 182

  № 12. 1935 р.
  Звіт про діяльність Українського історичного кабінету
  за п’ять років існування
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 6, арк. 122

  № 13. 18 квітня 1939 р.
  Звіт про діяльність Українського історичного кабінету
  за січень_березень 1939 р.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 9, арк. 105

  № 13. Продовження, арк. 106

  № 14. 16 вересня 1939 р.
  Угода між О. Шаповал та Українським історичним кабінетом
  про передання архіву і бібліотеки М. Шаповала
  до Українського історичного кабінету
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 9, арк. 36

         № 14. Продовження, арк. 36 зв.
  № 14. Продовження, арк. 37 № 15. 7 січня 1942 р.
  Звіт про діяльність
  Українського історичного кабінету за 1941 р.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 10, арк. 103
  № 15. Продовження, арк. 104 № 15. Продовження, арк. 105

  № 16. 5 січня 1944 р.
  Звіт про діяльність
  Українського історичного кабінету за 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 10, арк. 161

      № 16. Продовження, арк. 161 зв.

  № 17. Звіт про діяльність
  Українського історичного кабінету за березень 1945 р.
  ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 10, арк. 187

  № 17. Продовження, арк. 187 зв.

  № 17. Продовження, арк. 188  

  ІІ. “Празькі архіви” – до Москви і Києва

  № 18. 4 травня 1945 р.
  Копія телеграми Наркома внутрішніх справ УРСР
  В. Рясного Наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії щодо відрядження
  до Німеччини та Чехословаччини українських архівістів для “розшуку і повернення” архівів. Резолюція Л. Берії: “Тов. Никитинскому.
  Сговоритесь с тов. Рясным и организуйте их доставку”.
  ДА РФ, ф. 5325, оп. 10, спр. 2029 арк. 1
  № 19. 10 травня 1945 р.
  Телеграма Наркома внутрішніх справ УРСР
  В. Рясного Начальнику Головного архівного управління НКВС
  СРСР І. Нікітінському щодо відрядження до Німеччини та Чехословаччини
  українських архівістів П. Павлюка, Г. Пшеничного, О. Куца, І. Олійника
  ДА РФ, ф. 5325, оп. 10, спр. 2029, арк. 4-4 зв. 

  № 20. 9 серпня 1945 р.
  Доповідна записка Заступника начальника
  Управління державних архівів НКВС УРСР П. Павлюка
  начальнику Управління П. Гудзенку про виявлення українських
  документальних матеріалів у Чехословаччині
  ЦДАВО України, ф. 14, оп. 7, спр. 56, арк. 37

  № 20. Продовження, арк. 37 а
  № 20. Продовження, арк. 38 № 20. Продовження, арк. 39
  № 21. 22 серпня 1945 р.
  Повідомлення Начальника Управління державних архівів УРСР
  П. Гудзенка Начальнику Головного архівного управління НКВС СРСР
  І. Нікітінському про віднайдення, концентрацію та підготовку
  до перевезення в Україну архівних матеріалів з Києва, Львова, Риги, Мінська, Новгорода,
  а також матеріалів “Празького архіву”
  ДА РФ, ф. 5325, оп. 2, спр. 1353, арк. 74№ 20. Продовження, арк. 39
  № 22. 25 серпня 1945 р.
  Нота Посла СРСР у Чехословаччині В. Зоріна
  Міністру внутрішніх справ Чехословацької Республіки В. Носеку 
  про дотримання зобов’язань стосовно приватних власників
  депозитів документів Українського історичного кабінету
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 2, арк. 13

  № 23. 22 серпня 1945 р.
  Повідомлення Уряду Чехословацької Республіки
  до Посольства СРСР про рішення щодо передання Урядові УРСР
  “в дарунок” “Празького архіву”
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 2, арк. 11

      № 23. Продовження, арк. 12

   

  № 24. 10 вересня 1945 р.
  Спеціальне повідомлення Начальника
  Головного архівного управління НКВС СРСР І. Нікітінського
  Заступнику Наркома внутрішніх справ СРСР С. Круглову про звернення Посольства СРСР
  до Уряду Чехословацької Республіки щодо доцільності передання
  “Празького архіву” до СРСР і прийняття останнім відповідного рішення
  ДА РФ, ф. 5325, оп. 2, спр. 1353, арк. 82

  № 24. Продовження, арк. 82 зв.

  № 25. 30 серпня 1945 р.
  Офіційний акт передання “Празького архіву”
  “в дарунок” Українській РСР (трьома мовами)
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 2, арк. 15

       № 25. Продовження, арк. 16
  № 25. Продовження, арк. 17 № 25. Продовження, арк. 18
    № 25. Продовження, арк. 19 № 25. Продовження, арк. 20
          № 25. Продовження, арк. 21

  № 25. Продовження, арк. 22

   

           № 25. Продовження, арк. 23       № 26. 25 вересня 1945 р.
  Повідомлення Наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного
  Голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову
  про передання Урядом Чехословацької Республіки “Українського архіву”
  “в дарунок” Урядові УРСР
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 2, арк. 28

  № 26. Продовження, арк. 29

        № 26. Продовження, арк. 30
         № 27. вереснь 1945 р.
  Повідомлення Наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного
  Голові Ради народних комісарів УРСР М. Хрущову
  про передання Урядом Чехословацької Республіки “Українського архіву”
  “в дарунок” Урядові УРСР
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 2, арк. 31

  № 27. Продовження, арк. 32

        № 27. Продовження, арк. 33  

  ІІІ. “Празькі архіви” в Києві

  № 28. 30 листопада 1945 р.
  Лист директора ЦДІА УРСР В. Стрельського
  до Начальника управління державних архівів НКВС УРСР П. Гудзенка
  з коротким описом матеріалів, що зберігаються у Відділі таємних фондів архіву
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 1, арк. 1

  № 28. Продовження, арк. 2

  № 28. Продовження, арк. 3

  № 28. Продовження, арк. 4
  № 29. 27 січня 1947 р.
  Звіт про роботу
  Відділу таємних фондів ЦДІА УРСР за 1946 р.
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 7, арк. 11

  № 29. Продовження, арк. 12

  № 29. Продовження, арк. 13 № 30. 6 лютого 1948 р.
  Звіт про роботу
  Відділу таємних фондів ЦДІА УРСР за 1947 р.
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 9, арк. 40
      № 30. Продовження, арк. 41

  № 30. Продовження, арк. 42

  № 31. [25] січня 1949 р.
  Звіт про роботу
  Відділу таємних фондів ЦДІА УРСР за 1948 р.
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 13, арк. 33

  № 31. Продовження, арк. 34
  № 31. Продовження, арк. 35 № 31. Продовження, арк. 36
     
     № 32. 5 січня 1950 р.
  Звіт про роботу
  Відділу таємних фондів ЦДІА УРСР за 1949 р.
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 16, арк. 45
     № 32. Продовження, арк. 46

  № 32. Продовження, арк. 47

  № 32. Продовження, арк. 48
  № 32. Продовження, арк. 49 № 33. 15 квітня 1952 р.
  Список фондів
  Відділу таємних фондів ЦДІА УРСР
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 26, арк. 4
  № 33. Продовження, арк. 5 № 33. Продовження, арк. 6
  № 33. Продовження, арк. 7 № 33. Продовження, арк. 8
  № 33. Продовження, арк. 9 № 33. Продовження, арк. 10
  № 33. Продовження, арк. 11 № 33. Продовження, арк. 12
  № 33. Продовження, арк. 13 № 33. Продовження, арк. 14
  № 33. Продовження, арк. 15 № 33. Продовження, арк. 16
  № 33. Продовження, арк. 17 № 33. Продовження, арк. 18
  № 33. Продовження, арк. 19

  № 33. Продовження, арк. 20

  № 33. Продовження, арк. 21

  № 33. Продовження, арк. 22
  № 34. 18 серпня 1958 р.
  Перелік документальних матеріалів,
  отриманих із Чехословацької республіки у 1958 р.,
  надісланий начальником Архівного управління МВС УРСР
  С. Пількевичем до начальника ЦДІА УРСР М. Тесленка
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 39, арк. 2

  № 34. Продовження, арк. 3

     № 34. Продовження, арк. 4   № 34.Продовження, арк. 5
       № 34.Продовження, арк. 6        № 34. Продовження, арк. 7

  № 35. 5 лютого 1960 р.
  Перелік документальних матеріалів Відділу таємних фондів,
  отриманих із Чехословацької республіки, надісланий начальником ЦДАЖР УРСР
  В. Востріковою до начальника ЦДІА УРСР М. Тесленка
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 39, арк. 9

  № 35. Продовження, арк. 10
    № 35. Продовження, арк. 11

  № 35. Продовження, арк. 12

  № 35. Продовження, арк. 13 № 35. Продовження, арк. 14

  № 35. Продовження, арк. 15

  № 35. Продовження, арк. 16

  № 35. Продовження, арк. 17

  № 35. Продовження, арк. 18

  № 35. Продовження, арк. 19 № 35. Продовження, арк. 20
  № 35. Продовження, арк. 21

  № 35. Продовження, арк. 22

  № 35. Продовження, арк. 23

  № 36. 6 січня 1962 р.
  Перелік фондів відділу республіканських установ ЦДАЖР УРСР,
  надісланий до ЦДІА УРСР після присвоєння архівом номерів фондів
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 39, арк. 84

  № 36. Продовження, арк. 85 № 36. Продовження, арк. 86
  № 36. Продовження, арк. 87 № 36. Продовження, арк. 88
  № 36. Продовження, арк. 89 № 36. Продовження, арк. 90
  № 36. Продовження, арк. 91 № 36. Продовження, арк. 92
  № 36. Продовження, арк. 93 № 36. Продовження, арк. 94
  № 36. Продовження, арк. 95 № 36. Продовження, арк. 96
  № 36. Продовження, арк. 97 № 36. Продовження, арк. 98

  № 37. 29 березня 1962 р.
  Акт про передання музейних експонатів
  Музею визвольної боротьби України від ЦДІА УРСР до Історичного музею
  ЦДАВО України, ф. 4703, оп. 2, спр. 39, арк. 79

        № 37. Продовження, арк. 80

  ІV. Фотодокументи з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

  № 38. Технік-лейтенант Г. С. Пшеничний
  (директор ЦДАКФФД УРСР, 1943 р.)
  од. зб. 0-4339

   

  № 39. Заступник начальника управління державних архівів НКВС УРСР
  П. Павлюк під час збирання архівного майна.
  Київ. 1943 р. од. зб. 0-4339

   № 40. Начальник управління державних архівів НКВС УРСР П. Гудзенко
  і начальник Центрального фотофонокіноархіву НКВС УРСР Г. Пшеничний збирають архівні матеріали.
  Листопад 1943 р. од. зб. 0-4338

  № 41. Оперативна група архівістів СРСР:
  Г. Неклесса, Чернілевський (Москва), П. Павлюк, І. Олійник та Кадікс (Латвійська РСР).
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3981

   № 42. Заступник начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюк
  і начальник ЦФФКА НКВС УРСР Г. Пшеничний на прийомі
  у секретаря посольства СРСР у Чехословаччині.
  Прага. Серпень 1945 р. од. зб. 0-3957

  № 43. Заступник начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюк
  і начальник ЦФФКА НКВС УРСР Г. Пшеничний на прийомі
  у політичного радника посольства СРСР у Чехословаччині І. Чигаєва
  Прага. Серпень 1945 р. од. зб. 0-3958
  № 44. Заступник начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюк
  і начальник ЦФФКА НКВС УРСР Г. Пшеничний на прийомі
  у посла СРСР в Чехословаччині В. Зоріна.
  Прага. Серпень 1945 р. од. зб. 0-3956
  № 45. Представники Чехословацької Республіки В. Пешак
  і Й. Боровичка та представник АУ УРСР П. Павлюк підписують акт
  про передання українських архівних матеріалів.
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3966
  № 46. Підписання акта про передання архівних матеріалів.
  Зліва направо (стоять): З. Нєєдли, В. Носек, Й. Боровичка, В. Пешак, В. Зорін, Г. Пшеничний.
  Підписує акт Заступник начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюк.
  Прага. 4 вересня 1945 р. од. зб. 0-58651
  № 47. Зал під час підписання акта про передання архівних матеріалів.
  Зліва направо: радник І.Чигаєв, міністр інформації Чехословаччини В. Конецький,
  посол СРСР в Чехословаччині В. Зорін, члени оперативної групи
  Управління державних архівів НКВС УРСР Г. Пшеничний, П. Павлюк, міністр освіти Чехословаччини З. Нєєдли.
  Прага. 4 вересня 1945 р. од. зб. 0-58653
  № 48. Міністр внутрішніх справ В. Носек виступає з приводу
  передання представникам Архівного управління НКВС УРСР архівних матеріалів.
  Прага. 4 вересня 1945 р. од. зб. 0-58652
  № 49. На обіді у посла СРСР в Чехословаччині В. Зоріна.
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3959
  № 50. Заступник начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюк
  і співробітники Посольства СРСР біля будинку посольства.
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3976
  № 51. Житель Праги вітає заступника начальника АУ НКВС УРСР П. Павлюка.
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3980
  № 52. Керівники Чехословацького земського архіву
  з представниками Архівного управління НКВС УРСР.
  Прага. Вересень 1945 р. од. зб. 0-3975
  № 53. Од. зб. 0-3972
  № 53-55.Вантаження архівних матеріалів, що відправляються в Україну.
  на вокзалі Градчани. Вересень 1945 р.
  № 54 Од. зб. 0-3974

  № 55. Од. зб. 0-3973

  № 56. Потяг з архівними матеріалами, що відправляються в Україну.
  На вокзалі Градчани. Вересень 1945 р.
  од. зб. 0-3967

  № 57. Потяг з архівними матеріалами, що відправляються в Україну.
  На вокзалі Градчани.Вересень 1945 р.
  Од. зб. 0-3970

  № 58. од. зб. 0-3971
  № 58-59. Вантаження архівних матеріалів, що відправляються в Україну.
  На вокзалі Градчани. Вересень 1945 р.
  № 59. од. зб. 0-3969

   № 60. Перевантаження архівних матеріалів, переданих в Україну.
  Краків. Вересень 1945 р.
  од. зб. 0-3968

  № 61. Начальник Архівного управління НКВС УРСР капітан П. Гудзенко (стоїть в центрі),
  заступник начальника управління капітан П. Павлюк (стоїть зліва)
  і начальник відділу використання А. Ярошенко (стоїть справа)
  разом з архітекторами м. Києва розглядають документи.
  Київ. 1945 р. од. зб. 0-314