• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Публічна інформація

  Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України ( наказ Укрдержархіву від 18.05.2018 р. № 31) Система обліку публічної інформації Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

  Законодавство про доступ до публічної інформації

  Закони

  Постанови

  Накази

  • Наказ Міністерства юстиції України від 16.09.2020 № 3207/5 “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат”
  • Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України (від 18.05.2018 р. № 31)

  Порядок та форми складання, подання запиту на отримання публічної інформації

  На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.11 № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, наказом Міністерства юстиції затверджено Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію та форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України.

  Запит на інформацію, розпорядником якої є Укрдержархів, може бути поданий:
  на поштову адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  на електронну адресу: info@arch.gov.ua;
  телефоном: (044) 273-27-46;
  факсом:  (044) 275-36-55.

  Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

  Відповідно до статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

  Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

  Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • дату відмови;
  • мотивовану підставу відмови;
  • порядок оскарження відмови;
  • підпис.

  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

  Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

  Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

  Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

  Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  Звіти про розгляд запитів на отримання інформації

  Документи про діяльність Укрдержархіву

  План роботи Держаної архівної служби України на 2021 рік

  План роботи Державної архівної служби України на 2020 рік

  План роботи Державної архівної служби України на 2019 рік

  Плани виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2021 рік

  Плани виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2020 рік

  Плани виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2019 рік

  Перспективний план науково-публікаційної роботи на 2021–2025 роки

  Звіт про виконання плану роботи Державної архівної служби України за 2020 рік

  Публічний звіт Голови Укрдержархіву Хромова А.В. про підсумки діяльності Державної архівної служби України у 2020 році

  Публічний звіт Голови Укрдержархіву Хромова А.В. про підсумки діяльності Державної архівної служби України у 2019 році

  Пріоритети Державної архівної служби України на 2019 рік
  Правила внутрішнього службового розпорядку працівників Укрдержархіву

  Відкриті дані

  Довідник установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України
  Інформація про організаційну структуру Державної архівної служби України

  Звіти про використання Укрдержархівом бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами, форма 4-2д, I квартал 2019 року
  Звіти про використання Укрдержархівом бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами, форма 4-1д, I квартал 2019 року
  Звіти про використання Укрдержархівом бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами, форма 2д, I квартал 2019 року

  Звіти про виконання Укрдержархівом запитів на публічну інформацію, I квартал 2019 року
  Звіти про виконання Укрдержархівом запитів на публічну інформацію, IV квартал 2018 року
  Звіти про виконання Укрдержархівом запитів на публічну інформацію, III квартал 2018 року
  Звіти про виконання Укрдержархівом запитів на публічну інформацію, II квартал 2018 року
  Звіти про виконання Укрдержархівом запитів на публічну інформацію, I квартал 2018 року

  Звіти про роботу Укрдержархіву зі зверненнями громадян
  Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається Укрдержархівом
  Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Державної архівної служби України
  Інформація про параметри надання Укрдержархівом адміністративної послуг