• In English
 • Регести документів Коронної канцелярії для українських земель у книгах Коронної метрики середини XVI – середини XVII ст.

   

   

   

  Regesty dokumentow kancelarii koronnej dla ziem ukrainskich w ksiegach Metryki Koronnej pol. XVI – pol. XVII w. Opracowali: H. Boriak, N. Jakowenko, W. Krawczenko, L. Demczenko, K. Wyslobokow. Zespol wydawcow: Pawel Pilat, Anna Wajs (Senior editor), Hubert Wajs (web page), Malgorzata Wisniewska, Iwona Zaluska [Warszawa, 2005]

  [Регести документів Коронної канцелярії для українських земель у книгах Коронної метрики середини XVI – середини XVII ст. / Підготували: Г. Боряк, В. Кравченко, Л. Демченко, К Вислобоков. Редакційна колегія: Павло Пілат, Анна Вайс (старший редактор), Губерт Вайс (веб-дизайн), Малгожата Вішнєвська, Івона Залуска. Генеральна дирекція державних архівів. Головний архів давніх актів; Державний комітет архівів Україн. – Варшава, 2005.]

  Na stronie tej zamieszczono regesty ponad 4 tys. wpisow dokumentow z lat 1569-1673, odnoszacych sie do czterech wojewodztw: braclawskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wolynskiego, zarejestrowanych w Metryce Koronnej, w nastepujacych seriach: Ksiag Wpisow (Inscriptiones) [MK], Ksiag Poselstw (Libri Legationum) [LL], Ksiag Pieczetnych (Sigillata) [S] i Ksiag Sadow Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego [SiR], przechowywanych w Archiwum Glownym Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) oraz z ksiag z Archiwum Panstwowego w Krakowie i Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.