• In English
 • Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник

  Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник /
  Т. 2. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства; Упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. – 512 с.

  ББК79.3(4УКР)я2
  Р33
  ISBN 966-8225-08-2

  © Державний комітет архівів України, 2009

  © Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2009

  © С. Зворський, Н. Христова (упорядники), 2009

  © Автори статей, 2009

  Другий том “Реєстру розсекречених архівних фондів України”, що складається з трьох книг, включає відомості про 6928 фондів, що відклалися в 27 архівних установах України: державному архіві в Автономній Республіці Крим, держархівах 24 областей України, міст Києва і Севастополя і були розсекречені протягом 1986-2003 pp. У третій книзі другого тому міжархівного довідника вміщено сформовані за єдиною схемою описові статті про розсекречені фонди, що знаходяться на зберіганні в держархівах 7 областей України (за алфавітом їх назв – Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей), міст Києва та Севастополя.

  Видання призначене для архівістів, науковців, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.