• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Спілка архівістів України

  Статут

  Історія

  Спілка архівістів України (САУ) – добровільна незалежна всеукраїнська громадська творча організація, що об’єднує архівістів, істориків, документознавців, інших громадян на основі спільних інтересів задля реалізації статутних завдань.
  Діяльність її сприяє розвиткові архівної справи в Україні, задоволенню й захисту соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.
  Серед завдань САУ – участь у наукових дослідженнях у галузі архівної справи, вивчення різних аспектів фахової діяльності архівістів; поліпшення професійної освіти, підвищення кваліфікації працівників архівів, поширення знань про роль і значення архівної справи.
  САУ створено 1991 р. Керівні органи: правління Спілки, рада правління, контрольно-ревізійна комісія.
  У державних архівах областей діють місцеві відділення САУ.
  На Установчому з’їзді (5 березня 1991 р., м. Київ) головою правління було обрано доктора історичних наук, професора С.В.Кульчицького. Спілка підтримує тісні творчі контакти з об’єднаннями істориків-архівістів Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Канади, прагне до взаємовигідного спілкування, участі в розробленні спільних проектів.
  З’їзди САУ проводяться щочотири роки. З’їзди САУ відбулися в 1991 р., 1995 р., 1999 р. У 1999-2001 рр. спілку очолював заслужений діяч культури України Б. В. Іваненко.
  У жовтні 1991 р. започатковано видання інформаційного бюлетеня “Вісник САУ”, який у 1999 р. перетворено на науково-популярний часопис “Архівіст: Вісник САУ” (відп. редактор – д.і.н., проф. І.Б. Матяш).
  Спілка створила професійний клуб творчих зустрічей “Архівна світлиця”. Почалося формування колекції САУ у фондах Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів.
  6 лютого 2001 р. відбувся ІV позачерговий з’їзд Спілки архівістів України. З’їзд розглянув питання про роботу Правління САУ в 1999 – 2000 роках, затвердив зміни в складі Правління, визначив перспективи та основні напрями діяльності САУ. Зі звітною доповіддю виступили Голова Правління САУ Б. В. Іваненко, голова ревізійної комісії Н. П. Павловська. В дискусії взяли участь члени Правління І. Б. Матяш, Н. П. Христова (Київ), М. В. Делеган (Ужгород), М. Є. Ісаєва (Сімферополь), директори державних архівів: К. П. Мицан (Івано-Франківськ), Д. І. Пельц (Львів) та ін. До складу Правління САУ одноголосно з’їзд обрав директора Центрального архіву громадських об’єднань України, кандидата історичних наук, професора В. С. Лозицького, директора Центрального державного архіву літератури і мистецтв України, Ю. Я. Кулінічі, директора Державного архіву Київської області В. П. Даниленка. З висловленням подяки за роботу з’їзд увільнив від обов’язків голови Правління САУ Б. В. Іваненка в зв’язку з переходом його на іншу роботу.
  На проведеному після з’їзду засіданні Правління головою Правління САУ обрано В. С. Лозицького.
  Напередодні з’їзду побачив світ другий випуск вісника САУ “Архівіст”. У рубриках видання “З історії САУ”, “САУ: хроніка, новини”, “Громадські об’єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність”, “Спілки колег: на наукових перехрестях”, “Вісті з інтернету”, “Постаті”, “Рецензії, огляди”, “Документи”, висвітлено роботу Правління САУ та її місцевих осередків, подано відомості про VII засідання Європейського бюро архівів, ХІV Міжнародний конгрес архівів, діяльність Товариства друзів архівів Франції, Асоціації бібліотек України, Міжнародного інституту архівознавства, вміщено рецензії на альманах “Константи”, журнал “Тасылар авазы”, “Нариси історії архівної справи Білорусії” подано “Положення про премію імені Василя Веретеннікова” та біографічний нарис про вченого Статут Євразійського регіонального відділення МРА.
  17 березня 2004 р. – в актовій залі корпусу споруд центральних державних архівів України відбувся Пленум Спілки архівістів України.

  На порядку денному розглядалися такі питання:

  1. Перевибори голови правління САУ.
  2. Стратегія діяльності САУ в 2004 р.

  Головою Спілки архівістів України одноголосно було обрано директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв Юрія Яковича Кулініча.

  Регіональні осередки

  Державний архів в Автономній Республіці Крим повідомляє, що 9 липня 2009 року відбулися загальні збори місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації “Спілка архівістів України”.
  На порядку денному були розглянуті питання про створення місцевого осередку Спілки в Автономній Республіці Крим, а також про розгляд та затвердження Положення про осередок в Автономній Республіці Крим, про обрання Голови осередку, заступника Голови осередку. На загальних зборах були присутні 26 членів місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації “Спілка архівістів України”.
  Ухвалили прийняти рішення: про створення осередку Спілки в Автономній Республіці Крим; про затвердження Положення про осередок в Автономній Республіці Крим. На зборах були обрані Голова осередку та заступник голови осередку.

  8 червня 2005 р., м. Харків

  В історії Державного архіву Харківської області відбулася зустріч керівництва архіву області з іноземною делегацією – угорськими істориками-архівістами, членами Спілки архівістів Угорщини (м. Будапешт) – зав. відділом досліджень Угорського історичного архіву державної безпеки, доктором Барат Магдолною та зав. відділом Міського архіву Угорщини Шарва-Кіш Белою. Колеги з обох країн обмінялися досвідом роботи в архівній галузі, визначили специфіку роботи архівів, основні їх напрями, вказали на необхідність подальшої співпраці. Гості відвідали читальний зал, сховища, робочі кімнати архіву, після чого відбулася екскурсія по м. Харкову з оглядом архітектурних пам`яток міста та відвідування Харківського державного академічного оперного театру ім. М.В. Лисенка (опера “Тисяча і одна ніч”).
  9 червня угорську делегацію приймав один із старіших вузів міста – Харківський національний університет ім. Н.В. Каразіна. Гості відвідали Музеї історії, ЦНБ університету та побували на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету. В рамках зустрічі та обміну досвідом роботи з угорськими істориками-архівістами декан історичного факультету С.І. Посохов вказав на необхідність встановлення тісних професійних зв`язків з архівістами Угорщини, науковцями-істориками Будапештського університету Отвош Лоранда з метою проведення наукових досліджень, вивчення передового досвіду роботи обох країн у галузі історії та архівної справи. В другій половині дня угорська делегація у супроводі директора архіву Є.І. Ріяки, зам. директора Л.М. Момот та начальника відділу забезпечення схоронності документів Л.М. Юдіної відбула до м. Чугуєва, де зустрілася з представниками райдержадміністрації, завідуючими міського та районного архівів. Гості відвідали сховища архівів, картинну галерею та музей ім. І.В. Рєпіна.
  10 червня гостей зустрічали колеги з м. Ізюму. Завершенням культурної програми стала поїздка до м. Святогорська Донецької області.

  7-10 червня 2005 р., м. Сімферополь

  Генеральний директор Спілки архівістів Угорщини Сьогі Ласло та член правління професійної організації угорських архівістів Ціді Вілмош відвідали в межах візиту до України Кримське регіональне відділення Спілки архівістів України. 8 червня директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим Л.В.Гурбова ознайомила угорських колег з діяльністю архіву, які відвідали також архів та бібліотеку Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Зацікавлення угорських гостей викликала організація роботи Міського архіву Ялти, з роботою якого ознайомила В.П.Чердаєва та Архівного відділу Бахчисарайської районної адміністрації, яку детально репрезентувала Л. М. Смирнова. Не менш цікавим для гостей було ознайомлення з фондами Державного архіву м. Севастополя, яке провела заступник директора Н.М.Терещук. Для гостей було організовано насичену культурну програму з відвіданням історико-культурних заповідників Криму в Ялті, Алупці, Бахчисараї, Севастополі. Керівник угорської професійної спілки архівістів відзначив надзвичайно високий рівень організації заходів.

  6 червня 2005 р., м. Ужгород

  Від себе особисто та пані Браун Шандорни, співробітник Собоч-Сотмар-Березького обласного архіву Угорщини Готтфрід Барна надіслав на адресу керівництва Держкомархіву Закарпатської області та регіонального відділення Спілки архівістів України листа-подяку за надану можливість ознайомитися у травні цього року з архівною системою України, практикою архівного будівництва.

  У листі також висловлюється вдячність за надану можливість ознайомитися з науково-дослідною роботою та здійснювати дослідження у Держархіві області. Про набутий досвід, зазначається у листі, угорські архівісти інформували своїх колег та Генерального директора Спілки архівістів Угорщини Ласло Сьогі.

  Одночасно Готтфрід Барна надіслав відношення на базі документів Держкомархіву області з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації.

  23-28 травня 2005 р., м. Рівне

  Регіональне відділення САУ в Рівненській області відвідали представники Спілки угорських архівістів Шікошне Коштріч Анна та Катона Чаба. Керівник відділення директор Державного архіву Рівненської області М.І.Григорук на високому рівні організував обмін досвідом з угорськими колегами.

  23-27 травня 2005 р., м. Ужгород

  Згідно з попередніми домовленостями група співробітників архіву міста Будапешт у складі 50 чоловік на чолі з директором Л. Варгою відвідала 24-25 травня 2005 р. Державний архів Закарпатської області. Друга група – члени Спілки архівістів Угорщини – заступник директора Саболч-Сотмар-Березького обласного архіву Готтфрід Барна та архівіст обласного архіву Толна Браун Шандорне перебувала у архіві області з 23 по 27 травня поточного року.
  Колеги-архівісти з Угорщини ознайомилися із перспективами подальшого розвитку архівної справи в Україні, що випливають з розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року, структурою архівної системи нашої держави, обліком документів і т. ін.
  Особливий інтерес угорські архівісти проявили до складу і змісту документів, що зберігаються у Берегівському підрозділі Держархіву області. Зокрема, Готфрід Барна ознайомився з описами та документами, що стосуються відомої акції Е. Егана на Закарпатті, а Браун Шандорна – з діяльністю відомої в минулому фірми “Гандзя”.
  Архівісти двох країн обмінялися новинками фахової літератури і досвідом роботи.
  Директори архівів обговорили перспективи подальшого розвитку прямих контактів Держархіву Закарпатської області України та столичного архіву Угорщини. Зокрема, домовлено про наступну зустріч керівників зазначених установ у другій половині червня 2005 року в м. Будапешті. Предметом зустрічі стане узгодження проекту угоди щодо співробітництва між архівом Закарпатської області України та Будапештським міським архівом.
  Сторони вважають за актуальне спільне видання угорською мовою Переліку фондів Державного архіву Закарпатської області (за рахунок угорського партнера).
  Директор Будапештського міського архіву повідомив, що на наше прохання здійснено пошук документів щодо періоду навчання президента Карпатської України А. Волошина в Будапешті. Нові документи зазначеної тематики виявлені в архіві Сегедського університету. Найближчим часом з них буде зроблено копії та передано до Державного архіву Закарпатської області. Водночас, на наше багаторічне прохання, зрештою розпочато пошук споруд у Будапешті, у яких навчався А. Волошин. Розшукуємо ми зазначені споруди з метою установки на їх фасадах меморіальних дощок.
  Ласло Варга також запропонував передати до Берегівського підрозділу Держархіву області картонні коробки для архівних документів, виготовлені в Угорщині. Нині євростандарти вимагають від угорських архівістів заміни коробок угорського виробництва на коробки іноземного виробництва, виготовлені з безкислотного паперу.
  Архівісти сусідньої країни ознайомилися з історичними місцями та архітектурою Закарпаття. Побували в Ужгородському, Мукачівському і Хустському Замку, Мукачівському монастирі, історико-краєзнавчих музеях. В Ужгороді та Берегові відвідали музеї під відкритим небом.

  24 травня 2005 р., м. Рівне

  Минулої п’ятниці на установчій конференції, яка відбулася у читальному залі державного архіву області, утворено обласну організацію Спілки архівістів України, обрано її керівні органи – правління і президію. Очолив обласну організацію директор держархіву Микола Іванович Григорук.

  Конференція не обмежилася розглядом організаційних питань, а також обговорила напрями програмної діяльності організації, одним з яких є випуск журналу “Рівненщина історична”, який матиме статус “ВАКівського” видання.

  Про те, що нове громадське об’єднання народилося не кволим, а міцним й бойовим, свідчить той факт, що воно одразу почало “брикатися” – прийняло лист на ім’я Президента України, в якому главі держави висловлено настійне прохання зважати доцільність змін, внесених 13 травня чиєюсь владною рукою у прийняту Кабміном двома днями раніше Постанову № 328 “Про структуру місцевих державних організацій”, якою держархіви і архівні відділи були віднесені до структурних підрозділів держадміністрацій та міськвиконкомів. Натомість в “оновленому” кимось документі це положення відсутнє. Делегати вдарили на сполох тому, що розуміють: із втратою держархівами області функцій управління архівною справою та діловодством фактично розвалиться налагоджена архівна система держави, адже не буде змоги контролювати архівні та діловодні служби установ, підприємств, організацій.

  … Протягом свого життя майже кожен громадянин звертається до архіву з особистих питань. Тож архівна справа – важлива всенародна справа, і вступивши в лави Спілки архівістів України, двері в яку відкриті для всіх, краєзнавці, науковці та інші шанувальники минувшини можуть посприяти збереженню архівної спадщини України, а заодно і мати пільги в користуванні послугами, що їх надають архівні установи.

  Костянтин МирощукТільки-но народилася – відразу ж написала лист Президенту // Вільне слово: Рівненська обласна газета. – 2005. – 24 травня.

  АРХІВІСТ: Вісник САУ

  1999
  № 1 (4)

  Зміст

  Від редколегії

  Подія дня

  • Прись Тетяна. Третій з’їзд САУ – нові завдання, перспективи й реалії
  • Резолюція з’їзду
  • Список членів правління Спілки архівістів України

  З історії САУ

  • Новохатський Костянтин. Так починалася Спілка
  • Кульчицький Станіслав. Спілка архівістів України між другим і третім з’їздом

  САУ: хроніка, новини

  • Христова Наталія. Із життя місцевих організацій САУ.
  • І.М. Щорічне зібрання угорських архівістів
  • Скрицька Лариса. Відкрито “Архівну світлицю”
  • Христова Наталія.Конференція молодих дослідників
  • І.М. Архівознавчі читання
  • Одинока Лініна, Комська Алла. Скарбниця історичної книги

  Громадські об’єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність

  • Лозицький Володимир. Міжнародна рада архівів: основні напрями діяльності.
  • Марущак Ольга. Асоціація французьких архівістів.
  • Палієнко Марина. Професійні асоціації архівістів США і Канади

  Спілки колег: на наукових перехрестях

  • Карамаш Сергій. Шевченківська районна м. Києва організація УТОПІК у контексті пам’яткоохоронної роботи (нарис історії та діяльності)
  • Непомнящий Андрій. З історії Одеського товариства історії і старожитностей

  Public relations у архівній справі: ретроспектива і перспектива

  • Ірина Матяш. Інститут архівних кореспондентів як форма громадського сприяння збереженню національної культурної спадщини

  Усна історія

  • Сендик Захарій Три штрихи до портрету професора В.І.Стрельського: вченого-архівіста і людини.

  Наші свята

  • Архівістам присвячується
  • Наші вітання

  Вісті з Інтернету

  • Міжнародна рада архівів у 1999 р.

  Бібліографія, рецензії

  • Делеган Михайло. З життя угорських архівістів (“Pallium. A Magyar Leveltarosok Egyesuletenek tajekoztatoja, 24 szam. Budapest, 1997; 25 szam. 1998”)
  • Волинець Анжела. Інформаційний бюлетень Російського товариства істориків-архівістів (“Вестник архивиста” № 4 – 6 за 1998 р.)
  • Булатова Світлана. Періодичне видання Товариства польських архівістів (“Arhiwista Polski”, № 1 – 4, 1997, № 1 – 4, 1998).
  • Матяш Ірина. Нове видання новгородських архівістів (“Новгородский архивный вестник “, № 1, 1999)

  Документи

  • Кодекс етики архівістів

  Пам’яті згаслих (Слово прощання)

  • Руслан Пиріг. О.Я.Мацюк
  • Микола Крячок . З.О.Сендик
  • Валентина Юркова. Т.М.Ченцова.

  Оголошення

  • Започатковано колекцію САУ в НДБ ЦДА
  • Створено Комісію з увічнення пам’яті О.Я.Мацюка

  АРХІВІСТ: Вісник САУ

  2000
  № 2 (5)

  Зміст

  З історії САУ

  • Іваненко Борис. Спілка архівістів України в 1999-2000 рр.

  САУ: хроніка, новини

  • Карамаш Сергій. У Державному архіві м. Києва
  • Карпова Антоніна. Виставка “Да святится имя твое”
  • Архів-інформ. Архівна виставка
  • Волкотруб Ганна. Науково-практична конференція в Тюбінгенському університеті
  • Карамаш Сергій. Засоби масової інформації про архівну справу

  Громадські об’єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність

  • Боряк Геннадій. Сьоме засідання Європейського бюро архівів
  • Папакін Георгій. XIV Міжнародний конгрес архівів
  • Музичук Ольга. Товариство друзів архівів Франції

  Спілка колег: на наукових перехрестях

  • Солоіденко Галина. Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

  Вісті з Інтернету

  • Міжнародний інститут архівознавства: витоки

  Постаті

  • Матяш Ірина. Теоретик архівознавства

  Наші вітання

  Рецензії, огляди

  • Матяш Ірина. Комплексне дослідження історії архівної справи Білорусі
  • Христова Наталія. Гортаючи сторінки “Гасылар авазы”
  • Оснач Віра. Вісник Державного комітету архівів України
  • Одинока Лініна. Альманах “Константи”

  Документи

  • Положення про премію імені Василя Веретеннікова
  • Статут Євразійського регіонального відділення МРА