• In English
 • Спільні проекти з Primary Source Microfilm – провідним видавцем архівних колекцій

  Публікація документів на мікрофільмах:
  спільні проекти з Primary Source Microfilm
  провідним видавцем архівних колекцій

  • Голодомор 1932-33 років в Україні: Архівні матеріали
   Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України)
  • Інші проекти з PSM

  Володимир Лозицький

  Голодомор 1932-33 років в Україні:
  Архівні матеріали Центрального державного архіву громадських об’єднань України

  Влітку 2003 р. було підписано договір про виготовлення колекції мікрофільмів документів про Голодомор із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України провідним видавцем архівних колекцій – американською компанією Першоджерела на мікрофільмах (Primary Source Microfilm). Мова йде про унікальну колекцію “партійних” документів про Голодомор, що зберігається в колишньому Архіві ЦК Компартії України. Саме тут зосередилася вся інформація про політичне, соціально-економічне і духовне життя за період перебування комуністичного режиму при владі в Україні.

  До ЦК КПУ надходила вся інформація від державних та місцевих партійних і радянських органів влади. Більшість документів, а особливо тих, що стосуються по Голодомору, завжди мали гриф “Цілком таємно”. Більш того, ці документи, як правило, зберігалися в так званій “Окремої папці”, доступ до якої мало лише дуже обмежене коло осіб з найвищого політичного керівництва України і більш менш об’єктивно відображали дійсність. Ось чому до 1991 р., тобто до падіння комуністичного режиму, про документи, які відображали перебіг колективізації сільського господарства, проведення хлібозаготівельних кампаній, перші ознаки, а згодом і жахливі масштаби голоду, смертності, канібалізму практично ніхто не знав. Навіть архівістам доступ до них було заборонено.

  Наразі опублікований лише незначний масив матеріалів про Голод на Україні із фондів ЦДАГО. Основна ж маса архівної інформації ще потребує опрацювання, публікації та аналізу.

  Склад “партійних” документів досить різноманітний. Це постанови, директивні листи, телеграми ЦК ВКП(б), РНК СРСР, ЦК КП(б)У, РНК УРСР, місцевих партійних комітетів і виконкомів рад, офіційні й особисті звернення секретарів обкомів партії до вищих партійних інстанцій, а також доповідні записки, інформації органів державної безпеки, прокуратури, юстиції, а також листи громадян.

  За змістом документи архіву можна розділити на декілька великих тематичних груп. Перш за все це ті, що відбивають проведення в Україні хлібозаготівельної політики, висвітлюють дію репресивного механізму викачування зерна з уже напівголодного села, що й стало безпосередньою причиною катастрофи. Чітко простежується особиста причетність Сталіна, Молотова, Кагановича до визначення непомірного для України плану хлібозаготівлі в 1931 р. і, особливо на наступний рік., а також їхній жорстокий тиск з метою його неухильного виконання.

  Документи архіву віддзеркалюють поведінку в екстремальних умовах вищого партійно-державного керівництва республіки (Косіор, Чубар, Петровський), яке фактично стало слухняним знаряддям в руках Сталіна, їхню поступливість, що фактично і прирекло українське селянство на голод. Хоча, можливо, спротив українського керівництва диктатору був би адекватним самогубству.

  Друга група документів – про зростання продовольчих труднощів, широкомасштабного голоду, смертності. Ці документи висвітлюють страшні картини голоду, найменування сел., прізвища багатьох силян, тобто конкретні приклади, а також узагальнюючі матеріали по регіонах, окремих областях, районах за окремі періоди. На жаль, статистичні дані про жертви Голодомору в масштабах всієї України в архіві відсутні. Ймовірно вони могли бути свого часу знищені або зовсім не велися, оскільки від самого початку сталінське керівництво наклало табу на цю тему.

  Наступну групу складають документи про політичний настрій селянства, частини низового активу, масовий вихід з колгоспів. Ці документи свідчать, що в партійних організаціях з метою посіяти страх посилився пошук ворожих елементів, переродженців і т.п. До цієї групи документів необхідно віднести численні листи, звернення, прохання до Сталіна, Молотова, Косіора, Петровського. Вони різні: гнівні і суворі, наївно довірчі з проханням про допомогу. Велика група архівних документів дає уяву про заходи (на жаль, запізнілих), до яких вдавалися ЦК ВКП(б) і РНК СРСР для зменшення масштабів трагедії. Це документи про надання допомоги потерпілим областям республіки продовольством, насінням, фуражем, а також створення спеціальних дитячих фондів, відкриття пунктів громадського харчування, сирітських притулків і т.п.

  Документи архіву свідчать, що ці заходи почались здійснюватися лише з середини 1933 р., в той час коли продовольчі ускладнення виникли ще в 1931 р., у зв’язку з виконанням непомірних для України планів хлібозаготівель.

  Таки чином, “партійні” документи відображають справжні причини, перебіг і наслідки національної трагедії. За своїм складом, інформаційною наповненістю ці документи є унікальними, оскільки подібним матеріалів здебільшого немає в інших архівах, у тому числі й московських. Феномен Великого Голодомору в Україні 1932-1933 рр., штучно створеного тоталітарним режимом, за своєю масштабністю і кількістю жертв (за деякими скромними підрахунками від 4,5 до 5 млн. осіб) не має аналогів в історії світової цивілізації. На жаль, ця Катастрофа українського народу, на відміну від єврейського Голокосту, не ввійшла у загальну пам’ять людства. Хоча це – яскравий приклад і пересторога для всіх народів – до чого може призвести тоталітарний режим й відсутність елементарних норм демократії. Для багатьох дослідників, яким раніше були недоступні документи із найбільш закритого архіву і яким доводилося задовольнятися свідченнями очевидців, матеріалами преси та зарубіжними дипломатичними джерелами, представлені документи стануть справжнім відкриттям.

  Документи, що висвітлюють Голодомор, походять з матеріалів з’їздів, пленумів, конференцій ЦК КП(б) України, Політбюро і відділів ЦК КП(б)У за 1931-1933 рр.

  Інші проекти з PSM

  Інший український проект Primary Source Microfilm, що наближається до завершення, це три колекції з фондів Державного архіву Київської області:

  • “Поштівки додому”: Поштові картки українських примусових робітників з нацистської Німеччини (1942-1945);
  • “Від большевизму до нового порядку”: Музей-архів переходової доби (1942);
  • “Довга дорога додому”: Фільтраційні справи колишніх остарбайтерів

  World War II Documents from the State Archive of Kiev Oblast

  Запрошуємо відвідати веб-сайт Primary Source Microfilm