• In English
 • Технічний комітет стандартизації”Страховий фонд документції” (ТК40)

  Телефон: +38(0572)94-48-61, факс: +38(0572)94-98-11
  E-mail: [email protected]

  Голова ТК 40 – директор НДІ мікрографії Ігор Михайлович Кривулькін.
  Заступник голови ТК 40 – завідувач відділу НДІ мікрографії Болбас Олександр Миколайович.
  Відповідальний секретар ТК 40 – заступник завідувача відділу НДІ мікрографії Тетяна Яківна Беззубець.

  Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40) діє у складі НДІ мікрографії, який забезпечує функціонування секретаріату ТК 40.

  Сферою діяльності ТК 40 є виконання робіт зі стандартизації у галузі страхового фонду документації, репрографії, мікрографії, застосування зображень документів та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
  ТК 40 представляє інтереси України в міжнародній організації із стандартизації (ISO) у міжнародних комітетах: ISO/ТС 46 «Інформація і документація», ISO/ТС 171 «Управління використанням документів», ISO/ТС 42 «Фотографія», ISO/TC 292 «Безпека».
  ТК 40 виконує такі основні функції:
  – реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації;
  – підготовка та надання пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації щодо розроблення нормативних документів у галузях страхового фонду документації та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також пропозицій щодо проведення робіт з міждержавної стандартизації у галузі репрографії, мікрографії та міжнародної стандартизації у галузі застосування зображень документів, інформації, документації та фотографії;
  – організація та забезпечення розроблення, розгляду, погодження і підготовки до прийняття проектів нормативних документів у закріпленій сфері діяльності;
  – ведення нормативних документів із стандартизації у сфері страхового фонду документації та безпеки у надзвичайних ситуаціях;
  – участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних документів цих організацій..
  ТК 40 проводить аналіз та систематизацію матеріалів проектів міжнародних стандартів на різних проектних стадіях розроблення, представлених на розгляд іншими міжнародними комітетами для перевірки їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, оцінює ступень прийняття стандартів на національному рівні та їх застосування на практиці. На цей час, представляючи інтереси України в ISO, ТК 40 здійснив аналіз та голосування понад 700 міжнародних стандартів.
  Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду, науковою, методичною інформацією та взаємної поставки технологій, устаткування відповідно до міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України. Перспективи руху України до Європейського Союзу вимагають інтеграції вітчизняної промисловості до європейського ринку та гармонізації національних нормативних документів з міжнародними та європейськими стандартами. На виконання Програми робіт з національної стандартизації щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими у закріпленій сфері діяльності проводять роботи щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими. На цей час у системі СФД розроблено: – 41 національний стандарт у сфері СФД, – 3 національні стандарти України у сфері «Безпека у надзвичайних ситуаціях», – 75 національних стандартів, згармонізованих з міжнародними та європейськими та 16 стандартів організації України.