• In English
 • Патриція Кеннеді Грімстед. “ТРОФЕЇ ВІЙНИ ТА ІМПЕРІЇ: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції”


  Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire:
  The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution /
  Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. – Cambridge, MA, 2001. – (Harvard Papers of Ukrainian Studies). – 798 p.


  Патриція Кеннеді Грімстед

  Грімстед Патриція Кеннеді. Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції / Український науковий інститут Гарвардського університету; Державний комітет архівів України; Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України. – Кембрідж (Мас.), 2001. – (Harvard Papers of Ukrainian Studies). – 798 с. (англ. мовою).

  Нове фундаментальне видання відомої американської дослідниці Патриції Кеннеді Грімстед під назвою “Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції” побачило світ під егідою Українського наукового інституту Гарвардського університету (США) за участю Державного комітету архівів України та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України. Передмову до книги написав патріарх світової архівістики Шарль Кечкеметі.

  Розпад Радянського Союзу та півстолітня річниця закінчення Другої світової війни спричинили спалах інтересу до архівної спадщини багатьох народів Європи, бурхливий розвиток реституційних процесів. Ситуація з Україною у цьому плані дає унікальний приклад того складного й заплутаного вузла ключових міжнародних проблем, дотичних реституції культурних цінностей, розв’язання якого свідчитиме про рівень готовності молодих країн цивілізовано підійти до проблеми.

  Серед інших питань автор розглядає дефініції і типологію зарубіжної архівної спадщини, зокрема стосовно Росії; міжнародні прецеденти постімперського передавання культурних цінностей і повоєнної реституції; свідоме винищення радянськими властями архівів у 1941 р.; український компонент у складі військових трофеїв у російських бібліотеках та музеях; широку дискусію довкола сумнозвісного Закону Російської Федерації (1998) щодо націоналізації трофейних культурних цінностей; реституційні проблеми в польсько-українських відносинах; загальний контекст реституційних процесів у міжнародних відносинах у Європі останнього десятиліття; позицію України в міжнародній політиці реституції культурних цінностей часів незалежності.

  Дослідження базується на нових архівних документах.

  Книга містить важливі свідчення про архіви, що вважалися втраченими в результаті Другої світової війни.

  Видання зацікавить усіх, хто досліджує новітню історію України, інших країн Східної Європи, спеціалізується на проблемах винищення і переміщення культурних цінностей за нацистського і комуністичного режимів.

  Патриція Кеннеді Грімстед – асоційований дослідник Українського наукового інституту Гарвардського університету.
  Шарль Кечкеметі – Генеральний секретар у відставці Міжнародної ради архівів.

  2001. Harvard Papers in Ukrainian Studies. 6 ґ 9 inches, 798 pages. Paper edition: $19.95 / – 13.50 ISBN 0-916458-76-8.