• In English
 • “Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки. Умовні скорочення.

  АП РФ Архів Президента Російської Федерації
  БНР Білоруська Народна Республіка
  ГА РФ Государственный архив Российской Федерации
  див. ДА РФ
  ДА РФ Державний архів Російської Федерації
  див. ГА РФ
  ЗУНР Західно-Українська Народна Республіка
  МАУ Міжнародна асоціація україністів
  МДБ Міністерство державної безпеки
  МЗС Міністерство закордонних справ
  НДБ ЦДА Науково-довідкова бібліотека центральних державних архівів України
  НКВС Народний комісаріат внутрішніх справ
  ООСФ Особый отдел секретных фондов
  див. СВТФ
  ОПИ ГИМ Отдел письменных источников Государственного исторического музея
  РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства
  див. РДАЛМ
  РГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории
  див. РДАСПІ
  РГБ, ОР Российская государственная библиотека, отдел рукописей
  див. РДБ, ВР
  РГВА Российский государственный военный архив (нині включає ЦГОА)
  див. РДВА, ЦДАРА
  РДАЛМ Російський державний архів літератури і мистецтва
  див. РГАЛИ
  РДАСПІ Російський державний архів соціально-політичної історії
  див. РГАСПИ
  РДБ, ВР Російська державна бібліотека, відділ рукописів
  див. РГБ, ОР
  РДВА Російський державний військовий архів
  див. РГВА, ЦДАРА
  РЗІА Російський закордонний історичний архів
  див. РЗИА
  РЗИА Русский заграничный исторический архив
  див. РЗІА
  РУП Революційна українська партія
  СВТФ Спеціальний відділ таємних фондів
  див. ООСФ
  СМЕРШ “Смерть шпионам” (“Смерть шпигунам”), підрозділ контррозвідки Червоної армії
  УІК Український історичний кабінет
  УНАМ Український національний архів-музей
  УНР Українська Народна Республіка
  УПСР Українська партія соціалістів-революціонерів
  УСДРП Українська соціал-демократична робітнича партія
  ЦГАОР СССР Центральный государственный архив Октябрськой революции СССР
  див. ЦДАЖР СРСР
  ЦГАСА Центральный государственный архив Советской армии СССР
  див. ЦДАРА
  ЦГОА Центральный государственный особый архив (нині частина РГВА)
  див. ЦДСА
  ЦДАВО Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
  ЦДАГО Центральний державний архів громадських об’єднань України
  ЦДАЖР СРСР Центральний державний архів Жовтневої революції СРСР (нині – ДА РФ)
  див ЦГАОР СССР
  ЦДАЖР УРСР Центральний державний архів Жовтневої революції УРСР (нині – ЦДАВО України)
  ЦДАКФФД Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР
  (нині – Центральний державний кінофотофоноархів України, ЦДКФФА)
  ЦДАЛМ Центральний державний архів літератури і мистецтва СРСР
  (нині – Російський державний архів літератури і мистецтва)
  ЦДАМЛМ Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР
  (нині – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України)
  ЦДАРА Центральний державний архів Радянської армії
  (нині – Російський державний військовий архів, РДВА)
  ЦДІАК див. ЦДІА УРСР
  ЦДІАЛ Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові
  (нині – Центральний державний історичний архів України, м. Львів)
  ЦДІА УРСР Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві
  (нині – Центральний державний історичний архів України, м. Київ)
  ЦДКФФА Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного
  ЦДСА Центральний державний спеціальний архів (нині – частина РДВА)
  див. ЦГОА
  BAK Bundesarchiv, Koblenz (федеральний архів, м. Кобленц)
  RSHA Reichssicherheitshauptamt (Головне управління державної безпеки)
  USF Ukrinian Studies Fund (Фонд Катедр Українознавства