• In English
 • Хромов Анатолій Володимирович

  Хромов Анатолій Володимирович
  Голова Укрдержархіву

  Народився 5 листопада 1985 року у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

  У 2007 році закінчив Одеський національний університет імені Іллі Мечникова за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію магістра історії.

  У 2021 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Право» та здобув кваліфікацію магістра права.

  У 2012 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук на тему: «Реалізація місцевою владою Південної України політики уряду Російської імперії щодо козацтва у XIX столітті», науковий керівник –  відома дослідниця історії козацтва доктор історичних наук, професор Олена Бачинська.

  В архівній сфері працює понад 10 років. У 2008-2016 роках, як завідувач лабораторії Державного архіву Одеської області, безпосередньо керував процесами реставрації, оцифрування архівних фондів з метою надання безперешкодного доступу до архівних документів. Саме у цей період завдяки зусиллям архівістів, зокрема і Анатолія Хромова, Держархів Одеської області майже повністю оцифрував і виклав у мережу скани метричних книг, а також описів всіх фондів дореволюційного періоду.

  Автор та ведучий двох сезонів науково-просвітницьких циклів передач на Одеському радіо «Архівні знахідки» (2015), «Вік Одеси – міфи та реальність» (2016).

  У 2013-2016 роках викладав історичні дисципліни в Одеському національному медичному університеті.

  У 2016 році працював директором виробництва у приватній компанії «Архівні інформаційні системи».

  У 2017-2018 роках – головний спеціаліст наукового відділу Українського інституту національної пам’яті. Співавтор наукових та виставкових проєктів Інституту.

  З січня 2018 року – заступник директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1140-р призначений Головою Державної архівної служби України.

  Державний службовець 2 рангу.

  Коло наукових інтересів: історія козацтва XIX ст., архівна справа, оцифрування та доступ до архівів, історичне краєзнавство, історія поліції Одеського градоначальства.

  Автор понад 30 наукових, науково-популярних статей, тез з історії козацтва, Одеської міської поліції та архівної справи. Доповідач на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, учасник різних програм стажування, зокрема в Італії, Фінляндії, Грузії.

  Автор монографії «Південноукраїнське козацтво XIX ст.: урядові задуми, проєкти, втілення».

  Член редколегії науково-практичного журналу «Архіви України».

  Участь у наукових товариствах:

  – з 2013 року член Відділу історії козацтва на півдні України НДІ козацтва Інституту історії України НАН України;

  – з 2018 року член редколегії видавничої серії «Польща та Україна в 30-40-х роках ХХ століття. Невідомі документи спеціальних служб», започаткованої Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі та Інститутом національної пам’яті – Комісією з розслідування злочинів проти польського народу.

  Кандидат історичних наук.

  Нагороджений подяками та почесними грамотами Державного архіву Одеської області, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Служби безпеки України та Кабінету Міністрів України.

  Одружений. Виховує трьох синів.

  Контактна інформація:
  Тел.: +38(044) 275-27-77

  e-mail: [email protected]

  Facebook

  Особистий прийом громадян:

  вівторок 14.00-17.00