• In English
 • Центральна експертно-перевірна комісія

  Центральна експертно-перевірна комісія (ЦЕПК) створена для розгляду науково-методичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, визначенням у складі Національного архівного фонду, унікальних документів, здійснення науково-методичного керівництва діяльністю експертно-перевірних комісій центральних та галузевих державних архівів, Національної академії наук, державного архіву Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.

  До складу ЦЕПК, який затверджується Головою Укрдержархіву, входять: голова – заступник Голови Укрдержархіву відповідно до розподілу функціональних обов’язків, заступник голови – керівник самостійного структурного підрозділу, який забезпечує організацію роботи ЦЕПК, секретар та члени ЦЕПК – фахівці Укрдержархіву, фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці.

  Основними завданнями ЦЕПК є розгляд питань щодо визначення методологічних та організаційних засад проведення експертизи цінності документів; визначення складу документів Національного архівного фонду та джерел його формування; встановлення строків зберігання документів.

  ЦЕПК працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 24.05.2012 № 779/5 і зареєстрованим в Мін’юсті України від 25 травня 2012 р. за № 833/21145.

  Склад Центральноїекспертно-перевірної комісії затверджений наказом Укрдержархіву “Про затвердження складу Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України” від 23 серпня 2023 року № 121-НОД