• In English
 • Державна архівна служба України
  Офіційний вебпортал органу виконавчої влади

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на tsdea@arch.gov.ua
  Центральна комісія з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду

  Центральна комісія Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду (далі – Комісія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

  Основні завдання Комісії:

  – розгляд питань щодо стану обліку документів Національного архівного фонду в архівних установах та прийняття рішень щодо його удосконалення;

  – розгляд і прийняття рішень щодо результатів діяльності архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів Національного архівного фонду;

  – розгляд питань, які стосуються фізико-хімічного та технічного стану документів, прийняття рішень щодо результатів проведення заходів архівними установами з метою його покращення;

  – розгляд питання щодо виконання архівними установами Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду;

  – погодження актів про невиявлення документів, причини відсутності яких документально підтверджено та актів про невиявлення документів, шляхи розшуку яких вичерпано, надісланих центральними державними архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва і Севастополя, галузевими державними архівами та державними науковими установами, музеями, бібліотеками, які зберігають документи Національного архівного фонду;

  – погодження актів про невиявлення документів, причини відсутності яких документально підтверджено та актів про невиявлення документів, шляхи розшуку яких вичерпано архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, які схвалені відповідними комісіями Державного архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя;

  – схвалення галузевих програм, планів-заходів, перспективних планів з проведення робіт, спрямованих на забезпечення гарантованого збереження документів Національного архівного фонду, у тому числі перевіряння їх наявності та стану, проведення фізико-хімічного та технічного оброблення тощо.

  Комісія як дорадчий орган працює відповідно до Положення про Центральну комісію Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду, затвердженого наказом Укрдержархіву від 22.12.2011 № 126, зі змінами, внесеними наказами Укрдержархіву від 03.07.2015 № 104 та від 23.10.2019 № 99.

  Склад Комісії затверджується наказом Укрдержархіву від 31.07.2020 №105 “Про затвердження складу Центральної комісії Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду”.