• In English
 • Європейська інтеграція

  Угода про асоціацію між Україною та ЄС

  Нормативні акти ЄС

  1. Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів
  2. Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 “Про доступ до офіційних документів” від 21 лютого 2002 року
  3. Рекомендація Ради Європи № R (81) 19 про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів
  4. Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 27 листопада 2008 року(Коментарі)
  5. Рекомендація № Rec(2004)5 Комітету Міністрів державам-учасницям Европейскої конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
  6. Стандарти Ради Європи у сфері медіа (pdf, 446 Kb)
  7. Рекомендації Ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC)
  8. Звіт про архіви у розширеному Європейському Союзі. Поглиблене архівне співробітництво в Європі: План дій (Report on Archives in the Enlarged European Union Increased Archival Cooperation in Europe: Action Plan)
  9. Європейська комісія із збереження та доступу (European Commission on Preservation and Access (ECPA)
  10. Збереження європейської фотографії задля доступу (Safeguarding European Photographic Images for Access (SEPIA)
  11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

  Двосторонні органи асоціації Україна – ЄС

  Європейські стандарти та інструменти

  Посилання на інші ресурси